Main Menu
User Menu
Reklama

1. horská divize [1938-1945]

1st Mountain Division

1. Gebirgs-Division

     
Název:
Name:
1. horská divize
Originální název:
Original Name:
1. Gebirgs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.04.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Horská brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
12.03.1945
Nástupce:
Successor:
1. lidová horská divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.04.1938-DD.10.1939 ?
DD.10.1939-DD.12.1939 4. armáda
DD.12.1939-DD.06.1940 12. armáda
DD.06.1940-DD.07.1940 XXXXIV. armádní sbor
DD.07.1940-DD.08.1940 XVIII. armádní sbor
DD.08.1940-DD.01.1941 VII. armádní sbor
DD.01.1941-DD.03.1942 XXXXIX. horský armádní sbor
DD.03.1942-DD.04.1942 Mackensenova skupina
DD.04.1942-DD.06.1942 III. armádní sbor (motorizovaný)
DD.06.1942-DD.07.1942 Streckerova skupina
DD.07.1942-DD.08.1942 1. tanková armáda
DD.08.1942-DD.04.1943 XXXXIX. horský armádní sbor
DD.04.1943-DD.05.1943 Skupina armád E
DD.05.1943-DD.07.1943 Velící generál a Velitelství Srbsko
DD.07.1943-DD.09.1943 Velitelství Soluň-Egejské moře
DD.09.1943-DD.10.1943 XXVI. armádní sbor
DD.10.1943-DD.12.1943 XXII. horský armádní sbor
DD.12.1943-DD.04.1944 V. horský sbor SS
DD.04.1944-DD.09.1944 Hlavní velitelství pozemního vojska
DD.09.1944-DD.10.1944 Armádní oddíl Srbsko
DD.10.1944-DD.11.1944 Müllerova skupina
DD.11.1944-12.03.1945 XXII. horský armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
09.04.1938-DD.MM.RRRR Garmisch-Partenkirchen, ? /
02.09.1939-DD.MM.RRRR Spišská Sobota, ? /

Velitel:
Commander:
09.04.1938-25.10.1940 Kübler, Ludwig (Generalleutnant)
25.10.1940-17.12.1942 Lanz, Hubert (Generalleutnant)
17.12.1942-18.10.1944 Stettner von Grabenhofen, Walter von (Generalleutnant)
19.10.1944-dd.12.1944 Wittmann, August (Generalmajor)
27.12.1944-10.03.1945 Kübler, Ludwig (General der Gebirgstruppe)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.11.1938-15.10.1939 Pemse, Max Josef (Oberstleutnant)
15.10.1939-15.01.1941 Degen, Hans (Oberstleutnant)
15.01.1941-dd.01.1943 Steets, Hans (Oberst)
dd.01.1943-25.08.1944 Thilo, Karl Wilhelm (Oberstleutnant)
25.08.1944-20.12.1944 Faulmüller, Hans Georg (Oberst)
20.12.1944-05.01.1945 Rasch, Hans (Major)
05.01.1945-12.03.1945 Leeb, Anton (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
09.04.1938-12.03.1945 Horský dělostřelecký pluk 79
09.04.1938-12.03.1945 Horský spojovací oddíl 54
09.04.1938-12.03.1945 Horský ženijní prapor 54
09.04.1938-03.11.1940 Pluk horských myslivců 100
09.04.1938-12.03.1945 Pluk horských myslivců 98
09.04.1938-12.03.1945 Pluk horských myslivců 99
10.11.1938-21.03.1940 Horský protitankový oddíl 44
26.08.1939-29.04.1942 Horský průzkumný oddíl 54
21.03.1940-12.03.1945 Horský oddíl stíhačů tanků 44
08.01.1942-01.05.1942 Tankový oddíl 60
29.04.1942-01.04.1943 Cyklistický oddíl 54
20.07.1942-DD.02.1943 Vysokohorský myslivecký prapor 1
20.07.1942-12.02.1943 Vysokohorský myslivecký prapor 2
12.03.1943-DD.10.1944 Prapor horských myslivců 54
01.04.1943-12.03.1945 Horský průzkumý oddíl 54

Ručně vyplněné položky:

-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/1-horska-divize-1938-1945-t237#405262Verze : 7
MOD
1. Gebirgs-Division
URL : https://www.valka.cz/1-horska-divize-1938-1945-t237#4227Verze : 0
MOD
1939Divizní jednotky 54 Division Units 54 Divisions-Einheit 54
horský protitankový oddíl 44 Mountain Anti-tank Section 44 Gebirgs-Panzerabwehr-Abteilung 44
horský průzkumný oddíl 54 Mountain Reconnaissance Section 54 Gebirgs-Aufklärungs-Abteilung 54
horský ženijní prapor 54 Mountain Pioneer Battalion 54 Gebirgs-Pionier-Bataillon 54
horský spojovací oddíl 54 Mountain Signal Section 54 Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 54
polní doplňovací prapor horské pěchoty 54 Mountain Infantry Field Replacement Battalion 54 Gebirgsjäger-Felderstatz-Bataillon 54
horský prapor se soumary 54 Mountain Carrier Battalion 54 Gebirgs-Träger-Bataillon 54
podpůrná jednotka 54 Division Supply Unit 54 Divisions-Nachschubführer 54
administrativní služba 54 Administrative Service 54 Verwaltungsdienste 54
zdravotnická jednotka 54 Medical Units 54 Sanitätseinheiten 54
1942Divizní jednotky 54 Division Units 54 Divisions-Einheit 54
vysokohorský prapor horské pěchoty 1 High-alitude Mountain Infantry Battalion 1 Hochgebirgs-Jäger-Bataillone 1
vysokohorský prapor horské pěchoty 2 High-alitude Mountain Infantry Battalion 2 Hochgebirgs-Jäger-Bataillone 2
horský protitankový oddíl 44 Mountain Anti-tank Section 44 Gebirgs-Panzerjägerr-Abteilung 44
prapor horské pěchoty 54 Mountain Infantry Battalion 54 Gebirgsjäger-Bataillon 54
horský průzkumný oddíl 54 Mountain Reconnaissance Section 54 Gebirgs-Aufklärungs-Abteilung 54
horský ženijní prapor 542 Mountain Pioneer Battalion 54 Gebirgs-Pionier-Bataillon 54
horský spojovací oddíl 54 Mountain Signal Section 54 Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 54
polní doplňovací prapor horské pěchoty 54 Mountain Infantry Field Replacement Battalion 54 Gebirgsjäger-Felderstatz-Bataillon 54
horský prapor se soumary 54 Mountain Carrier Battalion 54 Gebirgs-Träger-Bataillon 54
velitelství podpůrných jednotek 54 Commander of Division Supply Troops 54 Kommandeur der Divisions-Nachschubführer 54
administrativní služba 54 Administrative Service 54 Verwaltungsdienste 54
zdravotnická jednotka 54 Medical Units 54 Sanitätseinheiten 54
1943Divizní jednotky 54 Division Units 54 Divisions-Einheit 54
horský protitankový oddíl 44 Mountain Anti-tank Section 44 Gebirgs-Panzerjägerr-Abteilung 44
prapor horské pěchoty 54 Mountain Infantry Battalion 54 Gebirgsjäger-Bataillon 54
horský průzkumný oddíl 54 Mountain Reconnaissance Section 54 Gebirgs-Aufklärungs-Abteilung 54
horský ženijní prapor 542 Mountain Pioneer Battalion 54 Gebirgs-Pionier-Bataillon 54
horský spojovací oddíl 54 Mountain Signal Section 54 Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 54
polní doplňovací prapor horské pěchoty 79 Mountain Infantry Field Replacement Battalion 79 Gebirgsjäger-Felderstatz-Bataillon 79
velitelství podpůrných jednotek 54 Commander of Division Supply Troops 54 Kommandeur der Divisions-Nachschubführer 54
administrativní služba 54 Administrative Service 54 Verwaltungsdienste 54
zdravotnická jednotka 54 Medical Units 54 Sanitätseinheiten 54
? Prisoner of War Mountain Carrier Battalion 54 Kriegsgefangenen-Gebirgs-Träger-Bataillon 54

Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/1-horska-divize-1938-1945-t237#405266Verze : 0
MOD
tato formace, která byla vzorem pro všechny budoucí horské divize německé armády a SS, byla zřízena 9.4.1938 v Garmisch-Partenkirchenu z horské brigády, která existovala od 1.6.1935. Když byla divize 26.8.1939 mobilizována, skládala se ze tří, (nikoliv ze dvou) pluků horských myslivců, 98. pluk byl posádkou v Mittenwaldu, 99. ve Füsenu a 100. v Bad Reichehallu. 79. pluk horského dělostřelectva se nacházel v Germisch- Partenkirchenu. Od 3.11.1940 byl 100. pluk horských myslivců, který byl nad stav, spolu s několika dělostřeleckými jednotkami použit v výstavbě 5. horské divize. V roku 1943 přibyly ke stavu dodatečné jednotky - 2. vysokoorský prapor a 54. náhradní prapor. I. prapor 98. pluku byl odvelen 20.11.1943 a stal se z něj 3. vysokohorský prapor (Heerestruppen). Divize byla přejmenována 12.3.1945 a stala se z ní 1. lidová horská divize. Přidání jména "Lidová" bylo propagandistickým tahem nacistické strany, který měl zdůraznit vazbu mezi ozbrojenými silami a německým lidem.
1. horská divize sloužila v jižním Polsku jakou součást skupiny armád "Jih" a přijala kapitulaci Lvova. Potom byla přesunuta na západní frontu a bojovala v tažení ve Francii, kde se vyznamenala při překročení Másy, Aisny a Loiry. Po skončení bojů ve Francii byla 1.horská divize vybrána mezi formace, které se připravovaly k invazi do Velké Británie a když byla tato operace zrušena, cvičila se pro útok na Gibraltar. také z této akce však sešlo.
jako součást 2.armády se 1.horská divize přesunula do Korutan, nejjižnější provincie Rakouska, a bojovala ve válce roti Jugoslávii. Spolu s většinou německé armády se 1. horská divize přemístila na východ do války proti Sovětskému svazu, ve které bojovala jako součást skupiny armád "Jih", účastnila se obklíčení u Umaně, dobytí Stalina a bojů na řece Mius. V postavení na této řece zůstala od 12/ 1941 až do konce 05/ 1942, kdy byla odvelena od XXXXIX. horského sboru k XI. armádnímu sboru 1. tankové armády a bojovala v Doněcké oblasti. 1. divize byla jednou ze dvou horských divizí, které se účastnily postupu na Kavkaz během německé letní ofenzivy roku 1942 a zůstal v jižním Rusku až do 03/ 1943, kdy se přesunula do Srbska. Potom následovala řda přesunů v Jugoslávi, Řecku a na Korfu až do 04/ 1944, kdy byla jako součást zálohy OKH umístěna do Maďarska, odku se však v srpnu vrátila zpět na Balkán. Zpět do Maďarska se vrátila ve 12/ 1944 a v prvních měsících nového roku sloužila u 2. tankové armády, se kterou se účastnila protiofenzivy u Blatenského jezera. V té době byl název divize změněn a bylo do něj zahrnuto označení "Lidová" (Volks). V 04/ 1945 bojovala německá 6. armáda, ke které 1. horská divize patřila, v horách nejvýchodnější rakouské provincie Štýrsko, a právě tam byla velká většina divize na konci války zajata Rudou armádou.
URL : https://www.valka.cz/1-horska-divize-1938-1945-t237#1057Verze : 1
MOD
Polské tažení.


Plán - postup slovenskem a úder z oblasti Dukelského průsmyku a postupovat východně. 99. a 100. pluk západně od průsmyku a průzkumný prapor východně, protože štáb předpokládal že samotný průsmyk bude silně bráněn a probíjení přes něj by znamenalo ztrátu času a mužů. východně o Noweho Sacze se měli setkat s 2. horskou divizí a postupovat na Lvov.
11.9.1939 vyslána motorizovaná bojová skupina k pokusu dobýt Lvov z chodu, skládala se ze čtyř rot horských myslivců plus oddílů protitankového, protiletadlového a 15 centimetrového dělostřelectva a ženijního oddílu.
14. 9. 39 dosáhla předmostí severně a západně od Lvova, obklíčena čerstvými polskými oddíly postupujícími od Przemyslu. Bitvu u Lvova je možné rozdělit do dvou etap, z nichž první je průlom bojové skupiny, která dosáhla předmostí a dobyla výšiny. Druhou etapou bylo obrobí útoku a obrany hlavních sil od 15. do 21. 9. kdy došlo ke kapitulaci - Poláci trvali na tom že se město vzdá pouze 1. horské divizi, která se udržela proti útokům ze všech stran a ne Ruským invazním oddílům. po kapitulaci 25 000 zajatců a jiné kořisti se muselo měslo evakuovat protože mělo být součástí ruské okupační zony.


generál Kübler byl jako první velitel divize vyznamenám Rytířským křížem Železného kříže.
URL : https://www.valka.cz/1-horska-divize-1938-1945-t237#1371Verze : 0
MOD
Operace Polsko - 09.1939


1 Dywizja Górska:
dowódca dywizji – gen. mjr Ludwig Kübler,
dowódca 98 Pułku Strzelców Górskich – płk Ferdinand Schörner,
dowódca 99 Pułk Strzelców Górskich – ppłk Hermann Kress,
dowódca 100 Pułku Strzelców Górskich – ppłk Willibald Utz,
dowódca 79 Pułku Artylerii Górskiej – płk Karl Wintergerst
Etatowo Dywizja liczyła 459 oficerów, 16 729 podoficerów i szeregowców. W swoim uzbrojeniu miała m.in.:
8 haubic kalibru 155 mm,
16 armat kalibru 105mm,
12 armat piechoty kalibru 75 mm,
48 armat przeciwpancernych kalibru 37 mm,
36 moździerzy kalibru 81 mm,
66 lekkich granatników kalibru 46 mm,
72 ckm,
275 rkm i lkm.
Dysponowała również 4845 końmi i 618 samochodami ciężarowymi.Roland Kaltenegger, Ludwig Kübler. General der Gebirgstruppe, wyd. 1998
Roland Kaltenegger, Die Stammdivision der deutschen Gebirgstruppe. Weg und Kampf der 1. Gebirgs-Division 1935-1945, wyd. 1981
URL : https://www.valka.cz/1-horska-divize-1938-1945-t237#215367Verze : 0
Generálmajor Ludwig Kübler
1. horská divize [1938-1945] - První velitel divize

První velitel divize
URL : https://www.valka.cz/1-horska-divize-1938-1945-t237#238227Verze : 0
MOD
Polské tažení (doplnenie)1. horská divízia sa mala do 05.09.1939 redislokovať do priestoru Poprad a odtiaľ následne viesť bojové operácie proti Poľsku. Veliteľské stanovisko divízie bolo už 02.09.1939 rozvinuté v Spišskej Sobote, pričom divízia disponovala v tento deň celkom 4380 vojakmi (156 dôstojníkov, 721 poddôstojníkov a 3953 príslušníkov mužstva).Zdroj: Baka, Igor: Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku; VHÚ Bratislava 2006
URL : https://www.valka.cz/1-horska-divize-1938-1945-t237#517940Verze : 0
MOD