Main Menu
User Menu

Spišská Nová Ves

     
Název:
Name:
Spišská Nová Ves
Originální název:
Original Name:
Spišská Nová Ves
Další názvy:
Other Names:
Igló (maďarsky), Zipser Neuendorf, Zipser Neudorf, Neuendorf, Neudorf (nemecky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Spišská Nová Ves
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°56'42.82"N 20°33'48.90"E
Místní části:
Local Municipalities:
Mestská časť: Novoveská Huta, Pod Tepličkou, Ferčekovce, Telep
Sídliská: Mier, Tarča, Východ, Za Hornádom, Západ
Osady: Hájik, Pod skalou, Potok, Predná Huta, Vilčurňa
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1268
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Socha kpt. Nálepku
Pamätník generála Milana Rastislava Štefánika
Pamätník SNP
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (13. storočia)
Rím-kat kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie (15. storočia)
kaplnky Najsvätejšej Trojice, sv. Anny a Ružencovej Panny Márie (16 storočie)
Provinčný dom
Reduta
Budova radnice
Evanjelický kostol
Budova gymnázia
Meštianske domy
Muzea:
Museums:
Múzeum Spiša
Osobnosti:
Personalities:
Andrej Reiprich - významný slovenský entomológ
Jozef Hanula - maliar
Ján Bokai - lekár, univerzitný profesor
Oscar Ember - maliar (pôsobil v USA)
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
05.06.1919-07.07.1919
Východní armádní skupina
Eastern Army Group
08.06.1919-07.07.1919
6. divise
6th Division
13.02.1920-17.04.1920
1. rota horského pěšího pluku 1
1st Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
13.02.1920-17.04.1920
2. rota horského pěšího pluku 1
2nd Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
13.02.1920-17.04.1920
3. rota horského pěšího pluku 1
3rd Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
13.02.1920-17.04.1920
4. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 1
4th Company /Machine-gun/ of the 1st Mountain Infantry Regiment
13.02.1920-17.04.1920
I. prapor horského pěšího pluku 1
1st Battalion of the 1st Mountain Infantry Regiment
DD.02.1920-DD.06.1920
22. pěší brigáda
22nd Infantry Brigade
01.04.1920-31.12.1937
2. horská brigáda
2nd Mountain Brigade
DD.01.1921-15.09.1933
Vozatajská rota 17
17th Train Company
15.09.1933-25.09.1933
Vozatajská eskadrona 14
14th Train Squadron
DD.12.1933-24.09.1938
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 111
Replacement Battalion of the 111th Artillery Regiment
01.10.1937-24.09.1938
II. peruť leteckého pluku 3
2nd Squadron of the 3rd Air Regiment
01.10.1937-19.09.1938
Letka 12
12th Flight
01.10.1937-25.09.1938
Letka 49
49th Flight
31.12.1937-24.09.1938
17. divise
17th Division
31.12.1937-24.09.1938
Velitelství dělostřelectva 17. divise
17th Division Artillery Command
00.01.1938-25.09.1938
Letka 13
13th Flight
01.04.1938-14.03.1939
Letecká povětrnostní stanice 17
17th Air Weather Station
24.09.1938-01.12.1938
Letka 13
13th Flight
25.09.1938-20.11.1938
Letecká povětrnostní stanice 17
17th Air Weather Station
28.09.1938-13.10.1938
1. letka cvičné peruti III
1st Flight of the 3rd Training Squadron
28.09.1938-13.10.1938
Cvičná peruť III
3rd Training Squadron
04.10.1938-20.11.1938
Středisko hlásné služby "Z"
Reporting Service Group "Z"
12.10.1938-07.12.1938
II. peruť leteckého pluku 6, velitelství
Headquarters of the 2nd Squadron of the 6th Aviation Regiment
12.10.1938-05.12.1938
Letka 73
73rd Flight
12.10.1938-08.12.1938
Letka 74
74th Flight
20.10.1938-15.11.1938
Polní letecké dílny 11
11th Field Aviation Workshop
05.11.1938-16.11.1938
Letka 45
45th Flight
05.11.1938-01.12.1938
Letka 49
49th Flight
05.11.1938-15.11.1938
Letka 53
53rd Flight
05.11.1938-16.11.1938
V. peruť leteckého pluku 3
5th Squadron of the 3rd Aviation Regiment
08.11.1938-20.11.1938
Letecká povětrnostní stanice 10
10th Air Weather Station
08.11.1938-15.11.1938
Letecká skupina štábu VI. sboru
Air Force Section of the Staff of the 6th Corps
08.11.1938-15.11.1938
Velitelství letectva východní skupiny
Air Force Headquarters of the Eastern Group
25.11.1938-01.12.1938
Letka 12
12th Flight
DD.03.1939-01.01.1940
Letka 45
45th Flight
02.05.1939-20.10.1939
Dělostřelecký oddíl I/153
1st Artillery Division of the 153rd Artillery Regiment
02.05.1939-20.10.1939
Lehká protiletadlová baterie 3
3rd Light Anti-Aircraft Battery
02.05.1939-20.10.1939
Lehká protiletadlová baterie 7
7th Light Anti-Aircraft Battery
02.05.1939-20.10.1939
Těžká protiletadlová baterie 1
1st Heavy Anti-Aircraft Battery
02.05.1939-20.10.1939
Těžká protiletadlová baterie 2
2nd Heavy Anti-Aircraft Battery
01.09.1939-14.09.1939
Polní armáda Bernolák
Field Army Bernolák
DD.10.1939-DD.05.1940
Samostatná peruť II
2nd Independent Squadron
01.01.1940-07.07.1941
Letka 12
12th Flight
01.01.1940-24.06.1941
Letka 2
2nd Flight
01.10.1940-30.08.1944
Dělostřelecký protiletadlový oddíl I
1st Artillery Anti-Aircraft Division
01.10.1940-01.09.1942
Lehká protiletadlová baterie 3
3rd Light Anti-Aircraft Battery
01.10.1940-01.07.1942
Lehká protiletadlová baterie 4
4th Light Anti-Aircraft Battery
01.10.1940-22.06.1941
Pěší prapor I/5
1st Infantry Battalion
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 1/5
1st Infantry Company
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 2/5
2nd Infantry Company
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 3/5
3rd Infantry Company
01.10.1940-30.08.1944
Těžká protiletadlová baterie 1
1st Heavy Anti-Aircraft Battery
01.10.1940-30.08.1944
Těžká protiletadlová baterie 2
2nd Heavy Anti-Aircraft Battery
19.06.1941-25.06.1941
Letka 13
13th Flight
25.07.1941-24.07.1944
Letka 2
2nd Flight
25.07.1941-30.08.1944
Pěší prapor I/5
1st Infantry Battalion
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 1/5
1st Infantry Company
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 2/5
2nd Infantry Company
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 3/5
3rd Infantry Company
17.10.1941-02.08.1944
Letka 12
12th Flight
01.08.1943-30.08.1944
Lehká protiletadlová baterie 4
4th Light Anti-Aircraft Battery
01.07.1944-30.08.1944
Lehká protiletadlová baterie 3
3rd Light Anti-Aircraft Battery
01.06.1945-01.10.1949
Doplňovací okresní velitelství Spišská Nová Ves
District Replacement Command Spišská Nová Ves
14.03.1946-01.05.1950
Letištní správa Spišská Nová Ves
Airfield Authority Spišská Nová Ves
DD.MM.1946-01.06.1948
Spojovací letka 4
4th Air Signal Squadron
01.10.1947-DD.05.1949
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 11
Replacement Battalion of 11th Artillery Regiment
01.09.1949-01.09.1953
Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova
Military School of John Zizka from Trocnov
15.03.1951-01.01.1954
Okresné vojenské velitelství Spišská Nová Ves
District Military Command Spišská Nová Ves
01.01.1954-31.12.1992
Okresná vojenská správa Spišská Nová Ves
District Military Command Spišská Nová Ves
06.07.1954-01.11.1954
10. protitankový dělostřelecký oddíl
10th Anti-Tank Artillery Division
06.07.1954-15.05.1961
10. raketometný oddíl
10th Rocket Launcher Division
01.11.1954-01.11.1955
10. protitankový oddíl
10th Anti-Tank Division
01.11.1955-15.05.1961
10. protitankový dělostřelecký oddíl
10th Anti-Tank Artillery Division
01.09.1961-01.09.1962
19. železniční mostní prapor
19th Railways Bridge Battalion
01.09.1962-01.09.1965
19. železniční výcvikový prapor
19th Railways Training Battalion
01.09.1965-31.10.1992
19. železniční mostní prapor
19th Railways Bridge Battalion
15.10.1968-01.09.1969
10. železniční stavební prapor
10th Railways Construction Battalion
31.10.1992-31.12.1992
816. železniční mostní prapor
816th Railway Bridge Battalion
01.01.1993-01.07.2002
816. železniční mostní prapor
816th Railway Bridge Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
1992 - Mestská pamiatková zóna
Zdroje:
Sources:
sk.wikipedia.org
http://www.spisskanovaves.eu
URL : https://www.valka.cz/Spisska-Nova-Ves-t46817#368568Verze : 1
MOD
Spišská Nová Ves


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 12 965 obyvatel (z toho 10 094 osob národnosti československé, 619 osob národnosti maďarské, 1 461 osob národnosti německé, 26 osob národnosti ruské, 14 osob národnosti srbochorvatské a 326 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Sedmnácté pěší divise (od ledna 1938),
velitelství Druhé horské brigády (duben 1920 – leden 1938),
náhradní prapor Pěšího pluku 37 (září 1920 – prosinec 1933),
I. prapor Pěšího pluku 37 (od září 1935),
I. prapor Horského pěšího pluku 1 (únor 1920 – duben 1920),
náhradní oddíl Dělostřeleckého pluku 111 (od prosince 1933),
II. peruť Leteckého pluku 3 (od října 1937),
Letecká radioelektrická stanice 11 (od října 1935),
Letecká povětrnostní stanice 17 (od dubna 1938),
Vozatajská eskadrona 14 (od září 1933),
Vozatajská rota 17 (leden 1921 – září 1933),
Velitelství evidence koňstva 14 (od ledna 1937).


Pro potřeby vojska byly k dispozici Štefánikovy kasárny.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Spisska-Nova-Ves-t46817#183239Verze : 0