Main Menu
User Menu

202. pěší pluk (záložní) [1939-1939]

202nd Infantry Regiment (Reserve)

202 Pułk Piechoty (Rezerwowy)

     
Název:
Name:
202. pěší pluk (záložní)
Originální název:
Original Name:
202 Pułk Piechoty (Rezerwowy)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
Slezsko-těšínská polobrigáda Národní obrany
Datum zániku:
Disbanded:
16.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-08.09.1939 21. horská pěší divize 3)
09.09.1939-16.09.1939 21. horská pěší divize (po reorganizaci)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-30(?).08.1939 Bílsko (Bielsko)/Těšín (Cieszyn)/? / 4)
30(?).08.1939-02.09.1939 Jaworze/? / 5)
02.09.1939 Jaworze/prostor Skočov (Skoczów) (boj)/prostor Dziedzice (boj)-Bílsko (Bielsko)/přesun / 6)
02.09.1939-03.09.1939 Bílsko (Bielsko)-Kęty-prostor Wadowice-???/přesun /
04.09.1939 ???-Leńcze-Podolany-???-Konary/přesun /
05.09.1939 Konary/? /
05.09.1939-06.09.1939 Konary-Świątniki Górne-Byszyce-Łazany/noční přesun /
06.09.1939 Łazany-východně Książnice (boj)-???-Bochnia (boj)/přesun / 7)
06.09.1939-07.09.1939 Bochnia-lesy severně Brzesko/noční přesun /
07.09.1939 lesy severně Brzesko-prostor Bielcza-Wola Radłowska (boj)-Radłów (boj)-Biskupice-???/přesun / 8)
08.09.1939-10.09.1939 ???-Dąbrowa Tarnowska-Radomyśl Wielki-Mielec-Majdan Królewski-Bojanów-prostor Dąbrowica/přesun / 9)
10.09.1939-11.09.1939 prostor Dąbrowica/? /
11.09.1939-12.09.1939 prostor Dąbrowica-???-???/noční přesun /
12.09.1939 ???-???-prostor Derylaki/Łazory/Budziarze/přesun /
12.09.1939-13.09.1939 prostor Derylaki/Łazory/Budziarze-prostor Rogale/Majdan Stary/noční přesun /
13.09.1939-14.09.1939 prostor Rogale/Majdan Stary-Płusy-Korchów-Różaniec-les západně Cewków/noční přesun /
14.09.1939-15.09.1939 les západně Cewków-Stary Dzików-Lebiedzie-les severozápadně Zabiała/Stare Sioło/noční přesun /
15.09.1939 les severozápadně Zabiała/Stare Sioło (boj)/? / 10)
16.09.1939 Les severozápadně Zabiała/Stare Sioło (boj)-Lebiedzie-prostor západně Ułazów/přesun / 11)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-16.09.1939 Piwnicki, Zygmunt Maria (podpułkownik piechoty) 12)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-08(?).09.1939 I. pěší prapor 202. pěšího pluku (záložního) 13)
24.08.1939-08(?).09.1939 II. prapor 202. pěšího pluku (záložního) 14)
24.08.1939-08(?).09.1939 III. 202. pěšího pluku (záložního) 15)
24.08.1939-DD.09.1939 Hospodářská rota 202. pěšího pluku (záložního) 16)
24.08.1939-DD.09.1939 Protiplynová četa 202. pěšího pluku (záložního) 16)
24.08.1939-DD.09.1939 Protitanková rota typu II 202. pěšího pluku (záložního) 16)
24.08.1939-DD.09.1939 Průzkumná rota 202. pěšího pluku (záložního) 16)
24.08.1939-DD.09.1939 Spojovací četa 202. pěšího pluku (záložního) 16)
24.08.1939-DD.09.1939 Zákopnická četa 202. pěšího pluku (záložního) 16)
11(?).09.1939-16.09.1939 Sloučený prapor 202. pěšího pluku (záložního) 17)
DD.09.1939-16.09.1939 Sloučený prapor 3. pluku podhalanských střelců 18)
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Pluk vznikl nově v průběhu utajené poplachové mobilizace zahájené 24.09.1939. Základem velitelství pluku bylo dosavadní velitelství Slezsko-těšínské polobrigády Národní obrany mobilizované 3. plukem podhalanských střelců v Bílsku. Tam byly mobilizovány rovněž I. prapor a nově plukovní jednotky. II. a III. prapor byly mobilizovány 4. plukem podhalanských střelců v Těšíně.
2) Po bojích v obklíčení, zničení štábu a smrti svého velitele západně od obce Ułazów (16.09.1939) se 21. horská pěší divize (po reorganizaci) rozpadla a tím zanikly rovněž organizované zbytky pluku. V prostoru západně od Ułazowa byla část zbytků pluku zničena v boji s odřadem (tzv. „stíhacím plukem“) 28. pěší divize. Drobná část pluku dorazila ráno 17.09.1939 k řece Tanew u obce Księżopol, kde při přechodu řeky padla do zajetí. Z obklíčení uniklo za řeku Tanew u obce Osuchów kolem 1 000 mužů divize, v tom část vojáků pluku včetně velitele pluku, z nichž velitel 4. pluku podhalanských střelců utvořil tzv. Seskupení pplk. Warzyboka.
3) Podle mobilizačního plánu byl nově utvořený pluk určen původně pro 55. pěší divizi (záložní). Po vzniku 2. horské střelecké brigády na hranici se Slovenskem (červenec 1939) byl do její sestavy zařazen 1. pluk podhalanských střelců ze sestavy 21. horské pěší divize. Ten byl nahrazen 202. pěším plukem (záložním).
4) Velitelství, I. prapor a plukovní jednotky v Bílsku, II. a III. prapor v Těšíně.
5) Velitelství pluku. I. prapor zaujal obranná postavení u obce Dziedzice, II. prapor na čáře Ligota-Bronów-Rudzica-Roztropice, III. prapor v prostoru Grodziec-Pogórze-Górki Wielkie a jeho 7. rota byla vysunuta do Třince, kde 1. září svedla boj o železárny a později v Horní Lištné s jednotkami 133 pěšího pluku (45. pěší divize) – viz. článek https://www.valka.cz/16084-Fall-Weiss-na-Tesinsku. Rota byla při ústupu rozprášena. Pindel uvádí dislokaci velitelství pluku v sousední obci Jasienica.
6) Boj části III. praporu východně od Skočova (prostor Pogórze) s jednotkami 135. pěšího pluku (45. pěší divize) a částmi 44. pěší divize. Boj I. praporu o Dziedzice s částmi 44. pěší divize.
7) Boj protitankové roty, která odrazila útok tanků jednoho z odřadů 2. tankové divize na pochodovou kolonu pluku po přechodu přes řeku Raba. Podle Pindela byly v pochodové koloně I. a III. prapor. II. prapor ustupoval přes obec Kłaj. U města Bochnia boj pluku s částmi 2. tankové divize. Značné ztráty.
8) Boje III. praporu (podle Pindela I. praporu) s předvojem Kampfgruppe von Thoma od 2. tankové divize. (Kampfgruppe von Thoma – II. prapor Tankového pluku 3, I. prapor Střeleckého pluku 2, II. oddíl Dělostřeleckého pluku 74, 1. rota Protitankového oddílu 38).
9) Pouze orientační osa ústupu. Po nekoordinovaném přechodu řeky Dunajec u Biskupic se pluk organizačně rozpadl a jeho jednotky ustupovaly různými trasami. Drobná část některé z jednotek pluku se podle Steblika zúčastnila 9. září boje o městečko Kolbuszowa.
10) Boj pluku s II. praporem 135. pěšího pluku v rámci boje celé 21. horské pěší divize (po reorganizaci) s celou německou 45. pěší divizí.
11) Pokračování boje s jednotkami 45. pěší divize (135. pp) a při ústupu na sever rovněž s odřadem 28. pěší divize o síle pluku.
12) (16.08.1895-25.12.1943). Od července 1939 velitel Slezsko-těšínské polobrigády Národní obrany. 27.08.1939 byl jmenován velitelem pluku. Po ukončení bojů se vyhnul zajetí, a zapojil se do odbojové činnosti pod přezdívkou „Orlicz“. Zemřel ve Varšavě.
13) V mobilizačním plánu byl označen jako speciální pěší prapor č. 50. Byl mobilizován 3. plukem podhalanských střelců v Bílsku a jeho jádrem byl dosavadní prapor Národní obrany „Bielsko“. Prapor zanikl při nekoordinovaném a částečně chaotickém ústupu od Biskupic. Jeho zbytky byly zařazeny do sloučeného praporu 202. pěšího pluku (záložního).
14) Podle Rybka-Stepan je v mobilizačním plánu označen jako speciální pěší prapor č. 54. Byl mobilizován 4. plukem podhalanských střelců v Těšíně a jeho jádrem byl dosavadní prapor Národní obrany „Cieszyn I“. V některých zdrojích je uveden jako speciální pěší prapor č. 57. Prapor zanikl při nekoordinovaném a částečně chaotickém ústupu od Biskupic. Jeho zbytky byly zařazeny do sloučeného praporu 202. pěšího pluku (záložního).
15) V mobilizačním plánu byl označen jako speciální pěší prapor č. 58. Byl mobilizován 4. plukem podhalanských střelců v Těšíně a jeho jádrem byl dosavadní prapor Národní obrany „Cieszyn II“. Prapor zanikl při nekoordinovaném a částečně chaotickém ústupu od Biskupic. Jeho zbytky byly zařazeny do sloučeného praporu 202. pěšího pluku (záložního).
16) Datum zániku jednotky není ve zdrojích uvedeno. Je možné, že její nevelké části byly zařazeny do sloučeného praporu 202. pěšího pluku (záložního).
17) Na určené místo soustředění ustupujících rozprášených jednotek pluku po boji a překročení řeky Dunajec u Biskupic, v obci Dąbrowica, dorazilo velitelství pluku a z jednotek pouze část, ze kterých byl utvořen sloučený prapor (4 pěší roty, 6 těžkých kulometů) pod velením velitele I. praporu kpt. Drabika. Proto je v některých zdrojích označován jako I. prapor. Maksimiec jej mylně uvádí jako II. prapor. Prapor byl obklíčen a zničen v boji v lese u obce Zabiała.
18) Prapor byl utvořen ubytovatelem 3. pluku podhalanských střelců kpt. Józefem Żurkem z ustupujících rozprášených skupinek vojáků divize 10.09.1939 v obci Ulanów. O den později dorazil do místa soustředění jednotek divize a byl zařazen do sestavy 202. pp (zál.). Měl tři pěší roty, několik těžkých kulometů a dva protitankové kanony. Zbytky praporu (cca 200 mužů) byly zničeny společně s velitelstvím divize v boji u Ułazowa.
Zdroje:
Sources:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Piwnicki (přístup 11.11.2019)
Dziadek, Leopold.: Od huty „Trzyniec″ na Zaolziu aż po Kowel, Goleszów k. Cieszyna, b.d. w: SGO Polesie w dokumentach i wspomnieniach. Dywizja Zaza.
Kaczmarek, Ryszard: Kampania wrześniowa na Śląsku Cieszyńskim w meldunkach XVII Korpusu Armijnego (1-3 września 1939 roku), in: Reminiscencje września 1939, Bytom 2009, str. 96-97
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006, str. 246, 254-256, 259-263, 457-458
Moś, Wojciech B.: 21. Pułk Artylerii Lekkiej w kampanii wrześniowej 1939, in: Reminiscencje września 1939, Bytom 2009, str. 136, 138-140, 143, 146, 154, 159
Moś, Wojciech B.: Strzelcy Podhalańscy 1918-1939, Krajowa Agencja Wydawnicza w Krakowie, Kraków 1989, str. 109, 112, 116-117, 125, 129-131, 133
Pindel, Kazimierz: Obrona Narodowe 1937-1939, Wydawnictwo MON, Warszawa 1979, str. 181-182, 235, 242, 249, 288-292
Porwit, Marian: Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku, Cz. II, Czytelnik, Warszawa 1973, str. 399, 434-436, 452-453, 459-460, 469
Porwit, Marian: Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku, Cz. III, Czytelnik, Warszawa 1983, str. 98, 101-102, 113-114, 141
Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front ´39 – Obrona Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku, „Sowa-Press“ Sosnowiec 1999, str. 143-144, 280, 340-341, 393
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010, str. CXLIII, 147-149, 1104
Steblik, Władysław: Armia „Kraków“ 1939, MON, Warszawa 1975, str. 119, 166-167, 257-258, 268-270, 280, 309, 327, 339, 349, 353, 460-462, 479, 529, 540-544, 548, 551, 617
Sulich, Paweł: 21 Dywizja Piechoty Górskiej, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2018, str. 75-77, 84
Wielki Atlas Kampanii Wrześniowej 1939 Roku, Tom IV, mapa nr 1, 5, 6, 16

URL : https://www.valka.cz/202-pesi-pluk-zalozni-1939-1939-t226422#630297Verze : 4
MOD