Main Menu
User Menu

28. pěší divize [1936-1941]

28th Infantry Division /

28. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
28. pěší divize
Originální název:
Original Name:
28. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1936
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1941
Nástupce:
Successor:
28. lehká pěší divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1936-DD.09.1939 ?
DD.09.1939-DD.05.1940 VIII. armádní sbor
DD.05.1940-04.06.1940 V. armádní sbor
04.06.1940-DD.05.1941 VIII. armádní sbor
DD.05.1941-DD.06.1941 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití XXXII
DD.06.1941-DD.11.1941 VIII. armádní sbor
DD.11.1941-01.12.1941 Skupina armád D
Dislokace:
Deployed:
01.10.1936-DD.MM.RRRR Vratislav, ? /

Velitel:
Commander:
01.10.1936-21.05.1940 Obstfelder, Hans von (Generalleutnant)
21.05.1940-01.12.1941 Sinnhuber, Johann (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
14.03.1938-01.04.1938 Herrmann, Paul Reinhold (Major)
15.07.1938-25.10.1940 Grolmann, Helmuth von (Oberstleutnant)
25.10.1940-01.12.1941 Gundelach, Kurt (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1941-01.12.1941 Dělostřelecký pluk 28

Ručně vyplněné položky:
01.10.1936-01.12.1941 Pěší pluk 7
01.10.1936-01.12.1941 Pěší pluk 49
01.10.1936-01.12.1941 Pěší pluk 83
01.10.1936-01.12.1941 Dělostřelecký pluk 28
01.10.1936-01.12.1941 Dělostřelecký pluk 64 (I., II.)
01.10.1936-01.12.1941 Divizní jednotky 28
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/28-pesi-divize-1936-1941-t10650#407539Verze : 0
MOD
28. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/28-pesi-divize-1936-1941-t10650#32622Verze : 0
MOD
1936-1937Divizní jednotky 28 Division Units 28 Divisions-Einheit 28
pozorovací oddíl 28 Observation Section 28 Beobachtung-Abteilung 28
protitankový oddíl 28 Anti-tank Section 28 Panzerabwehr-Abteilung 28
ženijní prapor 28 Pioneer Battalion 28 Pionier-Bataillon 28
spojovací oddíl 28. pěší divize Infantry Division Signal Section 28 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 28
1938Divizní jednotky 28 Division Units 28 Divisions-Einheit 28
kulometný prapor 15 Machinegun Battalion 15 Maschinengewehr-Bataillon 15
pozorovací oddíl 28 Observation Section 28 Beobachtung-Abteilung 288
protitankový oddíl 28 Anti-tank Section 28 Panzerabwehr-Abteilung 28
ženijní prapor 28 Pioneer Battalion 28 Pionier-Bataillon 28
spojovací oddíl 28. pěší divize Infantry Division Signal Section 28 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 28
1939Divizní jednotky 28 Division Units 28 Divisions-Einheit 28
pozorovací oddíl 28 Observation Section 28 Beobachtung-Abteilung 28
protitankový oddíl 28 Anti-tank Section 28 Panzerabwehr-Abteilung 28
polní doplňovací prapor 28 Field Replacement Battalion 28 Felderstatz-Bataillon 28
ženijní prapor 28 Pioneer Battalion 28 Pionier-Bataillon 28
průzkumný oddíl 28 Reconnaissance Section 28 Aufklärungs-Abteilung 28
spojovací oddíl 28. pěší divize Infantry Division Signal Section 28 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 28
podpůrná jednotka 28. pěší divize Infantry Division Supply Unit 28 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 28
administrativní služba 28. pěší divize Administrative Service 28 Verwaltungsdienste 28
zdravotnická služba 28. pěší divize Medical Service 28 Sanitätsdienste 28
veterinární rota 28 Veterinary Company 28 Veterinär-Kompanie 28
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/28-pesi-divize-1936-1941-t10650#407558Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 28. Infanterie Division:


Johann Sinnhuber 7/5/1941
URL : https://www.valka.cz/28-pesi-divize-1936-1941-t10650#32625Verze : 0
MOD

Sestava divize k 01.09.1939
velitel divize Generalleutnant Hans von Obstfelder
náčelník štábu Major i.G. Helmuth von Grolmann
Pěší pluk 7 (IR7) Oberst Wolf Boysen
I. prapor (I./IR7) Hauptmann Muris - padl 16-09-1939
II. prapor (II./IR7) Major Prahl
III. prapor (III./IR7) Major Heinz Kattner
13. rota (kanonová) ?
14. rota (protitanková) Hauptmann Prahl
štábní rota pěšího pluku 7 ?
Pěší pluk 49 (IR49) Generalmajor Friedrich Wilhelm von Rothkirch und Panthen
I. prapor (I./IR49) Oberstleutnant Schubert
II. prapor (II./IR49) Oberstleutnant Bieneck
III. prapor (III./IR49) Major Hoffmeyer
13. rota (kanonová) ?
14. rota (protitanková) ?
štábní rota pěšího pluku 49 ?
Pěší pluk 83 (IR83) Oberst Wilhelmvon Altrock
I. prapor (I./IR83) Oberstleutnant Daemm
II. prapor (II./IR83) Major Grimm
III. prapor (III./IR83) Oberstleutnant Mattiash
13. rota (kanonová) Hauptmann Schmidt-Hardeleben
14. rota (protitanková) Hauptmann von Selle
štábní rota pěšího pluku 83 ?
Dělostřelecký pluk 28 (AR28) Oberstleutnant Werner Haack
I. oddíl (I./AR28) Oberstleutnant Erich Gießen
1. baterie ?
2. baterie ?
3. baterie ?
II. oddíl (II./AR28) ?
4. baterie ?
5. baterie ?
6. baterie ?
III. oddíl (III./AR28) Major von Rossdeutscher
7. baterie ?
8. baterie ?
9. baterie ?
Pozorovací oddíl 28 (BeoAb28) ?
1. baterie (měřická) ?
2. baterie (zvukoměrná) ?
3. baterie (světloměrná) ?
Protitankový oddíl 28 (PzAbwAb.28) ?
1. rota ?
2. rota ?
3. rota (protiletadlová) ?
Průzkumný oddíl 28 (AA28) ?
1. rota (jezdecká) ?
2. rota (cyklistická) ?
3. rota (těžká) ?
Spojovací oddíl 28 (NA28) Oberstleutnant Detlef Bock von Wülfingen
1. rota (telegrafická) ?
2. rota (radiotelegrafická) ?
lehká spojovací kolona ?
Zdravotnický prapor 28 ?
1. rota ?
2. rota ?
polní nemocnice ?
zdravotnická automobilní četa ?
Ženijní prapor 28 (Pi.Btl.28) Oberstleutnant Alfred Thielmann
1. rota Oberleutnant Baetke
2. rota Oberleutnant Langenstrass
3. rota ?
lehká ženijní kolona ?
mostní kolona (motorizovaná) ?
Divizní zásobovací služba (DiNaFü28) ?
1. automobilní kolona ?
2. automobilní kolona ?
3. automobilní kolona ?
4. automobilní kolona ?
5. automobilní kolona ?
6. automobilní kolona ?
7. automobilní kolona ?
8. automobilní kolona ?
9. automobilní kolona převozu PHM ?
dílenská rota ?
jateční četa ?
polní pekárna ?
polní pošta ?
pomocná rota ?
veterinární rota ?
jednotka polního četnictva ?Zdroj:
gliederungundstellenbesetzung.blogspot.com
URL : https://www.valka.cz/28-pesi-divize-1936-1941-t10650#384948Verze : 0
MOD