Terorismus

Autor : 🕔20.01.2001 📕14.276

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Terorismus
 2. Terorismus
 3. Terorismus
 4. Terorismus
 5. Terorismus
 6. Terorismus
 7. Terorismus
 8. Terorismus
 9. Terorismus
 10. Terorismus
 11. Terorismus
 12. Terorismus
 13. Terorismus
 14. Terorismus
 15. Terorismus
 16. Terorismus
 17. Terorismus
 18. Terorismus
 19. Terorismus
 20. Terorismus
 21. Terorismus
 22. Terorismus
 23. Terorismus
 24. Terorismus
 25. Terorismus
 26. Terorismus
 27. Terorismus
 28. Terorismus

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

Muhammad - Pečeť proroků

Zpočátku byl zcela nevýznamným členem chudého rodu Hášimovců, jedné z větví kmene Kurajšovců, narozeným pravděpodobně v roce 570 v Mekce. Jeho výchovu zajišťoval strýc Abú Tálib, protože krátce po narození ztrácí oba rodiče. Jeho vliv a společenské postavení roste následně po sňatku s bohatou vdovou Chadídžou. Postupem času se u něho začíná projevovat hluboká duševní krize a stavy, jež považuje za pomatení smyslů. Teprve ujišťování příbuzných ho přesvědčilo o tom, že byl vyvolen stát se prorokem.

Kolem roku 610 se u něj údajně dostavilo první zjevení, které ho prý natolik vyvedlo z rovnováhy, že začal uvažovat o sebevraždě. První veřejné vystoupení uskutečnil Muhammad v roce 612 před několika málo posluchači, převážně mladíky ze zámožných rodin vládnoucích rodů. Poté co počet jeho stoupenců rozrostl, začal být považován za oficiální opozici vládnoucím mekkánským rodům, které se ho snažily nemilosrdně umlčet.

Situace se pro Muhammada začíná vyhrocovat roce 619, kdy umírá jeho strýc a poté i manželka Chadídža, kteří představovali největší opory v jeho životě. V Mekce se také množí útoky proti němu samotnému i jeho stoupencům, a proto se rozhodne přijmout nabídku vládnoucích rodů z Jathribu (později přejmenovaném na Medínu) a přesídlit do jejich města. Tamními znesvářenými rody je považován za charismatického vůdce, kterému by se mohlo podařit je sjednotit. Nabídly mu tedy ochranu a uznaly jej za proroka. Konečně 24. září 622 dorazil tedy Muhammad do Jathribské oázy. Tento skutek, představující přerušení kmenových a rodových svazků a navázání jiných, se nazývá hidžra. Léta 622 až 632 jsou obdobím konsolidace utvářejícího se muslimského společenství.

Muhammad také soustavně škodil Mekce tím, že systematicky napadal karavany, které do ní směřovaly. Mekka tedy vyslala proti Muhammadovi a jeho stoupencům vojsko a v roce 624 se tak v bitvě u Badru střetla poprvé v historii muslimská armáda s armádou nevěřících, která byla i přes skoro trojnásobnou početní převahu poražena. Toto první velké vojenské vítězství islámu přispělo také k tomu, že se na jeho stranu začali přiklánět další lidé z řad váhavců, protože byli přesvědčeni o tom, že k porážce mekkánských vojsk došlo s pomocí Boží. Po několika dalších vítězných bitvách byl Muhammad uznán také Mekkou za proroka, k čemuž postupně přistoupily i další kmeny.

Po zbytek života pracoval Muhammad na dotváření mravních a sociálních základů muslimského společenství. Umírá v roce 632 a zanechává za sebou zárodek jednoho z největších náboženských hnutí v historii lidstva, a to i přesto, že je dnes podle některých názorů považován za podvodníka, který pouze „vykradl“ obě předchozí monoteistická náboženství a přizpůsobil či dotvořil jejich myšlenky tak, aby lépe vyhovovaly arabským podmínkám.

Autor : 🕔20.01.2001 📕14.276

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře