Main Menu
User Menu

Ministerstvo národní obrany [1945-1950]

Ministry of National Defence

     
Název:
Name:
Ministerstvo národní obrany
Originální název:
Original Name:
Ministerstvo národní obrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
05.04.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1950
Nástupce:
Successor:
Ministerstvo národní obrany
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
-
Dislokace:
Deployed:
05.04.1945-15.05.1945 Košice, Budova zemského velitelství /
15.05.1945-15.08.1950 Praha /
Přednosta / náčelník:
Chief:
05.04.1945-10.06.1945 Svoboda, Ludvík (Brigádní generál)
10.06.1945-26.10.1945 Svoboda, Ludvík (Divisní generál)
26.10.1945-DD.04.1950 Svoboda, Ludvík (Armádní generál)
DD.04.1950-15.08.1950 Čepička, Alexej ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, poválečná skupina, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-narodni-obrany-1945-1950-t119746#411001Verze : 1
MOD