Main Menu
User Menu

Strakonice

okr. Strakonice

     
Název:
Name:
Strakonice
Originální název:
Original Name:
Strakonice
Další názvy:
Other Names:
Strakonitz
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Strakonice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°15'41.00"N 13°54'08.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Dražejov
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
24.09.1938-27.09.1938
Prapor lehkých tanků 2, velitelství
Headquarters of the 2nd Light Tanks Battalion
25.09.1938-27.09.1938
1. jezdecká brigáda
1st Cavalry Brigade
25.09.1938-29.05.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu 1. rychlé divise
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 1st Rapid Division
25.09.1938-29.05.1938
3. oddělení /operační/ štábu 1. rychlé divise
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 1st Rapid Division
25.09.1938-27.09.1938
Kanonová rota 83 /motorisovaná/
83rd Gun Company /Motorised/ of the 1st Rapid Division
25.09.1938-27.09.1938
Kanonová rota 84 /motorisovaná/
84th Gun Company /Motorised/ of the 1st Rapid Division
25.09.1938-27.09.1938
Velitelství dělostřelectva 1. rychlé divise
Artillery Command of the 1st Rapid Division
25.09.1938-27.09.1938
Velitelství telegrafního vojska 1. rychlé divise
Signal Command of the 1st Rapid Division
25.09.1938-27.09.1938
Velitelství ženijního vojska 1. rychlé divise
Engineer Command of the 1st Rapid Division
25.09.1938-29.05.1938
Štáb 1. rychlé divise
Staff of the 1st Rapid Division
25.09.1938-27.09.1938
Ženijní rota 81
81st Engineer Company
25.05.1945-01.10.1945
Pěší pluk 47
47th Infantry Regiment
01.04.1952-DD.MM.RRRR
3. vidová hlásná rota
3rd Observation Warning Company
DD.MM.1985-31.10.1991
9. protiletadlový raketový pluk
9th Anti-Aircraft Missile Regiment
01.10.1987-31.12.1992
4. rota spojení a radiotechnického zabezpečení
4th Signal and Radiotechnical Services Company
DD.MM.1987-DD.MM.1989
104. letka bezpilotních průzkumných prostředků
104th Unmanned Aerial Vehicle Reconnaissance Squadron
31.10.1991-31.12.1992
9. protiletadlový raketový pluk
9th Anti-Aircraft Missile Regiment
01.01.1993-31.12.1993
9. protiletadlový raketový pluk
9th Anti-Aircraft Missile Regiment
01.01.1994-31.12.1999
46. protiletadlový raketový pluk
46th Anti-Aircraft Missile Regiment
01.01.2000-31.05.2003
43. protiletadlová raketová brigáda
43rd Anti-Aircraft Missile Brigade
01.01.2000-31.05.2003
431. protiletadlová raketová skupina
431st Anti-Aircraft Missile Group
01.01.2000-31.05.2003
433. prapor zabezpečení
433rd Support Battalion
01.06.2003-30.11.2013
25. protiletadlová raketová brigáda
25th Anti-Aircraft Missile Brigade
01.06.2003-31.03.2006
251. protiletadlová raketová skupina KUB
251st KUB Anti-Aircraft Missile Group
01.06.2003-30.09.2008
253. prapor zabezpečení
253rd Support Battalion
01.04.2004-31.03.2006
252. protiletadlová raketová skupina SHORAD
252nd SHORAD Anti-Aircraft Missile Group
01.04.2006-DD.MM.RRRR
251. protiletadlový raketový oddíl
251st Anti-Aircraft Missile Division
01.04.2006-DD.MM.RRRR
252. protiletadlový raketový oddíl
252nd Anti-Aircraft Missile Division
01.12.2013-DD.MM.RRRR
25. protiletadlový raketový pluk
25th Anti-Aircraft Missile Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strakonice
URL : https://www.valka.cz/Strakonice-t46808#488877Verze : 0
MOD
Strakonice

V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.

Sčítání lidu v roce 1930: 9 883 obyvatel (z toho 9 599 osob národnosti československé, 124 osob národnosti německé a 8 osob národnosti židovské).

Posádka byla ustanovena v lednu 1920. Zrušena v dubnu 1920. Obnovena v únoru 1925.

Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
XI. horský prapor Horského pluku 4 (leden 1920 - duben 1920),
Zbrojně technický úřad u firmy Česká zbrojovka, akciová společnost ve Strakonicích (únor 1925 - červen 1936),
Zbrojně technický úřad 7 (od června 1936).

Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Strakonice-t46808#183228Verze : 0
Posádka Strakonice
obsahuje kasárny V Lipkách ("Áčko"), objekt bývalé OVS ("Béčko"), objekt C ( u ČZ), sklad u Sousedovic, vojenskou ubytovnu ve Strakonicích a v Písku.


Zdroj: www.25plrb.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Strakonice-t46808#308564Verze : 0
Nápis u brány sloužící k vjezdu do kasáren V Lipkách
URL : https://www.valka.cz/Strakonice-t46808#312292Verze : 0
Kostel sv. MarkétyPůvodně špitální kaple, která se stala na počátku 15. století hlavním městským kostelem. Jedná se o jednolodní obdélný kostel bez samostatného presbyteria s věží umístěnou při západním průčelí kostela. Přestavěn v letech 1580 - 1583. Na východní straně bylo roku 1777 vypracováno iluzivní průčelí. K úpravě věže došlo v letech 1873 - 1874.


Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=9593
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Strakonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Strakonice-t46808#624270Verze : 0
Radnice


Dvoupatrová budova v historizujícím stylu od architekta Antonína Alberta z roku 1903. V průčelí neorenesanční prvky a sgrafita od Josefa Bosáčka dle Mikoláše Alše.

Zdroje:
https://pamatkovykatalog.cz/radnice-19425578
iispp.npu.cz

Strakonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Strakonice-t46808#624288Verze : 1
Městské opevněníDo dnes se zachoval jen fragment opevnění na JZ straně města v podobě fragmentu zdi a bašty z 16. století.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Strakonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Strakonice-t46808#624313Verze : 0
Velké náměstí


Na Velkém náměstí, které má spíš podobu širší protáhlé ulice, která přechází v ulici Lidickou, se nachází radnice, spořitelna, masné krámy, řada dalších měšťanských domů a socha strakonického dudáka.
Strakonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Strakonice-t46808#624315Verze : 1
Socha DudákaBronzová socha v životní velikosti o váze 120 kg představuje Švandu Dudáka.


Zdroje:
mapy.cz

Strakonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Strakonice-t46808#624316Verze : 0