Řád Virtuti Militari

The Order Virtuti Militari
Rad Virtuti Militari
Order Virtuti Militari
     
Název:
Name:
Řád Virtuti Militari The Order Virtuti Militari
Název v originále:
Original Name:
Order Virtuti Militari
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.08.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1990
Struktura:
Structure:
Řád Virtuti Militari, velkokříž s hvězdou
Řád Virtuti Militari, komandérský kříž
Řád Virtuti Militari, rytířský kříž
Řád Virtuti Militari, zlatý kříž
Řád Virtuti Militari, stříbrný kříž
The Order Virtuti Militari, Grand Cross with Star
The Order Virtuti Militari, Commander´s Cross
The Order Virtuti Militari, Knight´s Cross
The Order Virtuti Militari, Golden Cross
The Order Virtuti Militari, Silver Class
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Bigoszewska, Wanda: Polskie ordery i odznaczenia. Warszawa, Interpress 1989.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Virtuti-Militari-t73529#408844 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Virtuti Militari 1. třída - velkokříž s hvězdou The Order Virtuti Militari 1st Class - Grandcross with Star
Název v originále:
Original Name:
Order Virtuti Militari I klasa – Krzyż Wielki z Gwiazdą
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.08.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Bigoszewska, Wanda: Polskie ordery i odznaczenia. Warszawa, Interpress 1989.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Virtuti-Militari-t73529#621580 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Virtuti Militari 2. třída - komandér The Order Virtuti Militari 2nd Class - Commander
Název v originále:
Original Name:
Order Virtuti Militari II klasa – Krzyż Komandorski
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.08.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Bigoszewska, Wanda: Polskie ordery i odznaczenia. Warszawa, Interpress 1989.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Virtuti-Militari-t73529#621581 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Virtuti Military rytíř Order Virtuti Militari Knight
Název v originále:
Original Name:
Order Virtuti Militari III klasa –Krzyż Kawalerski
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.08.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1939
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Virtuti-Militari-t73529#409322 Verze : 4
     
Název:
Name:
Řád Virtuti Militari - zlatý kříž The Order Virtuti Militari - Golden Cross
Název v originále:
Original Name:
Order Virtuti Militari IV klasa – Krzyż Złoty
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.08.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1990
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Virtuti-Militari-t73529#509005 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Virtuti Militari - stříbrný kříž The Order Virtuti Militari- Silver Cross
Název v originále:
Original Name:
Order Virtuti Militari - Krzyż Srebrny
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.08.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1990
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Bigoszewska, Wanda: Polskie ordery i odznaczenia. Warszawa, Interpress 1989.
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtuti_Militari

URL : https://www.valka.cz/Rad-Virtuti-Militari-t73529#500492 Verze : 0
Order Virtuti Militari
(Řád Virtuti Militari)

(Řád Virtuti Militari IV. třídy - Zlatý kříž)
Nejstarší polský vojenský řád, jenž je udělován za statečnost v boji, je nerozlučně spjat s dějinami Polska, které zasáhly do jeho vývoje všemi svými slavnými i tragickými zvraty. Již více jak 215 let je nejvyšším bojovým vyznamenáním polského vojáka a znamená pro něj totéž co pro britského Viktoriin kříž, pro amerického Medaile cti či pro německého vojáka Železný kříž.
Celé generace Poláků jsou vychovávány v úctě vůči lidem vyznamenaným řádem Virtuti Militari. Nositelé modro-černé stužky jsou po právu váženými a ctěnými občany.
Řád byl ustanoven posledním polským králem Stanisławem Augustem Poniatowskim 22. června 1792. Ale již v roce 1794 byl carevnou Kateřinou II.vydán zákaz jeho udělování.
Řád byl znovu udělován od roku 1807 během existence Varšavského knížectví. V období Polského království dostal řád název Order Wojskowy Polski (Polský vojenský řád), ale zachoval si svůj původní statut z roku 1792. Po prohraném lednovém povstání v roce 1831, Rusko opět řád zakázalo a jeho další reaktivace nastala až po znovunabytí nezávislosti Polska v roce 1918. Tehdy parlament vzkřísil vyznamenání, udělujíc mu název Order Wojskowy Virtuti Militari (Vojenský řád Virtuti Militari) .Uděluje se vojákům za hrdinské činy, při nichž nasadili svůj život. Mohou jej získat cizí státní příslušníci, civilní osoby, ale i instituce, jednotky či města. V seznamu udělených řádu lze najít desítky polských vojenských jednotek, jež se můžou na své zástavě pyšnit modro-černou stuhou řádu. Města jako Varšava či Verdun, nebo hroby neznámého vojína ve Washingtonu a Paříži. V roce 1987 byla tímto řádem (IV. tř.) vyznamenána jediná válečná loď - torpédoborec z období 2. světové války ORP Błyskawica. Jedinou civilní organizaci jež byla řádem vyznamenána je posádka pošty v Gdaňsku - za jejích hrdinskou obranu polské pošty 1. září 1939.
V současnosti je řád Virtuti Militari udělován pouze během války nebo pět let po jejím skončení. Je udělován prezidentem PR na základě doporučení Kapituly válečného řádu Virtuti Militari.
Virtuti Militari v létech 1792-1794
Poslední polský král Stanisław August Poniatowski založil řád Virtuti Militari 22.6. 1792, jako odměnu za hrdinské činy, během právě probíhající polsko-ruské války. Po vítězné bitvě pod Zieleńcami (18.6.1792) žádal krále ve své zprávě z bojiště, kníže Józef Poniatowski, o rychlé zavedení válečného řádu. Král, jež se stejnou myšlenkou již delší čas zabýval, reagoval velmi rychle a již 25. června 1792 byly předány první řády. Ty měly symbolizovat spojení vládce s armádou a svázat vojáky s trůnem a králem - vrchním velitelem armády. Důležitý je též fakt, že král srovnal v právech při odměňování řádem prostého vojáka s důstojníkem. Původně vypadal řád úplně jinak. Tvořil ho zlatý nebo stříbrný ovál na stuze Řádu svatého Stanislava (Order Świętego Stanisława). Teprve později nahradil ovál z drahého kovu odznak ve tvaru kříže.
Řád měl dvě třídy :
Zlatý - pro generály a důstojníky
Stříbrný - pro poddůstojníky a vojíny

Koncem roku 1792, po návratu knížete Poniatowského do Varšavy, byl ustanoven statut řádu a zároveň byl zaveden jeho nový vzhled - kříž. Statut řádu byl vzorován na základě rakouského Vojenského řádu Marie Terezie.
Řád se dělil do pěti tříd :
I. třída Velkokříž s Hvězdou (Krzyż Wielki z Gwiazdą)
II. třída Komandér (Krzyż Komandorski)
III. třída Rytíř (Krzyż Kawalerski)
IV. třída Zlatá medaile (Medal Złoty)
V. třída Stříbrná medaile (Medal Srebrny)

V této podobě byl řád udělován pouze v roce 1792, v lednu 1793 Prusko a Rusko podepsaly dohodu o druhém dělení Polska. V roce 1795 Polsko zaniklo, ale ještě předtím - v lednu 1794 byl carevnou Kateřinou II. vydán zákaz jeho udělování.
V tomto prvním období udělování řádu bylo vyznamenáno 526 osob.
Počty udělených vyznamenání dle tříd:
Třída: Počet:
I. třída Velkokříž s Hvězdou (Krzyż Wielki z Gwiazdą) -
II. třída Komandér (Krzyż Komandorski) 1
III. třída Rytíř (Krzyż Kawalerski) -
IV. třída Zlatá medaile (Medal Złoty) - Zlatý kříž (Krzyż Złoty) 85
V. třída Stříbrná medaile (Medal Srebrny) - Stříbrný kříž (Krzyż Srebrny) 440

Zvláštní osud potkal řád Virtuti Militari v období Kościuszkova povstání (12.3.1794 - 16.11.1794 v polštině známo jako Insurekcja kościuszkowska). Samotný velitel povstání a nositel řádu Virtuti Militari gen. lejtnant Tadeusz Kościuszko, odmítl udělit 130 řádů poslaných králem. Kościuszko tak učinil na protest. Nemohl odpustit králi jeho přistoupení k Targowické konfederaci v roce 1792, jež se svou zradou přičinila k zániku Polska. Řády nechal přetavit na zlaté pamětní prsteny s nápisem Polsko svému obránci, jež uděloval povstalcům.
Virtuti Militari v létech 1806-1815
V roce 1806 zahájil generál kníže Józef Poniatowski práce nad znovuobnovením řádu v polských oddílech bojujících v řadách Napoleonovy armády. Mělo byt zahájeno jeho udělování v rámci italské, francouzské a polské kampaně v létech 1806-1807.
Teprve 26. prosince 1806 dekretem saského krále a knížete varšavského Friedricha Augusta Saského se otevřela cesta k jeho znovuobnovení. Tehdy byl ustanoveno rozdělení řádu do pěti tříd jež platí do dnes:
I. třída Velkokříž s Hvězdou (Krzyż Wielki z Gwiazdą)
II. třída Komandér (Krzyż Komandorski)
III. třída Rytíř (Krzyż Kawalerski)
IV. třída Zlatý kříž (Krzyż Złoty)
V. třída Stříbrný kříž (Krzyż Srebrny)

V tomto období nesl řád název Order Wojskowy Księstwa Warszawskiego (Vojenský řád Varšavského knížectví). Vyznamenání bylo panovníkem, jež se řídil francouzskými řády, udělováno bez omezení. To bylo změněno až rozkazem z 22. února 1808 podepsaným ministrem války Varšavského knížectví Józefem Poniatowskim. Řád je od té doby udělován pouze za jednotlivé hrdinské činy během války. V témže roce požadoval ruský car Mikuláš I. odstranění litevského znaku na reversu kříže, jelikož Litva v tom čase již byla v carském područí. Friedrich August velkému sousedovi ustoupil a nahradil znak Pogoń nápisem REX ET PATRIA (lat. Král a Vlast) a letopočtem založení řádu 1792.
V období Varšavského knížectví byl rovněž ustanoven slavnostní obřad předávání řádu, jako výjimečná událost, která se koná před nastoupeným čelem jednotky, ve které slouží vyznamenány voják.
Celkem bylo v čase Varšavského knížectví předáno celkem 2569 řádů Virtuti Militari.
Počty udělených vyznamenání dle tříd:
Třída: Počet:
I. třída Velkokříž s Hvězdou (Krzyż Wielki z Gwiazdą) 2
II. třída Komandér (Krzyż Komandorski) 10
III. třída Rytíř (Krzyż Kawalerski) 504
IV. třída Zlatý kříž (Krzyż Złoty) 23
V. třída Stříbrný kříž (Krzyż Srebrny) 1103

Velkokříž s Hvězdou v období Varšavského knížectví obdrželi :
gen. kníže Józef Antoni Poniatowski (25.2.1809)
maršál Francie Louis Nicolas Davout (22.3.1809)
Virtuti Militari v létech 1815-1831
Po Napoleonově porážce bylo zrušeno Varšavského knížectví a na jeho místě bylo zřízeno autonomní Království polské, podléhající carskému Rusku, ale samostatně spravované dle vlastní ústavy.
Dle konstituce dostal řád název Order Wojskowy Polski (Polský vojenský řád). Návrhy na vyznamenání posuzovala vládní komise.
Celkem bylo v čase polského království uděleno 1213 řádů a poslední řády byly uděleny kolem roku 1820.
Když v roce 1830 vypuklo mohutné protiruské Listopadové povstání bylo obnoveno udělování řádu, který dle ústavy z 19. února 1831 opět nesl název Order Virtuti Militari. V témže roce je naposled předán vyznamenaným povstalcům. Po pádu povstání hodlal car Mikuláš I. potlačit polský původ kříže. Původně zvažoval jeho zařazení do systému ruských řádů, tak jak tomu bylo u Řádu bílého orla (Order Orła Białego) a Řádu svatého Stanislava (Order Świętego Stanisława). Nakonec zvítězila jiná koncepce, řád Virtuti Militari degradoval na úroveň pamětního odznaku s názvem - Polský čestný odznak. Tento nový ruský Odznak Virtuti Militari byl věrnou kopii polského řádu a obdrželi jej společně s medaili Za obsazení Varšavy útokem v 1831 roku vojáci intervenční ruské armády za potlačení polského povstání (místo tradičních pamětních medailí udělovaných za vítězné kampaně). Přes shodu vzhledu nelze v žádném případě vyznamenání považovat za kontinuitu polského řádu Virtuti Militari i když je pod tímto názvem zařazen do systému carských vyznamenání. Polská společnost přijala zprávu o udělování vyznamenání důstojníkům a vojákům ruské armády se značným pobouřením, protože řád byl pro ně symbolem lásky k vlasti - znakem nezávislosti a svobody.
V období listopadového povstání bylo uděleno celkem 3863 řádů.
Počty udělených vyznamenání dle tříd:
Třída: Počet:
I. třída Velkokříž s Hvězdou (Krzyż Wielki z Gwiazdą) -
II. třída Komandér (Krzyż Komandorski) 1
III. třída Rytíř (Krzyż Kawalerski) 105
IV. třída Zlatý kříž (Krzyż Złoty) 1794
V. třída Stříbrný kříž (Krzyż Srebrny) 1963

Virtuti Militari v létech 1918-1939
Myšlenka obnovení řádu ožila mezi příslušníky polských legií, v období I. světové války, ale realizace se dočkala až po znovunabytí nezávislosti Polska v roce 1918. Tehdy parlament, zákonem z 1. srpna 1919, obnovil řád Virtuti Militari a udělil mu název Order Wojskowy Virtuti Militari (Vojenský řád Virtuti Militari). Zákon z roku 1919 stanovil svátek řádu Virtuti Militari na 3. května. Byla opět založená Kapitula válečného řádu Virtuti Militari, jejíž dvanáct členů bylo rytíři řádu. Předsedou Kapituly, s titulem kancléře, se stal maršál Józef Piłsudski - jediný Polák vyznamenány Velkokřížem s Hvězdou. Vznikl taktéž Klub rytířů Válečného Řádu Virtuti Militari, který sdružoval všechny nositele řádu.
Obnovený řád si zachoval dávné, zavedené během Varšavského knížectví, rozdělení do pěti tříd včetně původních názvů:
I. třída Velkokříž s Hvězdou (Krzyż Wielki z Gwiazdą)
II. třída Komandér (Krzyż Komandorski)
III. třída Rytíř (Krzyż Kawalerski)
IV. třída Zlatý kříž (Krzyż Złoty)
V. třída Stříbrný kříž (Krzyż Srebrny)

Zákonem byly stanoveny základní parametry řádu, způsob nošení, kvalifikace činů za které jej bylo možno obdržet, práva a výhody vyznamenaných osob.
I. třída - Velkokříž s Hvězdou (Krzyż Wielki z Gwiazdą) - vrchní velitel, za vítězství v bitvě, končící totální porážkou nepřítele nebo za hrdinnou obranu, která měla zásadní vliv na strategickou operaci.
II. třída - Komandér (Krzyż Komandorski) - velitel, za taktické vítězství nebo za hrdinskou obranu těžké pozice.
III. třída - Rytíř (Krzyż Kawalerski) - důstojník, poddůstojník nebo vojín, vlastníci již Zlatý kříž (IV. třídy) za vynikající velení, spojené s činem výjimečného hrdinství s nasazením života.
IV. třída - Zlatý kříž (Krzyż Złoty) - důstojník, za vynikající velení jednotce, spojené s činem výjimečného hrdinství s nasazením života, nebo poddůstojník či vojín, mající Stříbrný kříž (V. třídy) za mimořádné hrdinství s nasazením života.
V. třída - Stříbrný kříž (Krzyż Srebrny) - důstojník, poddůstojník nebo vojín za mimořádné hrdinství s nasazením života.
25. března 1933 schválil parlament nový zákon o Řádu Virtuti Militari, jež měnil datum svátku řádu na 11. listopad a zároveň změníl název vyznamenání na Order Wojenny Virtuti Militari (Válečný řád Virtuti Militari). Taktéž byly upřesněny podmínky pro udělení řádu, navíc jej mohli získat cizí státní příslušníci, civilní osoby, ale i instituce, jednotky, spolky či města.
Celkem bylo v tomto období (do 1.9.1939) předáno celkem 6589 Válečných řádů Virtuti Militari.
Počty udělených vyznamenání dle tříd:
Třída: Počet:
I. třída Velkokříž s Hvězdou (Krzyż Wielki z Gwiazdą) 6 (z toho 5 cizinců)
II. třída Komandér (Krzyż Komandorski) 19 (z toho 7 cizinců)
III. třída Rytíř (Krzyż Kawalerski) 14 (z toho 11 cizinců)
IV. třída Zlatý kříž (Krzyż Złoty) 14 (z toho 11 cizinců)
V. třída Stříbrný kříž (Krzyż Srebrny) 6500 (z toho 187 cizinců a 1800 posmrtně)

Velkokříž s Hvězdou v létech 1918-1939 obdrželi :
Józef Piłsudski - maršál Polska
Ferdinand Foch - maršál Francie
Ferdinand I. - Rumunský král
Albert I. - Belgický král
Alexandr I. - Srbský král
Viktor Emanuel III. - Italský král
Virtuti Militari v létech 1939-1945
Zářijová kampaň 1939
Dnem prvního září 1939 se otevírá nová kapitola v dějinách řádu. Rychlost válečných operaci zapříčinila, že udělování řádů bylo často pouze symbolické a omezovalo se na přečtení jmen vyznamenaných vojáků v rozkaze,. Kapitula řádu prakticky neexistovala a její úkoly převzali polní velitelé. Docházelo dokonce k situacím, kdy velitelé odepínali vlastní kříže z uniformy a jimi odměňovali vojáky, jež se vyznamenali v boji. Řády neobdrželi pouze vojáci, ale i civilní osoby. Díky zničeným archívům je dnes prakticky nemožné zrekonstruovat kompletní seznam nositelů Virtuti Militari ze září 1939. Určitě byla listina vyznamenaných dlouhá - během zářijové kampaně nechyběly hrdinské činy - vyznamenání byli hrdinové bojující u Bzury, bránicí Modlin, Westerplatte, hrdinové na polském moři či polském nebi...

Polské ozbrojené síly na Západě (1939 - 1947)
Po konsolidaci exilové vlády, bylo rozkazem vrchního velitele gen. dyw. Władysława Sikorského z 1. ledna 1940, obnoveno udělování řádu Virtuti Militari dle platného zákona z 25. března 1933.
Ještě předtím, v listopadu 1939 byly uděleny první dva řády, jako první polský voják mimo vlast jej obdržel kpt.mar. Jan Grudziński - velitel ponorky ORP Orzeł za odvážný útěk ponorky z estonského přístavu Tallin a dále město Varšava za hrdinnou obranu města v září 1939.
Po vzniku Polského vojska ve Francii byli v květnu 1940 vyznamenání příslušníci SBSK (Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich) za účast v bojích u Narviku. Během francouzské kampaně bylo vyznamenáno 90 příslušníků 1 DG (1 Dywizja Grenadierów) a 2 DSP (2 Dywizja Strzelców Pieszych). V bojích na území Francie se taktéž proslavila 10 Brygada Kawalerii Pancernej, jejíž 13 příslušníků obdrželo stříbrné kříže Virtuti Militari.
Při obraně Tobruku si zasloužilo stříbrné kříže 34 příslušníků SBSK (Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich).
V italské kampani, během bojů o Monte Cassino a při dobytí Ancony, si své řády vybojovaly stovky příslušníků 3 DSK (3 Dywizja Strzelców Karpackich) a 5 KDP (5 Kresowa Dywizja Piechoty).
Jednou z nejvíce proslavených a velkým počtem řádů odměněných jednotek byla 1 Dywizja Pancerna. Její příslušníci si během své bojové poutě od pláží Normandie přes Falaise, Holandsko až do Německa vysloužili víc jak 350 řádů Virtuti Militari.
Za účast v operaci Market Garden bylo vyznamenáno jedenáct příslušníků 1 SBP (1 Samodzielna Brygada Spadochronowa).
Největší počet řádů Virtuti Militari obdrželi příslušníci polského letectva. Bilance letců je opravdu obdivuhodná: mezi nositeli 7 zlatých křížů jsou taková jména jako Gabszewicz ,Skalski nebo Horbaczewski. K těmto křížům ještě přičtěme 1 125 udělených stříbrných křížů, které jasně dokazují jak velkou roli polští letci během války hráli.
Příslušníci Polského válečného námořnictva obdrželi celkem 51 řádů Virtuti Militari. Z toho jediný zlatý kříž, obdržel posmrtně velitel ponorky ORP Orzeł, Jan Grudziński a stal se tak jediným polským námořním důstojníkem, který dostal řád Virtuti Militari dvakrát.
Udělování řádu příslušníkům Polských ozbrojených sil na Západě bylo usnesením kapituly řádu ukončeno 1.12.1947 a bylo uděleno celkem 5573 řádů.
Počty udělených vyznamenání dle tříd:
Třída: Počet:
I. třída Velkokříž s Hvězdou (Krzyż Wielki z Gwiazdą) -
II. třída Komandér (Krzyż Komandorski) 3
III. třída Rytíř (Krzyż Kawalerski) 6
IV. třída Zlatý kříž (Krzyż Złoty) 201
V. třída Stříbrný kříž (Krzyż Srebrny) 5363

Kříž II. třídy - Komandér obdrželi:
gen. dyw. Władysław Anders
gen. dyw. Tadeusz Bór-Komorowski
gen. bryg. Michał Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz
Kříž III. třídy - Rytíř obdrželi:
gen. dyw. Władysław Anders
gen. dyw. Stanisław Maczek
gen. bryg. Bronisław Duch
gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba
gen. bryg. Franciszek Kleeberg
gen. bryg. Antoni Chruściel
Domácí odboj
Válečný řád Virtuti Militari byl udělován i v rámci domácího odboje, řád byl udělován šéfem štábu vrchního velitele v Londýně, na základě nominaci hlavního velitelství Zemské Armády (Armii Krajowej - AK). Nejvíce vyznamenání (V. třídy) bylo uděleno během varšavského povstání.
Polská armáda na Východě (1942-1944)
Taktéž vojáci bojující v rámci Polského vojska v SSSR, nebyli o nejvyšší vyznamenání ochuzení. Na základě dekretu z prosince 1944, který vydal Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego ( Polský výbor národního osvobození - samozvaná, provizorní vláda, působící na osvobozeném území Polska - podporována SSSR), byl Řád Virtuti Militari uznán jako vojenské vyznamenání v lidovém Polsku. Je třeba, ale dodat, že již předtím 11. listopadu 1943, vyznamenal tímto řádem gen. Zygmunt Berling (tehdy velitel 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR) šestnáct vojáků 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki stříbrnými kříži Virtuti Militari za hrdinství v bitvě u obce Lenino.
Virtuti Militari v létech 1945-1989
Po skončení války přetrvával dlouhý čas dvojí způsob správy řádu - jednu zastávali prezident PR s kapitulou řádu v exilu a druhou lidová vláda v Polsku.
Kapitula řádu v exilu se scházela pouze sporadicky a prakticky řád neudělovala. Jednou z výjimek bylo předání 36 řádů, bojovým zástavám jednotek Polských ozbrojenych síl na Západě. Formálně byla kapitula řádu v Londýně rozpuštěná 19.3.1974. Tento akt podepsali tři, hodnosti nejvýše postavení, členové kapituly: gen.dyw.Stanisław Maczek - kancléř kapituly, gen.dyw. Stanisław Kopański a gen.bryg. Stefan Brzeszczyński.
11.listopadu 1976 udělil exilový prezident Polské Republiky v Londýně profesor Stanisław Ostrowski, všem polským vojákům zavražděným v Katyni a jiných místech poprav, kříž Virtuti Militari.
Nejvíce emoci a rozporů budí degradace řádu v lidovém Polsku. Zákon z roku 1960 změnil název řádu na Order Virtuti Militari (Řád Virtuti Militari). Zrušil jeho kapitulu. Zákon dokonce ani nespecifikoval kritéria pro udělování řádu, pouze konstatoval, že se jedná o válečné vyznamenání - odměnu za bojové zásluhy. Všechno to byly snahy ke snížení významu řádu a zároveň povýšení nově vzniklých vyznamenání. Komunistická vláda v Polsku rozdávala vyznamenání prakticky kde komu.
Snad největšího zneuctění řádu v očích Poláků, došlo udělením Velkokříže s Hvězdou Leonidu Brežněvovi - za zásluhy při porážce fašistického Německa a osvobození Polska... Na protest proti tomuto činu zorganizovali, předváleční nositele Virtuti Militari, slavnostní odevzdání svých řádů na místě pro Poláky nejposvátnějším - Čenstochovském klášteře na Jasné Hoře.
V roce 1990 tehdejší prezident PR Wojciech Jaruzelski, zrušil kontroverzní rozhodnutí z roku 1974 o udělení Brežněvovi Velkokříže s Hvězdou a řád mu odebral ... Jediným českým nositelem Velkokříže s Hvězdou Virtuti Militari byl prezident ČSSR Ludvík Svoboda.
V létech 1943 - 1989 bylo uděleno celkem 5167 řádů.
Počty udělených vyznamenání dle tříd:
Třída: Počet:
I. třída Velkokříž s Hvězdou (Krzyż Wielki z Gwiazdą) 13
II. třída Komandér (Krzyż Komandorski) 18
III. třída Rytíř (Krzyż Kawalerski) 57
IV. třída Zlatý kříž (Krzyż Złoty) 227
V. třída Stříbrný kříž (Krzyż Srebrny) 4852

Virtuti Militari po roce 1989
Po roce 1989 nebyl Válečný řád Virtuti Militari udělen. 16. října 1992 přijal polský parlament zákon na jehož moci byl navrácen řádu předválečný vzhled a název Order Wojenny Virtuti Militari (Válečný řád Virtuti Militari). Taktéž byla obnovená Kapitula válečného řádu Virtuti Militari, jejíž členové jsou vážení nositele řádu vybírání prezidentem na pětileté období. Řád muže být udělován pouze prezidentem PR na doporučení kancléře kapituly. Byla obnovena přesná kritéria pro udělení řádu, dle zákona z 25. března 1933. Opět bylo zavedeno pravidlo o udělování řádu pouze v době války nebo do pěti let po jejím skončení.
Celkem bylo ve více jak dvousetleté historii Válečného řádu Virtuti Militari uděleno kolem 26 000 křížů všech tříd.

(Stužka řádu Virtuti Militari V. třídy )

Zdroje:
František Lobkowicz, Encyklopedie řádů a vyznamenání, Libri 1999 ISBN: 80-85983-71-0
Wanda Bigoszewska, Polskie ordery i odznaczenia, Interpress Warszawa 1989 ISBN 83-223-2287-9
Tadeusz Jeziorowski, Order wojenny Virtuti Militari, Poznań, Muzeum Narodowe 1993; ISBN 83-85296-17-4
J. Szostak, Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari w Kraju i na obczyźnie, Warszawa 2007
Puchalski Zbigniew; Wojciechowski Ireneusz, Ordery i odznaczenia polskie i ich kawalerowie. Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. ISBN83-03-02143-5
https://z.pilatowicz.webpark.pl/historia.htm
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Virtuti-Militari-t73529#260909 Verze : 1
Vzhled řádu Virtuti Militari - rok 1792
Původní vyznamenání mělo oválný tvar a bylo vyrobeno ze zlata nebo stříbra (dle třídy vyznamenání).
Odznak měl rozměry kolem 43 x 34 mm a vážil okolo 25 gramů (zlatý) a 19 gramů (stříbrný).
Avers: Ve středu medile byly umístěny královské iniciály SAR (lat. Stanislaus Augustus Rex) převýšené královskou korunou. Pod monogramem byly palmové ratolesti.
Revers: Nápis VIRTUTI MILITARI (Za vojenské zásluhy), pod ním stejně jako na aversu palmové ratolesti.
Stuha: Původně se používala stuha patřící k Řádu svatého Stanislava - červená s bílými pruhy na bocích, později byla použitá stuha jež platí do dnes - modrá s širokými černými postranními pruhy.

Zdroje uvedené v prvním příspěvku tématu.

Řád Virtuti Militari - Virtuti Militari 1792 - zlatý

Virtuti Militari 1792 - zlatý
Řád Virtuti Militari - Virtuti Militari 1792 - stříbrný

Virtuti Militari 1792 - stříbrný
URL : https://www.valka.cz/Rad-Virtuti-Militari-t73529#261795 Verze : 1
Řád Virtuti Militari 1792 - 1810

Vysvětlivky k fotografii řádů:
1. II. třída Komandér - Vojenský řád Varšavského knížectví - rok 1810
2. III. třída Rytíř Vojenský řád Varšavského knížectví - rok 1808
3. Zlatá medaile Virtuti Militari - rok 1792 (na stuze Virtuti Militari )
4. Stříbrná medaile Virtuti Militari - rok 1792 (na stuze Virtuti Militari )
5. Zlatá medaile Virtuti Militari - rok 1792 (na stuze Řádu svatého Stanislava)
6. Stříbrná medaile Virtuti Militari - rok 1792 (na stuze Řádu svatého Stanislava)

Řád Virtuti Militari - Řád Virtuti Militari 1792 - 1810

Řád Virtuti Militari 1792 - 1810
URL : https://www.valka.cz/Rad-Virtuti-Militari-t73529#261843 Verze : 2
Vzhled řádu Virtuti Militari 1792 – 1831

Po vypracování statutu řádu v roce 1792 se změnil vzhled vyznamenání. Odznakem je stříbrný kříž leopoldského typu, zakončený kuličkami. Rozměry kříže: cca 42 x 42 mm
Avers: Plocha ramen je černě patinována s děleným nápisem Vir/tuti Mili/tari. Ve středu je umístěn okrouhlý štítek na kterém je umístěná stříbrná korunována orlice na zlatém podkladě v zeleném vavřínovém věnci.
Revers: Na ramenech kříže nápis S-A-R-P (lat. Stanislaus Augustus Rex Poloniae). Ve středu je umístěn okrouhlý štítek na kterém je umístěn znak „Pogoń „ ( Litevský znak – postava jezdce s taseným mečem).
Stuha: modrá s širokými černými postranními pruhy.
V této podobě se řád uděloval v čase Varšavského knížectví i Polského království – do času konce listopadového povstání.
Od roku 1808, na reversu nahradil znak „Pogoń „ nápis REX ET PATRIA (lat. Král a Vlast) a letopočet založení řádu 1792.

Zdroje uvedené v prvním příspěvku tématu.

Řád Virtuti Militari - Virtuti Militari IV třídy - rok 1792. Avers

Virtuti Militari IV třídy - rok 1792. Avers
Řád Virtuti Militari - Virtuti Militari IV třídy - rok 1792. Revers („Pogoń „)

Virtuti Militari IV třídy - rok 1792. Revers („Pogoń „)
URL : https://www.valka.cz/Rad-Virtuti-Militari-t73529#261798 Verze : 2
Vzhled řádu Virtuti Militari po roce 1919

Odznak řádu řádu Virtuti Militari po roce 1919 se opíral o dřívější vzory, pouze na reversu byl odstraněn monogram krále a nahradil ho nápis „Honor i Ojczyzna″ ( Čest a vlast).
Avers: Plocha ramen u I, II a III třídy je černě patinována s děleným zlatým nápisem Vir/tuti Mili/tari. Ramena kříže IV třídy jsou zlaté a u V třídy stříbrné s děleným černým nápisem Vir/tuti Mili/tari.
Ve středu je umístěn okrouhlý štítek na kterém je umístěná stříbrná korunována orlice na zlatém podkladě v zeleném vavřínovém věnci.
Revers: Ve středu je umístěn okrouhlý štítek na kterém je umístěn nápis „Honor i Ojczyzna″ ( Čest a vlast) s letopočtem 1792.
Kříže I a II třídy jsou převýšeny zlatou královskou korunou.
Stuha: modrá s širokými černými postranními pruhy.

Zdroje uvedené v prvním příspěvku tématu.

Řád Virtuti Militari - Virtuti Militari V. tř. avers

Virtuti Militari V. tř. avers
Řád Virtuti Militari - Virtuti Militari V. tř. revers

Virtuti Militari V. tř. revers
Řád Virtuti Militari - Virtuti Militari IV. tř. avers

Virtuti Militari IV. tř. avers
Řád Virtuti Militari - Virtuti Militari IV. tř. revers

Virtuti Militari IV. tř. revers
URL : https://www.valka.cz/Rad-Virtuti-Militari-t73529#261800 Verze : 2
Vzhled řádu Virtuti Militari po roce 1919
Řád Virtuti Militari - Virtuti Militari III. tř. avers

Virtuti Militari III. tř. avers
Řád Virtuti Militari - Virtuti Militari III. tř. revers

Virtuti Militari III. tř. revers
Řád Virtuti Militari - Virtuti Militari II. tř. avers

Virtuti Militari II. tř. avers
Řád Virtuti Militari - Virtuti Militari II. tř. revers

Virtuti Militari II. tř. revers
URL : https://www.valka.cz/Rad-Virtuti-Militari-t73529#261801 Verze : 0
Vzhled řádu Virtuti Militari po roce 1919
Řád Virtuti Militari - Virtuti Militari I. tř. avers

Virtuti Militari I. tř. avers
Řád Virtuti Militari - Virtuti Militari I. tř. revers

Virtuti Militari I. tř. revers
Řád Virtuti Militari - Virtuti Militari I. tř. hvězda

Virtuti Militari I. tř. hvězda
URL : https://www.valka.cz/Rad-Virtuti-Militari-t73529#261802 Verze : 0
Řád Virtuti Militari vzor z roku 1919 (PR)

Vysvětlivky k fotografii řádů:
1. I. třída Velkokříž
2. I. třída Hvězda velkokříže
3. II. třída Komandér
4. III. třída Rytíř
5. IV. třída Zlatý kříž
6. V. třída Stříbrný kříž s miniaturou

Řád Virtuti Militari - Řád Virtuti Militari vzor z roku 1919 (PR)

Řád Virtuti Militari vzor z roku 1919 (PR)
URL : https://www.valka.cz/Rad-Virtuti-Militari-t73529#261823 Verze : 2
Řád Virtuti Militari vzor z roku 1944 (PR)

Vysvětlivky k fotografii řádů:
1. I. třída Velkokříž
2. I. třída Hvězda velkokříže
3. II. třída Komandér
4. V. třída Stříbrný kříž z roku 1943 vyr. v Moskvě

Řád Virtuti Militari - Řád Virtuti Militari vzor z roku 1944

Řád Virtuti Militari vzor z roku 1944
URL : https://www.valka.cz/Rad-Virtuti-Militari-t73529#261816 Verze : 2
Vzhled řádu Virtuti Militari po roce 1945

Vzhledu se jen minimálně lišil od řádu z roku 1919.
Avers: Plocha ramen u I, II a III třídy je černě patinována s děleným zlatým nápisem Vir/tuti Mili/tari. Ramena kříže IV třídy jsou zlaté a u V třídy stříbrné s děleným černým nápisem Vir/tuti Mili/tari.
Ve středu je umístěn okrouhlý štítek na kterém je umístěná stříbrná orlice bez koruny na zlatém podkladě v zeleném vavřínovém věnci.
Revers: Ve středu je umístěn okrouhlý štítek na kterém je umístěn nápis „Honor i Ojczyzna″ ( Čest a vlast) s letopočtem 1792.
Kříže I a II třídy jsou převýšeny zlatým medailonem s nápisem RP, později PRL.
Stuha: modrá s širokými černými postranními pruhy.

Zdroje uvedené v prvním příspěvku tématu.

Vysvětlivky k fotografii řádů:
1. I. třída Velkokříž
2. I. třída Hvězda velkokříže
3. II. třída Komandér
4. III. třída Rytíř
5. IV. třída Zlatý kříž s miniaturou
6. V. třída Stříbrný kříž s miniaturou

Řád Virtuti Militari - Řád Virtuti Militari vzor z roku 1952 (PLR)

Řád Virtuti Militari vzor z roku 1952 (PLR)
URL : https://www.valka.cz/Rad-Virtuti-Militari-t73529#261813 Verze : 2
Vzhled řádu Virtuti Militari po roce 1989

16. října 1992 přijal polský parlament zákon na jehož základě byl navrácen řádu předválečný vzhled.
Avers: Plocha ramen u I, II a III třídy je černě patinována s děleným zlatým nápisem Vir/tuti Mili/tari. Ramena kříže IV třídy jsou zlaté a u V třídy stříbrné s děleným černým nápisem Vir/tuti Mili/tari.
Ve středu je umístěn okrouhlý štítek na kterém je umístěná stříbrná korunována orlice na zlatém podkladě v zeleném vavřínovém věnci.
Revers: Ve středu je umístěn okrouhlý štítek na kterém je umístěn nápis „Honor i Ojczyzna″ ( Čest a vlast) s letopočtem 1792.
Kříže I a II třídy jsou převýšeny zlatým medailonem s nápisem RP.
Stuha: modrá s širokými černými postranními pruhy.

Zdroje uvedené v prvním příspěvku tématu.

Řád Virtuti Militari vzor z roku 1992 (PR)

Vysvětlivky k fotografii řádů:
1. I. třída Velkokříž
2. I. třída Hvězda velkokříže
3. II. třída Komandér
4. III. třída Rytíř
5. IV. třída Zlatý kříž
6. V. třída Stříbrný kříž

Řád Virtuti Militari - Řád Virtuti Militari vzor z roku 1992 (PR)

Řád Virtuti Militari vzor z roku 1992 (PR)
URL : https://www.valka.cz/Rad-Virtuti-Militari-t73529#261845 Verze : 4
Vzácná polská medaile Řádu "VIRTUTI MILITARI"

Popis medaile ze sbírky pana Měřičky:
Medaile je oválná o rozměru 43x35mm, při síle okraje 3mm a hmotnosti 21g ve stříbře. Medaile má oboustranně silně zvýšený okraj a na lícové straně je pod volně položenou královskou korunou umístěn monogram S.A.R.(Stanislav August Rex). Pod tímto monogramem jsou při dolním okraji umístěny dvě kratší, dole stuhou svázané palmové ratolesti. Na rubní straně je v ploše umístěn dvouřádkový nápis: VIRTUTI/MILITARI. Pod nápisem jsou opět dvě zkřížené palmové ratolesti. Horní okraj medaile je opatřen kolmo postaveným ouškem, 9mm vysokým a 4mm širokým. Medaile byla ražena ve varšavské mincovně. Tato zde popsaná medaile je v současné době uložena v Národním muzeu v Praze ve sbírce Václava Měřičky, který ji muzeu daroval. Medaile byla vystavena ve dnech 4.-31.října 1979 v tehdejším Polském informačním a kulturním středisku v Praze v roce 1978 a vzbudila velkou pozornost především u polských návštěvníků Prahy. Pan V. Měřička medaili prezentoval i na faleristickém sympoziu v Hradci Králové. Já mohu jen potvrdit,že jde o nádherný originální exemplář, který mimo Národní muzeum nikde jinde uložen není. Dokonce i ve sbírkách Vojenského muzea ve Varšavě můžeme spatřit jen kopie zlaté a stříbrné medaile.
Literatura:
Stanislav LOZ: Ordnery i odznaczenia Polskie, 1938
Macijej Twardowski: Historija Kryža Virtuti Militari
Dr.Zdislav P.Weaelowski: Polish Orders, Nedala, Bagde and Insignia Military and Civilkian Decoration 1705-1985
Poznámka:
Stříbrná medaile ze sbírky VAM je vyobrazena v knize Orden und Auszeichnungen z roku 1966 na tabuli 32
Řád Virtuti Militari - Originál medaile, uložená ve sbírce VAM v Národním muzeu Praha

Originál medaile, uložená ve sbírce VAM v Národním muzeu Praha
URL : https://www.valka.cz/Rad-Virtuti-Militari-t73529#303352 Verze : 3
Vzácná medaile, či spíše první vydání vojenského Řádu Virtuti Militari si zaslouží pozornost faleristů a bude jen dobře, pokud se k tomuto tématu budeme vracet. Existuje doklad, který nám vzácnost medaile může přiblížit, neb obsahuje seznam jmen prvních nositelů a tak si dovolíme tyto statečné vojáky představit.
Podle dostupných pramenů bylo v mincovně vyrobeno celkem:
65 zlatých medailí
290 stříbrných medailí
Stalo se tak v době mezi 18.-22 červnem roku 1792 a ražba byla ukončena v prosinci roku 1792. Medaile se dle původního nařízení měla nosit na stuze starého polského královského řádu Sv. Stanislava, jak velmi dobře popisuje pan kolega Zbycho. Ale nakonec je vlastní řádová medaile nošena na jasně modré stuze s postranními černými pruhy. Ihned po zprávě o vítězné bitvě u Zielenice poslal král Stanislav August veliteli Josefu Poniatowskému 20 zlatých a 40 stříbrných medailí s nařízením a příkazem, aby je rozdělil sám, jménem krále, ale dle svého vlastního uvážení mezi statečné důstojníky armády, kteří se osobně bitvy zúčastnili. Historické prameny nám k dnešmu dni zachovali celkem 44 jmen vojáků,kteří medaili obdrželi a u některých známe dokonce i datum udělení. Nemůžeme však přesně určit, kdo obdržel medaili zlatou a kdo stříbrnou. Zde snad bude rozhodující hodnost vyznamenaného. Některé jména a rody v Polsku odvozují svoji historii právě od této první akce,která je doložená jménem předka rodin.
Jmenný seznam dekorovaný hrdinů:
1. Generál poručík Josef kníže Poniatowski
2. Generálmajor Tadeusz Kościuszko
3. Generálmajor Michal Wielhorski
4. Brigadýr Stanislav Makronoski
5. Více brigadýr národního jezdectva,kníže Sanguczko
6. Kozácký plukovník Josef Poniatowski
7. Kozácký major Michal Chomentowski
8. Generálmajor Josef Zajaczek
9. Major královské gardové pěchoty Mikuláš Bronikowski
10. Major národního jezdectva Josef Szutowski
11. Major pěchoty Ludvík Kamenicki
12. Poručík pěchoty Ludvík Metzelt (získal dekorací dne 23.června 1792)
13. Poručík pěchoty Michal Cichocki
14. Generálmajor De Poupart
15. Podplukovník Grachowski
16. Podplukovník Galecki
17. Podplukovník Bukar
18. Podplukovník Marszycki
19. Poručík dělostřelectva Karel Toczfer
20. Podplukovník Filip Haumann
21. Major jízdy Sariusz Laziňski
22. Major Jan Zablocki
23. Major JanGabarzewski
24. Kapitán Zikmund Alexander Tolkmit
25. Kapitán Ambrož Gawroňski
26. Kapitán Prtybyszewski
27. Plukovník Chlewinski
28. Rytmistr Stanislav Fiszer (pozdější šéf generálního štábu)
29. Rytmistr národního jezdectva Poninski
30. Rytmistr jezdectva Hipolog Bleszynski (dekorován 28.června)
31. Rytmistr Morawski
32. Rytmistr Josef Sulkowski
33. Rytmistr Suchdolec
34. Rytmistr Adama Jerzy kníže Czartoryjski(dekorován 20.7.
35. Rytmistr Josef Wawrzewski
36. Rytmistr Niesiolowski
37. Rytmistr Rzewuski
38. Rytmistr Wedelstedt
39. Rytmistr Jan Potocki
40. Rytmistr Karwicki
41. Fahnrich jezdectva Marcin Bialozor (dekorován 20.července)
42. Fahnrich W.Zabiello
43. Fahnrich Dzialynski
Král Stanislav August již další medaile knížeti Josefu Poniatowskému nezaslal, neb již měl jasnou představu o novém tvaru řádu, tvořeném křížem. Víme také, a odborná literatura to popisuje, že dne 28.srpna 1792 král udělil první kříže řádu Virtuti Militari. První dekret o udělení řádu obdržel podporučík Aigner a snad posledním major Wedelstedt, vtírá se myšlenka, že dekrety byly vydávány v abecedním pořádku. Originál medaile je uložen ve wroclawském muzeu medailí a v bývalé sbírce Czartoryských v Krakově.
Literatura: Totožná v pojednání o medaili ze sbírky Václava Měřičky.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Virtuti-Militari-t73529#303747 Verze : 2
Vznešený polský řád Virtuti Militari, je jedním z řádu, ke kterému se budeme pravidelně vracet, neb jeho historie je mimořádně zajímavá. Laskavosti kolegy a přítele Mgr.Květoslava Growky si Vám dovolíme ozřejmit i problematiku s názvem:
TYPOLOGIE POLSKÉHO ŘÁDU VIRTUTI MILITARI Z LET 1919-1939.
Polský vojenský řád Virtuti Militari (dále jen ŘVM) přežil od doby svého vzniku se ctí všechna složitá období dvou staletí a zůstal stálým symbolem nejvyššího ideálu patriotismu, statečného boje s nepřítelem i s nasazením vlastního života.
Je zvláštnosti, jaké pozornosti se tento řád těší i v českém prostředí.Je to způsobeno faktem, že se v Měřičkově sbírce v pražském Národním muzeu nachází téměř unikátní stříbrná medaile ŘVM. Avšak téměř žádné informace nemáme o obnovení tohoto řádu po vzniku Polské republiky v roce 1919, když nebereme v úvahu polskou literaturu. Chtěli bychom proto s jejím využitím dodat našim čtenářům základní údaje i upozornit sběratele na některé zajímavosti..
Idea znovuobnovení ŘVM se objevila až za 1.světové války, zřejmě u 1. brigády polských legii bojujících na straně Rakouska-Uherska proti Rusku, u vojáků z okruhu jejich velitele Józefa Pilsudského. Seržant W. Jastrzebowski vypracoval návrh kříže s nápisem CNOCIE WOJSKOWEJ, tedy polského znění hesla VIRTUTI MILITARI. Dochovalo se několik verzi kříže, ovšem jen ve stadiu návrhu. Skutečná práce na obnovení řádu započala až po získání polské samostatnosti v roce 1919, která se zrodila ve válce na Ukrajině s bolševickým Ruskem a při slezských povstáních.
V březnu 1919 předseda Vojenské rady při Ministerstvu vojenství gen.por. Eugeniusz de Henning-Michaclis napsal Pilsudskému dopis, kterým jej vyzval k obnově ŘVM. Dne 7.5.1919 se na 34. zasedání Sejmu vystoupil A. Skarbek za skupinu 24 poslanců s výzvou vládě, aby v nejkratším čase předložila návrh válečného odznaku, který by měl tradiční formu ŘVM. Bylo rozhodnuto přijmout návrh Vojenské rady. Parlament návrh projednal 1.8.1919.Diskuze prakticky nebyla žádná s výjimkou ojedinělého hlasu na změnu latinského názvu řádu na polský.
První článek nového zákona o vzniku řádu zněl: Navrací se královskou mocí v roce 1792 ustanovený a potvrzený ústavou parlamentu republiky 23.11.1793 vojenský řád pod názvem Virtuti Militari. ŘVM byl ustaven o 5.třídách, jeho podoba navazovala na vzory z 18. a 19. století, avšak bez královských symbolů. Odznakem se stal čtyřramený kříž zakončený kuličkami o rozměrech v 1.třídě 62mm, II.třídě 54mm, III.třídě 44mm a IV. a V. třídě 38 mm. První stupně byly jednostranné, černě smaltované, zlatě orámované. Reversy jen zlacené. Zlatý kříž (pozlacený) a stříbrný kříž (postříbřený) mají černý lem. Na ramena kříže byl u prvních tří tříd položen zlatý terč obtočený zeleným vavřínovým věncem nesl bílou orlici s královskými insigniemi (zlatá koruna, žezlo a jablko). Na reverze se nacházela ve vavřínovém věnci deviza řádu HONOR I/ OJCZYZNA.. s datací 1792. Velkokříž byl převýšen zlatou královskou korunou 30x36mm a komanderský kříž s korunou o rozměrech 23x33mm. Osmicípá paprsčitá hvězda velkokříže o průměru 95mm nesla řádový kříž (bez kuliček) o rozměru 60 mm, do jeho středového štítku bylo vloženo mezikruží s opisem řádového hesla. Velkostuha z tmavě modrého moire o šířce 100mm nesla dva černé 20mm pruhy. Nákrční stuha o šířce 40mm měla 10 mm pruhy, náprsní 35mm široká stuha měla 9mm černé proužky. 4. článek zákona jednoznačně stanovil, že řád se uděluje jen za výjimečné činy s nasazením vlastního života podle armádní funkce a hodnosti. 1.třída armádním velitelům, II.třída velitelům samostatných taktických svazů. III. třída velitelům útvarů, IV. a V.třída důstojníkům, poddůstojníkům a vojínům.
Po první slavnostní dekoraci členů prozatímní kapituly 22.1.1920 následovala dlouhá přestávka v udělování až do srpna, do klíčového momentu války se Sovětským Ruskem. Umožnila to změna řádových stanov, kdy V.třídu mohli udělovat již velitelé armád (do té doby jen kapitula) přímo na bitevním poli. Nesměl však být překročen limit 50 křížů na jednu divizi pěchoty nebo jezdeckou brigádu o třech plucích. Avšak vzhledem k nedostatku řádu samotných byly udělovány jen řádové stužky.
Na jaře 1921 bylo vytvořeno několik komisí, aby zhodnotili hrdinské činy bojovníků z let 1918-1920. Prakticky až do konce roku 1922 probíhalo hromadné udělování řádu V.třídy, většinou při státních svátcích, výročích pluků, bitev apod. Bylo uděleno na 8000 řádů, v roce 1923 ještě pár set. I při tomto velkém množství existovaly přesné analýzy bojových činů vyznamenaných. Odpovědnost za řádný výběr se ukázala na konci roku 1922, kdy se začaly udělovat vyšší stupně řádu.
V prvním období existence řádu byli vyznamenání dekorováni pouze stuhami. Způsobily to technické překážky při výrobě řádů, protože bylo zapotřebí vybrat spolehlivou a dostatečně kvalitní firmu, která by řády všech tříd dodala. Jako první se přihlásila varšavská firma Wladyslav Krupami-Jan Matulewicz založená v roce 1909. V polovině roku 1920 vyrobila 2500 křížů V. třídy, což však bylo oproti nárokům na vyznamenávání velmi málo. Probíhaly též rozhovory se švýcarskou firmou Huguenin Freres z Le Locle o dodávce stuh. Ty první byly totiž zhotoveny prostým našitím černých proužků na modrou stuhu.Zároveň se u této firmy sondovala možnost ražby... Ovšem se sdělením ceny 7 fr. za stříbrné či 5 fr. za mosazné se od kontraktu odstoupilo. Stejně dopadl kontakt se zlatníkem Stanislavem Reisingem.
30.10.1922 bylo rozhodnuto o ražbě 6 velkokřížů (425 000 MP za kus), 30 komanderských křížů( 155 000 MP), 150 rytířských křížů (40 000 MP), 1000ks zlatých křížů (á 3 500 MP). Hvězda velkokříže měla být ražena ze stříbra, řádové odznaky z tombaku silně pozlaceného a smaltovány. Dodavatelem byla firma Krupami Matulewisz, která své výrobky neznačila. Stuhy dodala fa. Huguenin Freres a práce na jejich připevnění k řádovým odznakům zařizovala varšavská firma „Dom Mód“ B.Herse.
Zároveň byla vypsána soutěž na 200 kusů ŘVM V. třídy ražených ze stříbra se silně pozlacenými středovými štítky. Tyto řády byly určeny výhradně pro cizince. Svou nabídkou 27.000 MP za kus uspěla firma Wiktor Gontarczyk. Řády dodala v prosinci 1922. Poznají se podle toho,že obdržely mimořádně vysoká výrobní čísla 9600-9800.
Zanedlouho se ukázalo, že chybí ještě 200 stříbrných křížů, 150 zlatých, 150 rytířských a 30 komandérských. II., III.a V.třídu vyrobila firma Krupami Matulewicz, IV. třídu firma Gontarczyk. V polovině roku 1923 dostal část zakázky na IV.třídu zlatník Jan Knedle. Stříbrné kříže později razily i jiné firmy, které je značily jako například W.Gontarcyk, W.Waplňski, J.Reising a další... V roce 1933 došlo ve stanovách řádu k některým změnám. V plánu bylo i zavedení oboustranně smaltované I. až III.třídy. Avšak vzhledem k dostatečným zásobám těchto vysokých stupňů k výrobě již nedošlo.
Všechny exempláře Řádu, udělené kapitulou, nesly výrobní čísla. Řády, které dostali členové prozatímní kapituly, vyráběly zlatnické firmy, nesly římská čísla, ostatní arabská. Číslování bylo pro každou třídu samostatné.
Vedle číslovaných křížů vyráběli řády zlatnické firmy nečíslované nositelské kopie na objednávku vyznamenaných, tak zvané „graverské“ výrobky. A nezřídka i ty firmy,které plnily státní zakázky. Soukromé kříže byly mnohdy v detailu lépe provedené, ražby ze stříbra, signované firemní značkou/i když to nebylo pravidlem). Sestavit přesný katalog jednotlivých firem je téměř nemožné, zvláště když se na sběratelský trh dostávají novodobé kopie. Zásadně by se měly o ŘVM z let 1919-1938 alespoň určovat následující kategorie:

l.Udělený originál:
Číslovaný kříž s legitimací. Mezi soukromými sběrateli jde o velmi řídký případ, jen v některých muzeích mají dochovány „osobní řády“. V Muzeu Vojska Polskiego ve Varšavě je uchován komandérský kříž s č.7 po gen. Div. W. Iwaszkiewiczovi. Nesmíme zapomenout, že mnoho nositelů ŘVM padlo za 2.světové války – ať na frontách v boji proti Němcům, či byli zavražděni v koncentrácích Sovětského svazu. Jejich řád i doklady byly často zničeny, ztraceny. Na druhé straně někteří soukromí sběratelé „papíry“ k vyznamenání přehlížejí. Na vysvětlenou: aby se zabránilo neoprávněnému nošení řádu, zvláště v V. třídě, bylo v roce 1922 rozhodnuto, aby každý vyznamenaný měl ve zvláštní legitimaci zaznamenáno číslo řádu. Zpočátku vyznamenaní dostali potvrzení podepsané velitelem armády. Později je měl signovat i vrchní velitel. Místo toho začaly být vydávány legitimace, kde bylo číslo řádu a číslo rozhodnutí o udělení řádu. Legitimace měl podepisovat Pilsudského generální adjutant pplk. B. Wieniwa-Dlugozsowski... Nejčastěji je na nich podpis vedoucí kanceláře řádové kapituly mjr. Dr. Adolfa Macieszy. 1.5.1933 při změně zákona o ŘVM začali všichni nositelé řádu dostávat nové legitimace doplněné fotografii (a opět s číslem řádu). Legitimace vystavoval generální inspektor ozbrojených sil.
2.Originál:
Číslovaný kříž do počtu vyznamenaných, ale bez dokladů. Například u komandérského kříže jen do čísla 19. V vídeňské aukci firmy Rauch 11.5.2001 se prodali ze sbírky W.Ratha zlaté kříže ŘVM č. 22, 79 a stříbrný kříž č. 1186.
3.neudělený originál:
Číslovaný kříž nad rámec udělení, avšak oficielně vyrobený a dodaný firmou jako státní zakázka. Wielkopolské Muzeum Wojskowe v Poznani má ve sbírce komandérský kříž č.34, který byl chován v kanceláři kapituly do roku 1939, poté byl převezen do Londýna a po válce byl předán do muzea. V aukci firmy Rauch se prodal ze sbírky W.Ratha komandérský kříž č. 39, rytířské kříže č.17, 19, zlaté kříže č.51, 155, 195, 497, 753.
4.Nositelská kopie:
Nečíslovaný kříž, který nese firemní či puncovní značky. Například z Rothovi sbírky se prodaly nečíslované, ale puncované a firmou signované stříbrné kříže (SO,SB,IK)
5.Sběratelská kopie
Výrobky bez jakéhokoliv označení.Lze těžko rozhodnout, zda se jedná o původní ražby pro nositele, či sběratelské kopie. Tyto „graverské“ výrobky jsou nebezpečné u vyšších tříd,zvláště když jsou opatřeny různými smyšlenými slovními legendami. Myslíme si, že vzhledem ke skutečnému počtu udělení I. až IV. třídy i počtu státem objednaných vyznamenání, lze originál získat jen zcela mimořádně.
Literatura:
K.Filipov:Order Virtuti Militari.Wyd.LUK Bialystok 1992
Z.Puchalski-J.Wojciechowski:Ordnery i odznaczenia polskie i ich kaealerovie,Varšava 1987G.Bigoszewska:Polskie ordnery i odznaczenia, Vaešava 1989
M.Welna:Odznaki i powstaň šlaskich.Katalog Wroclav 1985
G.Krogulec:Piewsze polskie odznaczenie wojskowe za walecznošc w XX.wieku

URL : https://www.valka.cz/Rad-Virtuti-Militari-t73529#305676 Verze : 2
Zlatá a stříbrná medaile v originálu to je vždy velká vzácnost, kterou neuvidíme každý den. Zde vložené obrázky této vzácné faleristické památky pocházejí se soukromé sbírky.
Řád Virtuti Militari - Originál zlaté medaile je nabízen v aukci u firmy Kunker

Originál zlaté medaile je nabízen v aukci u firmy Kunker
Řád Virtuti Militari - Originál stříbrná medaile(katalog Kunker)

Originál stříbrná medaile(katalog Kunker)
URL : https://www.valka.cz/Rad-Virtuti-Militari-t73529#314296 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více