Main Menu
User Menu
Reklama

Oddílový průzkum oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

Zwiad dywizjonu artylerii konnej/Horse Artillery Battalion Reconnaissance Unit

Oddílový průzkum oddílu jízdního dělostřelectva – Zwiad dywizjonu artylerii konnej – Mounted Artillery Battalion Reconnaissance UnitOddílový průzkum byl součástí velitelství oddílu a byl tvořen:
velitelem – průzkumný (zvědný) důstojník (ofier zwiadu) + důstojnický sluha (luzak)
průzkumným (zvědným) rojem (sekcja zwiadu) – průzkumný (zvědný) poddůstojník, 12 průzkumníků (zwiadowców)
pozorovacím rojem (sekcja obserwacyjna) – pozorovací důstojník (oficer obserwacyjny) + důstojnický sluha (luzak), pozorovací poddůstojník (podoficer obserwacyjny), vozka nářaďového vozu


Průzkum, jako významná základní činnost, byl prováděn před každým nasazením dělostřelectva do boje. Byl prováděn na základě rozkazu velitele podle stanovených úkolů.
Průzkum nebyl prováděn stabilní jednotkou, ale sestava průzkumu byla určena nadřízeným velitelem podle potřeb aktuální situace. Součástí oddílového průzkumu byl rovněž baterijní průzkum, části spojovacích jednotek oddílu a baterií a velitelé baterií.
Jeho úkolem byl průzkum za účelem:
zajištění případně vyznačení cesty pochodového proudu dělostřelectva
volby rozmístění pozorovatelen
průzkumu cílů
volby palebných postavení baterií
volby velitelských stanovišť
volby rozmístění muničních kolon
organizace spojení
organizace pozorování
Úzce spolupracoval s baterijním průzkumem a spojovacími jednotkami oddílu a baterií.


Zdroje:
http://www.7dak.pl
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007


Tabulka válečných počtů - Etat - War establishment:Tabulkové počty oddílového průzkumu (etat zwiadu dywizjonu) Velitel průzkumu+důstojnický sluha Průzkumný (zvědný) roj Observační roj Oddílový průzkum celkem
War establishment of the Battalion Reconnaissance Unit Unit Commander+Batman Reconnaissance Section Observation Section Battalion Reconnaissance Unit summary
důstojníci (oficerowie) 1 0 1 2
officers 1 0 1 2
poddůstojníci (podoficerowie) 0 1 1 2
noncommissioned officers 0 1 1 2
vojíní (szeregowi) 1 12 2 15
private 1 12 2 15
pistole (pistolety) 1 1 2 4
pistols 1 1 2 4
karabiny (karabinki) Mauser wz. 98 1 12 2 15
carbine Mauser mod. 98 1 12 2 15
šavle (szable) 1 2 13 3 18
sabres 2 13 3 18
koně (jezdecké, dělostřelecké, trénové) (konie W, AK, T) 2 13 5 20
horses 2 13 5 20
nářaďové koňské povozy (wozy sprzętowe) 2 0 0 1 1
horse tool waggons 0 0 1 1


Poznámka (Uwaga, Note):
1 - Ve výzbroji mužstva byly německé šavle wz. 1986, rakouské wz. 1904, polské wz. 17 nebo wz. 21. Ve výzbroji důstojníků byly polské důstojnické šavle wz. 21/22.
2 - na voze bylo převáženeno topografické a optické vybavení.(nůžkový dalekohled, dálkoměr, busola, trasýrky atp.).


Zdroje (Źródła, Sources):
www.7dak.pl
Konstankiewicz, Andrzej-Kukawski, Lesław: Uzbrojenie kawalerii polskiej w latach 1918-1939, in: Studia i Materiały do Historii Wojskowości T. XL, Bialystok 2003, str. 219-235
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, WarszawaPersonální přehled důstojníků oddílových průzkumů:Oddílový průzkum Průzkumný (zvědný) důstojník ke dni 01.09.1939 Pozorovací důstojník ke dni 01.09.1939 Zdroj (Źródło): Poznámka
Battalion Reconnaissance Unit of the Reconnaissance Officer as of 01.09.1939 Observation Officer as of 01.09.1939 Source: Note
1. oddíl jízdního dělostřelectva kapitán dělostřelectva Jerzy Stypułkowski poručík dělostřelectva v záloze Tadeusz Stanisław Kubalski Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
1st Horse Artillery Battalion Artillery Captain Jerzy Stypułkowski Reserve Artillery Lieutenant Tadeusz Stanisław Kubalski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
2. oddíl jízdního dělostřelectva poručík dělostřelectva Franciszek Morawski poručík dělostřelectva v záloze Andrzej Maria Józef Komornicki Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
2nd Horse Artillery Battalion Artillery Lieutenant Franciszek Morawski Reserve Artillery Lieutenant Andrzej Maria Józef Komornicki Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
3. oddíl jízdního dělostřelectva kapitán dělostřelectva Stanisław Bolesław Bartkowski poručík dělostřelectva Bolesław Wiełłowicz Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
3rd Horse Artillery Battalion Artillery Captain Stanisław Bolesław Bartkowski Artillery Lieutenant Bolesław Wiełłowicz Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
4. oddíl jízdního dělostřelectva poručík dělostřelectva Józef Jan Ruszkowski poručík dělostřelectva Jerzy Kijuć Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
4th Horse Artillery Battalion Artillery Lieutenant Józef Jan Ruszkowski Artillery Lieutenant Jerzy Kijuć Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
5. oddíl jízdního dělostřelectva podporučík dělostřelectva Stanisław Rudnicki poručík dělostřelectva v záloze Jan Anioła Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
5th Horse Artillery Battalion Artillery 2nd Lieutenant Stanisław Rudnicki Reserve Artillery Lieutenant Jan Anioła Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
6. oddíl jízdního dělostřelectva kapitán dělostřelectva v záloze Tadeusz Bielski poručík dělostřelectva Czesław Zapert Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
6th Horse Artillery Battalion Reserve Artillery Captain Tadeusz Bielski Artillery Lieutenant Czesław Zapert Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
7. oddíl jízdního dělostřelectva kapitán dělostřelectva Paweł Julian Dąbski-Nerlich podporučík dělostřelectva Jerzy Leszek Terlecki Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
7th Horse Artillery Battalion Artillery Captain Paweł Julian Dąbski-Nerlich Artillery 2nd Lieutenant Jerzy Leszek Terlecki Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
9. oddíl jízdního dělostřelectva poručík dělostřelectva Władysław Jaszczyński poručík dělostřelectva v záloze Maurycy Ignacy Protasewicz Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
9th Horse Artillery Battalion Artillery Lieutenant Władysław Jaszczyński Reserve Artillery Lieutenant Maurycy Ignacy Protasewicz Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
11. oddíl jízdního dělostřelectva podporučík dělostřelectva v záloze Kazimierz Kwaśnica podporučík dělostřelectva v záloze Paweł Julian Berndt Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
11th Horse Artillery Battalion Reserve Artillery 2nd Lieutenant Kazimierz Kwaśnica Reserve Artillery 2nd Lieutenant Paweł Julian Berndt Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
13. oddíl jízdního dělostřelectva poručík dělostřelectva Władysław Krycki poručík dělostřelectva v záloze Tadeusz Maria Weber Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007 Zarzycki uvádí Władysław Krzycki
13th Horse Artillery Battalion Artillery Lieutenant Władysław Krycki Reserve Artillery Lieutenant Tadeusz Maria Weber Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 As from Zarzycki - Władysław Krzycki
14. oddíl jízdního dělostřelectva kapitán dělostřelectva Wiktor Eustazy Zahorski poručík dělostřelectva v záloze Kazimierz Alojzy Markiewicz Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
14th Horse Artillery Battalion Artillery Captain Wiktor Eustazy Zahorski Reserve Artillery Lieutenant Kazimierz Alojzy Markiewicz Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/Oddilovy-pruzkum-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t175940#519206Verze : 2
MOD
Reklama