Main Menu
User Menu

Válečný kříž 1939

War Cross 1939

Vojnový kríž 1939

     
Název:
Name:
Válečný kříž 1939
Název v originále:
Original Name:
Válečný kříž 1939
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.12.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, Václav: Československá vyznamenání. Č. 3. Hradec Králové, ČNS 1973.
Pulec Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.
Sukeník, Ludvík
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-1939-t106831#381044Verze : 2
     
Název:
Name:
Válečný kříž 1939
Název v originále:
Original Name:
Válečný kříž 1939
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.12.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fptp ZP
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-1939-t106831#381045Verze : 1
Název
Name
Válečný kříž 1939
War Cross 1939
Válečný kříž 1939
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-1939-t106831#415014Verze : 0
MOD
Mezi kříže,které mají společenskou hodnotu a morální cenu řadíme dekorace s dekretem pro známé či význačené osobnosti. V Brně je nabídka Válečného kříže 1939 s udělovacím dekretem na jméno Vendelín Opatrný, Hrdina války a bojů 1.as. v SSSR.Horší však je, když kříž hrdiny je prodán za směšný peníz v cizině. V šedesátých letech byl u firmy Klenau prodán Válečný kříž a dekret hrdiny, parašutisty Gabčíka.

Zde Vám s laskavým dovolením svého kolegy a přítele Mgr. Květoslava Growky rádi ukážeme další válečný kříž 1939, který patřil generálovi Bočkovi. Kde skončil? Gen. Boček ve vězení tak zvaného lidově demokratického státu ČSR. Válečný kříž je naštěstí pietně uložen ve sbírce význačného faleristy.

Laskavostí Mgr. Květoslava Growky vidíme obrázek gen. Bočka dekorovaného Válečným křížek 1939...
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-1939-t106831#293181Verze : 1
"Československý válečný kříž 1939" se štítkem za účast bojů na východní frontě.
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-1939-t106831#89484Verze : 0
Ustavující dokument "Československého válečného kříže 1939"


Zdroj : VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-1939-t106831#332754Verze : 0
Československý válečný kříž 1939
Na tuto stránku kolega QBFFF vložil „Úřední věstník“ ( je možno jej zvětšit), který přesně tento náš krásný kříž specifikuje a vysvětluje vše, co potřebujeme znát. Bylo by zbytečné kříž popisovat, upřesňovat za co a kdy se kříž uděluje, vše najdeme na stránkách tohoto věstníku.
Pro upřesnění.
Na válečný kříž se při opakovaném udělení upevňuji pouze lipové ratolesti, které jsou přece jen odlišné od ratolestí, které dobře známe ze stuhy Válečného kříže 1918. Vzhledem k tomu, že kříž byl v prvním období zhruba do roku 1950 nošen In Natura, někteří, především starší důstojníci legionáři dávali přednost větším lipovým ratolestím a tyto nepředpisově na stuze nosili ( generál Boček). Na stuhu se nikdy nepřipínal štítek (SSSR, Francie, Velká Britanie, Střední východ) zde jde vždy a jen o pozdější, většinou sběratelkou lidovou tvořivost (viz Úřední věstník).
Pan Václav Měřička ve svém soupisu: Československá vyznamenání III. část 1939-1945 na straně 6. popisuje tak zvaný „Bronzový kříž“. Další „badatelé“ nekriticky tento pojem chápou jako jisté dogma a tak se setkáváme s nesprávným a poněkud divným názvem „BRONZOVÝ KŘÍŽ“ bez bližšího vysvětlení. Jde jen a jen o jistou variantu Válečného kříže 1939, který má barvu starého bronzu. Jiné zázračné či unikátní příběhy se k tomuto kříži nevztahuji.
Rozlišujeme podstatné:
- Válečný kříž 1939 Londýnské vydání
- Válečný kříž 1939 Pražské vydání
Londýnské vydání tohoto kříže je vždy vzácné a s udělovacím dekretem velmi vzácné vyznamenání našich vojáků a pýcha každé faleristické sbírky.
Pražské vydání kříže, pokud není znám nositel, majitel bez dekretu potvrzující udělení je běžnou dekorací s kterou se často setkáváme i dnes. Je opět nutno připomenout situaci, že Válečný kříž 1939 pražského vydání bylo možno zakoupit a pietně uložit doma ve vitríně jako připomínku bojů za svobodu vlasti, ale takovýto kříž samotný se nikdy nesměl nosit In Natura.
Kříž byl v roce 1945 udělován příslušníkům tak zvaného Domácího odboje, bojovníkům SNP, lidem, kteří se zbraní v roce statečně bojovali na barikádách. Nacházíme dekrety, kde je rok udělení 1947/48. Poslední informace zní, že několik Válečných kříž 1939 bylo uděleno vojákům a příslušníkům MV za akci „B“- Banderovci.
Závěrem je možno říci, že tento kříž je z výtvarného hlediska velmi pěknou dekorací. Jistě i z tohoto důvodu byl kříž zneužit při výrobě odznaků různých veteránských organizací nejen v rámci KVH.
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-1939-t106831#390240Verze : 1
cs.wikipedia.org

Válečný kříž 1939  - s lipovou ratolestí (2krát vyznamenán)

s lipovou ratolestí (2krát vyznamenán)
Válečný kříž 1939  - se 2 lipovými ratolestmi (3krát vyznamenán)

se 2 lipovými ratolestmi (3krát vyznamenán)
Válečný kříž 1939  - se 3 lipovými ratolestmi (4krát vyznamenán)

se 3 lipovými ratolestmi (4krát vyznamenán)
Válečný kříž 1939  - se 4 lipovými ratolestmi (5krát vyznamenán)

se 4 lipovými ratolestmi (5krát vyznamenán)
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-1939-t106831#644238Verze : 1
MOD
Název
Name
Válečný kříž 1939
War Cross 1939
Válečný kříž 1939
Datum udělení
Date of Issue
Název jednotky (CZ / EN / ORIGINAL)
Unit Name (CZ / EN / ORIGINAL)
DD.MM.RRRR 1. divise
1st Division
1. divise
DD.MM.RRRR 1. divise
1st Division
1. divise
DD.MM.RRRR 1. divise
1st Division
1. divise
DD.MM.RRRR 1. divise
1st Division
1. divise
DD.MM.RRRR 1. divise
1st Division
1. divise
DD.MM.RRRR 1. divise
1st Division
1. divise
01.10.1958 1. tankový pluk
1st Tank Regiment
1. tankový pluk
DD.MM.RRRR 7. tankový pluk
7th Tank Regiment
7. tankový pluk
15.12.1950 1. dělostřelecký pluk
1st Artillery Regiment
1. dělostřelecký pluk
15.12.1950 1. dělostřelecký pluk
1st Artillery Regiment
1. dělostřelecký pluk
Celkem : 10
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-1939-t106831#720437Verze : 0
MOD