Main Menu
User Menu

4. pluk podhalanských střelců [1920-1939]

4th Podhalanian Rifle Regiment

4 Pułk Strzelców Podhalańskich

     
Název:
Name:
4. pluk podhalanských střelců
Originální název:
Original Name:
4 Pułk Strzelców Podhalańskich
Datum vzniku:
Raised/Formed:
20.11.1920 1)
Předchůdce:
Predecessor:
4. pluk podhalanských střelců
Datum zániku:
Disbanded:
24.08.1939 2)
Nástupce:
Successor:
4. pluk podhalanských střelců
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
20.11.1920-DD.MM.1921 XLII. pěší brigáda (21. pěší divize)
DD.MM.1921-01.03.1925 1. horská divize 3)
01.03.1925-14.04.1925 21. pěší divize
14.04.1925-24.08.1939 21. horská pěší divize
Dislokace:
Deployed:
DD.11.1920-24.08.1939 Těšín/?

Velitel:
Commander:
20.11.1920-29.11.1920 Boruta-Spiechowicz, Ludwik Mieczysław (podpułkownik piechoty)
30.11.1920-DD.12.1921 Kostecki, Mikołaj (podpułkownik piechoty)
01.01.1922-20.10.1925 Witwicki, Eugeniusz (podpułkownik/pułkownik piechoty)
21.10.1925-22.07.1927 Nowak, Edward (pułkownik piechoty)
22.07.1927-28.07.1937 Własak, Antoni (podpułkownik/pułkownik piechoty)
29.07.1937-19.09.1939 Warzybok, Bronisław (podpułkownik dyplomowany piechoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

20.11.1920-24.08.1939 I. prapor 4. pluku podhalanských střelců
20.11.1920-24.08.1939 II. prapor 4. pluku podhalanských střelců
20.11.1920-24.08.1939 III. prapor 4. pluku podhalanských střelců
20.11.1920-DD.11.1930 Štábní prapor 4. pluku podhalanských střelců 4)
20.11.1920-DD.01.1939 Náhradní prapor 4. pluku podhalanských střelců 5)
DD.MM.1930-24.08.1939 Hospodářská správa 4. pluku podhalanských střelců
DD.MM.1930-24.08.1939 Pomocná (Administrační) rota 4. pluku podhalanských střelců
DD.MM.1930-24.08.1939 Doprovodná dělostřelecká četa 4. pluku podhalanských střelců
DD.MM.1937-DD.MM.1938 Protitanková četa 4. pluku podhalanských střelců
DD.MM.1938-24.08.1939 Protitanková rota 4. pluku podhalanských střelců 6)
DD.MM.1930-24.08.1939 Průzkumná jezdecká četa 4. pluku podhalanských střelců
20.11.1920-24.08.1939 Spojovací četa 4. pluku podhalanských střelců
DD.MM.1930-24.08.1939 Zákopnická četa 4. pluku podhalanských střelců
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Den zahájení přesunu pluku z polsko-bolševické války do mírové posádky v Těšíně.
2) Zahájení mobilizace pluku před válkou s Německem v září 1939.
3) Po přechodu na mírové stavy (1921) był zrušen brigádní system divizí a 21. pěší divize byla přeorganizována na 1. a 2. horskou divizi. Ty byly přejmenovány na 21. a 22. pěší divizi a ty pak na 21. a 22. horskou pěší divizi.
4) Ve štábním praporu byla kulometná rota se třemi četami a speciální rota s technickou, zdravotnickou, spojovací četou a četou speciálních zbraní. V říjnu 1930 byly na základě prováděcího rozkazu Ministerstva vojenských záležitostí štábní prapory zrušeny.
5) V lednu 1939 byly náhradní prapory pěších pluků zrušeny.
6) První kanony byly pěším plukům přidělovány od roku 1937. Po obdržení většího počtu PT kanonů byla četa rozvinuta podle nové mobilizační struktury z roku 1938 na úroveň roty.
Zdroje:
Sources:

http://zecernia.com/html/?p=3028
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
Moś, Wojciech: Strzelcy Podhalańscy 1918-1939, Krajowa Agencja Wydawnicza w Krakowie, Kraków 1989
Motyka, Władysław: Za nasom ślebode za Ojcyzne miłom. Tradycje góralskie i górskie w Wojsku Polskim, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka 2008
Neścior, Krzysztof: Historia 4. Pułku Strzelców Podhalańskich z Cieszyna, Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy, Cisownica 2018

URL : https://www.valka.cz/4-pluk-podhalanskych-strelcu-1920-1939-t224501#624714Verze : 0
MOD