Terorismus

Autor : 🕔20.01.2001 📕11.498

Úvod

Každé náboženství - a islám kvůli svému bezmeznému lpění na starých hodnotách a nedostatku demokratické tradice v oblasti, v níž se vyskytuje, zvlášť - může být zneužito k prosazování určitých politických cílů a obhajobě nehumánních způsobů, kterými je jich dosahováno, včetně chladnokrevného vraždění. Proto také téměř nemine den, abychom se ze sdělovacích prostředků nedozvěděli o nových a nových násilných akcích, páchaných ke všemu odhodlanými teroristy po celém světě. Ačkoliv nejčastějším místem útoků je bezkonkurenčně Blízký východ, mohou dnes teroristé udeřit prakticky kdekoliv a právě to činí z terorismu problém týkající se každého z nás.

V záhlaví této stránky cituji jeden z veršů Koránu, který je sice vytržený z kontextu, ale už sama jeho existence mi připadá poněkud znepokojující. Udělil snad „všemohoucí a milosrdný Bůh“ muslimům Muhammadovými ústy licenci na zabíjení? Nebo si tuto výzvu k „džihádu mečem“ upravili prvotní muslimové s ohledem na nutnost zdůvodnit si své násilné šíření islámu na „území války“ (dar al-harb, kterým je označován okolní svět, jež se ještě neocitl pod vlivem islámu)?

Obavy nás, Evropanů, z islámu, který nepředstavuje pouze náboženství, ale spíše životní filozofii, politické, právní a sociální myšlení, jsou zakořeněny hluboko v historii, kdy po několik desetiletí ohrožoval naše jihovýchodní hranice. Pro islám bylo po staletí argumentem k útokům na křesťany mj. také řádění křižáků v Malé Asii a Svaté zemi, od něhož letos uplynulo 900 let. Hranice islámského světa jsou však dodnes místem častých ozbrojených srážek mezi muslimy a jinověrci. Známý harvardský politolog Samuel P. Huntington ve své studii Střet civilizací? dokonce prohlašuje, že islám má krvavé hranice. Po pádu komunismu je v militantním islámu spatřována nová hrozba pro demokratický svět. K tomu přispívají atentáty, únosy letadel a braní rukojmí, sebevražedné útoky a další teroristické akce. Islám by zcela určitě neměl být ztotožňován pouze s fundamentalismem, protože jeho hlavní proud se v současnosti nestaví k Západu nepřátelsky.

Cílem této práce tedy rozhodně není nějaké hodnocení, či dokonce kritika islámu, neboť si uvědomuji, že ne každý muslim musí být zákonitě fanatickým, po zuby ozbrojeným fundamentalistou a že valná většina muslimské populace už pochopila, jak moc akce teroristů z jejich řad poškozují pověst islámu v očích okolního světa. Na následujících stránkách bych chtěl především upozornit na nebezpečí islámského terorismu v mezinárodním měřítku a nastínit možné způsoby boje s tímto fenoménem. V neposlední řadě bych rád podrobil rozboru jednotlivé islámské militantní skupiny a hnutí - aktivní i dávno zaniklé, jejich představitele, sponzory a ideology, načrtl jejich cíle a přiřadil jim útoky, k nimž se hrdě hlásí či z nichž jsou podezřívány.

První kapitola definuje terorismus obecně, popisuje jeho vznik, vývoj a cíle. Dále se soustředím na jeho moderní podobu, jíž je mezinárodní terorismus. Zmíněny jsou také etapy vývoje mezinárodního terorismu a faktory, které mu umožňují se dále rozpínat.

Hned následující kapitola je věnována charakteristice islámu, stručnému shrnutí historie jeho vzniku a nadefinování důležitých pojmů, které úzce souvisí s problematikou této práce, jako je např. džihád, mudžáhid, ad-da´wa al-islamíja. Skrze fundamentalismus se pak v závěru kapitoly opět dostává do popředí terorismus, tentokrát v islámském provedení.

Za velmi důležitou považuji 3. kapitolu, která je jakýmsi výčtem známých i méně známých islámských teroristických organizací. Tyto organizace jsem pro lepší přehlednost rozdělil na antiizraelsky orientované a ostatní islámské teroristické skupiny. Zabývám se v ní mj. také odštěpováním a slučováním těchto skupin kolem Organizace pro osvobození Palestiny. Speciální prostor je zde věnován i nejhledanějšímu teroristovi dnešních dnů, jímž je Usama bin Ladín.

Samostatná kapitola patří státům, které islámský terorismus očividně podporují. Většinou se jedná o státy s tuhým fundamentalistickým režimem (např. Súdán, Írán aj.), které teroristům poskytují finanční prostředky, umožňují jim vybudování výcvikových táborů na svém území, zásobují je zbraněmi nebo jim jiným způsobem napomáhají.

Následně přináším přehled několika způsobů, kterými se civilizovaný svět snaží proti terorismu bránit a potírat ho. Uvádím některá pro a proti odvety silou, popisuji činnost tajných služeb a všímám si, jak terorismus postihuje mezinárodní právo.

V samém závěru se pak snažím nahlédnout do blízké budoucnosti a nastínit možná východiska pro řešení problému, který pro lidstvo představuje mezinárodní terorismus.

Autor : 🕔20.01.2001 📕11.498

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • RaS Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • jikjik Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 2 weeks ago

 • volado1 Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • jikjik 25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 2 weeks ago

 • jikjik Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 3 weeks ago

 • R Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 1 month ago

 • seky Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago