Strakonice

okr. Strakonice
     
Název:
Name:
Strakonice Strakonice
Originální název:
Original Name:
Strakonice
Další názvy:
Other Names:
Strakonitz
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Strakonice Strakonice District
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°15'41.00"N 13°54'08.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Dražejov
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strakonice
URL : https://www.valka.cz/Strakonice-t46808#488877 Verze : 0
Strakonice

V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.

Sčítání lidu v roce 1930: 9 883 obyvatel (z toho 9 599 osob národnosti československé, 124 osob národnosti německé a 8 osob národnosti židovské).

Posádka byla ustanovena v lednu 1920. Zrušena v dubnu 1920. Obnovena v únoru 1925.

Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
XI. horský prapor Horského pluku 4 (leden 1920 - duben 1920),
Zbrojně technický úřad u firmy Česká zbrojovka, akciová společnost ve Strakonicích (únor 1925 - červen 1936),
Zbrojně technický úřad 7 (od června 1936).

Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Strakonice-t46808#183228 Verze : 0
Posádka Strakonice
obsahuje kasárny V Lipkách ("Áčko"), objekt bývalé OVS ("Béčko"), objekt C ( u ČZ), sklad u Sousedovic, vojenskou ubytovnu ve Strakonicích a v Písku.


Zdroj: www.25plrb.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Strakonice-t46808#308564 Verze : 0
Nápis u brány sloužící k vjezdu do kasáren V Lipkách
URL : https://www.valka.cz/Strakonice-t46808#312292 Verze : 0
Kostel sv. MarkétyPůvodně špitální kaple, která se stala na počátku 15. století hlavním městským kostelem. Jedná se o jednolodní obdélný kostel bez samostatného presbyteria s věží umístěnou při západním průčelí kostela. Přestavěn v letech 1580 - 1583. Na východní straně bylo roku 1777 vypracováno iluzivní průčelí. K úpravě věže došlo v letech 1873 - 1874.


Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=9593
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Strakonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Strakonice-t46808#624270 Verze : 0
Městské opevněníDo dnes se zachoval jen fragment opevnění na JZ straně města v podobě fragmentu zdi a bašty z 16. století.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Strakonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Strakonice-t46808#624313 Verze : 0
Velké náměstí


Na Velkém náměstí, které má spíš podobu širší protáhlé ulice, která přechází v ulici Lidickou, se nachází radnice, spořitelna, masné krámy, řada dalších měšťanských domů a socha strakonického dudáka.
Strakonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Strakonice-t46808#624315 Verze : 1
Socha DudákaBronzová socha v životní velikosti o váze 120 kg představuje Švandu Dudáka.


Zdroje:
mapy.cz

Strakonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Strakonice-t46808#624316 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více