Main Menu
User Menu

1. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

1 bateria 13 Dywizjonu Artylerii Konnej/1st Battery of the 13th Horse Artillery Battalion

     
Název:
Name:
1. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
1 bateria 13 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
1. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
21.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1939-09.09.1939 13. oddíl jízdního dělostřelectva 2)
09.09.1939-12.09.1939 bez nadřízeného velitelství
12.09.1939-13.09.1939 Skupina Grobicki 3)
13.09.1939-14.09.1939 Kresová jezdecká brigáda
14.09.1939-18.09.1939 bez nadřízeného velitelství 4)
18.09.1939-21.09.1939 Kresová jezdecká brigáda 5)
Dislokace:
Deployed:
27.08.1939-31.08.1939 Brody/kasárny 13. oddílu jízdního dělostřelectva /
31.08.1939-02.09.1939 Brody-Rovno-Kovel / -Brest nad Bugem / -Czeremcha-Siedlce-Varšava-Kutno-Szadek/přesun po železnici / 6)
02.09.1939 Szadek-východně Rossoszyca (Lipiny)/přesun /
03.09.1939 východně Rossoszyca (Lipiny)-??? (ve směru na obec Warta)-Lipiny-Sikucin/přesun /
04.09.1939 Sikucin-???-Warta-západně Warta (boj)-les východně Dzierzązna/přesun /
04.09.1939-05.09.1939 les východně Dzierzązna-prostor Glinno/noční přesun /
05.09.1939 prostor Glinno (boj)-prostor Rossoszyca-prostor Szadek/přesun /
06.09.1939 prostor Szadek-západně Aleksandrów (prostor Łobódź)/přesun /
07.09.1939 západně Aleksandrów-Bełdów-Stary Adamów-Łobódź-Nakielnica-prostor jižně Ustronie-les Emilia-Dąbrówka-???/přesun /
07.09.1939-08.09.1939 ???-Koźle-Domaradzyn-lesy západně Głowno/noční přesun /
08.09.1939-09.09.1939 lesy západně Głowno-Paleniec-Józefów-???-les prostor Franciszkany/přesun /
09.09.1939-10.09.1939 les prostor Franciszkany-Skierniewice/noční přesun /
10.09.1939-11.09.1939 Skierniewice-???-Błonie-Milanówek/noční přesun /
11.09.1939 Milanówek-??? (boj)/přesun /
11.09.1939-12.09.1939 ???-Varšava (ze strany Żoliboře)-jižně Otwock/přesun /
12.09.1939-14.09.1939 jižně Otwock/? /
14.09.1939-18.09.1939 prostor jižně Otwock-prostor Garwolin-prostor Maciejowice-prostor Deblin-???-Lubartów (Łucka)/přesun /
18.09.1939-19.09.1939 Lubartów (Łucka)-???-prostor Łęczna/přesun /
19.09.1939-21.09.1939 prostor Łęczna-???-prostor Rejowiec-Wierzchowiny-prostor Grabowiec/přesun /

Velitel:
Commander:
27.08.1939-21.09.1939 Lewandowski, Marian Bronisław (kapitan artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva
V noci 07./08.09.1939 byl při nočním přesunu ztracen jeden kanon v boji s německou obrněnou hlídkou.
V noci 09./10.09.1939 byl ztracen trén baterie kromě polní kuchyně a připojila se zbylá četa muniční kolony.
V noci 10./11.09.1939 se při nočním přesunu od baterie odpojily 2 kanony. Od té doby pouze 1 kanon.
12.09.1939-13.09.1939 se u Otwocka k baterii připojila část tělesového trénu, spojovací četa oddílu, část zbytků muniční kolony a 2 kanony, které se odpojily v noci 10./11.09.1939.
Při nočním přesunu 13./14.09.1939 byly ztraceny 2 kanony. Jeden byl v čelním voji brigády a už se s baterií nespojil. V důsledku vyčerpání koní byl při ústupu zanechán i s hlomoznou v terénu. Druhý se v důsledku mylné informace o cíli přesunu dostal do Varšavy, kde byl zařazen do 4. baterie.
Poznámka:
Note:
1) V rámci reorganizace jednotek Jezdecké operační skupiny Anders byly zbytky baterie (1 kanon) zařazeny do stavu 3. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva. Po zničení této baterie v boji s jednotkami 68. pěší divize u obce Jacnia byla utvořena jezdecká jednotka jízdního dělostřelectva velitele 2. oddílu jízdního dělostřelectva, ve které byly rovněž zbytky původní 1. baterie. Po střetech se Sovětskou armádou i Němci byla jednotka 28.09.1939 rozpuštěna.
2) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale po přidělení k podpoře některého z jezdeckých pluků brigády byla operačně podřízená veliteli podporované jednotky:
27.08.1939-31.08.1939 13. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
31.08.1939-02.09.1939 v samostatném přesunu po železnici
02.09.1939-03.09.1939 20. hulánský pluk
04.09.1939 22. hulánský pluk
05.09.1939 ráno 28. pěší pluk a 4. střelecký prapor, odpoledne 22. hulánský pluk, večer 13. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
06.09.1939-09.09.1939 13. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
12.09.1939-13.09.1939 22. hulánský pluk
3) Po příchodu do Varšavy byla baterie nasměrována do shromáždiště zbytků Kresové jezdecké brigády u Otwocka, kde byla zařazena do sestavy Skupiny Grobicki (od 13.09.1939 Kresová jezdecká brigáda po reorganizaci).
4) Rozkaz o ústupu byl vydán 13.09.1939 večer, ale k baterii dorazil opožděně. Proto baterie ustupovala samostatně bez kontaktu s jinými brigádními jednotkami.
5) 18.09.1939 se baterie po samostatném ústupu připojila ke zbytku své brigády. Při delších zastávkách byla použivána k ochraně velitelství Jezdecké operační skupiny Anders.
6) Ešalon baterie vyjel z Brodů 31.08.1939 ve 4.00 hod a dorazil do Szadku 02.09.1939 dopoledne. Po trase byl od 01.09.1939 neúspěšně bombardován německým letectvem.
Zdroje:
Sources:

Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Wróblewski, Jan: Armia "Łódź" 1939, WIH, MON, Warszawa 1975
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/1-baterie-13-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t181146#531312Verze : 4
MOD

Velitelská sestava 1. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva:


velitel baterie – 27.08.1939-21.09.1939 kapitán dělostřelectva Marian Bronisław Lewandowski 1)
průzkumný (zvědný) důstojník – 27.08.1939-DD.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Stanisław Gniewosz 2)
palebný důstojník – 27.08.1939-13.09.1939 podporučík dělostřelectva Kazimierz Józef Fiutkowski 3)
velitel I. čety – 27.08.1939-13.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Stanisław Jan Marian Bochdan 4)
velitel II. čety - 27.08.1939-12.09.1939 1939 rotný aspirant (ogniomistrz podchorąży) Józef Jodłowski 6)


Poznámka:
1) 21.09.1939 byla baterie jako jednotka zrušena a její poslední kanon byl zařazen do stavu 3. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva. Po boji u obce Jacnia (23.09.1939) se připojil se skupinou dělostřelců baterie k jezdecké jednotce jízdního dělostřelectva velitele 2. oddílu jízdního dělostřelectva. Po střetech se Sovětskou armádou i Němci byla jednotka 28.09.1939 rozpuštěna. Unikl zajetí a v prvních dnech října se dostal do Lvova. Tam byl později zatčen NKVD a vězněn v sovětských pracovních lágrech. Po podepsání smlouvy Sikorski-Majski (30.07.1941) byl propuštěn a DD.11.1941 vstoupil do Polské armády v SSSR. Po evakuaci na Blízký Východ sloužil m.j. jako major ve funkci zástupce velitele 10. těžkého dělostřeleckého pluku. Po demobilizaci zůstal ve Velké Británii, kde 17.11.1986 zemřel v Londýně ve věku 81 let.
2) V seznamu ztrát ani zajatých není uveden.
3) Při nočním přesunu 13./14.09.1939 byl společně s jedním kanonem v čelním voji brigády a s baterií ztratil kontakt. 17.09.1939 se s osádkou kanonu (bez kanonu a hlomozny) setkal s baterií a vyžádal si prostředky a souhlas k návratu pro opuštěný kanon. Za neznámých okolností padl do sovětského zajetí a DD.04.1940 byl zavražděn. 05.10.2007 byl in memoriam povýšen do hodnosti poručíka.
4) Při nočním přesunu 13./14.09.1939 byl společně s jedním kanonem mylně informován o cíli přesunu a dostal se do Varšavy, kde byl zařazen do 4. baterie jako velitel kanonu. Po kapitulaci Varšavy se dostal do německého zajetí. Po válce se vrátil do Polska. 22.06.1964 zemřel v Krakově ve věku 53 let.
6) 12.09.1939 byl pro těžké žaludeční potíže odeslán do jedné z varšavských nemocnic. V seznamu ztrát ani zajatých není uveden.


Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/1-baterie-13-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t181146#531318Verze : 0
MOD