Main Menu
User Menu

Líčka, Otakar

     
Příjmení:
Surname:
Líčka
Jméno:
Given Name:
Otakar
Jméno v originále:
Original Name:
Otakar Líčka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.07.1889 Paskov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.02.1963 Olomouc /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Licka-Otakar-t108830#385819Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Líčka
Jméno:
Given Name:
Otakar
Jméno v originále:
Original Name:
Otakar Líčka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1899-DD.06.1906 Státní reálka, Moravská Ostrava
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1910-DD.05.1911 Škola jednoročních dobrovolníků, Jindřichův Hradec
DD.01.1916-DD.03.1916 Armádní střelecká škola, Bruck
DD.07.1917-DD.09.1917 Důstojnický kurs, Borispol
DD.09.1920-DD.11.1921 Kurs pro výchovu důstojníků generálního štábu, Praha
DD.11.1921-DD.10.1922 Válečná škola, Praha
DD.12.1930-DD.09.1931 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1911 kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.11.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
14.10.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
20.10.1918 kapitán legií
01.05.1919 major legií
01.08.1920 major pěchoty
22.09.1922 major generálního štábu
28.06.1923 podplukovník generálního štábu
04.05.1928 plukovník generálního štábu
11.01.1934 brigádní generál
01.01.1940 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1923-DD.10.1924 Náčelník štábu : 2. horská brigáda
00.10.1924-DD.01.1927 Náčelník štábu : 11. divise
01.01.1927-04.05.1928 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Košicích
04.05.1928-31.10.1929 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Košicích
DD.10.1931-DD.11.1933 Velitel : Pěší pluk 11
DD.06.1933-11.01.1934 Velitel : 10. pěší brigáda
11.01.1934-DD.10.1934 Velitel : 10. pěší brigáda
01.10.1934-01.10.1936 Velitel : 12. pěší brigáda
30.09.1936-25.09.1938 Velitel : 7. divise
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : 36. hraniční oblast

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1910-DD.11.1910 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku 102, Jindřichův Hradec
DD.11.1910-DD.05.1911 vojenské studium, Jindřichův Hradec
DD.05.1911-DD.09.1911 velitel pěší čety Pěšího pluku 102, Benešov
DD.08.1914-DD.05.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku 56, východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.11.1915 praporní pobočník Pěšího pluku 56, východoevropské válčiště
DD.11.1915-DD.01.1916 velitel pěší roty Pěšího pluku 56, východoevropské válčiště
DD.01.1916-DD.03.1916 vojenské studium, Bruck
DD.03.1916-DD.08.1916 velitel kulometné roty Pěšího pluku 56, východoevropské válčiště
12.08.1916-12.08.1916 zajetí na východoevropském válčišti
DD.08.1916-DD.07.1917 ruské zajatecké tábory
DD.07.1917-DD.10.1917 vojenské studium, Borispol
DD.10.1917-DD.06.1918 velitel kulometné čety 8. československého střeleckého pluku, Baryševka a přesun
DD.06.1918-DD.01.1919 velitel kulometné roty 8. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.01.1919-DD.10.1919 přednosta oddělení štábu 3. československé střelecké divise, sibiřské válčiště
DD.10.1919-DD.07.1920 styčný důstojník u Jihoslovanského střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.07.1920-DD.09.1920 repatriační dovolená
DD.09.1920-DD.09.1922 vojenské studium, Praha
DD.09.1922-DD.09.1924 náčelník štábu Horské brigády 2, Spišská Nová Ves
DD.09.1924-DD.01.1927 náčelník štábu Divise 11, Košice
DD.01.1927-DD.10.1929 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Košicích
DD.10.1929-DD.12.1930 velitel Pěšího pluku 11, Písek
DD.12.1930-DD.09.1931 vojenské studium, Praha
DD.09.1931-DD.12.1932 velitel Pěšího pluku 11, Písek
DD.12.1932-DD.10.1934 velitel Pěší brigády 10, Písek
DD.10.1934-DD.09.1936 velitel Pěší brigády 12, Znojmo
DD.09.1936-DD.09.1938 velitel Divise 7, Olomouc
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Hraniční oblasti 36, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.07.1939 velitel Divise 7, Olomouc
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1915

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1919

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами
-

DD.MM.1919

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1921

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Licka-Otakar-t108830#385820Verze : 0
MOD