Main Menu
User Menu

Horák, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Horák
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Horák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.05.1868 Ivanovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Horak-Jan-t60700#218656Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Horák
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Horák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1877-DD.06.1882 Státní reálka, Karlín
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1882-DD.08.1886 Kadetní škola pěchoty, Praha
DD.10.1892-DD.10.1894 Válečná škola, Wien
DD.02.1908-DD.10.1908 Armádní střelecká škola, Bruck
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1886 kadet rakousko-uherské branné moci
01.05.1889 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1893 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1897 setník rakousko-uherské branné moci
01.05.1910 major rakousko-uherské branné moci
01.11.1913 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.09.1915 plukovník rakousko-uherské branné moci
12.12.1918 plukovník generálního štábu
29.12.1922 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
04.05.1928 divisní generál
01.03.1929 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.08.1914-DD.12.1914 Velitel : Pěší pluk č. 8
12.05.1919-12.06.1919 Velitel : 4. divise
01.01.1920-31.10.1920 Velitel : 22. pěší brigáda
31.10.1920-29.12.1922 Velitel : 21. pěší brigáda
29.12.1922-DD.10.1923 Velitel : 21. pěší brigáda
DD.11.1923-DD.12.1923 Velitel : 2. horská brigáda
01.12.1923-19.03.1926 Velitel : 5. divise
02.07.1926-01.09.1926 Velitel : Hlavní štáb branné moci

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1882-DD.08.1886 vojenské studium, Praha
DD.08.1886-DD.05.1889 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 55, Plevlje
DD.05.1889-DD.08.1890 důstojník Doplňovacího okresního velitelství č. 55, Lwów
DD.08.1890-DD.10.1892 praporní pobočník Pěšího pluku č. 55, Brzezany
DD.10.1892-DD.10.1894 vojenské studium, Wien
DD.10.1894-DD.10.1897 důstojník velitelství Pěší brigády č. 21, Lwów
DD.10.1897-DD.11.1907 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 40, Jaroslaw
DD.11.1907-DD.02.1908 instruktor Sborové důstojnické školy, Przemysl
DD.02.1908-DD.10.1908 vojenské studium, Bruck
DD.10.1908-DD.09.1910 instruktor Sborové důstojnické školy, Przemysl
DD.09.1910-DD.11.1912 instruktor Sborové důstojnické školy, Terezín
DD.11.1912-DD.10.1913 velitel praporu Pěšího pluku č. 40, Rzeszów
DD.10.1913-DD.08.1914 velitel praporu Pěšího pluku č. 8, Brno
DD.08.1914-DD.12.1914 zatímní velitel Pěšího pluku č. 8, východoevropské válčiště
DD.12.1914-DD.06.1915 mimo službu
DD.06.1915-DD.01.1916 velitel Domobraneckého pěšího praporu č. 23, východoevropské válčiště
DD.01.1916-DD.01.1918 vojenský správce brodského etapního okresu, východoevropské válčiště
DD.01.1918-DD.02.1918 mimo službu
DD.02.1918-DD.10.1918 zástupce velitele posádkového velitelství, Litoměřice
DD.10.1918-DD.12.1918 mimo službu
DD.12.1918-DD.03.1919 správce posádkového velitelství, Litoměřice
DD.03.1919-DD.05.1919 velitel Pěší brigády č. 8, slovenské válčiště
DD.05.1919-DD.06.1919 zástupce velitele Divise č. 4, slovenské válčiště
DD.06.1919-DD.01.1920 velitel Pěší brigády č. 8, slovenské válčiště a Prešov
DD.01.1920-DD.10.1920 velitel Pěší brigády 22, Košice
DD.10.1920-DD.11.1923 velitel Pěší brigády 21, Košice
DD.11.1923-DD.12.1923 velitel Horské brigády 2, Spišská Nová Ves
DD.12.1923-DD.03.1926 velitel Divise 5, České Budějovice
DD.03.1926-DD.02.1929 první zástupce náčelníka Hlavního štábu branné moci, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1926

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1927

Řád Sv. Sávy 2. třída
Order of St. Sava 2nd Class
Орден Светог Саве 2. ред
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Horak-Jan-t60700#384572Verze : 0
MOD
Diskuse
hm, ktere Ivanovice to asi jsou ?
URL : https://www.valka.cz/Horak-Jan-t60700#385074Verze : 0
MOD