Main Menu
User Menu

3. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

3 bateria 13 Dywizjonu Artylerii Konnej/3rd Battery of the 13th Horse Artillery Battalion

     
Název:
Name:
3. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
3 bateria 13 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
3. baterie 13 oddílu jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
11.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1939-09.09.1939 13. oddíl jízdního dělostřelectva 2)
09.09.1939-10.09.1939 20. hulánský pluk 3)
10.09.1939-11.09.1939 6. pluk jízdních střelců 4)
Dislokace:
Deployed:
27.08.1939-31.08.1939 prostor Brody/? /
31.08.1939 (01.09.1939?)-03.09.1939 Brody-Rovno-Kovel / -Brest nad Bugem / -Czeremcha-Siedlce-Varšava-Kutno-Szadek/přesun po železnici /
04.09.1939 prostor Szadek-Rossoszyca-Dzierzązna-Warta-západně Warta (boj)-východně Warta (východní břeh řeky Warta) (boj)-prostor Glinno/přesun /
05.09.1939 prostor Glinno-západně Szadek (boj)/přesun /
05.09.1939-06.09.1939 západně Szadek /
06.09.1939 prostor Szadek-západně Aleksandrów/přesun /
06.09.1939-07.09.1939 západně Aleksandrów-Albertów-???-prostor Kuciny/noční přesun /
07.09.1939 prostor Kuciny-Stary Adamów-Łobódź-Nakielnica-prostor jižně Ustronie-les Emilia-Dąbrówka-Szczawin-???/přesun /
07.09.1939-08.09.1939 ???-Koźle-Pludwiny-Domaradzyn-lesy západně Głowno/noční přesun /
08.09.1939 lesy západně Głowno-prostor východně Głowno (boj)/přesun /
08.09.1939-09.09.1939 prostor východně Głowno-prostor Chlebów/noční přesun /
09.09.1939 prostor Chlebów-Graniczki/přesun /
10.09.1939 Graniczki-Skierniewice-Ruda-Kamion-les Karolinów/přesun /
10.09.1939-11.09.1939 les Karolinów-Suliszew-prostor Zawady-Piekary-lesy prostor Osuchów/noční přesun /
11.09.1939 lesy prostor Osuchów/boj /

Velitel:
Commander:
27.08.1939-DD.09.1939 Boski, Stanisław Aleksander (kapitan artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva
Poznámka:
Note:
1) Baterie byla zničena v boji s jednotkami 73. pěšího pluku 19. pěší divize u obce Osuchów.
2) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale po přidělení k podpoře některého z jezdeckých pluků brigády byla operačně podřízená veliteli podporované jednotky:
27.08.1939-31.08.1939 (01.09.1939?) 13. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
31.08.1939 (01.09.1939?)-03.09.1939 v samostatném přesunu po železnici
04.09.1939-06.09.1939 13. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
06.09.1939-07.09.1939 6. pluk jízdních střelců
07.09.1939-10.09.1939 20. hulánský pluk
11.09.1939 6. pluk jízdních střelců
3) Kresová jezdecká brigáda se při přesunech rozdělila do několika skupin ustupujících bez vzájemného spojení. Baterie ustupovala společně se skupinou velitele 20. hulánského pluku.
4) Při nočním přesunu se baterie společně se skupinou velitele 6. pluku jízdních střelců odpojila od skupiny velitele 20. hulánského pluku.
Zdroje:
Sources:

Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL CZ: https://www.valka.cz/3-baterie-13-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t181376#531696Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/3-bateria-13-Dywizjonu-Artylerii-Konnej-3rd-Battery-of-the-13th-Horse-Artillery-Battalion-t181376#531696Version : 0
MOD

Velitelská sestava 3. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva


velitel baterie – 27.08.1939-10(11?).09.1939 kapitán dělostřelectva Stanisław Aleksander Boski 1)
11(?).09.1939 - poručík dělostřelectva Edward Dionizy Maleńczak 2)
průzkumný (zvědný) důstojník – 27.08.1939-DD.09.1939 podporučík dělostřelectva Zygmunt Pawłowicz 3)
palebný důstojník – 27.08.1939-11.09.1939 poručík dělostřelectva Edward Dionizy Maleńczak 2)
velitel I. čety – 27.08.1939-DD.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Zbigniew Józef Mikołaj Zbrojewski 4)
velitel II. čety - 27.08.1939-DD.09.1939 1939 neznámý


Poznámka:
1) Zarzycki a jeden ze zdrojů internetového zdroje uvádějí, že 11.09.1939 padl v boji s jednotkou 19. pěší divize u obce Osuchów, což by znamenalo, že ustupoval se svou baterií společně se skupinou velitele 6. pluku jízdních střelců. Majewski a jeden ze zdrojů internetového zdroje uvádějí, že padl 11.09.1939 v boji s jednotkou 18. pěší divize u obce Raducz (les u obce Psary?), což by znamenalo, že ustupoval s 20. hulánským plukem bez styku se svou baterií. Bielski uvádí, že 11.09.1939 padl v boji v lese u obce Psary, ale chybně jej uvádí jako velitele 1. baterie
2) Bielski jej uvádí jako velitele 3. baterie, který padl v boji s jednotkou 19. pěší divize u obce Osuchów.
3) Není uveden ve schématizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939). Rovněž není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
4) Podporučík Zbigniew Zbrojewski (narozený 25.03.1915) je uveden v seznamu zajatých. Není ovšem jisté, že se jedná o stejnou osobu.


Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL CZ: https://www.valka.cz/3-baterie-13-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t181376#531697Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/3-bateria-13-Dywizjonu-Artylerii-Konnej-3rd-Battery-of-the-13th-Horse-Artillery-Battalion-t181376#531697Version : 0
MOD