Main Menu
User Menu
Reklama

Terorismus

Autor : 🕔20.01.2001 📕24.327
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

2.1.1. Džahílie

Pojmem džahílie (nevědomost) se označuje období před nástupem islámu, kdy v arabském světě neexistovalo jednotné náboženství srovnatelné s tehdy již známým křesťanstvím či judaismem, z nichž ani jednomu se nedostávalo masovější podpory tamních obyvatel. Jednotlivé kmeny vyznávaly celou řadu různých bohů a bůžků, z nichž většina byla personifikována přírodními živly a silami. V rámci kultů byly uctívány také vesmírné objekty jako Slunce, Měsíc nebo Venuše. Již v této době existoval také kult soustředěný kolem posvátného místa Ka´aby v Mekce, které později Muhammad zvolil za střed světa islámu.

Pro všechny tyto kulty byla však typická například absence víry v posmrtný život či poslední soud - na rozdíl od jiných rozvinutějších forem náboženství. Charakteristickým rysem byla již v té době v myslích Arabů velmi silně zakořeněná úcta k tradicím a hodnotám předků. Na oblast Arábie měla vliv řada různých náboženství a kultur, a proto je zcela pochopitelné, že nově zformovaný islám v sobě spojuje hodnoty a tradice kočovných arabských kmenů spolu s myšlenkami judaismu a křesťanství, z nichž v mnohém čerpá. Proto právě bývá islám křesťany a židy často považován za nerovnocenného partnera. Ovšem k tomu samému dochází také ze strany islámu, podle nějž si Lidé Písma (označení židů a křesťanů) zvolili chybnou cestu.

Reklama

Důležitou roli v duchovním životě tehdejší společnosti hráli káhinové (proroci), vyslovující věštby pod vlivem džinů. Také zakladatel islámu Muhammad se sám nejdříve považoval za káhina a také tak jednal. Až později se mu dostalo označení Pečeť proroků, což má symbolizovat skutečnost, že po něm již nepřijde žádný další zvěstovatel Božího slova.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕24.327