Main Menu
User Menu
Reklama

Kroměříž

     
Název:
Name:
Kroměříž
Originální název:
Original Name:
Kroměříž
Další názvy:
Other Names:
německy Kremsier, přezdívaná též Hanácké Athény
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Kroměříž
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°17'52.13"N 17°23'12.81"E
Místní části:
Local Municipalities:
Bílany, Drahlov, Hradisko, Kotojedy, Kroměříž, Postoupky, Těšnovice, Trávník, Vážany, Zlámanka
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1110
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Arcibiskupský zámek se zahradami - památka na seznamu UNESCO
kostel sv. Mořice
kostel sv. Jana Křtitele
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Mlýnská brána
Muzea:
Museums:
Muzeum Kroměřížska
Osobnosti:
Personalities:
Pokorny, Hermann
* 07.04.1882 
- Hložek, Alois
* 16.06.1893 
Valach, Karel
* 28.01.1918 
- Dočkal, Ivo
* 11.10.1925 
Kopřiva, Jindřich
* 10.07.1926 
Přikryl, Bohuslav
* 12.07.1961 
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
22.12.1918-06.10.1920
Pěší pluk 3
3rd Infantry Regiment
28.06.1919-02.08.1919
9. divise
9th Division
01.10.1919-01.01.1920
16. pěší brigáda
16th Infantry Brigade
01.01.1920-31.12.1937
14. pěší brigáda
14th Infantry Brigade
06.10.1920-24.09.1938
Pěší pluk 3
3rd Infantry Regiment
16.11.1920-24.09.1938
Ženijní pluk 2
2nd Engineer Regiment
16.11.1920-01.10.1937
Ženijní prapor 6
6th Engineer Battalion
16.11.1920-01.10.1937
Ženijní prapor 7
7th Engineer Battalion
16.11.1920-01.10.1937
Ženijní prapor 8
8th Engineer Battalion
01.09.1933-DD.02.1934
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 126
Replacement Battalion of the 126th Artillery Regiment
DD.11.1933-24.09.1938
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 125
Replacement Battalion of the 125th Artillery Regiment
01.10.1935-24.09.1938
Vojenské radioelektrické středisko II, velitelství
Headquarters of the 2nd Military Radio-electric Center
01.10.1937-24.09.1938
I. prapor ženijního pluku 2
1st Battalion of the 2nd Engineer Regiment
01.10.1937-24.09.1938
II. prapor ženijního pluku 2
2nd Battalion of the 2nd Engineer Regiment
01.10.1937-24.09.1938
III. prapor ženijního pluku 2
3rd Battalion of the 2nd Engineer Regiment
01.10.1937-24.09.1938
Motorisovaná ženijní rota 12
12th Motorised Engineer Company
15.10.1937-31.12.1937
14. polní dělostřelecká brigáda
14th Field Artillery Brigade
15.10.1937-20.09.1938
Velitelství 14. divise
Headquarters of the 14th Division
31.12.1937-24.09.1938
Velitelství dělostřelectva 14. divise
14th Division Artillery Command
01.01.1938-24.09.1938
Rota velkých kulometů proti letadlům pěšího pluku 3
AA Machine-gun Company of the 3rd Infantry Regiment
24.09.1938-25.09.1938
Letka 14
14th Flight
DD.10.1938-13.10.1938
Velitelství 19. divise
Headquarters of the 19th Division
DD.10.1938-13.10.1938
Velitelství dělostřelectva 19. divise
Artillery Headquarters of the 19th Division
DD.10.1938-13.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 19. divise
Signal Troops Headquarters of the 19th Division
DD.10.1938-13.10.1938
Velitelství ženijního vojska 19. divise
Engineer Troops Headquarters of the 19th Division
DD.10.1938-13.10.1938
Štáb 19. divise
Staff of the 19th Division
25.05.1945-01.10.1945
3. divise
3rd Division
25.05.1945-15.12.1950
Velitelství dělostřelectva 3. divise
3rd Division Artillery Command
01.06.1945-01.10.1945
Pěší pluk 3
3rd Infantry Regiment
01.07.1945-01.10.1947
3. ženijní brigáda
3rd Engineer Brigade
01.10.1945-01.03.1946
3. divise /motorisovaná/
3rd Division /Motorised/
01.10.1945-01.03.1946
Pěší pluk 3 /motorisovaný/
3rd Infantry Regiment /Motorised/
01.03.1946-01.10.1950
3. divise /rychlá/
3rd Division /Rapid/
01.03.1946-01.11.1946
6. pěší brigáda
6th Infantry Brigade
01.03.1946-01.10.1949
Dělostřelecká baterie 3
Artillery Battery of the 3rd Infantry Battalion
01.03.1946-01.10.1949
Kulometná rota 5/3
5th Machine Gun Company of the 3rd Infantry Battalion
01.03.1946-01.10.1949
Náhradní rota pěšího praporu 3
Replacement Company of the 3rd Infantry Battalion
01.03.1946-01.10.1949
Pěší prapor 3 /motorisovaný/
3rd Infantry Battalion /Motorised/
01.03.1946-01.10.1949
Pěší rota 1/3
1st Infantry Company of the 3rd Infantry Battalion
01.03.1946-01.10.1949
Pěší rota 2/3
2nd Infantry Company of the 3rd Infantry Battalion
01.03.1946-01.10.1949
Pěší rota 3/3
3rd Infantry Company of the 3rd Infantry Battalion
01.03.1946-01.10.1949
Rota těžkých zbraní 6/3
6th Heavy Weapons Company of the 3rd Infantry Battalion
01.03.1946-01.10.1949
Samopalná rota 4/3
4th Submachine Gun Company of the 3rd Infantry Battalion
01.03.1946-01.10.1949
Velitelská rota 3
Command Company of the 3rd Infantry Battalion
01.10.1947-15.11.1950
Ženijní pluk 3
3rd Engineer Regiment
01.10.1949-01.12.1950
Pěší pluk 3
3rd Infantry Regiment
01.10.1950-15.12.1950
3. divise /pěší/
3rd Division /Infantry/
01.10.1950-01.01.1951
Dělostřelecký pluk 8
8th Artillery Regiment
01.11.1950-01.01.1951
Tankosamohybný prapor 13
13th Tank Self-Propelled Battalion
01.12.1950-03.12.1950
3. pěší pluk
3rd Infantry Regiment
15.12.1950-01.01.1951
13. divise /pěší/
13th Division /Infantry/
01.01.1951-01.05.1951
13. automobilní rota
13th Automobile Company
01.01.1951-30.09.1955
13. chemická četa
13th Chemical Platoon
01.01.1951-01.05.1951
13. protiletadlová baterie
13th Anti-Aircraft Battery
01.01.1951-30.04.1951
13. protitankový oddíl
13th Anti-tank Battalion
01.01.1951-30.04.1951
13. průzkumná rota
13th Reconnaissance Company
01.01.1951-01.05.1951
13. pěší divize
13th Infantry Division
01.01.1951-09.05.1955
13. spojovací prapor
13th Signal Battalion
01.01.1951-01.10.1951
13. tankosamohybný prapor
13th Tank Self-Propelled Battalion
01.01.1951-09.05.1955
13. ženijní prapor
13th Engineer Battalion
01.01.1951-01.08.1951
8. dělostřelecký pluk
8th Artillery Regiment
01.05.1951-09.05.1955
13. automobilní prapor
13th Automobile Battalion
01.05.1951-08.05.1955
13. mechanizovaná divize
13th Mechanized Division
01.05.1951-01.11.1954
13. protiletadlový dělostřelecký oddíl
13th Anti-Aircraft Artillery Division
01.05.1951-01.11.1957
13. školní tankový prapor
13th Training Tank Battalion
01.09.1951-01.11.1955
63. minometný pluk
63rd Mortar Regiment
01.10.1951-01.02.1953
33. tankosamohybný pluk
33rd Tank-Self-propelled Regiment
01.02.1953-DD.05.1960
33. tankový pluk
33rd Tank Regiment
01.11.1954-01.11.1955
13. protiletadlový oddíl
13th Anti-Aircraft Division
09.05.1955-01.10.1958
3. mechanizovaná divize
3rd Mechanized Division
09.05.1955-31.12.1992
3. spojovací prapor
3rd Signal Battalion
01.11.1955-01.10.1958
13. četa chemické ochrany
13th Chemical Defence Platoon
01.11.1956-01.10.1958
13. protiletadlový dělostřelecký oddíl
13th Anti-Aircraft Artillery Division
01.10.1958-01.09.1979
13. rota chemické ochrany
13th Chemical Defence Company
01.10.1958-01.11.1991
3. motostřelecká divize
3rd Motor Rifle Division
01.10.1958-01.10.1961
3. prapor technického zabezpečení
3rd Technical Supply Battalion
01.09.1961-30.08.1963
12. zdravotnický oddíl
12th Medical Division
01.10.1961-01.09.1976
3. technické opravny
3rd Technical Workshop
01.09.1966-31.10.1988
2. tanková základna
2nd Tank Depot
01.09.1966-31.12.1992
3. průzkumný prapor
3rd Reconnaissance Battalion
01.09.1975-31.10.1991
251. protiletadlový raketový pluk
251st Anti-Aircraft Missile Regiment
01.09.1976-31.12.1992
3. prapor oprav techniky
3rd Hardware Service Battalion
01.09.1979-01.01.1981
3. velitelská baterie
3rd Command Battery
01.01.1981-01.11.1991
3. baterie velení a dělostřeleckého průzkumu
3rd Command and Artillery Reconnaissance Battery
31.10.1991-31.12.1992
3. protiletadlový raketový pluk
3rd Anti-Aircraft Missile Regiment
01.11.1991-31.12.1992
3. mechanizovaná divize
3rd Mechanized Division
01.01.1993-31.12.1994
3. mechanizovaná divize
3rd Mechanized Division
01.01.1993-DD.MM.RRRR
3. prapor oprav techniky
3rd Hardware Service Battalion
01.01.1993-31.12.1993
3. protiletadlový raketový pluk
3rd Anti-Aircraft Missile Regiment
01.01.1993-30.09.1994
3. průzkumný prapor
3rd Reconnaissance Battalion
01.01.1993-30.09.1994
3. spojovací prapor
3rd Signal Battalion
01.01.1994-31.12.1999
45. protiletadlový raketový pluk
45th Anti-Aircraft Missile Regiment
01.10.1994-30.11.2003
7. spojovací prapor
7th Signal Battalion
DD.MM.1994-30.06.2004
7. prapor logistiky
7th Logistic Battalion
DD.MM.1994-30.11.2003
7. průzkumný prapor
7th Reconnaissance Battalion
01.01.1995-31.03.2004
7. mechanizovaná brigáda
7th Mechanized Brigade
DD.MM.2000-DD.MM.2003
11. prapor logistiky
11th Logistic Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zeměbranecký pěší pluk č. 25
Landwehr Infantry Regiment No. 25
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mesto-kromeriz.cz
http://www.kromeriz.cz/
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kromeriz-t44285#388844Verze : 0
Kroměříž


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 18 546 obyvatel (z toho 17 384 osob národnosti československé, 209 osob národnosti maďarské, 506 osob národnosti německé, 34 osob národnosti polské, 34 osob národnosti ruské a 221 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v říjnu 1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Čtrnácté pěší divise (od října 1937),
velitelství Čtrnácté pěší brigády (leden 1920 – prosinec 1937),
Pěší pluk 3 (od října 1920),
Asanační rota 14 (od dubna 1938),
náhradní oddíl Dělostřeleckého pluku 125 (od listopadu 1933),
náhradní oddíl Dělostřeleckého pluku 126 (říjen 1929 – únor 1934),
ženijní pluk 2 (od října 1920),
Posádková nemocnice Kroměříž (od března 1922),
Velitelství evidence koňstva 8 (od března 1937),
Doplňovací okresní velitelství Kroměříž (od listopadu 1919).


Pro potřeby vojska byly ve městě k dispozici Staré kasárny, Pěchotní kasárny, Kasárny Jana Žižky z Trocnova a barákový tábor z dob první světové války.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Kromeriz-t44285#174400Verze : 0
Kroměříž


Jednotky dislokované v posádce (1945 - 1992):


- pěší pluk 3 (1945 - 1946)
- pěší prapor 3 (1946 - 1949)
- pěší pluk 3 (1949 – 1950)
- rota VKPL 3 (1947 – 1950)
- 3. ženijní brigáda (1945 – 1947)
- ženijní pluk 3 (1947 – 1950)
- automobilní rota 8 (1945 – 1947)
- Vojenská nemocnice 26 (1945 – 1947)
- Posádkové velitelství (1945 – 1949)
- Velitelství evidence koňstva 3 (1945 – 1949)
- Doplňovací okresní velitelství (1945 – 1949)
- velitelství 3. pěší divize (1945)
- velitelství 3. motorizované divize (1945 - 1946)
- velitelství 3. rychlé divize (1946 - 1950)
- velitelství 13. pěší divize (1950 - 1951)
- velitelství 13. mechanizované divize (1951 - 1955)
- velitelství 3. mechanizované divize (1955 – 1958)
- velitelství 3. motostřelecké divize (1958 - 1991)
- velitelství 3. mechanizované divize (1991 - xxxx)
- 13. průzkumná rota (1950 – 1951)
- 3. průzkumný prapor (1966 – xxxx)
- 13. tankosamohybný prapor (1950 - 1951)
- 33. tankosamohybný pluk (1951 - 1952)
- 33. tankový pluk (1952 – 1966)
- 13. školní tankový prapor (1951 – 1957)
- 8. dělostřelecký pluk (1950 – 1951)
- 63. dělostřelecký pluk (1951 - 1957)
- 13. protitankový dělostřelecký oddíl (1950 – 1951
- 13. protiletadlová baterie (1950 - 1951)
- 13. dělostřelecký oddíl (1951 - 1958)
- 13. ženijní prapor (1950 – 1958)
- 13. (3.) spojovací prapor (1950 - 1991)
- 3. spojovací prapor (1991 - xxxx)
- 13. chemická četa (1950 - 1955)
- 13. četa chemické ochrany (1955 - 1958)
- 13. rota chemické ochrany (1958 – 1979)
- Divizní lazaret 3. mechanizované divize (1950 – 1954)
- 13. (3.) zdravotnický prapor (1954 - 1991)
- 3. zdravotnický prapor (1991 - 1992)
- 3. sklad zdravotnického materiálu (1992 – xxxx)
- 13. automobilní rota (1950 - 1951)
- 13. automobilní prapor (1951 - 1955)
- 13. automobilní rota (1955 - 1961)
- 13. automobilní prapor (1961 - 1984)
- 3. prapor materiálního zabezpečení (1984 – 1991)
- 13. automobilní dílna (1950 – 1958)
- 13. zbrojní dílna (xxxx - 1954)
- 3. dělostřelecká dílna (1954 - 1958)
- 3. pojízdná tanková opravna (1951 – 1958)
- 3. prapor technického zabezpečení (1958 – 1961)
- 3. technické opravny (1961 – 1979)
- 3. prapor oprav techniky (1979 – xxxx)
- 3. dělostřelecká dílna (1961 – 1967)
- Krajské vojenské velitelství (1949 – 1950)
- Okresní vojenské velitelství (1949 - 1954)
- Okresní vojenská správa (1954 - xxxx)
- Posádková správa (1951 – xxxx)
- Nižší vojenský soud (1951 – 1952)
- Nižší vojenský prokurátor (1951 – 1952)
- Vojenská věznice (1951 – 1952)
- 12. zdravotnický oddíl (1961 – 1963)
- 164. cisternový prapor (1961 – 1978)
- 103. automobilní prapor (1978 – 1984)
- 127. cisternový prapor (1984 – 1992)
- 2. tanková základna (1966 – 1988)
- 22. pluk oprav tankové techniky (1988 – 1992)
- 251. protiletadlový pluk 1975 – 1991)
- 3. raketový pluk (1991 - 1992)
- 3. baterie velení a dělostřeleckého průzkumu (1979 – 1988)
- Vojenská zdravotnická škola (1972 – xxxx)Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Kromeriz-t44285#191518Verze : 0
MOD
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR IV. prapor pěšího pluku č. 3
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl II pěšího pluku č. 3
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor pěšího pluku č. 3
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pobočka vojenského proviantního skladu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecký pěší pluk č.25
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor zeměbraneckého pěšího pluku č.25
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecká vojenská nemocnice
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Kromeriz-t44285#416299Verze : 0
MOD
Mlýnská brána


Jediná dochovaná brána městského opevnění města Kroměříže, nachází se při zámku.


Zdroje:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=7224
URL : https://www.valka.cz/Kromeriz-t44285#524080Verze : 1
Velké náměstí
URL : https://www.valka.cz/Kromeriz-t44285#524084Verze : 0
Diskuse
33. tankový pluk (1952 – 1966) - podľa tohto zdroja - www.72mpr.org - bol 33. tankový pluk dislokovaný od roku 1953 v Přáslavicích.
URL : https://www.valka.cz/Kromeriz-t44285#203784Verze : 0
MOD