Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

mindphaser

Luboš Pavel

avatar
Datum registrace :
Naposledy aktivní :

Počet příspěvků celkem : 2.532
Z toho faktografických příspěvků : 1.393
Vyhledat příspěvky autora


Osobní fotogalerie

Články

 • 12. SS tanková divize "Hitlerjugend"

  Historie této jednotky, popis bojů v Normandii

  11.490
 • 18. SS Freiwilligen PanzerGrenadier Division Horst Wessel

  stručná historie divize

  9.214
 • 4th Infantry Division ´Ivy´

  divizni­ historie od zformovani do soucasnosti

  8.478
 • Emblémy Schwere Panzer Abteilungen

  Emblémy praporů těžkých tanků (Schwere Panzer Abteilungen)

  33.210
 • Emblémy tankových divizí Waffen-SS 1939-1945

  Přehledná tabulka emblémů tankových divizí Waffen-SS 1939-1945 v letech 1939-1945.

  41.091
 • Emblémy tankových divizí Wehrmachtu 1939-1945

  Přehledná tabulka emblémů tankových divizí německého Wehrmachtu v letech 1939-1945.

  51.793
 • Historie 9. SS tankové divize "Hohenstaufen"

  Historie divize a popis bojů divize na Západní frontě

  10.208
 • Hitlerův rozkaz týkající se jednotek commandos

  Již delší čas se naši nepřátelé zaměřují na vedení války metodami, které jsou v rozporu s mezinárodní Ženevskou konvencí. Příslušníci jednotek, nazývajících se Commandos a vyznačujících se obzvláštní brutalitou a zákeřností, jsou rekrutováni z kriminálních živlů ve své vlasti, anebo dokonce z vyhnanců osvobozujících nepřátelská území ...

  38.648
 • Hřeben Vimy, 9. dubna 1917

  Boj o hřeben Vimy 9.-12. dubna 1917 byl prvním úspěšným útokem proti německé Hindenburgově linii během 1. světové války. Hřeben Vimy v severní Francii byl jedním z nejsilněji bráněných míst na celé západní frontě a byl považován za nedobytnou pevnost. Dokud nepřišli Kanaďané ...

  39.620
 • Hřeben Vimy, 9.duben 1917 - OOB

  OOBčko kanadských jednotek

  17.777
 • Němečtí odstřelovači v Normandii v roce 1944

  Spojenci se ihned po vylodění v Normandii v červnu 1944 setkali s novým fenoménem - německými odstřelovači. Dobře vycvičení odstřelovači, zejména příslušníci Waffen-SS šířili díky svojí zákeřnosti a záludnosti strach mezi spojeneckými vojáky.

  64.026
 • Operace NORDWIND - 1.díl

  V posledních hodinách roku 1944 zahájila německá vojska fanatický útok na americké pozice v Alsasku. Na čele jednoho z útočných hrotů stála 17. SS divize pancéřových granátníků a jejím hlavním cílem bylo město Rohrbach ve východní části údolí řeky Sarre. Poslední německá ofenzíva na západě začala.

  29.984
 • Operace NORDWIND - 2.díl

  Další úder německých jednotek postupujících v rámci operace Nordwind dopadl na příslušníky 45.pěší divize a bojové skupiny Hudelson, kteří byli rozmístěni v okolí města Bitche v Nízkých Vosgésách.

  24.137
 • Operace NORDWIND - 3.díl

  Operace NORDWIND představovala pouze první ze série německých útoků proti 6. skupině armád, kterou američtí vojáci souhrnně nazývali „novoroční ofenzívou". V podstatě však německá vojska podnikla mezi 5. a 25. lednem čtyři ofenzívy, vedené vždy několika divizemi, proti americké 7. armádě a další proti francouzské 1. armádě rozmístěné na sever od Colmarské kapsy. Přestože byla většina z těchto útoků narychlo naplánována a provedena s nepřílišnou obratností, některým se podařilo Američany překvapit a hrozilo, že budou unavené a vyčerpané jednotky 7. armády převálcovány

  26.397
 • Operace NORDWIND - 4.díl

  16. ledna XXXIX. tankový sbor společně s 10. SS tankovou divizí a 7. výsadkovou divizí, 384. a 667. brigádou útočných děl, a dokonce i s ozbrojeným doprovodem Reichsführera na hrotu zahájil závěrečný německý útok z oblasti Lauterbourg směrem na jih podél západního břehu řeky Rýna... Poslední díl článku věnovaný operaci NORDWIND končí likvidací Colmarské kapsy a stabilizací spojenecké fronty v Alsasku.

  21.475
 • Panzergrenadieren

  Po skončení 1. světové války Spojenci vyřadili velkou část své výzbroje ze svého arsenálu, rozpustili řadu jednotek a radikálně snížili výdaje na zbrojení. Válka, která měla být poslední, byla u konce a mnoho úředníků a vojenských představitelů nevidělo velký smysl ve vynakládání značných prostředků na rozvoj nových zbraní nebo taktiky.

  43.380
 • Panzerkampfwagen T-34(r) aneb sovětský tank T-34 v německých službách

  "Nahánějící strach", generálplukovník Heinz Guderian, velitel 2.tankové armády.
  "Nic takového jsme neměli", generálmajor F.W. Mellenthin, velitel štábu XLVIII.tankového sboru.
  "Nejlepší tank na světě", polní maršál Ewald von Kleist, 1.tanková armáda.
  "Tento tank nepříznivě ovlivňoval morálku německých pěšáků", generál G. Blumentritt.

  94.661
 • Pekelný les

  Popis bojového nasazení 22. pěšího pluku 4. pěší divize v jedné z nejkrvavějších bitev během 2.světové války na Západní frontě, v Hürtgenském lese.

  39.458
 • Spojenecké operace v Porýní od 15. září 1944 do 21. března 1945 (I)

  V září 1944 se zdálo, že konečné vítězství nad nacistickým Německem je již na dosah. Na východě Rudá armáda nekompromisně postupovala směrem k hranicím Německa. Z nebe nad Třetí říší a jí okupovanými zeměmi přinášelo spojenecké letectvo zkázu německé armádě, německému průmyslu a komunikacím. Na západě byly tři armádní skupiny, rozmístěné od Severního moře po Švýcarsko, připraveny pro závěrečný útok na Německo.

  35.603
 • Spojenecké operace v Porýní od 15. září 1944 do 21. března 1945 (II)

  17. září se na všech letištích v jižní Anglii rozeřvaly tisíce leteckých motorů mohutné spojenecké letecké armády, která měla v rámci podpory operace MARKET-GARDEN vyčistit nebe nad Holandskem. Přes 1 000 těžkých bombardérů zaútočilo na pozice flaku, zatímco se 1 100 spojeneckých stíhačů snažilo najít známky aktivity německé Luftwaffe. Stíhačky s bombardéry měly připravit cestu pro 1 545 transportních letadel a 478 kluzáků, které byly soustředěny pro tuto největší výsadkovou operaci v historii. Krátce po poledni začalo přes 20 000 výsadkářů přistávat na určených přistávacích zónách poblíž Arnhemu, Grave a Veghelu a XXX. sbor zahájil svůj útok směrem na Eindhoven.

  32.876
 • Spojenecké operace v Porýní od 15. září 1944 do 21. března 1945 (III)

  Hürtgenský les byla oblast tvořená hustě vysázenými vysokými jedlemi, hlubokými roklemi, vysokými hřebeny a úzkými cestami, zkrátka ideální terén pro dlouhodobou obranu. Němci tuto přírodní překážku důkladně posílili rozmístěním rozsáhlých minových polí a pečlivou přípravou svých pozic, neboť si jasně uvědomovali, že ztráta města Schmidt by Spojencům otevřela cestu k přehradám na Roeru. Dokud budou Němci kontrolovat přehrady na Roeru, mohli by zaplavit údolí řeky, čímž by Spojencům zničili umělé mosty vybudované přes Roer a odřízli tak jednotky, které ji již překročily.

  25.462
 • Spojenecké operace v Porýní od 15. září 1944 do 21. března 1945 (IV)

  Předtím, než Spojenci mohli realizovat své záměry naplánované na schůzce v Maastrichtu, zaútočili Němci v Ardenách. 16. prosince vyslal Hitler 5. tankovou, 6. tankovou a 7. pěší armádu do ambiciózního útoku, jehož cílem bylo překročení řeky Másy, obsazení Antverp a rozdělení spojeneckých vojsk na dvě části.

  29.255
 • Spojenecké operace v Porýní od 15. září 1944 do 21. března 1945 (V)

  Když konečně 12. skupina armád ve své oblasti ovládala západní břeh řeky Roer, mohl se Bradley plně soustředit na přípravy operace LUMBERJACK. Bradleyho plán počítal s útokem 1. armády na jihovýchod směrem k soutoku řek Rýn a Ahr, po jehož dosažení se měla stočit na jih a spojit se s Pattonem, který bude se svou 3. armádou postupovat severovýchodně napříč oblastí Eifel.

  32.903
 • Spojenecké tažení střední Evropou od 22. března do 8. května 1945 (1)

  Začátkem jara roku 1945 se situace v Evropě vyvíjela zcela jednoznačně ve prospěch spojeneckých jednotek. Do ledna angloamerická vojska zkonsolidovala frontu po německé prosincové ofenzívě v Ardenách, známé jako "bitva o výběžek". Neúspěch této poslední německé ofenzívy vyčerpal značnou část zbývající bojové síly Třetí říše, která se nyní nacházela zcela nepřipravena vzdorovat závěrečnému postupu Spojenců v Evropě.

  30.375
 • Spojenecké tažení střední Evropou od 22. března do 8. května 1945 (2)

  Krátce po poledni 23. března byly na předmostí již tři kompletní pluky 5. pěší divize, které byly ještě posíleny jedním plukem 90. pěší divize. Tanky společně se stíhači tanků po celé dopoledne podporovaly pěšáky palbou z druhého břehu a ještě večer téhož dne byl zprovozněn pontonový most přes Rýn. Do půlnoci pěší jednotky rozšířily hranice předmostí více než 9 km do hloubky a dosáhly tak nečekaně snadného úspěchu při prvním násilném přechodu Rýna v moderní historii.

  19.518
 • Spojenecké tažení střední Evropou od 22. března do 8. května 1945 (3)

  Na hrotu postupu VII. sboru směrem na Paderborn byla 3. tanková divize, jejíž úderné oddíly měly ve výzbroji i několik nových těžkých tanků M-26 Pershing. Za postupující 3. tankovou divizí, podporovanou jedním plukem 104. pěší divize, postupoval zbytek 104. pěší divize, čímž byl VII. sbor připraven zajistit celé doposud obsazené území. Doslova se valící obrněné jednotky bez jediné ztráty postoupily o 72 km na sever a při zastavení svého postupu o půlnoci téhož dne se nacházely pouhých 24 km od svého cíle - Paderbornu.

  24.162
 • Spojenecké tažení střední Evropou od 22. března do 8. května 1945 (4)

  Zatímco 12. skupina armád prováděla svůj řez napříč Německem, 6. skupina armád generála Deverse operující na jihu měla dva úkoly. Kromě krytí pravého křídla postupující 12. skupiny armád měla eliminovat německé pokusy o zorganizování boje do posledního muže v Alpách v jižním Německu a západním Rakousku.

  20.844
 • Útok na Bordeaux - Operace Frankton

  Operace Frankton byla jednou z nejodvážnějších a nejneortodoxnějších akcí uskutečněných během 2. světové války. Zúčastnila se jí ponorka HMS Tuna a 10 mužů královského námořnictva na 5 kánoích. Cílem útoku byly obchodní lodě kotvící ve francouzském přístavu Bordeaux - lodě, které úspěšně prolomily spojeneckou blokádu.

  35.923
 • Utok na Dieppe - Operace Jubilee

  Situace Spojenců byla v polovině roku 1942 chmurná. Německé jednotky pronikaly hluboko do Ruska, britská 8. armáda byla v severní Africe zatlačena zpět do Egypta a na západě stály spojenecké jednotky tváří tvář německým, rozmístěným na druhé straně kanálu La Manche.…

  40.370
 • Útok na St. Nazaire - Operace Chariot

  První měsíce roku 1942 byly jedny z nejtemnějších v historii Anglie. Její jednotky byly vytlačovány z pozic na všech bojištích. Ze Severní Afriky, Barmy nebo Malajsie neustále přicházely zprávy o ústupu a porážkách. Přežití Británie záviselo na dodávkách přepravovaných pomalými a zranitelnými konvoji ze Spojených států, které se snažily proklouznout skrz číhající vlčí smečky Dönitzových ponorek. Ponorková válka vrcholila.

  47.604
 • Základna Khe Sanh - 1968

  Po porážkách uštědřeným komunistům spojeneckými vojsky v roce 1967 se Spojencům naskytla jedinečná, a už nikdy neopakovatelná, příležitost k totálnímu rozdrcení komunistických sil v Indočíně. Nebo alespoň k jejich dlouhodobé paralyzaci. Vše nakonec dopadlo zcela jinak. Značná část amerického velení podlehla mylnému dojmu, že nepřítel je na ústupu, neboť v polovině ledna 1967 se situace skutečně jevila tak, že nepřítel je na pokraji svých sil. Komunisté v tomto období vykazovali bojovou činnost pouze na severu I.CTZ (Corps Tactical Zone - Armádní taktická zóna). Tamní základnu námořní pěchoty Khe Sanh obklíčily 21.ledna dvě divize NVA a základna musela být zásobována letecky.

  32.186
 • Zimmerit

  Koncem roku 1942 začala německá armáda na svých tancích aplikovat novou ochrannou vrstvu. Tato vrstva byla vyvinuta pro snížení efektivnosti užití magnetických min proti obrněným vozidlům, které byly používány ruskými útočnými jednotkami. Miny byly umisťovány na tanky, kde drželi pomocí magnetu zabudovaného v jejich spodní části. Princip zimmeritu byl jednoduchý. Vytvořit na tanku nemagnetickou vrstvu, která by eliminovala vlastnosti magnetu tj. přichycení magnetické miny na povrch tanku

  49.368
 • Značení německých vozidel a tanků v období 1939-1945

  Jistě se vám již stalo, že ve dvou různých knihách či časopisech jste objevili tutéž fotografii německého tanku, ale pokaždé u ní byl popisek s textem řadící vozidlo k jiné tankové divizi. Jelikož jsem tvor zvídavý, nedalo mi to a pokusil jsem se shromáždit základní údaje o označovaní tanků a to jak na úrovni vyšších organizačních celků jakými jsou divize, tak i v rámci nižších celků, na úrovni praporů, rot a čet. Rovněž na řadě fotografií německé techniky se objevuje značné množství různých identifikačních značek či praporků, které ve většině případů bývají autory ignorovány a některé z nás zajímá, co to znamená.

  82.099

Medaile a vyznamenání

Rytířský kříž www.valka.cz

Důstojnický kříž www.valka.cz

Železný kříž www.valka.cz

Kříž www.valka.cz


& bar (11)

Řád 17. května & Bar

Řád 17. května

Řád redakce www.valka.cz se zlatou stužkou

Řád redakce www.valka.cz se stříbrnou stužkou

Řád redakce www.valka.cz


& bar (18)

Medaile Cti k titulu Hrdina serveru www.valka.cz

Hrdina serveru www.valka.cz

Zlatá hvězda www.valka.cz

Stříbrná hvězda www.valka.cz

Bronzová hvězda www.valka.cz


& bar (48)

Velký kříž čestné legie serveru www.valka.cz

Komander čestné legie serveru www.valka.cz

Důstojník čestné legie serveru www.valka.cz

Rytíř čestné legie serveru www.valka.cz

Čestná legie serveru www.valka.cz

Řád slávy www.valka.cz se stříbrnou stužkou

Řád slávy www.valka.cz


& bar (6)

Kříž za zásluhy o forum 1. třídy

Kříž za zásluhy o forum 2. třídy

Kříž za zásluhy o forum 3. třídy

Medaile za zásluhy o forum 1. stupně

Medaile za zásluhy o forum 2. stupně


& bar (2)

Kříž za příspěvky do Jednotek

Ehrenblatt Spange des Deutschen Heeres

Spange 1939 zum Eisernes Kreuz 2.Klasse

Eisernes Kreuz 2.Klasse (1914)

Eisernes Kreuz 1.Klasse (1914)

Military Medal

War Medal 1939-45

Imperial Service Medal

Reklama

Prémiový účet

Prémiový účet

Podpořte náš web a zároveň se zbavte reklam. Použijte prémiový učet!

Zobrazit informace

Zaregistrujte se

Chcete se nás zeptat, doplnit informace nebo se stát autorem článků a zapojit se do každodenního běhu, případně využít plný potenciál tohoto webu? Je to snadné, zde je odkaz jak na to!
Zobrazit postup

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz / armedconflicts.com neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!