Main Menu
User Menu

171. protiletadlový raketový pluk [1991-1992]

171st Anti-Aircraft Missile Regiment

     
Název:
Name:
171. protiletadlový raketový pluk
Originální název:
Original Name:
171. protiletadlový raketový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1991
Předchůdce:
Predecessor:
4. protiletadlový raketový pluk
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
171. protiletadlový raketový pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1991-31.12.1991 2. divize protivzdušné obrany
31.12.1991-31.12.1992 1. divize protivzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
31.10.1991-15.01.1992 Jihlava, kasárny /
15.01.1992-31.12.1992 Rožňava, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.1991-DD.MM.1992 Mariáš, Stanislav (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
31.10.1991-31.12.1992
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
31.10.1991-15.01.1992 VÚ 6195 Jihlava
15.01.1992-31.12.1992 VÚ 6195 Rožňava
Zdroje:
Sources:
armada.vojenstvi.cz, kronika 35. plrb
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/171-protiletadlovy-raketovy-pluk-1991-1992-t48170#407875Verze : 1
MOD
Diskuse
- v roku 1991 pluk presiel do podriadenosti 2. divizie PVOS a zmenil nazov na 171. plr pluk
- v polovici roku 1992 sa pluk redislokoval do posadky Roznava a neskor presiel do podriadenosti 3. zboru LaPVO
- zaciatkom roku 1995 zlucenim 171. plr pluku a 14. plr pluku vznikla 35. plr brigada
- v roku 2000 brigáda dostala názov 1. protilietadlová raketová brigáda a užívala ho do konca roku 2002 kedy zanikla a jedna plr skupina pod názvom 3.plrsk Roznava presla do podriadenosti plr brigady Nitra.
- 1.5.2005 3. plrsk Roznava zanikla


Je to z mojich spomienok na sluzbu u tohto utvaru od roku 1991 a vsetky datumy si presne nepamatam, no pokusim sa ich ziskat z kroniky, ktora je ulozena v priestoroch plr brigady Nitra.
URL : https://www.valka.cz/171-protiletadlovy-raketovy-pluk-1991-1992-t48170#309411Verze : 0