Main Menu
User Menu

Engel, František

Engel, Frantisek

     
Příjmení:
Surname:
Engel
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Engel
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.03.1909 Késmárk /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.07.1972 Rabyně /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník, Ústřední vojenská nemocnice
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- manžel Gertrudy Engelovej, ktorá bola prvou ženou prezentovanou k činnej službe v Československej armáde
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Klůc, Jiří: Zapomenutí slovenští lékaři v Buzuluku, Vojnová kronika 2018 / 02
Jan Štaigl a kol.: Generáli - slovenská vojenská generalita 1918-2012, 2. aktualizované vydanie, Magnet Press Slovakia s.r.o. 2012, ISBN 978-80-89169-25-2
Miroslav Brož; Milan Kopecký: Československé vojenské jednotky na východě
URL : https://www.valka.cz/Engel-Frantisek-t126534#428972Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Engel
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Engel
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1928-DD.MM.1934 Univerzita Karlova
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1934-DD.MM.RRRR Škola na důstojníky zdravotnictví v záloze, Praha /
DD.MM.1946-DD.MM.1947 Vysoká škola válečná, Praha /
DD.08.1948-DD.MM.1950 Vojenská lekárska akadémia S. M. Kirova, Leningrad /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1937 podporučík zdrav. v. z.
01.07.1942 poručík v. z.
01.07.1944 nadporučík v. z.
15.09.1944 kapitán v. z.
18.10.1944 štábní kapitán v. z.
01.07.1945 major v. z.
01.10.1945 podplukovník
01.10.1946 plukovník
06.01.1949 brigádní generál
01.10.1966 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1959-31.08.1970 Velitel : Ústřední vojenská nemocnice
01.10.1959-31.08.1970 Velitel : Ústřední vojenská nemocnice

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.03.1943

Řád vlastenecké války 2. stupně /1942-1943/
Order of the Patriotic War, 2nd Class /1942-1943/
Орден Отечественной войны 2-й степени
No. 13517

13.04.1943

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

17.04.1944

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

08.06.1944

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

11.08.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
č. matriky 6068

DD.MM.1945

Medaile Za osvobození Prahy
Medal for Liberation of Prague
Медаль За Освобождение Праги
-

DD.MM.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1945

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

21.02.1946

Řád rudé hvězdy
Order of the Red Star
Opден Красная Звезда
-

01.03.1946

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1946

Řád Slovenského národního povstání II. třída
Order of Slovak National Uprising 2nd class
Rad Slovenského národného povstania II. trieda
-

20.12.1947

Řád rumunské koruny 3. třída s meči
Order of Crown of Romania 3rd Class with Swords
Ordinul Coroana României Comandor
-

06.12.1948

Řád grunwaldského kříže III. třídy
Order of the Grunwald Cross 3rd Class
Order Krzyża Grunwaldu III klasy
Nr. 49797

02.10.1949

Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda II. stupně
Military Order of the White Lion For Victory, 2nd Degree
č. matriky 319

04.03.1969

Řád práce
Order of the Labour
-

08.03.198

Sokolovská pamětní medaile
Commemorative Medals of Sokolov Battle
číslo matriky 95

DD.MM.1980

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
in memoriam

DD.MM.RRRR

Řád partyzánské hvězdy 2. třídy
Order of Partisan Star 2nd Class
Orden partizanske zvezde sa srebrnim vijencem
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
-

DD.MM.RRRR

Dukelská pamětní medaile
Commemorative Medal of the Dukla Battle
-

DD.MM.RRRR

Řád rudé hvězdy
Order of Red Star
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Klůc, Jiří: Zapomenutí slovenští lékaři v Buzuluku, Vojnová kronika 2018 / 02
Jan Štaigl a kol.: Generáli - slovenská vojenská generalita 1918-2012, 2. aktualizované vydanie, Magnet Press Slovakia s.r.o. 2012, ISBN 978-80-89169-25-2
vojenskaakademiehranice.ic.cz
otázka č. 533 - https://vojenstvi.cz/vasedotazy_37.htm
www.prazskyhradarchiv.cz
Miroslav Brož; Milan Kopecký: Československé vojenské jednotky na východě
URL : https://www.valka.cz/Engel-Frantisek-t126534#623069Verze : 1
MOD
MUDr. František Engel sa narodil do chudobnej židovskej rodiny. Jeho otcom bol maďarský Žid Vojtech Engel, matka Malvína, rodená Hexnerová bola rodáčka z Liptovskej Lúžnej. František pochádzal z mnohodetnej rodiny, mal 8 súrodencov.


Školskú dochádzku najprv absolvoval v obecnej škole s maďarským vyučovacím jazykom v Poprade, v rokoch 1919-1928 vyštudoval na reálnom gymnáziu v Kežmarku s nemeckým vyučovacím jazykom. V máji 1934 úspešne promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Po nej nastúpil na vojenskú prezenčnú službu k Dělostřeleckému pluku 2 v Plzni a zároveň absolvoval Školu na důstojníky zdravotnictví v záloze v Prahe. V útvare slúžil ako lekár oddielu aj počas mobilizácie v roku 1938 už v hodnosti podporučíka v zálohe. Počas prezenčnej služby slúžil aj ako lekár v Telegrafním praporu 4 v Prešove a od novembra 1935 aj ako sekundárny lekár v Posádkovej nemocnici Prešov. Do zálohy odišiel v júli 1936.


Svoju civilnú lekársku prax začal vykonávať ako sekundárny lekár v Berehove. Po jeho okupácii Maďarskom najprv niekoľko týždňov pracoval v Krivej u Chustu, neskôr ako vedúci lekár filiálky Zemskej nemocnice v Rachove.


V apríli 1939 sa mu podarilo utiecť do Poľska, kde sa pridal ku skupine politických utečencov. Spolu s ďalšími odišiel do oblasti Rovna, ktorú o niekoľko mesiacov začala okupovať Červená armáda. Kedže bol nedostatok lekárov, stal sa vedúcim lekárom oblastnej nemocnice v Mizoči, od januára 1940 viedol chirurgické oddelenie v obci Kletskaja na Done. Začiatkom roka 1941 bol premiestnený so svojou manželkou MUDr. Gertrúdou Engelovou, rodenou Frankensteinovou do Srednej Achťuby v Stalingradskej oblasti (dnes Volgogradskej oblasti).


Po tom ako sa obaja dozvedeli o vznikajúcej československej jednotke v Buzuluku, pricestovali tam 10.02.1942. Františkovi bola priznaná prvorepubliková hodnosť podporučíka. Druhý krát sa so svojou manželkou oženil 04.07.1942 (po uzatvorení prvého manželstva si obaja ponechali vlastné priezviská, čo im neskôr spôsobovalo problémy).


František Engel dostal na starosť zdravotnícku službu. Dňa 01.07.1942 ho povýšili do hodnosti poručíka v zálohe a vymenovali ho za veliteľa zdravotníckej čaty. V januári 1943 sa stáva šéflekárom a s 1. čs. polním praporem odchádza na front. Za zásluhy v bojoch pri Sokolove ho v apríli 1943 vyznamenali Radom Vlasteneckej vojny II. st. a Čs. vojnovým krížom 1939. Po reorganizácii československých jednotiek v júni 1943 vedie kurz zdravotníckych poddôstojníkov a zberačov ranených, od júla 1943 sa stáva veliteľom zdravotníckej roty 1. československá samostatnej brigády a vo februári 1944 jej šeflekárom. V lete 1944 je ustanovený do funkcie veliteľa zdravotníckeho páporu 1. československého armádního sboru. Počas bojov v Duklianskom priesmyku vykonával v poľných podmienkach tie najťažšie operácie.


Ku koncu vojny sa stal náčelníkom zdravotnej služby (šéflekárom) 1. čs. armádního sboru. Po skončení vojny zostal v armáde a do mája 1946 slúžil vo funkcii prednostu zdravotnej služby Velitelství tylu pri Velitelství 1. oblasti v Prahe. Po skončení štúdia na Vysoké škole válečné v Prahe bol preradený na Ministerstvo národní obrany do funkcie prednostu liečebného oddelenia Zdravotnického odboru. Odtiaľ bol v auguste 1948 na dva roky vyslaný na štúdium do Vojenskej lekárskej akadémie S. M. Kirova v Leningrade (Veliteľská fakulta).


Po návrate zo štúdia už v hodnosti brigádneho generála sa stal náčelníkom zdravotníckej služby na veliteľstve 1. vojenského okruhu v Prahe. No už v roku 1951 je prepustený z armády a ako údajný triedny nepriateľ zbavený všetkých funkcií. Skutočným dôvodom však boli jeho súkromné styky a priateľstvo s Bedřichom Reicinom, ktoré vznikli ešte z čias, keď pôsobil v Buzuluku.


Po prepustení z armády začal pracovať až do svojej rehabilitácie v roku 1955 ako lekár pri stavbe Slapskej priehrady. Ku 01.07.1955 bol pridelený na odbornú stáž ku Katedre organizácie a taktiky zdravotníckej služby Vojenskej lekárskej akadémie J. E. Purkyně v Hradci Králové. Následne sa stal náčelníkom 4. okruhovej nemocnice v Českých Budějoviciach. Od októbra 1956 pôsobil ako zástupca náčelníka zdravotníckej správy Hlavního týlu MNO. V roku 1959 prebral funkciu náčelníka Ústřední vojenské nemocnice Praha.


Počas okupácie Československa areál nemocnice obsadila Sovietska armáda. Generálporučík Engel preniesol z balkóna veliteľskej budovy prejav proti okupácii ČSSR. Z toho dôvodu bol koncom augusta 1970 prepustený do civilu. Jeho manželka bola prepustená z Komunistickej strany Československa a ich jediný syn bol nútený emigrovať. František Engel po prepustení z armády začal pracovať ako lekár vo vojenskej zotavovni v Měříně, od jari 1972 nastúpil ako závodný lekár Okresného ústavu národného zdravia v Prahe. Po zhoršení jeho zdravotného stavu zomrel 16.07.1972. K jeho rehabilitácii došlo až po roku 1989.


Zdroj:
Klůc, Jiří: Zapomenutí slovenští lékaři v Buzuluku, Vojnová kronika 2018 / 02
Jan Štaigl a kol.: Generáli - slovenská vojenská generalita 1918-2012, 2. aktualizované vydanie, Magnet Press Slovakia s.r.o. 2012, ISBN 978-80-89169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Engel-Frantisek-t126534#623212Verze : 12
MOD
Diskuse
.
URL : https://www.valka.cz/Engel-Frantisek-t126534#706222Verze : 0
MOD