Main Menu
User Menu

Protiplynová četa (1939)

Pluton przeciwgazowy

Protiplynová četa – Pluton przeciwgazowy – Antigas Platoon


Vojsková setnina pěchoty byla jako základní hospodařící jednotka součástí mobilizovaného pěšího pluku. V jeho rámci byla prostředkem protichemické ochrany jednotek pluku a byla v dispozici velitele pluku. Jelikož se nedochovaly záznamy o válečné struktuře čety ani o tabulkových stavech počtů, předkládám pouze jejich pravděpodobnou verzi z neověřených zdrojů, i když počty odpovídají skutečnému stavu zmobilizované čety u 77. pěšího pluku.


Pravděpodobná sestava mobilizované protiplynové čety:


1) velitelství: velitel čety (důstojník)


2) velitelský roj: zástupce velitele čety (poddůstojník), pěší spojka (ordonanc velitele čety), průzkumná protichemická hlídka (4 zákopníci),


3) 1. odmořovací družstvo: velitel družstva (poddůstojník), zástupce velitele
(poddůstojník), 10 zákopníků, 2 koně, 1 dvojspřežný nářaďový vůz
2. odmořovací družstvo ve stejném složení
3. odmořovací družstvo ve stejném složení

4) trén (při dvojspřežních vozech): velitel trénu (poddůstojník), 3 kočí, 3 nářaďové vozy, 6 koní


Ve vybavení čety bylo mezi jinými: nehašené vápno (800 kg?), dýmovnice, světlice, ochranné oblečení + ochranná obuv, nádrže s vodou, výstražná siréna atp.


Pravděpodobné počty mobilizované protiplynové čety:Pravděpodobné tabulkové počty:
jednotka velitel+velitelský roj 1. družstvo 2. družstvo 3. družstvo Trén Protiplynová četa
důstojníci 1 0 0 0 0 1
poddůstojníci 1 2 2 2 1 8
mužstvo 5 10 10 10 3 38
pistole 2 0 0 0 0 2
karabiny Mauser vz. 29 5 12 12 12 4 45
trénové vozy (wozy taborowe) 0 1 1 1 3 3
koně 0 2 2 2 6 12Zdroje:
https://wp39.struktury.net/pp-pluton-pgaz.html
odkrywca.pl
Markert, Wojciech: 77. Pułk Strzelców Kowieńskich w latach 1918-1939, Ajaks, Pruszków 2003


Seznam velitelů protiplynových čet pěších pluků:

Protiplynová četa Velitel čety Zdroj:
1 lpp aspirant Piotrowski Markert, Wojciech: 1 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Ajaks, Pruszków 2006
1 pps ? Mordawski, Zbigniew: Materiały do dziejów 1 Pułku Strzelców Podhalańskich (wrzesień 1939) in: Rocznik Sądecki str. 175-244
2 lpp poručík Antoni Ciesielski Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
2 pps poručík Władysław Sochański Moś, Wojciech: Strzelcy Podhalańscy 1918-1939, KAW, Kraków 1989
3 lpp poručík Antoni Skowron wapedia.mobi.
3 pps ? Moś, Wojciech: 3 Pułk Strzelców Podhalańskich, Ajaks, Pruszków 1992
4 lpp poručík Władysław Dański Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
4 pps poručík (kapitán?) Roman Zaczyński Steblik, Władysław: Armia "Kraków" 1939, MON, Warszawa 1975 + Moś, Wojciech: Strzelcy Podhalańscy 1918-1939, KAW, Kraków 1989
5 lpp poručík v záloze Zygmunt Jan Michałowski Faszcza, Dariusz: 5 Pułk Piechoty Legionów, Ajaks, Pruszków 1994
5 pps kapitán Władysław Mazoń Moś, Wojciech: Strzelcy Podhalańscy 1918-1939, KAW, Kraków 1989
6 lpp ? Markert, Wojciech: 6 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Ajaks, Pruszków 2001
6 pps ? Moś, Wojciech: Strzelcy Podhalańscy 1918-1939, KAW, Kraków 1989 + wapedia.mobi
7 lpp poručík Mieczysław Barszczyński Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2001
8 lpp ? Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2001 + Odziemkowski, Janusz: 8 Pułk Piechoty Legionów, Ajaks, Pruszków 1993
9 lpp poručík Mieczysław Bobołowicz Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006
10 ? Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
11 ? Przemsza-Zieliński, Jan: Księga wrześniowej chwały pułków śląskich, Tom 1, Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice 1989
12 ? Steblik, Władysław: Armia "Kraków" 1939, MON, Warszawa 1975
13 poručík Wiesław Studziński Kociszewski, Aleksander: 13 Pułk Piechoty, Egross-Mikromax, Warszawa 1990
14 ? Kraiński, Igor, Pekról, Jacek: 14 Pułk Piechoty, Egross, Warszawa 1992
15 poručík v záloze Marian Kawiak Gnat-Witeska, Zbigniew: 15 Pułk Piechoty "Wilków", Ajaks, Pruszków 1996
16 poručík Mieczysław Ludwik Łuszko Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006
17 ? Majka, Jerzy: 17 Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 1992
18 poručík Józef Adam Kałuża Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
19 ? Matikaszwili, Mikołaj: Z działań 19 pp pod Płockiem, in: Wojskowy Przegląd Historyczny XXII 4/1977 str. 336-346
20 poručík Roman Rutka Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006
21 poručík v záloze Zenon Stefański Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
22 poručík Wacław Sawicki wapedia.mobi.
23 poručík Stanisław Sternal (01.09.1939 - padl) wapedia.mobi
24 ? Sałacki, Aleksander: Na straconych pozycjach, MON, Warszawa 1989
25 ? Makulec, Wacław: 25 Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 1995 + wapedia.mobi
26 podporučík v záloze Zygmunt Juliusz Niezgoda Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
27 ? ?
28 poručík Henryk Gruszka Czernielewski, Konrad, Jarno, Witold: Garnizon Łódzki Wojska Polskiego 1918-1939, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008
29 podporučík Gutowski Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
30 poručík Jan Rogowski Godzemba-Wysocki, Stanisław, Domagała-Zamorski, Marian: Na szlaku walk kaniowszczyków, Warszawa 2006
31 ? ?
32 ? Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
33 poručík Kazimierz Smagowicz Dobroński, Adam: 33 Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 1994 + www.lomza.friko.pl
34 ? ?
35 podporučík v záloze Józef Nicman ? Kirszak Jerzy: 35 Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 2000
36 poručík Jan Wojciechowski Walczak, Eugeniusz: 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej, Ajaks, Pruszków 1994
37 poručík Stanisław Kaczor Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
38 poručík Aleksander Rogoż Kozubal, Maciej: 38 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich, Ajaks, Pruszków 1996
39 ? Kubrak, Zygmunt: 39 Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 1999
40 podporučík v záloze Kazimierz Surak Wojciechowski, Jerzy S.: 40 Pułk Piechoty "Dzieci Lwowskich", Ajaks, Pruszków 2007
41 ? Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
42 ? ?
43 ? ?
44 ? ?
45 ? ?
48 ? ?
49 ? Brykowski, Ryszard: 49 Huculski Pułk Strzelców, Ajaks, Pruszków 1992
50 podporučík Jakub Bobiński Koreś, Daniel: 50 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych, Ajaks, Pruszków 2007
51 ? Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2001 + Zachuta, Leszek: 51 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych im. Giuseppe Garibaldiego, Ajaks, Pruszków 1992
52 poručík Stefan Drożak Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2001
53 ? ?
54 poručík Marian Spryszyński Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2001
55 četař Józef Papież Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
56 poručík Feliks Bendyk Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
57 podporučík Zdzisław Pietrzyk Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
58 ? Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
59 ? ?
60 podporučík Kalikst Kaczmarek Szepietowski, Kazimierz: 60. pułk piechoty na szlaku bojowym Ostrów Wlkp.-Warszawa in: Żołnierze września, PAX, Warszawa 1971, str. 89-205
61 ? ?
62 podporučík v záloze Kazimierz Kasprzycki https://zecernia.com/html/?p=898
63 ? ?
64 poručík Alojzy Kuta Krzyś, Jerzy: 64 Pomorski Pułk Strzelców Murmańskich, Ajaks, Pruszków 1993
65 poručík Bolesław Niedek Krzyś, Jerzy: 65 Starogardzki Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 1994
66 ? ?
67 podporučík Stanisław Wawrzyńczak (??.09.1939 - zraněn) Wultański, Jerzy: 67 Pułk Piechoty, Egross, Warszawa 1992
68 ? Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
69 poručík Stanisław Kaszowski (12.09.1939 - padl) Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
70 poručík Marian Bielawny (12.09.1939 - zraněn) Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
71 poručík Bronisław Piotrowicz Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No. 2, Londyn 1982, s. 48
72 četař Franciszek Kicior Wróblewski, Jan: Armia "Łódź" 1939, WIH, MON, Warszawa 1975 + Przybyszewski, Stanisław M.: 72 Pułk Piechoty im. pułkownika Dionizego Czachowskiego, Ajaks, Pruszków 2003
73 seržant Stanisław (Stefan ?)Guja Przemsza-Zieliński, Jan: Księga wrześniowej chwały pułków śląskich, Tom 1, Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice 1989 + Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006
74 ? ?
75 seržant Józef Ptak Przemsza-Zieliński, Jan: Księga wrześniowej chwały pułków śląskich, Tom 1, Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice 1989
76 ? ?
77 ? Markert, Wojciech: 77. Pułk Strzelców Kowieńskich w latach 1918-1939, Ajaks, Pruszków 2003
78 poručík Karol Golmont Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą, KiW, Warszawa 1987
79 poručík Stefan Radzewicz Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą, KiW, Warszawa 1987
80 poručík Stanisław Ślusarczyk Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą, KiW, Warszawa 1987
81 seržant Szydłak Lisicki, Jerzy: Strzelcy Grodzieńscy, Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 1995
82 poručík Antoni Cader Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna "Piotrków", Bellona, Warszawa 1991
83 četař Stanisław Miśkiewicz Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna "Piotrków", Bellona, Warszawa 1991
84 podporučík v záloze Aleksander Dubrowin Nawrocki, Antoni: 84 Pułk Strzelców Poleskich, Ajaks, Pruszków 2002
85 ? Markert, Wojciech: 85. Pułk Strzelców Wileńskich, Ajaks, Pruszków 2003
86 ? Markert, Wojciech: 86. Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 2004
POZNÁMKY: lpp = legionářský pěší pluk
pps = pluk podhalanských střelců
55 = číslo pěšího nebo střeleckého plukuTabulka bude upřesňována průběžně dle nově získaných informací.
URL CZ: https://www.valka.cz/Protiplynova-ceta-1939-t93786#351343Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Pluton-przeciwgazowy-t93786#351343Version : 0
MOD
Diskuse
Na základě rychlé pomoci kolegy SOLONA z www.dws.org.pl
byli doplněni velitelé čet 30., 82. a 83 pěšího pluku, za což mu děkuji.Very Happy
URL CZ: https://www.valka.cz/Protiplynova-ceta-1939-t93786#351393Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Pluton-przeciwgazowy-t93786#351393Version : 0
MOD
Díky kolegovi Razjelovi byl doplněn velitel čety 71. pěšího pluku.Smile
URL CZ: https://www.valka.cz/Protiplynova-ceta-1939-t93786#353220Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Pluton-przeciwgazowy-t93786#353220Version : 0
MOD