Main Menu
User Menu
Reklama

Spojovací četa oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

Pluton łączności dywizjonu artylerii konnej/Signal Platoon of the Mounted Artillery Battalion

Spojovací četa oddílu jízdního dělostřelectva - Pluton łączności dywizjonu artylerii konnej - Signal Platoon of the Mounted Artillery Battalion
Spojovací četa byla součástí velitelství oddílu a zajišťovala spojení velitele oddílu s nadřízeným velitelstvím, bateriemi, podporovanými jezdeckými pluky a sousedními dělostřeleckými jednotkami rozmístěnými vpravo ve spolupráci se spojovacími družstvy jednotlivých baterií. Její části byly začleňovány do oddílového průzkumu při plnění jeho úkolů. V mírové sestavě oddílu byla spojovací baterií (bateria łączności) a takto je často uváděna v polských zdrojích.

Spojovací četu tvořili:


velitel čety
velitelský roj (důstojnický sluha velitele, spojovací poddůstojník, materiálový poddůstojník, 2 motospojky). Ve 2. internetovém zdroji je uvedeno navíc 6 jízdních spojek.
telefonní roj (telefonní ústředna, 4 jízdní stavební telefonní hlídky, 1 jízdní opravná telefonní hlídka)
radiotelegrafní roj (4 radiotelegrafní hlídky, jízdní hlídka spojení s letectvem, styčný důstojník, styčný poddůstojník a jízdní spojky).


Pro telefonické spojení byly používány polní telefony AP-36 a telefonní ústředna pro 10 čísel ŁP-10 wz.33
Pro radiotelegrafní spojení byly používány radiostanice N2 na tačankách N2/T. Z důvodu nevystačujícího počtu tačanek a radiostanic byly v radiotelegrafním roji pravděpodobně pouze 2 hlídky.


Tabulka válečných počtů četyTabulkové počty spojovací čety Velitel čety + velitelský roj Telefonní roj Radiotelegrafní roj Spojovací četa celkem
War establishment of the Signal Platoon Platoon Commander + Command Squad Telephonic Section Radiotelegraph Section Signal Platoon summary
důstojníci (oficerowie) 1 0 1 2
officers 1 0 1 2
poddůstojníci (podoficerowie) 2 6 6 14
noncommissioned officers 2 6 6 14
vojíní (szeregowi) 3 24 28 55
private 3 24 28 55
pistole (pistolety) 3 6 7 16
pistols 3 6 7 16
karabiny (karabinki) Mauser wz. 98 3 24 28 55
carbine Mauser mod. 98 3 24 28 55
šavle (szable) 1 4 28 25 57
sabres 4 28 25 57
koně (jezdecké, dělostřelecké, trénové) (konie W, AK, T) 4 31 34 69
horses 4 31 34 69
motocykly Sokół 1000 M 111 2 0 0 2
motorcycles Sokół 1000 M 111 2 0 0 2
soumaři (juczne konie) 0 4 0 4
packhorses 0 4 0 4
radiotačanky N2/T (taczanki N2/T) 2 0 0 4 4
radio tachankas N2/T 0 0 4 4
nářaďové koňské povozy (wozy sprzętowe) 3 0 1 0 1
horse tool waggons 0 1 0 1


Poznámka (Uwaga, Note):
1 - Ve výzbroji mužstva byly německé šavle wz. 1986, rakouské wz. 1904, polské wz. 17 nebo wz. 21. Ve výzbroji důstojníků byly polské důstojnické šavle wz. 21/22.
2 - podle tabulek měly být 4, ale ve skutečnosti byly pravděpodobně pouze 2
3 - byl to telefonní vůz dělostřelectva wz. 38 s telefonní ústřednou ŁP-10 wz. 33.


Zdroje (Źródła, Sources):
wp39.struktury.net
www.7dak.pl
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007

Početní stavy spojovací čety se ve zdrojích liší. Proto v tabulce uvádím přibližné počty podle vlastních výpočtů ze struktur uvedených v použitých zdrojích.


Důstojníci čet ke dni 01.09.1939Spojovací četa Spojovací důstojník ke dni 01.09.1939 Styčný důstojník ke dni 01.09.1939 Zdroj (Źródło): Poznámka
Signal Platoon of the Signal Officer as of 01.09.1939 Liaison Officer as of 01.09.1939 Source: Note
1. oddílu jízdního dělostřelectva podporučík dělostřelectva Hipolit Krajewski poručík dělostřelectva v záloze Witold Feliks Kaczyński Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007
1st Mounted Artillery Battalion Artillery 2nd Lieutenant Hipolit Krajewski Reserve Artillery Lieutenant Witold Feliks Kaczyński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
2. oddílu jízdního dělostřelectva poručík dělostřelectva Mieczysław Ostrowski podporučík dělostřelectva v záloze Piotr Paweł Stefan Marcin Sumiński Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007
2nd Mounted Artillery Battalion Artillery Lieutenant Mieczysław Ostrowski Reserve Artillery 2nd Lieutenant Piotr Paweł Stefan Marcin Sumiński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
3. oddílu jízdního dělostřelectva poručík dělostřelectva Jan Wawrzyniec Kowalski podporučík dělostřelectva v záloze Bolesław Florian Soroko Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007
3rd Mounted Artillery Battalion Artillery Lieutenant Jan Wawrzyniec Kowalski Reserve Artillery 2nd Lieutenant Bolesław Florian Soroko Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
4. oddílu jízdního dělostřelectva poručík dělostřelectva Piotr Oksentjew poručík dělostřelectva v záloze Józef Adam Rylski Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007
4th Mounted Artillery Battalion Artillery Lieutenant Piotr Oksentjew Reserve Artillery Lieutenant Józef Adam Rylski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
5. oddílu jízdního dělostřelectva poručík dělostřelectva Władysław Kajzer podporučík dělostřelectva v záloze Celestyn Edward Spławski Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007
5th Mounted Artillery Battalion Artillery Lieutenant Władysław Kajzer Reserve Artillery 2nd Lieutenant Celestyn Edward Spławski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
6. oddílu jízdního dělostřelectva podporučík dělostřelectva Bogumił Konstanty Dziedzic podporučík dělostřelectva v záloze Tadeusz Stanisław Stauffer Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007
6th Mounted Artillery Battalion Artillery 2nd Lieutenant Bogumił Konstanty Dziedzic Reserve Artillery 2nd Lieutenant Tadeusz Stanisław Stauffer Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
7. oddílu jízdního dělostřelectva poručík dělostřelectva Adam Stanisław Chmiel podporučík dělostřelectva v záloze Maciej Zbigniew Zygmunt Stanisław Jan de Byłyń-Kurnatowski Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007
7th Mounted Artillery Battalion Artillery Lieutenant Adam Stanisław Chmiel Reserve Artillery 2nd Lieutenant Maciej Zbigniew Zygmunt Stanisław Jan de Byłyń-Kurnatowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
9. oddílu jízdního dělostřelectva kapitán dělostřelectva Antoni Pajdo podporučík dělostřelectva v záloze Konstanty Belina-Brzozowski Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007
6th Mounted Artillery Battalion Artillery Captain Antoni Pajdo Reserve Artillery 2nd Lieutenant Konstanty Belina-Brzozowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
11. oddílu jízdního dělostřelectva poručík dělostřelectva Stanisław Zajączkowski podporučík dělostřelectva v záloze Witold Stefan Leon Staśkiewicz Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007
11th Mounted Artillery Battalion Artillery Lieutenant Stanisław Zajączkowski Reserve Artillery 2nd Lieutenant Witold Stefan Leon Staśkiewicz Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
13. oddílu jízdního dělostřelectva poručík dělostřelectva Janusz Franciszek Przeździecki poručík dělostřelectva v záloze Stanisław Cieński Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007
13th Mounted Artillery Battalion Artillery Lieutenant Janusz Franciszek Przeździecki Reserve Artillery Lieutenant Stanisław Cieński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
14. oddílu jízdního dělostřelectva poručík dělostřelectva Leon Hyży podporučík dělostřelectva v záloze Józef Łubieński Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007
14th Mounted Artillery Battalion Artillery Lieutenant Leon Hyży Reserve Artillery 2nd Lieutenant Józef Łubieński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-ceta-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t176082#519529Verze : 0
MOD
Reklama