SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful]

2К12 Куб
     
Název:
Name:
2K12 Kub 2K12 Kub
Originální název:
Original Name:
2К12 Куб
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém krátkého dosahu Short Range Anti-Aircraft Missile Systém
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1967-DD.MM.1973 Uľjanovský mechanický závod (radar), Uľjanovsk /
DD.MM.1967-DD.MM.1973 Sverdlovský strojírenský závod M. I. Kalinina (odpalovací zařízení/launcher), Sverdlovsk /
DD.MM.1967-DD.MM.1973 Dolgoprudněnský mechanický závod (rakety/missiles), Dolgoprudnyj /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1967-DD.MM.1973
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1965
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
3M9
3M9M / 3M9ME
3M9M3 / 3M9M3E
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
2P25
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
1S91
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
2T7 - nabíjecí přepravník
9T22 / 9T22B - návěsová souprava pro přepravu PLŘS
9T14 - vozík na přepravu PLŘS
9T31 - automobilní jeřáb
2V7 - stanice pro kontrolu a údržbu
2V8 - kontrolní a zkušební stanice
9G22 - přepravník stlačeného vzduchu
UKS 400 (UKS-400V-131)- kompresorová stanice
MS-1760 - technologická souprava
MS-1761 - technologická souprava
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
samohybný mobile
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Kód NATO: SA-6 Gainful

Exportní verze: 2K12E Kvadrat (1971)

Vývojově odvozené verze:
- 2K12M Kub-M (1968)
- 2K12M1 Kub-M1 (1973)
- 2K12M3 Kub-M3 (1976)
- 2K12M3S Kub-M3S (1979)
- 2K12M3A Kub-M3A (1981)
- 2K12M4 Kub-M4 (1978)
NATO reporting name: SA-6 Gainful

Export version: 2K12E Kvadrat (1971)

Development versions:
- 2K12M Kub-M (1968)
- 2K12M1 Kub-M1 (1973)
- 2K12M3 Kub-M3 (1976)
- 2K12M3S Kub-M3S (1979)
- 2K12M3A Kub-M3A (1981)
- 2K12M4 Kub-M4 (1978)
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#651076 Verze : 0
2K12 Kub / SA-6 Gainful

Protiletadlový raketový komplex


Složení komplexu
3M9 - protiletadlová řízená střela
1S91 - řídící a naváděcí radiolokátor
2P25 - odpalovací zařízení

2T7 - nabíjecí přepravník
9T22 - návěsová souprava pro přepravu PLŘS
9T14 - vozík na přepravu PLŘS
9T31 - automobilní jeřáb

2V7 - stanice pro kontrolu a údržbu
2V8 - kontrolní a zkušební stanice
9G22 - přepravník stlačeného vzduchu
UKS 400 - kompresorová stanice

MS-1760 - technologická souprava
MS-1761 - technologická souprava


Protiletadlový raketový komplex malého dosahu 2K12 Kub (v kódu NATO SA-6 Gainful) je mobilní prostředek určený k protivzdušné obraně důležitých objektů a uskupení pozemních vojsk před prostředky vzdušného napadení protivníka. Dalším úkolem může být přehrazení hlavních náletových směrů nepřítele. PLŘS komplexu Kub ve verzi 3M9M3E je schopna ničit letouny, vrtulníky a střely s plochou dráhou letu, které se pohybují rychlostí do 600 m/s na příletu a do 300 m/s na odletu ve výškách do 7 000 m na vzdálenost do 23 km. 3M9 využívá poloaktivního systému navádění.

2K12 Kub by měl být schopen bezproblémového provozu v každé denní či noční době, v rozmezí teplot od -40 do +50°C, při relativní vlhkosti vzduchu do 98% odpovídající teplotě 25°C, rychlosti přízemního větru do 20 m/s a při činnosti v terénu do nadmořské výšky 1 000 m. Nejvyšší nadmořská výška přípustná pro provoz komplexu při napájení od vnějších zdrojů činí 3 000 m.

Základní taktickou jednotkou vyzbrojenou systémem Kub je protiletadlová raketová baterie, jež je schopna samostatné bojové činnosti. Protiletadlovou raketovou baterii tvoří jeden řídící a naváděcí radiolokátor 1S91, čtveřice odpalovacích zařízení 2P25 a dva nabíjecí přepravníky 2T7.


Vývoj proběhl v letech 1958 až 1966, koncem šedesátých let zaváděn do výzbroje sovětské armády. Od sedmdesátých let využíván v armádách sovětských satelitů a spojenců - země Varšavské smlouvy, Egypt Sýrie, (2K12 byl vyvezen do cca 22 - 25 zemí).

Bojové nasazení: Válka Yom Kippur (1973, na straně Egypta a Sýrie), Irácko-íránská válka (1980 - 1988, na straně Iráku), Izraelská invaze do Libanonu - operace Mír pro Galileu (1982, na straně Sýrie), Válka v Perském zálivu (1991, na straně Iráku), Války na Balkáně (1991 - 1999, na straně Jugoslávie/Srbska).
Z výzbroje ČSLA (sbírka M. Smíšek)
URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#64209 Verze : 1
2K12 Kub v Československu:
171. protiletadlový raketový pluk Rožmitál pod Třemšínem
- vytvořen 1.2.1975
- podřízen velitelství 1. armády
- 31.10.1991 podřízen 3. divizi PVOS jako 2. protiletadlový raketový pluk
251. protiletadlový raketový pluk Kroměříž
- vytvořen 1.9.1975
- podřízen velitelství 4. armády
- 31.10.1991 podřízen 2. divizi PVOS jako 3. protiletadlový raketový pluk
12. protiletadlový pluk Mariánské Lázně
- vyzbrojen systémem Kub v roce 1978
- podřízen 20. motostřelecké divizi
- v 1991 podřízen 3. divizi PVOS jako 20. protiletadlový raketový pluk
11. protiletadlový pluk Stříbro
- vyzbrojen systémem Kub v roce 1979
- podřízen 19. motostřelecké divizi
- 1.6.1991 podřízen 2. divizi PVOS jako 13. protiletadlový raketový pluk Nitra
2. protiletadlový pluk Janovice
- vyzbrojen systémem Kub v roce 1980
- podřízen 2. motostřelecké divizi
- 1991 podřízen 2. divizi PVOS jako 14. protiletadlový raketový pluk Rožňava
4. protiletadlový pluk Jihlava
- vyzbrojen systémem Kub v roce 1983
- podřízen 4. tankové divizi
- 1991 podřízen 2. divizi PVOS jako 171. protiletadlový raketový pluk
9. protiletadlový pluk Strakonice
- vyzbrojen systémem Kub v roce 1985
- podřízen 9. tankové divizi
- 1991 podřízen 3. divizi PVOS jako 9. protiletadlový raketový pluk
URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#27316 Verze : 0
Protiletadlová řízená střela 3M9ME a 3M9M3ETechnicko-taktická data
Účinný dostřel:
- 3M9ME: 3,5 až 17,5 km
- 3M9M3E: 4,4 až 23 km/h


Výška letu cíle:
- 3M9ME: 60 - 7 000 m (s použitím komplexu automatizovaného řízení palby K-1 Krab 10 000 m)
- 3M9M3E: 25 - 7 000 m (s použitím komplexu automatizovaného řízení palby K-1 Krab 12 000 m)


Rychlost cíle
- 3M9ME: 60 až 600 m/s na příletu
- 3M9M3E: do 600 m/s na příletu, do 300 m/s na odletu
Fotografie rozměrově-hmotnostního ekvivalentu 3M9M3GVM
URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#64210 Verze : 0
Řídící a naváděcí radiolokátor 1S91M2


Radiolokátor zabezpečuje zjišťování, rozpoznání a sledování cílů letících ve výškách od 30 m do 7 000 m. Maximální dosah radiolokátoru činí 50 km, maximální dálka zachycení cílů je pak 42 km. Rychlost otáčení při průzkumu vzdušného prostoru je 15 otáček za minutu. Sklon stanoviště RLS může činit maximálně 4,5°. Osádku tvoři čtyři osoby - velitel, řidič a dva operátoři. Rozvinutí prostředku trvá kolem 7 minut, následné svinutí pak zabere minut 5.


1S91M2 disponuje dvěma RLS:
Řídící radiolokátor 1S11 je určen ke kruhovému průzkumu vzdušného prostoru, volbě vzdušných cílů, určování souřadnic zjištěných cílů a k jejich předávání do střeleckého radiolokátoru.

Střelecký radiolokátor 1S31 je určen k vyhledání a zachycení udaného cíle, k jeho sledování v dálce a úhlových souřadnicích, k předávání okamžitých souřadnic odpalovacímu zařízení 2P25M2 a k ozařování cíle a raket nepřetržitě vyzařovanou energií.


Technicko-taktická data
Typ podvozku: GM-568
Bojová hmotnost: 21 500 kg

Rozměry:
- délka: 7 380 mm
- šířka: 3 730 mm
- výška: 5 880 mm
- světlá výška: 400 mm

Jízdní dosah: 260 km

Pochodová rychlost RLS:
- na silnici: 50 km/h
- polní cestě: 25 km/h
- v terénu: 10 km/h


(© Radek Havelka)


(© Radek Havelka)


(© Radek Havelka)


(© Radek Havelka)


(© Radek Havelka)


(© Radek Havelka)


(© Radek havelka)


(© Radek Havelka)

________________________________________________________________

foto z IDEB 2006 (© koba):URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#64212 Verze : 0
Odpalovací zařízení 2P25M2

Odpalovací zařízení 2P25M2 je určeno k přepravě, zamíření a odpálení střel 3M9M3E na cíl. Údaje o cíli jsou prostředku 2P25 předávány z řídícího a střeleckého radiolokátoru 1S91M2. Odpálení raket na cíl je možné pouze v součinnosti odpalovacího zařízení 2P25M2 a ŘNLS 1S91M2. Střely 3M9M3E mohou být z jednoho odpalovacího zařízení odpáleny s intervalem minimálně 6 sekund. Sklon stanoviště prostředku 2P25M2 může činit maximálně 4°. Obsluhu tvoří tři muži - velitel, řidič a operátor. Odpalovací zařízení je schopno odolat střepinám dělostřeleckých granátů a střelám z pěchotních zbraní. Doba potřebná pro nabití odpalovacího zařízení třemi raketami činí 9 - 10 minut. Převedení z pochodové do bojové polohy je cca 5,5 minut, svinutí trvá přibližně 5 minut.


Technicko-taktická data
Typ podvozku: GM-578

Bojová hmotnost. 20 600 kg
Hmotnost bez raket: cca 18 000 kg

Rozměry (v pochodové poloze s raketami):
- délka: 6810 mm
- šířka: 3 040 mm
- výška: 2 818 mm
- světlá výška: 350 mm

Hloubka brodění: 1 000 mm

Jízdní dosah: 350 km
Přípustná rychlost:
- na silnici: 50 km/h
- polní cestě: 25 km/h
- v terénu: 10 km/h

Spotřeba paliva při jízdě v terénu: 130 - 140 l/100 km


(© Radek Havelka)


(© Radek Havelka)


(© Radek Havelka)


(© Radek Havelka)


(© Radek Havelka)


(© Radek Havelka)


(© Radek Havelka)


(© Radek Havelka)

URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#64214 Verze : 0
Nabíjecí přepravník 2T7M


Nabíjecí přepravník 2T7M zajišťuje naložení, přepravu a složení smontované rakety připravené k bojovému použití na odpalovací zařízení 2P25M2. 2T7M je upravený střední nákladní automobil ZIL-131 vybavený nástavbou pro uložení trojice raket 3M9M3E, pro manipulaci s nimi slouží hydraulický jeřáb 4033B. Rakety jsou při přepravě chráněny ocelovou konstrukcí, která se navíc pokrývala plachtou. 3M9M3E se na hák jeřábu zavěšuje prostřednictvím speciálního nosníku. Obsluhu tvoří dvě osoby.Technicko-taktická data


Hmotnost:
- bez raket: 8 170 kg
- s raketami: 10 425 kg


Rozměry:
- délka: 8 865 mm
- šířka: 2 655 mm
- výška: 3 275 mm


Jeřáb:
- maximální délka výložníku: 5 m
- nosnost při plném vysunutí výložníku: 610 kg
- rozsah otočení výložníku: 300°
- rychlost otáčení výložníku: 3 - 10°/s
- rychlost zvedání/spouštění břemena: 3 - 12 m/min


Přípustná pochodová rychlost:
- na silnici: 55 km/h
- na polní cestě: 35 km/h
- v terénu: 10 km/h
- nosnost nosníku: 640 kg


Spotřeba: 65 l/100 km


Spotřeba při práci jeřábu za jednu motohodinu: 20 l
2T7 irácké armády (US DoD)2T7 irácké armády při manipulaci s PLŘS (http://guerredugolfe.free.fr)

URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#64216 Verze : 0
Návěsová souprava 9T22B

9T22 slouží k přepravě šesti střel 3M9 buď ve speciálních kontejnerech nebo samostatně. Jedná se o soupravu složenou ze sedlového tahače ZIL-157KV a dvounápravového návěsu, jehož obě nápravy jsou hnané.

Hmotnost prázdného prostředku: 10 900 kg
Hmotnost prostředku naloženého raketami: 16 400 kg
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#64222 Verze : 1
Stanice pro kontrolu a údržbu 2V7


Stanice 2V7 postavená na podvozku Uralu 375 se používá k opravě a přezkoušení jednotlivých konstrukčních skupin radiolokátoru 1S91 a odpalovacího zařízení 2P25.
Kontrolní a zkušební stanice 2V8


Stanice 2V8 postavená na podvozku ZILu-131 se používá jak k autonomní kontrole jednotlivých konstrukčních skupin rakety, tak i ke komplexní kontrole celé 3M9.
(home.tiscali.de/frr11wfs/)
URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#64227 Verze : 0
Přepravník stlačeného vzduchu 9G22

Úkolem prostředku 9G22 postaveného rovněž na podvozku nákladního automobilu ZIL-131 je přeprava stlačeného vzduchu a jeho plnění do nádrží rakety 3M9. Nástavba je tvořena deseti nádržemi na stlačený vzduch, přičemž každá má objem 10 l. Hmotnost prostředku činí 9,75 t.


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#64233 Verze : 1
Technologická souprava MS-1760 a MS-1761


Technologická souprava se skládala vozů MS-1760 a MS-1761, jež vycházely ze středního nákladního automobilu Zil 131 s valníkovou nástavbou. Úkolem soupravy bylo po technické stránce připravit raketu k odpalu – tzn. např. odkonzervování a montáž. MS-1761 navíc přepravovalo šest montážních vozíků 9T14.
(home.tiscali.de/frr11wfs/)
URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#64236 Verze : 0
Milovice, oslavy 100 let od založení VVP
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#83688 Verze : 1
Milovice, oslavy 100 let od založení VVP
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#83689 Verze : 0
Některé snímky z části popisující použití Kubu v Jugoslávii.
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#97570 Verze : 1
Ještě jeden snímek 1S91M
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#97572 Verze : 1
3M9M3E


Foto vlastní.
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#104281 Verze : 1
2K12 Kub

Foto vlastní.
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#104282 Verze : 2
V srpnu je prováděn odsun techniky Ruské armády z Gruzie, podrobnosti na forums.airbase.ru
Pěkné fotografie OZ 2P25M a zajímavá kamufláž.
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#121947 Verze : 0
Ja len pridam (na požiadanie admina) z vlastnej zbierky foto zo strelieb v Bulharsku - október 1996 - Šabla.


Ospravedlňujem sa za kvalitu, ale sú to výrezy zo skenovaných fotografií.
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#127327 Verze : 0
KUB na maďarskom cvičení "Bevetesi Irany 2005"
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#128454 Verze : 0
Česká modernizace systému 2K12

Citace :

Modernizace kompletu je zaměřená především na elektronické části řídícího a naváděcího radiolokátoru SURN. Zahrnuje bloky související s tvorbou a zpracováním radiolokační identifikační informace, dále optická čidla, grafickou prezentaci získaných dat a komunikační prostředky. Rekonstrukce SURN zachovává slučitelnost s dalšími, nemodernizovanými prostředky a systémy, je však zohledněna perspektivní modernizace nebo náhrada těchto prostředků.


První etapa modernizace zabezpečuje následující funkce:
- inicializace a ovládání dotazovače AN/TPX-56
- digitalizace řídícího radiolokátoru
- zobrazení sloučené vzdušné situace včetně příznaku vlastního cíle
- příjem dat a povelů z nadřízeného systému
- navedení (natočení) naváděcího radiolokátoru
- odesílání požadovaných dat a stavové informace nadřízenému systému
- výpočet okamžité polohy bojového vozidla
- automatickou ON-LINE a OFF-LINE diagnostikuVlastní rekonstrukce systému SURN spočívá v:
- náhrada původního dotazovače systémem IFF typu Mark 12
- modernizaci přehledového radiolokátoru
- modernizace naváděcího radiolokátoru
- zástavbě bloku zobrazení sloučené informace
- vybavení novým systémem komunikace
- modernizaci optického kanálu
- vybavení blokem navigace a orientace


Dotazovač IFF má oproti původnímu typu podstatně vyšší věrohodnost identifikační informace a umožňuje plnou kompatibilitu s výzbrojí NATO (specifikace STANG 4193).Zdroj: RETIA
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#158904 Verze : 0
1S91 pro modeláře masochisty:)
jdeme zleva odpředu ...pohled pod kůži
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#167162 Verze : 1
levý bok přibližně na úrovni základny RL
obsahy "poklopů" navazují na předchozí obrázek
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#167163 Verze : 0
stejné místo ještě z druhé...tedy pravé strany
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#167164 Verze : 0
ještě poslední kastlík vpravo jestli se nepletu s APU
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#167165 Verze : 0
pohled na místo operátora na pravé straně
-slovenská modernizace neodpovídá naší
-"nepůvodní" je LCD trošku schovaný za pákou zajišťující zvižený příklop a klávesnice "zašoupnutá" pod pultem (pro slepé pod řadou čtyř červených kontrolek)
-původní vybavení se pozná snadno...není to žádný mizerný plast Laughing
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#167166 Verze : 0
pozice na levé straně
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#167168 Verze : 0
poslední kastlík ne levé straně
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#167173 Verze : 0
A takhle to vypadá když 2K12 Kub spustí.
Zdroj fotografie: Vlastní švagr.Smile
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#186892 Verze : 0
Stabilizácia stabilizátorov.


Zdroj : ATOM
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#206311 Verze : 0
Den otevřených dveří 4.zTL Čáslav,26.6.1999
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#214542 Verze : 0
Cihelna 2007, 18.8.2007
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#229011 Verze : 0
technologická souprava MS-1761M, základem je vozidlo ZIL-131
foto Cihelna 2007, 18.8.2007
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#229213 Verze : 0
Tento raketový systém v SR má v súčastnosti vo výzbroji Protilietadlová raketová brigáda v Nitre, konkrétne 2. protilietadlová raketová skupina. Počet kompletov je mne neznámy, doplňte ma prosím, hádam to nie je tajomstvo...
URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#236393 Verze : 1
nabíjanie 2K12 Kub


zdroj: www.mil.sk
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#236688 Verze : 0
Konečně se mohu věnovat WEBu. Na ukázkách soudobé a historické techniky v Chýnově u Tábora (září 2008)byl předváděn podvozek od OZ 2P25M.


Zdroj
Aktualizace http://www.pvo.webz.cz
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#284721 Verze : 0
Modernizovaný 1S91 SURN CZ
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#285015 Verze : 1
Výukový řez 3M9ME, který byl k vidění na IDET 2009.


Velvet
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#311919 Verze : 0
2T7M (VPZ 271 17-55), 251. protiletadlový raketový oddíl
Open Day 2009, Čáslav 23.5.2009
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - vlastní foto

vlastní foto
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - vlastní foto

vlastní foto
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#314155 Verze : 2
Na dnu PVO v Lešanech 23.5.2009 bylo k vidění nabíjení SPU 2P25 raketou 3M9M z TZM 2T7M.
Vlastní foto
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#314172 Verze : 0
Zdroj : PVOV/B-22-54/2 Podvozok 578M2 Obrazová časť, predpis ČSLA, Praha 1981
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - Pôdorys korby - popis.

Pôdorys korby - popis.
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - Dno korby - popis.

Dno korby - popis.
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - Korba - pravá strana.

Korba - pravá strana.
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - Ľavá strana.

Ľavá strana.
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - Sedadlo vodiča.

Sedadlo vodiča.
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - Nadstavba.

Nadstavba.
URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#337004 Verze : 0
Na elektronice KUBu mne nejvíc zaujaly běžné počítačové konektory Canon, které u nás byly označovány jako nevhodné pro vojenskou techniku. Ruský konstruktér mne na veletrhu ubezpečil, že je dávají i do věcí, které manévrují 30G a neměli s tím sebemenší problémy.


Zdroj:
Vlastní foto, Army Park Slavičín, 2010
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#372603 Verze : 0
.
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - Foto : vlastní

Foto : vlastní
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - Foto : vlastní

Foto : vlastní
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - Foto : vlastní

Foto : vlastní
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - Foto : vlastní

Foto : vlastní
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - Foto : vlastní

Foto : vlastní
URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#512361 Verze : 0
.
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - Foto : vlastní

Foto : vlastní
URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#512362 Verze : 0
Řídící a naváděcí radiolokátor 1S91M1
Muzeum Lotnictwa Polskiego, Krakov, 17.8.2008
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - vlastní foto

vlastní foto
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#526781 Verze : 0
Součásti komplexu 2K12 Kub (radar 1S91 SURN CZ [VPZ 770 45-72] a odpalovací zařízení 2P25M2 [VPZ 832 19-54]), 251. protiletadlový raketový oddíl, cvičení SAFEGUARD Temelín 2015, červen 2015. Ve dnech 1. až 5. června 2015 se na 200 příslušníků 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic a pěší roty Aktivní zálohy při Krajském vojenském velitelství České Budějovice zapojili do cvičení SAFEGUARD Temelín 2015 v okolí Jaderné elektrárny Temelín. Námětem cvičení byla ostraha a ochrana elektrárny před pozemním či vzdušným teroristickým útokem ve spolupráci s Policií ČR. Strakonický útvar pro potřeby cvičení vyčlenil posílenou baterii protivzdušné obrany, vyzbrojenou protiletadlovým raketovým komplexem 2K12 Kub (cvičení se zúčastnil jeden radar 1S91 SURN CZ a dvojice odpalovacích zařízení 2P25M2), kterou doplňovala dvě družstva protiletadlového raketového kompletu RBS-70 a družstvo průzkumného radiolokačního čidla RVR (ReVISOR). Krajské vojenské velitelství České Budějovice povolalo na cvičení 60 příslušníků pěší roty aktivní zálohy České Budějovice, kteří zřídili na přístupových cestách tři kontrolně propouštěcí místa a jedno strážní stanoviště.
SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#533783 Verze : 4
Polní přestavba italského obrněného vozidla Puma 6x6 odpalovací zařízení střel 3M9 určeného jako raketový systém země-země.


spioenkop.blogspot.com

SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#535837 Verze : 2
Pár poznámek k výše uvedenému příspěvku


Vážení,
vše nasvědčuje tomu, že přeměna zbraně probíhala v režii takzvané Libyjské národní armády, která na východě země bojuje proti islámistickým milicím.


Přestavba sovětské protiletecké rakety 3M9 na balistickou není novinkou. Před rokem 1990 se o to pokusila irácká armáda. Irácký projekt al-Barq byl zastaven z tří důvodů:
1/ nedosažení plánovaného dostřelu 200 km (při testech dosaženo 117 km),
2/ značná nepřesnost (rozptyl několik kilometrů),
3/ nevyřešení koncového navedení (zbraň testována jako neřízená balistická raketa).


O vlastní libyjské přestavbě je známo jen to, že byly použity pouze dostupné konstrukční uzly zbraní.


Zjištěné údaje
- odpalovací zařízení bylo použito z protiletadlového raketového kompletu 2K12 Kub sovětského původu,
- lafeta byla sejmuta z 2P25 a usazena na podvozek italského obrněného transportéru Puma,
- počet vozidel schopných přestavby se odhaduje na 20 kusů,
- počet přestaveb není znám,
- předpokládá se velký rozptyl díky absenci koncového navedení,
- předpokládá se nízká účinnost vůči pozemním cílům.


Z dostupných informací není zřejmé zda při přestavbě bylo řešeno koncové navedení raket.


Základní data
- hmotnost v bojovém postavení: neuvedena


Rozměry rakety: 3M9 či 3M9ME
- hmotnost: ~600 kg
- hmotnost hlavice: 59 kg
- délka: ~5800 mm
- průměr: 335 mm
- max. rozpětí: 1245 mm
- dostřel: neuveden
- rozptyl: neuveden


Poznámka na okraj
Jsem zvědav, zda toto arabské domoróbo bude bojově nasazeno.


Zdroje
spioenkop.blogspot.cz
spioenkop.blogspot.cz
topwar.ru
http://www.riasv.ru/entry/169908/
xbradtc.com
URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#536022 Verze : 4
2K12 Kvadrat egyptské armády.

Zdroj: www.armyrecognition.com

SOV - 2K12 Kub [kód NATO: SA-6 Gainful] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#669481 Verze : 2

Diskuse

Citace - MiHla :

Stabilizácia stabilizátorov.Jenom pro zajímavost - ta fotka je naskenovaná z titulní stránky časopisu tuším ATOM a ten vojáček ve výřezu sahající dovnitř 1S91 jsem JÁ


Bylo to na cvičení někdy v létě r. 1987 (?) na Doupově. Zlatá doba!
URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#214289 Verze : 0
A možná podrobnosti k SURNu:


věžové č. 500, 2. baterie, 11. plrp, Stříbro.


V té době 5 "sestřelů" z cvičných ostrých střeleb v SSSR - Ašuluk.


Byli jsme tam v r. 1986 a stálo to opravdu za to!
URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#214290 Verze : 0
Zdravím, neviem, či to píšem na správné miesto, ale hľadám informácie o bývalom 12.plrp Mariánské Lázně. Od 95. roku o nich nič neviem.
URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#329859 Verze : 0
A nejaké informácie o predcházajúcej činnosti by neboli? Téma venovaná tomuto pluku je pravdepodobne tu: forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#329865 Verze : 0
Ja som tam slúžil od 78. do 87 roku. Za toto obdobie môžem poskytnúť informácie, čo som ešte nezabudol.
URL : https://www.valka.cz/SOV-2K12-Kub-kod-NATO-SA-6-Gainful-t654#329913 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více