Main Menu
User Menu
Reklama

Votruba, Josef [1879-1959]

     
Příjmení:
Surname:
Votruba
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Votruba
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.11.1879 Debř /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.10.1959 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Votruba-Josef-1879-1959-t24246#367401Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Votruba
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Votruba
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1895-DD.06.1896 Císařská královská vyšší státní reálka, Mladá Boleslav
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1896-DD.08.1899 Kadetní škola zeměbranecké pěchoty, Wien
DD.10.1904-DD.08.1905 Zeměbranecký důstojnický kurs, Wien
DD.10.1905-DD.11.1907 Válečná škola, Wien
DD.11.1926-DD.11.1927 Informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
DD.10.1930-DD.12.1930 Informační kurs pro generály a plukovníky, Versailles
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
29.08.1899 kader rakousko-uherské branné moci
01.11.1900 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1906 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1912 kapitán rakousko-uherské branné moci
01.02.1917 major rakousko-uherské branné moci
10.12.1918 major generálního štábu
01.11.1919 podplukovník generálního štábu
29.12.1922 plukovník generálního štábu
04.05.1928 brigádní generál
30.12.1929 divisní generál
22.12.1936 armádní generál
01.01.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.06.1919-01.01.1920 Náčelník štábu : 4. divise
01.01.1920-DD.06.1920 Náčelník štábu : 11. divise
00.06.1920-00.12.1922 Náčelník štábu : 3. divise
00.12.1922-00.11.1923 Náčelník štábu : 3. divise
15.12.1923-01.01.1925 Velitel : Pěší pluk 30
19.12.1924-01.11.1926 Velitel : 8. pěší brigáda
DD.11.1927-04.05.1928 Velitel : 2. horská brigáda
04.05.1928-DD.02.1929 Velitel : 2. horská brigáda
00.11.1931-DD.03.1935 Velitel : 10. divise
01.04.1935-22.12.1936 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
22.12.1936-DD.09.1937 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
00.10.1937-25.09.1938 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
27.09.1938-06.10.1938 Velitel : III. armáda, velitelství
08.10.1938-30.11.1938 Velitel : IV. armáda, velitelství

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1899-DD.02.1904 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha
DD.02.1904-DD.10.1904 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 25, Kroměříž
DD.10.1904-DD.11.1907 vojenské studium, Wien
DD.11.1907-DD.11.1908 praporní pobočník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 25, Kroměříž
DD.11.1908-DD.03.1913 důstojník štábu Zeměbranecké pěší divise č. 46, Kraków
DD.03.1913-DD.08.1914 důstojník štábu Hlavního velitelství zeměbrany, Wien
DD.08.1914-DD.03.1915 důstojník operačního oddělení štábu 1. armády, východoevropské válčiště
DD.03.1915-DD.04.1915 operační důstojník štábu 12. pěší divise, východoevropské válčiště
DD.04.1915-DD.04.1916 operační důstojník štábu 58. pěší divise, italské válčiště
DD.04.1916-DD.07.1916 velitel Domobraneckého pěšího praporu č. 75, italské válčiště
DD.07.1916-DD.10.1916 zástupce náčelníka štábu 58. pěší divise, italské válčiště
DD.10.1916-DD.09.1918 náčelník štábu 58. pěší divise, italské válčiště
DD.09.1918-DD.11.1918 zástupce přednosty oddělení Ministerstva války, Wien
DD.12.1918-DD.05.1919 referent Vojenské likvidační komise při ministerstvu války, Wien
DD.05.1919-DD.06.1919 náčelník štábu 2. divise, slovenské válčiště
DD.06.1919-DD.01.1920 náčelník štábu 4. divise, slovenské válčiště a Košice
DD.01.1920-DD.06.1920 náčelník štábu 11. divise, Košice
DD.06.1920-DD.12.1923 náčelník štábu 3. divise, Litoměřice
DD.12.1923-DD.12.1924 velitel Pěšího pluku 30, Vysoké Mýto
DD.12.1924-DD.11.1926 velitel 8. pěší brigády, Vysoké Mýto
DD.11.1926-DD.11.1927 vojenské studium, Praha
DD.11.1927-DD.02.1929 velitel 2. horské brigády, Spišská Nová Ves
DD.02.1929-DD.10.1930 první zástupce náčelníka Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.10.1930-DD.12.1930 vojenské studium, Versailles
DD.12.1930-DD.09.1931 první zástupce náčelníka Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.09.1931-DD.03.1935 velitel 10. divise, Banská Bystrice
DD.03.1935-DD.09.1938 velitel Zemského vojenského velitelství v Bratislavě
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel III. armády za branné pohotovosti státu
DD.10.1938-DD.10.1938 velitel IV. armády za branné pohotovosti státu
DD.10.1938-DD.12.1938 velitel Zemského vojenského velitelství v Košicích v likvidaci, Vojenské Sruby
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1914

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1915

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1915

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1916

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

DD.MM.1916

Řád železné koruny 2. třída
Order of Iron Crown 2nd Class
Orden der Eisernen Krone II. Kl.
-

DD.MM.1918

Řád červené orlice 2. třída
Order of Red Eagle 2nd Class
Roter Adler Orden 2. Klasse
-

DD.MM.1918

Řád Leopolda 5. třída
Order of Leopold 5th Class
Ordre de Leopold Chevalier
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1929

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1930

Řád Sv. Sávy 3. třída
Order of St. Sava 3rd Class
Орден Светог Саве 3. ред
-

DD.MM.1931

Řád Vitolda velikého komadér s hvězdou (2. třída)
Order of Vytautas Great Commander with Star (2st Class)
Vytauto Didžiojo Ordinas
-

DD.MM.1931

Řád Rumunské hvězdy 2. třída
Order of Star of Romania 2nd Class
Ordinul Steaua României Mare Ofițer
-

DD.MM.1931

Řád Jugoslávské koruny 2. třída
Order of Yugoslav Crown 2nd Class
Orden Jugoslavenske krune 2 stepen
-

DD.MM.1931

Medaile Za vojenské zásluhy 1917 - 4. třída
Medal of Military Merit 1917 - 4th Class
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας
-

DD.MM.1936

Řád Rumunské hvězdy 1. třída
Order of Star of Romania 1st Class
Ordinul Steaua României Mare Cruce
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Votruba-Josef-1879-1959-t24246#375502Verze : 0
MOD
Armádní generál Jozef Votruba* 08.11.1879 v Debři okr. Mladá Boleslav
+ 07.10.1959 v Praze
- 1891-1896 absolvoval gymnázium v Mladej Boleslavi


- 1896 - 1899 - absolvoval kadetnú školu vo Viedni


- 1899 - 1904 - rôzne funkcie v rakúsko-uhorskej armáde


- 1905 - 1907 - Vysoká škola vojenská vo Viedni


- 1908 - 1913 - v štábe 46.divízie


- 1914 - 1.4. - 31.7.1914 - u vrchného zemebraneckého veliteľstva vo Viedni


- 1.8.1914 - 20.3.1915 - najskôr ako dôstojník štábu 1.armády, potom štábu 12.pešej divízie na ruskom bojisku


- 21.3.1915 - 14.9.1918 - v štábe 58.pešej divízie najskôr na bulharskom, potom na talianskom bojisku


- 1918- 15.9. - 28.10. - u rakúsko-uhorského ministerstva vojny vo Viedni


- 1.11.1918 sa vo Viedni prihlásil u československého splnomocnenca do československej armády. Ako príslušník štábu 2.divízie sa zúčastnil v roku 1919 bojov na Slovensku


- 1920 - 1923 - náčelník štábu 3.divízie


- 1923 - 1924 - veliteľ 30.pešieho pluku


- 1925 - 1926 - veliteľ 8.brigády


- 1927 - 1929 - veliteľ 2.horskej brigády


- 1929 - 1931 - prvý veliteľ zástupcu náčelníka generálneho štábu


- 1931 - 1935 - veliteľ 10. divízie


- 30.6.1935 - 15.12.1938 - velil ZVV v Bratislave


- 1.1.1939 odchod do výslužby. Neskôr ochorel, oslepol a boli mu amputované obe nohy. Zomrel v Prahe.Zdroj : Jiří Fidler – Generálové legionáři, Brno 1999
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Votruba-Josef-1879-1959-t24246#90534Verze : 0
Osobnost pana generála Josefa Votruby je zajímavá a tak se pokusím doplnit některá zajímavá fakta. Pozornost si zaslouží i jeho studium na kadetní škole ve Vídni, kde vynikl svým intelektem a školu absolvoval s výtečným hodnocením, které jej předurčilo pro výkon především štábních funkcí v Rakousko-Uherské armádě. V roce 1905 studoval na válečné škole, kterou opět zvládl s velmi dobrými posudky a tak již v roce 1908 je přidělen ke generálnímu štábu v hodnosti pouhého nadporučíka. V roce 1914 je zařazen na zodpovědné místo do operačního oddělení 1. armády. Jeho válečná činnost v armádě Rakouska-Uherska byla oceněna těmito řády a vyznamenáními:


- Rytířský kříž Leopoldova řádu s válečnou dekorací a meči (firma Rothe Neffe Wien)
- Řád Železné koruny, rytíř III. třídy s válečnou dekorací a meči (ražba v bronzu)
- Vojenský záslužný kříž III.třídy
- Čestné vyznamenání Za zásluhy Červeného kříže 2.třídy s válečnou dekorací
- Stříbrná záslužná medaile (Signum Laudis) na válečné stuze s meči
- Jubilejní kříž z roku 1908 na vojenské stuze
- Pamětní kříž z let 1912-1913 (Mobilizační kříž)
- Německý řád Červeného orla 3. třídy na válečné stuze Železného kříže
- Železný kříž 2.třídy 1914 (v jeho pozůstalosti se nacházel i kříž módně zmenšený na velikost RU řádu (Princesgrösse)Řády a vyznamenání udělená po roce 1918:


- Velkokříž rumunského Řádu Hvězdy s meči(zde II. typ po roce 1932). Tento řád generál obdržel v roce 1936 při návštěvě rumunského krále Carola II. V Československu
- Komandér řádu Rumunské hvězdy, s meči, zde ale I. typu z období let 1877-1932
- Řád Jihoslovanské koruny 2. třídy komander s hvězdou
- Litevský řád Vitautase Velkého zde 2.třídakomander s hvězdou (Ordians Vytauto Didzijo) 1930
Jugoslavie:
- Řádem Sv. Sávy, komander
Francie:
- Řád Čestné legie 1870, důstojník řádu
Řecko:
- Bronzová medaile Za vojenské zásluhy(zal. 28.října 1916)
Československo:
- Válečný kříž 1918, který obdržel až v roce 1928, tedy v době, kdy se plně osvědčil i v armádě ČSR.
Poznámka:
Je smutné, že důstojník, který již 1. listopadu 1918 vstupuje do nové armády ČSR a jako důstojník štábu řídí boje na jihu Maďarska proti bolševikům Bely Kuna je oceněn pouhým Válečným křížem 1918 a to pozdě, v roku 1928. Generál Votruba byl nekompromisním důstojníkem, který nepromíjel lajdáctví a lenost a i proto byl mezi podřízenými nepopulární a mnohé nadřízené naopak předčil svými hlubokými vojenskými znalostmi. Manželka pana generála byla rodilá Němka což byl i v demokratické armádě ČSR problém a jeho vojenská kariéra v armádě císařství budila i závist.


Generál Votruba byl po roce 1945 vyšetřován v souvislosti s chováním své manželky. V roce 1947 mu byla jeho generálská hodnost opětovně uznaná i se služebními požitky, ale již v roce 1950 je degradován a násilně vystěhován z Prahy. Tento čestný člověk si zaslouží vzpomínky. Uvedené řády a vyznamenání v roce 1968 získal známý falerista pan Václav Měřička a měli by být uloženy v Národním muzeu v Praze.
Prameny:
Dr. Jiří Fidler: Generálové legionáři
Archiv: Altmann
URL : https://www.valka.cz/Votruba-Josef-1879-1959-t24246#307839Verze : 0