Main Menu
User Menu

Telegrafní prapor 4, velitelství [1926-1938]

Headquarters of the 4th Signal Battalion

     
Název:
Name:
Telegrafní prapor 4, velitelství
Originální název:
Original Name:
Telegrafní prapor 4, velitelství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1926
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 804
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.08.1926-01.01.1937 Zemské vojenské velitelství v Košicích
01.01.1937-24.09.1938 Velitelství telegrafního vojska VI. sboru
Dislokace:
Deployed:
15.08.1926-24.09.1938 Prešov, Kasárny Milana R. Štefánika /

Velitel:
Commander:
15.08.1926-DD.12.1926 Skerl, Jan (štábní kapitán telegrafního vojska)
DD.12.1926-DD.12.1928 Skerl, Jan (major telegrafního vojska)
DD.12.1928-DD.03.1931 Skerl, Jan (podplukovník telegrafního vojska)
DD.03.1931-DD.03.1935 Halík, Josef (major telegrafního vojska)
DD.03.1935-DD.02.1936 Honomichl, Bohumil (major telegrafního vojska)
DD.02.1936-DD.07.1937 Mattuš, Karel (major telegrafního vojska)
DD.07.1937-DD.01.1938 Mattuš, Karel (podplukovník telegrafního vojska)
DD.01.1938-DD.04.1938 Coufal, Bedřich (podplukovník telegrafního vojska)
DD.04.1938-DD.09.1938 Mattuš, Karel (podplukovník telegrafního vojska)
DD.09.1938-DD.09.1938 Dostalík, Viktor (major telegrafního vojska)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1923-15.09.1933 Radiotelegrafní rota 4
15.08.1926-24.09.1938 Náhradní rota telegrafního praporu 4
15.09.1933-24.09.1938 1. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 4
15.09.1933-01.08.1937 2. rota /telefonní/ telegrafního praporu 4
15.09.1933-01.08.1937 3. rota /telefonní/ telegrafního praporu 4
15.09.1933-24.09.1938 4. rota /radiotelegrafní/ telegrafního praporu 4
01.08.1937-24.09.1938 2. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 4
01.08.1937-24.09.1938 3. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 4

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VHÚ-VHA Bratislava, fond Velitelství 4. telegrafního praporu
Burian, M. - Rýc, J.: Historie spojovacího vojska. Praha 2007.
Fidler, J. - Sluka, V.: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha 2006.
URL : https://www.valka.cz/Telegrafni-prapor-4-velitelstvi-1926-1938-t50045#595529Verze : 1
MOD