Terorismus

Autor : 🕔20.01.2001 📕13.930

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Terorismus
 2. Terorismus
 3. Terorismus
 4. Terorismus
 5. Terorismus
 6. Terorismus
 7. Terorismus
 8. Terorismus
 9. Terorismus
 10. Terorismus
 11. Terorismus
 12. Terorismus
 13. Terorismus
 14. Terorismus
 15. Terorismus
 16. Terorismus
 17. Terorismus
 18. Terorismus
 19. Terorismus
 20. Terorismus
 21. Terorismus
 22. Terorismus
 23. Terorismus
 24. Terorismus
 25. Terorismus
 26. Terorismus
 27. Terorismus
 28. Terorismus

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

2.1.4. Pět základních pilířů islámu

V Koránu je popisováno rovněž pět základních pilířů víry:

 1. vyznání víry - šaháda – tuto povinnost plní příslušník muslimské obce při každodenním pronášení modliteb o víře v jediného boha (Alláha) a jeho posla Muhammada. V širším smyslu také tím, že za svou víru bojuje a je připraven za ni položit život,
 2. modlitba – salát – tu musí provádět každý dospělý a duševně zdravý muslim pětkrát denně. Dále je třeba, aby on sám i jeho oděv byl čistý (tahára), aby zaujal správný modlitební směr (směrem k Mekce), znal modlitební časy (ráno za úsvitu, v poledne, odpoledne uprostřed mezi polednem a západem slunce, při západu slunce a v noci po vyhasnutí posledních červánků),
 3. almužna, náboženská daň – zakát – dnes už spíš běžná daňová povinnost, která vychází ze solidárního závazku odvádět vše, co pravověrný muslim osobně nepotřebuje, sociálně slabším. Zakát lze odvádět přímo těm, komu má připadnout, ale správnější je svěřit ho k rozdělení úřadům. Zvláštní místo zaujímá čistě dobročinný zakát poskytovaný formou almužny chudým na závěr ramadánu, který se těší úctě jako záslužný projev ryzí zbožnosti,
 4. třicetidenní půst během měsíce ramadánu – sawm – představuje pro všechny muslimy starší deseti let povinnost zdržet se jídla, pití a sexu během dne. K přerušení půstu dochází ihned po západu slunce, doporučuje se důkladně se posilnit ještě těsně před svítáním. Paradoxně celková spotřeba potravin během půstu v islámských zemích vzrůstá. Od půstu jsou osvobozeni pouze nemocní či staří lidé a dále těhotné a kojící ženy,
 5. pouť do Mekky – hadždž – by měl alespoň jednou za život vykonat každý dospělý muslim. Po jejím absolvování získává titul hádždží a těší se ve svém okolí úctě. Poutníci jsou po návratu vítáni slavnostní výzdobou domů a mešit. Trasu „Svaté pouti“ ilustruje následující obrázek:

1. Velká mešita v Mekce, kde pouť začíná i končí; 2. černý kámen Ka´ba na nádvoří Velké mešity – poutníci jej sedmkrát obcházejí; 3. pahorky Marva a Safá, mezi nimiž poutníci sedmkrát běží; 4. údolí Miná leží 11 km od Mekky, při cestě k planině Arafát tam poutníci nocují; 5. planina Arafát vzdálená 20 km od Mekky, kde poutníci celý den rituálně stojí; 6. Hora milosrdenství, k níž při stání hledí; 7. svatyně Muzdalifá, u níž na zpáteční cestě poutníci tráví noc; 8. údolí Miná je poslední zastávkou před návratem do Mekky, poutníci tam kamením zahánějí Satana a obětují ovci.

Těchto pět základních pilířů víry bývá někdy rozšířeno ještě o tzv. džihád, jímž se bude podrobněji zabývat kapitola 2.2.1 v rámci zkoumání islámského fundamentalismu.

Autor : 🕔20.01.2001 📕13.930

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře