Main Menu
User Menu

Šidlík, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Šidlík
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Šidlík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.11.1884 Úhonice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.05.1952 Unhošť /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Sidlik-Vaclav-t106146#379303Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Šidlík
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Šidlík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1900-DD.07.1909 Umělecko-průmyslová škola, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1905-DD.03.1906 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.11.1917-DD.02.1918 Důstojnický kurs, Saint-Maixent
DD.02.1918-DD.04.1918 Kurs velitelů pěších rot, Chalons
DD.05.1921-DD.11.1921 Informační kurs pro generály a štábní důstojníky, Praha
DD.01.1925-DD.05.1925 Informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1906 kadet rakousko-uherské branné moci
15.08.1915 praporčík ruské armády
01.02.1918 poručík legií
01.05.1918 nadporučík legií
15.10.1918 kapitán legií
26.11.1918 major legií
15.01.1919 major pěchoty
01.08.1919 podplukovník pěchoty
29.12.1922 plukovník pěchoty
04.05.1928 brigádní generál
01.04.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1920-29.12.1922 Velitel : Pěší pluk 21
29.12.1922-DD.01.1923 Velitel : Pěší pluk 21
DD.02.1923-DD.11.1923 Velitel : 16. pěší brigáda
03.11.1923-27.09.1924 Velitel : 4. pěší brigáda
01.10.1925-26.01.1928 Velitel : 1. pěší brigáda, velitelství
DD.01.1928-DD.04.1928 Velitel : 1. divise
DD.06.1928-20.08.1928 Velitel : 1. pěší brigáda, velitelství
29.09.1928-31.12.1933 Velitel : 1. pěší brigáda, velitelství
00.12.1933-DD.07.1934 Velitel : 24. pěší brigáda
DD.05.1934-31.12.1937 Velitel : 2. horská brigáda
31.12.1937-24.09.1938 Velitel : 17. divise
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : 17. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1905-DD.11.1905 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 75, Praha
DD.11.1905-DD.03.1906 vojenské studium, Praha
DD.03.1906-DD.09.1906 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 75, Jindřichův Hradec
DD.08.1914-DD.08.1915 dobrovolník České družiny, východoevropské válčiště
DD.08.1915-DD.02.1916 velitel pěší čety České družiny
DD.02.1916-DD.05.1916 velitel pěší čety Československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.05.1916-DD.09.1917 velitel pěší čety 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.09.1917-DD.11.1917 přesun durancie
DD.11.1917-DD.04.1918 vojenské studium, Saint-Maixent a Chalons
DD.04.1918-DD.11.1918 velitel pěší roty 21. československého střeleckého pluku, Cognac a západoevropské válčiště
DD.11.1918-DD.01.1919 velitel praporu 21. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště, přesun a slezské válčiště
DD.01.1919-DD.09.1919 velitel bojové skupiny, slezské a slovenské válčiště
DD.09.1919-DD.03.1920 zástupce velitele 21. československého střeleckého pluku, Čáslav
DD.03.1920-DD.09.1920 velitel Pěšího pluku č. 37, Košice
DD.09.1920-DD.05.1921 velitel Pěšího pluku 21, Čáslav
DD.05.1921-DD.11.1921 vojenské studium, Praha
DD.11.1921-DD.02.1923 velitel Pěšího pluku 21, Čáslav
DD.02.1923-DD.11.1923 velitel Pěší brigády 16, Moravská Ostrava a Frýdek
DD.11.1923-DD.01.1925 velitel Pěší brigády 4, Cheb
DD.01.1925-DD.05.1925 vojenské studium, Praha
DD.05.1925-DD.10.1925 velitel Pěší brigády 4, Cheb
DD.10.1925-DD.12.1933 velitel Pěší brigády 1, Praha
DD.12.1933-DD.06.1934 velitel Pěší brigády 24, Užhorod
DD.06.1934-DD.01.1938 velitel Horské brigády 2, Spišská Nová Ves
DD.01.1938-DD.03.1939 velitel Divise 17, Spičská Nová Ves a branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1915

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

DD.MM.1915

Svatojiřská medaile 4. stupeň
St. George Medal 4th Class
Георгиевская медаль 4-я степень
-

DD.MM.1917

Řád Sv. Anny 4. třídy
Order of St. Anne 4th Class
Орден Святой Анны степень
-

DD.MM.1917

Kříž Sv. Jiří 3. stupeň
St. George Cross 3rd Class
Георгиевский крест 3-й степени
-

DD.MM.1918

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
se štítky ČD, Zborov, Alsace, Aragonne, 21

DD.MM.1920

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1925

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

DD.MM.1928

Řád Sv. Sávy 3. třída
Order of St. Sava 3rd Class
Орден Светог Саве 3. ред
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1947

Zborovská pamětní medaile
Zborov Commemorative Medal
-

DD.MM.1948

Pamětní medaile 22. střeleckého pluku aragonského
-
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Sidlik-Vaclav-t106146#379304Verze : 0
MOD