Prezidentské volby 1935 a 1946

Autor : 🕔12.12.2009 📕6.622

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Prezidentské volby 1935 a 1946
 2. Prezidentské volby 1935 a 1946 - Úvod
 3. Prezidentské volby 1935 a 1946 - I. E.Beneš v myšlenkovém a mocenském spektru československé politiky
 4. Prezidentské volby 1935 a 1946 - II. Prezidentské volby 1935
 5. Prezidentské volby 1935 a 1946 - III. Prezidentské volby 1946
 6. Prezidentské volby 1935 a 1946 - Závěr
 7. Prezidentské volby 1935 a 1946 - Přílohy
 8. Prezidentské volby 1935 a 1946 - Prameny a odborná literatura

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Komparace prezidentských voleb E. Beneše let 1935 a 1946

Autor: Martina Gregorová
Vedoucí práce: prof. PhDr. Jan Rataj, CSc.
Praha 2009

Úvod

I. Edvard Beneš v myšlenkovém a mocenském spektru československé politiky

1. Na cestě za novým státem

2. Za první republiky

3. Znovu do boje

II. Prezidentské volby 1935

1. Volba dle ústavy

2. Politická situace

3. Hlavní politické strany a jejich kampaň v tisku

Národní sjednocení – Národní listy

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu – Venkov

Československá strana lidová – Lidové listy

Československá strana národně socialistická – Česko slovo

Československá sociálně demokratická strana dělnická – Právo lidu

Komunistická strana Československa – Rudé právo

4. Průběh volby

III. Prezidentské volby 1946

1. Volba dle ústavy

2. Politická situace

3. Hlavní politické strany a jejich kampaň v tisku

Československá strana lidová – Lidová demokracie

Česká strana národně socialistická – Svobodné slovo

Československá strana sociálně demokratická – Právo lidu

Komunistická strana Československa – Rudé právo

4. Průběh volby

Závěr

Prameny a odborná literatura

Přílohy

Seriál

 1. Prezidentské volby 1935 a 1946
 2. Prezidentské volby 1935 a 1946 - Úvod
 3. Prezidentské volby 1935 a 1946 - I. E.Beneš v myšlenkovém a mocenském spektru československé politiky
 4. Prezidentské volby 1935 a 1946 - II. Prezidentské volby 1935
 5. Prezidentské volby 1935 a 1946 - III. Prezidentské volby 1946
 6. Prezidentské volby 1935 a 1946 - Závěr
 7. Prezidentské volby 1935 a 1946 - Přílohy
 8. Prezidentské volby 1935 a 1946 - Prameny a odborná literatura

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔12.12.2009 📕6.622

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře