Main Menu
User Menu

2. horská brigáda [1920-1937]

2nd Mountain Brigade

     
Název:
Name:
2. horská brigáda
Originální název:
Original Name:
2. horská brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1920
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1937
Nástupce:
Successor:
17. divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1920-15.09.1925 Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
15.09.1925-15.10.1935 Zemské vojenské velitelství v Košicích
15.10.1935-31.12.1937 VI. sbor
Dislokace:
Deployed:
01.04.1920-31.12.1937 Spišská Nová Ves, Velitelská budova /

Velitel:
Commander:
01.04.1920-DD.01.1923 Votruba, Jan (plukovník pěchoty)
DD.01.1923-19.07.1923 Rychtermoc, Robert (plukovník generálního štábu)
19.07.1923-DD.11.1923 Rychtermoc, Robert (generál V. hodnostní třídy)
DD.11.1923-DD.12.1923 Horák, Jan (generál V. hodnostní třídy)
DD.12.1923-DD.11.1924 Weiss, Čeněk (plukovník pěchoty)
DD.11.1924-DD.11.1927 Vitoušek, Josef (plukovník generálního štábu)
DD.11.1927-04.05.1928 Votruba, Josef (plukovník generálního štábu)
04.05.1928-DD.02.1929 Votruba, Josef (brigádní generál)
DD.02.1929-DD.05.1934 Plaček, Vilém (brigádní generál)
DD.05.1934-31.12.1937 Šidlík, Václav (brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.04.1920-DD.11.1923 Kulík, Hynek (Major)
DD.11.1923-DD.10.1924 Líčka, Otakar (Major)
DD.10.1924-DD.02.1928 Dubovský, Karel (Major)
DD.02.1928-DD.03.1931 Vedral, Jaroslav (Major)
DD.03.1931-DD.09.1932 Vedral, Jaroslav (Podplukovník)
DD.09.1932-DD.01.1935 Čatloš, Ferdinand (Major)
DD.01.1935-15.10.1935 Čatloš, Ferdinand (Podplukovník)
15.10.1935-DD.12.1937 Dvořák, Václav (Major)
DD.12.1937-31.12.1937 Dvořák, Václav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.1920-31.12.1937 Horský pěší pluk 3
20.04.1920-31.12.1937 Horský pěší pluk 4
15.07.1920-01.01.1923 Horský dělostřelecký pluk 202
01.01.1923-31.12.1937 Dělostřelecký pluk 202

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/2-horska-brigada-1920-1937-t73986#347270Verze : 3
MOD