Main Menu
User Menu
Reklama

Hlavní týl [1950-1992]

Main Rear

     
Název:
Name:
Hlavní týl
Originální název:
Original Name:
Hlavní týl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.08.1950-01.01.1969 Ministerstvo národní obrany
01.01.1969-30.06.1990 Federální ministerstvo národní obrany
30.06.1990-31.12.1992 Federální ministerstvo obrany
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-31.12.1992 Praha, Budova ministerstva /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.08.1950-DD.12.1950 Drnec, Vladimír (Sborový generál)
DD.12.1950-01.01.1952 Thoř, Václav (Brigádní generál)
01.01.1952-18.04.1952 Chlad, Evžen Antonín (Plukovník)
18.04.1952-12.06.1953 Chlad, Evžen Antonín (Brigádní generál)
12.06.1953-01.04.1954 Chlad, Evžen Antonín (Generálmajor)
01.04.1954-DD.07.1958 Chlad, Evžen Antonín (Generálporučík)
DD.07.1958-01.10.1961 Svoboda, Ferdinand (Generálmajor)
01.10.1961-17.10.1964 Dzúr, Martin (Generálmajor)
17.10.1964-23.04.1968 Dzúr, Martin (Generálporučík)
23.04.1968-02.05.1972 Lux, Ján (Generálmajor)
02.05.1972-DD.11.1986 Lux, Ján (Generálporučík)
DD.11.1986-DD.02.1990 Pavlíček, Milan (Generálporučík)
DD.02.1990-DD.05.1991 Hevera, Jan (Generálmajor)
DD.05.1991-01.11.1991 Musil, Jan (Plukovník)
01.11.1991-31.12.1992 Musil, Jan (Generálmajor)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1950-01.01.1952 Hlavní automobilní a traktorová správa
15.08.1950-01.02.1952 Hlavní hospodářská správa
15.08.1950-01.02.1952 Hlavní intendanční správa
15.08.1950-01.01.1953 Hlavní zdravotnická správa
15.08.1950-01.11.1962 Silniční oddělení
15.08.1950-01.01.1952 Správa pro plánováni a evidenci
15.08.1950-01.01.1952 Ubytovací a stavební správa
15.08.1950-31.12.1992 Veterinární oddělení
15.08.1950-31.12.1992 Štáb Hlavního týlu
01.10.1951-01.09.1958 Intendanční učiliště
01.02.1952-01.07.1958 Intendanční správa
01.01.1953-31.12.1992 Zdravotnická správa
01.10.1956-31.12.1992 Správa pohonných hmot a maziv
01.07.1958-31.12.1992 Proviantní správa
01.07.1958-01.09.1963 Správa vojenských lesů a statků
01.07.1958-01.05.1961 Ubytovací a stavební správa
01.07.1958-31.12.1992 Výstrojní správa
01.07.1958-01.05.1961 Všeobecná správa
01.09.1958-01.10.1960 Intendanční školské a výcvikové středisko
01.10.1958-01.05.1961 Správa vojenských staveb
01.10.1960-01.09.1973 Školní a výcvikové středisko týlu
01.11.1962-01.12.1963 31. silniční brigáda
01.11.1962-01.12.1963 Provozní a silniční správa
01.09.1963-01.12.1963 32. silniční brigáda
01.12.1963-01.09.1966 Velitelství silničního vojska
01.09.1966-01.09.1969 Silniční sbor
01.09.1966-31.12.1992 Správa vojenské dopravy
01.09.1973-01.09.1983 Vysoká vojenská škola týlového a technického zabezpečení
01.09.1979-01.11.1980 Vojenské učiliště Žilina

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, skupina ČSLA, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-tyl-1950-1992-t123504#544703Verze : 6
MOD
Reklama