Main Menu
User Menu

Votruba, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Votruba
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Votruba
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál IV. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.06.1865 Křivoklát /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.03.1935 Hradec Králové /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Votruba-Jan-t110705#389639Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Votruba
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Votruba
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1876-DD.06.1880 Státní nižší reálné gymnasium, Liberec
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1880-DD.08.1884 Kadetní škola pěchoty, Královo Pole
DD.02.1901-DD.10.1901 Armádní střelecká škola, Bruck
DD.10.1903-DD.10.1904 Kurs pro štábní důstojníky zeměbrany, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1884 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1888 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1892 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1899 setník rakousko-uherské branné moci
01.11.1911 major rakousko-uherské branné moci
01.11.1914 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.05.1917 plukovník rakousko-uherské branné moci
12.11.1918 plukovník pěchoty
27.01.1921 generál V. hodnostní třídy
10.02.1925 generál IV. hodnostní třídy
01.04.1925 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.04.1916-DD.07.1916 Velitel : Zeměbranecký pěší pluk č. 37
DD.07.1916-DD.08.1916 Velitel : 4. horská brigáda
DD.02.1919-30.06.1919 Velitel : 4. pěší brigáda
19.07.1919-27.09.1919 Velitel : 5. pěší brigáda
06.10.1919-01.01.1920 Velitel : 5. pěší brigáda
DD.01.1920-DD.06.1920 Velitel : 5. pěší brigáda
01.04.1920-DD.01.1923 Velitel : 2. horská brigáda
DD.01.1923-DD.12.1924 Velitel : 4. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1880-DD.08.1884 vojenské studium, Královo Pole
DD.08.1884-DD.10.1888 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 95, Lwów a Czortków
DD.10.1888-DD.05.1894 instruktor Školy jednoročních dobrovolníků, Stanislaw
DD.05.1894-DD.10.1895 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 10, Mladá Boleslav
DD.10.1895-DD.02.1901 velitel poddůstojnické školy Zeměbraneckého pěšího pluku č. 10, Mladá Boleslav
DD.02.1901-DD.10.1901 vojenské studium, Bruck
DD.10.1901-DD.10.1903 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 10, Mladá Boleslav
DD.10.1903-DD.10.1904 vojenské studium, Wien
DD.10.1904-DD.11.1907 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 27, Ljublanja
DD.11.1907-DD.11.1911 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha
DD.11.1911-DD.09.1912 velitel praporu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 25, Kroměříž
DD.09.1912-DD.08.1914 velitel Domobraneckého doplňovacího okresu č. 25, Kroměříž
DD.08.1914-DD.05.1915 velitel praporu Domobraneckého pěšího pluku č. 25, výchdoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.09.1915 nemocniční ošetřování
DD.09.1915-DD.02.1916 velitel výcvikového praporu Domobraneckého doplňovacího okresu č. 1, Wien
DD.02.1916-DD.04.1916 referent doplňovací služby velitelství VII. sboru, italské válčiště
DD.04.1916-DD.07.1916 velitel Střeleckého pluku č. 37, italské válčiště
DD.07.1916-DD.08.1916 zatímní velitel Horské brigády č. 4, italské válčiště
DD.08.1916-DD.11.1917 nemocniční ošetřování
DD.11.1917-DD.03.1918 velitel Etapního okresu Portogenaro, italské válčiště
DD.03.1918-DD.11.1918 velitel Armádní důstojnické školy, italské válčiště
DD.11.1918-DD.01.1919 velitel Hanácké brigády, Kroměříž
DD.01.1919-DD.07.1919 velitel Pěší brigády č. 4, slezské a slovenské válčiště
DD.07.1919-DD.01.1920 velitel pěchoty Divise č. 3, slovenské válčiště a Košice
DD.01.1920-DD.04.1920 velitel pěchoty Divise 3, Košice
DD.04.1920-DD.02.1923 velitel Horské brigády 2, Spišská Nová Ves
DD.02.1923-DD.03.1925 velitel Divise 4, Hradec Králové
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1912

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1915

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1915

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1915

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1916

Řád Leopolda 5. třída
Order of Leopold 5th Class
Ordre de Leopold Chevalier
-

DD.MM.1917

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Votruba-Jan-t110705#389640Verze : 0
MOD