Main Menu
User Menu

15. pěší divize [1935-1944]

15th Infantry Division

15. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
15. pěší divize
Originální název:
Original Name:
15. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1935
Předchůdce:
Predecessor:
Artillerieführer V
Datum zániku:
Disbanded:
DD.08.1944
Nástupce:
Successor:
15. pěší divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1935-DD.09.1939 ?
DD.09.1939-DD.12.1939 XII. armádní sbor
DD.12.1939-DD.06.1940 16. armáda
DD.06.1940-26.06.1940 VI. armádní sbor
26.06.1940-10.07.1940 IX. armádní sbor
10.07.1940-DD.07.1941 XXVII. armádní sbor
DD.07.1941-DD.08.1941 XXXV. armádní sbor
DD.08.1941-08.08.1941 XXXXVI. armádní sbor (motorizovaný)
08.08.1941-27.08.1941 XX. armádní sbor
27.08.1941-26.09.1941 IX. armádní sbor
26.09.1941-26.10.1941 XX. armádní sbor
26.10.1941-31.12.1941 XII. armádní sbor
31.12.1941-22.02.1942 XX. armádní sbor
22.02.1942-03.04.1942 VII. armádní sbor
03.04.1942-DD.05.1942 V. armádní sbor
DD.05.1942-DD.06.1942 7. armáda
DD.06.1942-18.02.1943 LXXX. armádní sbor
18.02.1943-20.02.1943 Skupina armád Jih
20.02.1943-04.03.1943 4. tanková armáda
04.03.1943-DD.10.1943 LVII. tankový sbor
DD.10.1943-DD.12.1943 XXX. armádní sbor
DD.12.1943-DD.01.1944 LVII. tankový sbor
DD.01.1944-DD.02.1944 XXX. armádní sbor
DD.02.1944-DD.03.1944 LVII. tankový sbor
DD.03.1944-DD.04.1944 XXIX. armádní sbor
DD.04.1944-DD.08.1944 XXX. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
15.10.1935-DD.MM.RRRR Würzburg, ? /

Velitel:
Commander:
15.10.1935-31.03.1936 Brandt, Friedrich Wilhelm (General der Artilerie)
01.04.1936-01.04.1939 Leeb, Emil (Generalleutnant)
01.04.1939-06.10.1939 Behschnitt, Walter (Generalmajor)
06.10.1939-12.08.1940 Chappuis, Friedrich Wilhelm von (Generalleutnant)
12.08.1940-08.01.1942 Hell, Ernst Eberhardt (Generalleutnant)
08.01.1942-03.02.1942 Schreiber, Alfred (Oberst)
03.02.1942-18.06.1942 Pawel, Bronislaw (Generalmajor)
18.06.1942-20.11.1943 Buschenhagen, Erich (Generalleutnant)
20.11.1943-14.08.1944 Sperl, Rudolf (Generalmajor)
14.08.1944-DD.08.1944 Babel, Ottomar (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.10.1935-01.04.1937 Dostler, Anton (Oberstleutnant)
01.04.1937-DD.MM.1939 Prieß, Hellmuth (Oberstleutnant)
DD.MM.1939-DD.02.1940 Linstow, Hans Ottfried von (Oberstleutnant)
DD.02.1940-DD.01.1941 Ranck, Werner (Major)
DD.01.1941-DD.01.1942 Koßmann, Karl Richard (Oberstleutnant)
DD.01.1942-DD.03.1944 Willemer, Wilhelm (Oberstleutnant)
DD.03.1944-DD.08.1944 Helms, Harald (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1935-06.10.1936 I. oddíl Dělostřeleckého pluku 51
15.10.1935-16.03.1940 Protitankový oddíl 15
06.10.1936-DD.08.1944 Dělostřelecký pluk 15
16.03.1940-DD.08.1944 Oddíl stíhačů tanků 15

Ručně vyplněné položky:
15.10.1935-DD.08.1944 Divizní jednotky 15
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
15. pěší divize byla v srpnu 1944 téměř zničena. Znovu zformována byla v říjnu 1944.
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/15-pesi-divize-1935-1944-t10615#390913Verze : 0
MOD
15. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/15-pesi-divize-1935-1944-t10615#32481Verze : 0
MOD
1935Divizní jednotky 15 Division Units 15 Divisions-Einheit 15
protitankový oddíl 15 Anti-tank Section 15 Panzerabwehr-Abteilung 15
protitankový oddíl 42 Anti-tank Section 42 Panzerabwehr-Abteilung 42
ženijní prapor 15 Pioneer Battalion 15 Pionier-Bataillon 15
spojovací oddíl 25 Infantry Division Signal Section 25 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 25
1936Divizní jednotky 15 Division Units 15 Divisions-Einheit 15
protitankový oddíl 15 Anti-tank Section 15 Panzerabwehr-Abteilung 15
ženijní prapor 15 Pioneer Battalion 15 Pionier-Bataillon 15
spojovací oddíl 15 Infantry Division Signal Section 15 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 15
1937-1938Divizní jednotky 15 Division Units 15 Divisions-Einheit 15
pozorovací oddíl 15 Observation Section 15 Beobachtung-Abteilung 15
protitankový oddíl 15 Anti-tank Section 15 Panzerabwehr-Abteilung 15
ženijní prapor 15 Pioneer Battalion 15 Pionier-Bataillon 15
spojovací oddíl 15 Infantry Division Signal Section 15 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 15
1939Divizní jednotky 15 Division Units 15 Divisions-Einheit 15
pozorovací oddíl 15 Observation Section 15 Beobachtung-Abteilung 15
průzkumný oddíl 15 Reconnaissance Section 15 Aufklärungs-Abteilung 15
protitankový oddíl 15 Anti-tank Section 15 Panzerabwehr-Abteilung 15
ženijní prapor 15 Pioneer Battalion 15 Pionier-Bataillon 15
spojovací oddíl 15 Infantry Division Signal Section 15 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 15
polní doplňovací prapor 15 Field Replacement Battalion 15 Felderstatz-Bataillon 15
podpůrná jednotka 15 Infantry Division Supply Unit 15 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 15
administrativní služba 16 Administrative Service 16 Verwaltungsdienste 16
zdravotnická služba 16 Medical Service 16 Sanitätsdienste 16
veterinární rota 16 Veterinary Company 16 Veterinär-Kompanie 16
1941Divizní jednotky 15 Division Units 15 Divisions-Einheit 15
průzkumný oddíl 15 Reconnaissance Section 15 Aufklärungs-Abteilung 15
protitankový oddíl 15 Anti-tank Section 15 Panzerjäger-Abteilung 15
ženijní prapor 15 Pioneer Battalion 15 Pionier-Bataillon 15
spojovací oddíl 15 Infantry Division Signal Section 15 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 15
polní doplňovací prapor 15 Field Replacement Battalion 15 Felderstatz-Bataillon 15
podpůrná jednotka 15 Infantry Division Supply Unit 15 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 15
administrativní služba 16 Administrative Service 16 Verwaltungsdienste 16
zdravotnická služba 16 Medical Service 16 Sanitätsdienste 16
veterinární rota 16 Veterinary Company 16 Veterinär-Kompanie 16
1943-1944Divizní jednotky 15 Division Units 15 Divisions-Einheit 15
divizní mušketýrský prapor 15 Division Fusilier Battalion 15 Divisions-Füsilier-Bataillon 15
protitankový oddíl 15 Anti-tank Section 15 Panzerjäger-Abteilung 15
ženijní prapor 15 Pioneer Battalion 15 Pionier-Bataillon 15
spojovací oddíl 15 Infantry Division Signal Section 15 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 15
polní doplňovací prapor 15 Field Replacement Battalion 15 Felderstatz-Bataillon 15
velitelství podpůrných jednotek 15 Commander of Infantry Division Supply Troop 15 Kommandeur der Infanterie-Divisions-Nachschubtruppen 15
administrativní služba 16 Administrative Service 16 Verwaltungsdienste 16
zdravotnická služba 16 Medical Service 16 Sanitätsdienste 16
veterinární rota 16 Veterinary Company 16 Veterinär-Kompanie 16
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/15-pesi-divize-1935-1944-t10615#390919Verze : 0
MOD
Operace:
Německo (09/1939 - 06/1941)
Východní fronta - střední sektor (06/1941 - 04/1942)
Francie (04/1942 - 02/1943)
Východní fronta - jižní sektor (02/1943 - 08/1944)
Maďarsko (10/1944 - 02/1945)
Československo (02/1945 - 05/1945)

Organizace:
Pěší pluk 81
Pěší pluk 88
Pěší pluk 106
Dělostřelecký pluk 15
Průzkumný oddíl 15
Protitankový oddíl 15
Ženijní oddíl 15
Spojovací oddíl 15
URL : https://www.valka.cz/15-pesi-divize-1935-1944-t10615#32482Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 15. Infanterie Division:Robert Bauer 3/11/1945
Wilhelm Behrens 3/27/1942
Heinz Bundesmann 1/14/1945
Erich Buschenhagen 12/5/1943
Friedrich-Wilhelm Chappius 8/15/1940
Robert Dauer 3/11/1945
Hans Engelien 8/12/1944
Fritz Englien 12/18/1944
Hubert Fleckenstein 1/31/1944
Josef Gollas 11/18/1941
August Humke 5/4/1944
Kurt Kittel 11/29/1944
Max Krause 11/18/1944
Hans Laengenfelder 10/21/1943
Helmut Lambach 3/6/1944
Joseph Lang 7/4/1940
Otto Laudenbach 12/14/1943
Hans Moeller 8/15/1940
Willi Pardon 12/9/1944
Herbert Proll 6/9/1944
Leander Reinbacher 4/30/1945
Anton Ritter 12/24/1944
Kersten Rosen 12/26/1944
Walter Schindler 5/4/1944
Josef Schuessler 6/14/1943
Friedrich Stellwagen 3/17/1945
Wolf Wendt 8/12/1944
Helmut Weyrauch 12/7/1943
Otto wutzel 4/14/1945
Gustav Zangen 1/15/1942
URL : https://www.valka.cz/15-pesi-divize-1935-1944-t10615#32484Verze : 0
MOD
Datum
Sbor
Armáda
Skupina armád
Oblast nasazení


9.39 - 10.39
XII.
1. Armee
C
Saarpfalz


12.39
Záloha
16. Armee
A
Saarpfalz


1.40 - 5.40
Záloha
16. Armee
A
Trier, Lucembursko


6.40
VI.
2. Armee
A
Francie (Remeš, Nevers)


7.40 - 8.40
XXVII.
12. Armee
C
Francie (oblast Dijonu)


9.40 - 10.40
XXVII.
1. Armee
C
Francie (oblast Dijonu)


11.40 - 6.41
XXVII.
1. Armee
D
Francie (oblast Dijonu)


7.41
XXXV.
Záloha OKH
Mitte
Minsk, Mogilev


8.41
XLVI.
Panzer gruppe 2
Mitte
Smolensk


9.41
IX.
4. Armee
Mitte
Jelnja


10.41
XX.
4. Armee
Mitte
Vjazma


11.41 - 12.41
XII.
4. Armee
Mitte
Moskva


1.42
XX.
4. Armee
Mitte
Juchnov


2.42
XX.
4. Pz. Armee
Mitte
Gshatsk


3.42
VII.
4. Pz. Armee
Mitte
Gshatsk


4.42
V.
4. Pz. Armee
Mitte
Gshatsk


5.42
Záloha
7. Armee
D
Francie


6.42 - 2.43
LXXX.
1. Armee
D
Francie (La Rochelle)


3.43
LVII.
4. Pz. Armee
Süd
Charkov


4.43 - 9.43
LVII.
1. Pz. Armee
Süd
Donez, Isyum


10.43 - 11.43
XXX.
1. Pz. Armee
Süd
Krivoj Rog


12.43
LVII.
1. Pz. Armee
Süd
Krivoj Rog


1.44
XXX.
6. Armee
Süd
Krivoj Rog


2.44
LVII.
6. Armee
Süd
Krivoj Rog


3.44
XXIX.
6. Armee
A
Uman


4.44 - 7.44
XXX.
6. Armee
Südukraine
Kišinev


8.44
-
-
-
není známo


10.44
II. ungarische Korps
8. Armee
Süd
severní Maďarsko


11.44
Záloha
8. Armee
Süd
severní Maďarsko


12.44
XXIX.
8. Armee
Süd
severní Maďarsko


1.45 - 3.45
XXIX.
8. Armee
Süd
Slovensko (Tatry)


1.45 - 3.45
XXIX.
1. Pz.Armee
Mitte
Sillein


5.45
XXIV.
1. Pz.Armee
Mitte
Morava


URL : https://www.valka.cz/15-pesi-divize-1935-1944-t10615#122940Verze : 0