Main Menu
User Menu

SOV - 2V8 (kontrolní stanice k 2K12 Kub)

Skúšobná stanica 2V8 je určená k vykonávaniu komplexnej kontroly palubného zariadenia zkompletovaných rakiet 3M9, 3M9M k bojovému použitiu, ktoré sú uložené na pomocnom prepravníku 9T14M, na OZ 2P25 alebo na stojanoch. Okrem toho SS umožňuje automatickú kontrolu úsekov hlavice 1SB4M, 1SB4 na technologickej linke technického postavenia 2V6 alebo pri vykonávaní predpísaných prác.


KUNG-1 je univerzálna skriňová karoséria, ktorú tvorí drevená uzavretá skriňa s kostrou potiahnutá plechom. Je rozdelená na dva úseky : prístrojový a úsek elektrocentrály.


Hlavné časti :


Automobil ZIL-131 (ZIL-157) so skriňovou karosériou typu KUNG-1M,


Kontrolné a meracie zariadenia :


Kontrolný pult rádiolokačného zapaľovača : 9V421M1,
Kontrolný pult autopilota : 9V422,


Súprava prístrojov pre kontrolu hlavice : 9V420 ( AKBAR),
- Kontrolný pult rakiet 3M9 : 9V423,
- Kontrolný pult obvodov SS : 9V428,
- Zariadenie k preskúšavaniu pyrotechnických nábojov,


Odporový mostík : R353,


Prístroj PP-1M.

Pomocné zariadenia
:


- elektrické napájanie : elektrocentrála AB-8-T/230ú4-400/M1,,
- osvetlenie,
- signalizácia a spojenie : hovorové zariadenie SPU-7,
- vykurovacie a ventilačné zariadenie : OV-65-0010,
- vzduchové napájanie : Rozdelovač vzduchu 9V424.


Hlavné technické údaje ZIL-131 / ZIL-157 :


Rozmery v mm:


Dĺžka : 7350 / 7134
Šírka : 2500 / 2500
Výška : 350 / 3218


Svetlosť : 330 / 310


Hmotnosť kg : 10450 / 9000


Obsluha :


- náčelník SS,
- starší operátor,
- operátor,
- vodič – mechanik.


Čas potrebný k rozvinutiu stanice :


- 30 min. v lete,
- 60 min. v zime.Rýchlosť :


Max. 60 km/hod.Zdroj : PVOV/B-22-79 Skúšobná stanica 2V8 Technický popis - predpis ČSĽA, Praha, 1981
SOV - 2V8 (kontrolní stanice k 2K12 Kub) - ZIL-157 KG.

ZIL-157 KG.
SOV - 2V8 (kontrolní stanice k 2K12 Kub) - ZIL-157- Rozvinutá poloha.

ZIL-157- Rozvinutá poloha.
SOV - 2V8 (kontrolní stanice k 2K12 Kub) - ZIl-157 - zadná časť.

ZIl-157 - zadná časť.
SOV - 2V8 (kontrolní stanice k 2K12 Kub) - Interiér - prístrojové vybavenie.

Interiér - prístrojové vybavenie.
URL : https://www.valka.cz/SOV-2V8-kontrolni-stanice-k-2K12-Kub-t91463#346068Verze : 0
ZIL-131
SOV - 2V8 (kontrolní stanice k 2K12 Kub) - ZIL-131.

ZIL-131.
SOV - 2V8 (kontrolní stanice k 2K12 Kub) - ZIL-131 - rozvinutá poloha.

ZIL-131 - rozvinutá poloha.
SOV - 2V8 (kontrolní stanice k 2K12 Kub) - ZIL-131 - zadná časť.

ZIL-131 - zadná časť.
SOV - 2V8 (kontrolní stanice k 2K12 Kub) - Interiér - prístrojové vybavenie.

Interiér - prístrojové vybavenie.
URL : https://www.valka.cz/SOV-2V8-kontrolni-stanice-k-2K12-Kub-t91463#346069Verze : 0
kontrolní stanice 2V8
zdroj: vlastní technika
SOV - 2V8 (kontrolní stanice k 2K12 Kub) - 2V8

2V8
URL : https://www.valka.cz/SOV-2V8-kontrolni-stanice-k-2K12-Kub-t91463#341914Verze : 0
zdroj: vlastní foto
SOV - 2V8 (kontrolní stanice k 2K12 Kub) - nástavba 2V8

nástavba 2V8
URL : https://www.valka.cz/SOV-2V8-kontrolni-stanice-k-2K12-Kub-t91463#341916Verze : 0
zdroj:vlastní vozidlo
SOV - 2V8 (kontrolní stanice k 2K12 Kub) - prázdná nástavba

prázdná nástavba
URL : https://www.valka.cz/SOV-2V8-kontrolni-stanice-k-2K12-Kub-t91463#341917Verze : 0