SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet)

RBS-70
     
Název:
Name:
RBS-70 RBS-70
Originální název:
Original Name:
RBS-70
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém blízkého dosahu very short range air defence missile system
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1975-DD.MM.2000 AB Bofors, Karlskoga
DD.MM.2000-DD.MM.20RR Saab Bofors Dynamics AB, Karlskoga
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1975-DD.MM.198R RBS-70
DD.MM.1982-DD.MM.19RR RBS-70 MK1
DD.MM.1990-DD.MM.RRRR RBS-70 MK2 (RBS-90)
DD.MM.2003-DD.MM.20RR RBS-70 BOLIDE (MK3)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
- střely / missiles: 18000+
- odpalovací zařízení / launchers: 1600+

dodávky / deliveries:
Švédsko / Sweden:
- 180+ odpalovacích zařízení / 180+ launchers

Argentina:
- 1984: ~30 střel MK1 / ~30 MK1 missiles

Austrálie / Australia:
- 1987: ~100 střel MK1 (19 odpalovacích zařízení) / ~100 MK1 missiles (19 launchers)
- 2003-2007: ~150 střel BOLIDE (MK3) / ~150 BOLIDE (MK3) missiles

Bahrajn / Bahrain:
- 1980-1981: 161 střel MK0 / 161 MK0 missiles

Brazílie / Brazil:
- 2014-2017: ~80 střel MK2 (16 odpalovacích zařízení) / ~80 MK2 missiles (16 launchers)

Česká republika / Czech Republic:
- 2005-2007: 68 střel MK1, 16 střel BOLIDE (MK3) (16 odpalovacích zařízení) / 68 MK1 missiles, 16 BOLIDE (MK3) missiles (16 launchers)
- 2014 (objednávka / order): 15 střel BOLIDE (MK3) / 15 BOLIDE (MK3) missiles
- 2015 (objednávka / order): 66 střel BOLIDE (MK3) / 66 BOLIDE (MK3) missiles
- 2019: 135 střel MK2 / 135 MK2 missiles

Finsko / Finland:
- 2005-2007: ~150 střel BOLIDE (MK3) / ~150 BOLIDE (MK3) missiles
- 2008-2010: ~200 střel BOLIDE (MK3) / ~200 BOLIDE (MK3) missiles
- 2013: ~100 střel BOLIDE (MK3) / ~100 BOLIDE (MK3) missiles
- 2023-2026: ~500 střel BOLIDE (MK3) / ~500 BOLIDE (MK3) missiles

Indonésie / Indonesia:
- 1982: ~150 střel / ~150 missiles

Irsko / Ireland:
- 1981: ~25 střel MK0 (4 odpalovací zařízení) / ~25 MK0 missiles (4 launchers)

Litva / Lithuania:
- 2004: ~260 střel (21 odpalovacích zařízení) / ~260 missiles (21 launchers)
- 2022 (objednávka / order): ? střel MK2 a BOLIDE (hodnota kontraktu cca 45 milionů eur) / ? MK2 and BOLIDE missiles (contract value ca 45 million €)

Lotyšsko / Latvia:
- 2006-2007: 102 střel / 102 missiles

Norsko / Norway:
- 1981-1984: ~550 střel (110 odpalovacích zařízení) / ~550 missiles (110 launchers)
- 1987-1990: ~1000 střel MK1 / ~1000 MK1 missiles
- 1989-1990: ~250 střel MK1 / ~250 MK1 missiles
- 1990-1992: ~1000 střel MK2 / ~1000 MK2 missiles
- 1991-1994: ~2000 střel MK2 / ~2000 MK2 missiles

Pákistán / Pakistan:
- 1986-1987: ~680 střel MK1 (144 odpalovacích zařízení) / ~680 MK1 missiles (144 launchers)
- 1988-2014: ~1300 střel / ~1300 missiles

Singapur / Singapore:
- 198R: ? střel MK1 / ? MK1 missiles
- 2011: ~50 střel BOLIDE (MK3) / ~50 BOLIDE (MK3) missiles

Spojené arabské emiráty (Dubaj) / United Arab Emirates (Dubai):
- 1980: 143 střel MK0 / 143 MK0 missiles

Thajsko / Thailand:
- 1997: 15 střel MK2 (3 odpalovací zařízení) / 15 MK2 missiles (3 launchers)
- 2002-2005: ~75 střel / ~75 missiles

Tunisko / Tunisia:
- 1980-1981: ~300 střel MK0 (60 odpalovacích zařízení) / ~300 MK0 missiles (60 launchers)

Ukrajina / Ukraine:
- 2022-2023 ?: ?

Venezuela:
- 1990-1991: ~200 střel / ~200 missiles
- 2000-2001: ~200 střel / ~200 missiles
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1973 dodávka prvních střel pro zkoušky švédské armády / delivery of the first missiles for Swedish Army trials
DD.09.2011 první veřejná prezentace RBS-70 NG na veletrhu DSEi (Defence & Security Equipment International) / the first public presentation of RBS-70 NG at DSEi (Defence & Security Equipment International) exhibition
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
RB70 (MK0)
RB70ÖS (MK1)
RB90 (MK2)
BOLIDE (MK3)
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
přenosná trojnožka / man-portable tripod
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
nejsou integrální součástí systému / not an integral part of the system
(Giraffe 40, Giraffe 75, ...)

(Česká republika / Czech Republic: ReVISOR + RACCOS)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
diagnostická souprava / diagnostic set:
- tester zaměřovače Filip F6 / Filip F6 sight tester
- měřič optického výkonu RADIUS / RADIUS optical power meter
- ...
Výcvikové prostředky:
Training Means:
-
Mobilita:
Mobility:
přenosný portable
Uživatelské státy:
User States:


1)
?

2)
3)
1)

4)


1)
?

2)
3)
1)

4)
Poznámka:
Note:
1) nakoupeno a dodáno ilegálně přes společnost v Singapuru
2) vyřazené norské RBS-70
3) vyřazené švédské RBS-70
4) darováno Švédskem během rusko-ukrajinské války
1) illegally bought and delivered via company in Singapore
2) retired Norwegian RBS-70
3) retired Swedish RBS-70
4) donated by Sweden during the Russo-Ukrainian War
Zdroje:
Sources:
firemní materiály Saab Group
Jane's Land-Based Air Defence 1992-1993
SIPRI Arms Transfers Database
http://www.army-technology.com/projects/rbs70/
URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#533785 Verze : 5
RBS-70 - protilietadlový raketový komplet krátkeho dosahu.


Prenosný protilietadlový raketový komplet, jeho konštrukcia umožňuje umiestnenie aj na vozidle. Jednotlivé komplety môžu operovať samostatne, alebo niekoľko kompletov môže spolupracovať s prehľadovým rádiolokátorom ako protilietadlová batéria. Ako prehľadový rádiolokátor sa používa rádiolokátor GIRAFFE. Spravidla jeden rádiolokátor GIRAFFE spolupracuje s deviatimi kompletmi RBS-70, ktoré môžu brániť plochu až 175 km2. Údaje o cieľoch zahrnujúce diaľku, azimut a rýchlosť sú prenášané na všetky označené palebné prostriedky.


Komplet RBS-70 vo svojej základnej podobe obsahuje: kontajner s raketou, podstavec a optický zameriavač. Komplet obsluhuje jeden operátor, na jeho presun sú potrebné tri osoby. Optický zameriavač umožňuje prácu aj v infračervenej oblasti, čo umožňuje kompletu pôsobiť aj v noci.


Komplet RBS-70 používa na navedenie rakety na cieľ laserový lúč, ktorým operátor sleduje cieľ. Na zadnej časti rakety sú detektory ožiarenia - na základe údajov z týchto detektorov vypočítava autopilot potrebné korekcie tak, aby raketa bola neustále v sledovacom lúči. V prípade straty signálu (oblačnosť, prerušené ožarovanie) sa aktivuje autodeštrukcia. Vzhľadom k použitému systému navedenia má komplet vysokú odolnosť proti rušeniu.


Zničenie cieľa zabezpečuje 1,1 kg trieštivá bojová hlavica s laserovým a kontaktným zapaľovačom. Pri modernizácii rakety (Mk-1, Mk-2, Bolide) sa zväčšovalo zorné pole sledovacieho systému rakety, zlepšoval sa systém riadenia letu, dosah strely (Mk-2 - 7000 m, Bolide - 8000), max. rýchlosť (Mk-2 M=1,6, Bolide M=2,0). Strela Bolide s kompletom RBS-70 zabezpečuje zničenie cieľa na vzdialenosť až 8000 m vo výškach 250 – 5000 m

V súčasnosti používaný elektronický systém umožňuje jednoduchú zmenu softvéru.


Zavedenie do výzbroje: 1977
URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#142905 Verze : 4
Video:


Windows Media Player low
Windows Media Player high
Real Player low
Real Player high
SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#142907 Verze : 0
Saab Bofors Dynamics
SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#142909 Verze : 1
RBS-70 v Armádě České republiky


V rámci hledání nového přenosného protiletadlobého kompletu (PPLRK) velmi krátkého dosahu byla zpracována studie proveditelnosti a na jejím základě bylo posuzováno šest systémů: FIM-92C/D Stinger, Igla, Starstreak, Mistral 2, Grom a RBS-70. Výběr vhodného kandidáta probíhal do roku 2004 a v roce následujícím proběhly zkrácené vojskové zkoušky na PPLRK RBS-70, který byl následně dne 1. ledna 2006 zaveden do výzbroje AČR.


Kupní smlouva za 1 085 232 832 Kč byla uzavřena v prosinci 2004 s firmou OMNIPOL a.s. s průběžnými termíny dodávek do roku 2007. V roce 2005 a 2006 byly dodány následující komodity: 7 souprav odpalovacích zařízení, 8 souprav IFF, 5 souprav nočních zaměřovačů, 2 soupravy učebnových imitátorů, 3 soupravy plniček kódů IFF. Dále bylo provedeno školení obsluh a technického personálu. V roce 2007 bylo dodáno 9 souprav odpalovacích zařízení, 68 raket MK1, 16 raket MK3, 8 souprav IFF, 11 souprav nočních zaměřovačů a diagnostická souprava.


Přenosný protiletadlový raketový komplet velmi krátkého dosahu RBS-70 je určen k ničení prostředků vzdušného napadení a taktických vzdušných prostředků protivníka typu střel s plochou dráhou letu, klouzavých pum a muničních kontejnerů vypouštěných letouny zejména na příletu ve výškách od 0 m do 5 000 m a na vzdálenostech od 300 m do 8 000 m. Cílem je zabezpečit protivzdušnou obranu manévrujících pozemních jednotek ve všech druzích boje, PVO důležitých průmyslových a vojenských objektů a vzdušný prostor při protiteroristických operacích.


Přenosný protiletadlový raketový komplet RBS-70 se skládá z těchto základních částí:
• zaměřovač,
• odpalovací zařízení na trojnožce,
• raketa.


Ke kompletu lze připojit další zařízení a tím rozšířit jeho využití. Jedná se o zařízení pro noční vidění (BORC), identifikátor vlastních a cizích letadel (IFF), terminál palebného prvku (TePP) a externí napájecí zdroj. BORC umožňuje střelby na všechny typové cíle v noci a za snížené viditelnosti, dále pak k pozorování cílů, terénu a činnosti protivníka v nepříznivých vidových podmínkách. Zařízení je schopno umožnit vidovou detekci některých cílů na vzdálenost přesahující 20 km. IFF poskytuje informaci o příslušnosti cíle. Prostředek využívá všechny dnes známé módy identifikačních kódů a je schopen zamezit střelbě na vlastní cíle, a to nezávisle na činnosti střelce. Anténa dokáže vyslat dotaz do vzdálenosti zhruba 18 km a v krátkém čase vyhodnocovat odpovědi. TePP je součástí automatizovaného systému velení a řízení palby RACCOS a je určen k řízení palby protiletadlového raketového družstva. Obsluhu tvoří jeden voják (velitel družstva). TePP zajišťuje datovou i hlasovou komunikaci s nadřízeným střediskem řízení palby (Fire Direction Centre – FDC) i podřízeným střelcem PPLRK RBS-70. Maximální vzdálenost TePP od FDC je 20 km (při přímé rádiové viditelnosti), nejvyšší vzdálenost TePP od PPLRK RBS-70 je 100 m (délka datového kabelu).


RBS-70 provozuje 252. protiletadlový raketový oddíl dislokovaný ve Strakonicích. Jako transportní prostředek protiletadlového družstva vyzbrojeného PPLRK RBS-70 slouží vozy T810 PVO, T810-V-P-MBS nebo Dingo 2 CZ.


V květnu 2022 byla uzavřena smlouva se společností Saab Dynamics AB za 21 204 400 SEK na modernizaci 16 PPLRK RBS-70 provozovaných českou armádou. Účelem smlouvy byla modifikace stávajícího zařízení MARK XII identifikačního zařízení IFF TSA 1421 na zařízení MARK XIIA identifikačního zařízení IFF TSA 1422 podporující krypto modul KIV-77 v režimu činnosti IFF mód 5 level 1. Tento mód nahrazuje zastaralý a již nepoužívaný režim činnosti – mód 4. Díky této modernizaci došlo ke splnění požadavků standardizační dohody NATO STANAG 4193. Pořízení módu 5 bylo nezbytné také z toho důvodu, že americká Národní bezpečnostní agentura (NSA) k 30. červnu 2020 zrušila certifikaci staršího módu 4 a ukončila procesy generování a distribuce příslušných kryptografických klíčů. Mód 5 tak zůstal jediným validním kryptograficky chráněným režimem systému IFF.Základní technické údaje
Hmotnost stojanu bez baterií: 25 kg
Hmotnost zaměřovače: 34 kg
Hmotnost rakety v raketnici: 26 kg (BOLIDE)
Navádění: pomocí vodícího laserového paprsku
Průměr střely s rozvinutými křidélky: 320 mm
Ráže střely: 110 mm
Maximální rychlost střely: Mach 2
Výškový dosah: 5 km (BOLIDE)
Dálkový dosah: 0,3-8 km (BOLIDE)
Čas přebití: přibližně 5 s
Doba složení kompletu: do 40 s
Obsluha: 3 osoby
Napájení: vlastní lithiové baterie, palubní síť vozidla nebo 220 V s měniči napětí


Zdroj:
Kolektiv: IDET 2007, Praha, 2007, str. 29
doctrine.vavyskov.cz
https://www.25plrp.army.cz/rbs-70

SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#158910 Verze : 9
Rozvinutí RBS-70 z Tatry T810-V PVO 252. protiletadlového raketového oddílu při dynamické ukázce.

Ostrava/Mošnov, Dny NATO 22.9.2012
SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#458050 Verze : 0
PPLRK RBS-70, 252. protiletadlový raketový oddíl, cvičení SAFEGUARD Temelín 2015, červen 2015. Ve dnech 1. až 5. června 2015 se na 200 příslušníků 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic a pěší roty Aktivní zálohy při Krajském vojenském velitelství České Budějovice zapojili do cvičení SAFEGUARD Temelín 2015 v okolí Jaderné elektrárny Temelín. Námětem cvičení byla ostraha a ochrana elektrárny před pozemním či vzdušným teroristickým útokem ve spolupráci s Policií ČR. Strakonický útvar pro potřeby cvičení vyčlenil posílenou baterii protivzdušné obrany, vyzbrojenou protiletadlovým raketovým komplexem 2K12 Kub, kterou doplňovala dvě družstva protiletadlového raketového kompletu RBS-70 a družstvo průzkumného radiolokačního čidla RVR (ReVISOR). Krajské vojenské velitelství České Budějovice povolalo na cvičení 60 příslušníků pěší roty aktivní zálohy České Budějovice, kteří zřídili na přístupových cestách tři kontrolně propouštěcí místa a jedno strážní stanoviště.
SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#533781 Verze : 0
RBS-70, 252. protiletadlový raketový oddíl, Vojenský újezd Brdy, Bahna 2015, červen 2015.


autor: Josef Holek

SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#534626 Verze : 2
Odpalovací zařízení RBS-70 z výzbroje 252. protiletadlového raketového oddílu, cvičení Trident Juncture 2018, Norsko, listopad 2018.

Cvičení Trident Juncture 2018 se uskutečnilo v říjnu a listopadu 2018 na území středního a východního Norska, přičemž patřilo k největším ze společných dlouhodobě plánovaných cvičení spojeneckých armád za posledních deset let. Celkem se cvičení účastnilo přibližně 50 tisíc vojáků, 10 tisíc vozidel, 250 letadel a 65 lodí. Za Českou republiku se do cvičení zapojilo úkolové uskupení protivzdušné obrany s 200 vojáky a zhruba 70 kusy vojenské techniky, jehož jádro tvořili příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku. Úkolem českého kontingentu bylo zajištění protivzdušné obrany pro jednotky německé Tankové instrukční brigády 9, s jejímiž vojáky příslušníci českého protiletadlového raketového pluku v roce 2019 tvoří součást sil velmi rychlé reakce NATO, které by v případě potřeby byly nasazeny jako první v časovém horizontu několika málo dní. Po překonání vodního toku s šířkou 250 metrů čeští vojáci vyzbrojení systémy RBS-70 převzali úkol protivzdušné obrany, zejména před útoky bitevních vrtulníků a jiných prostředků vzdušného napadení. Mezi další úkoly českého kontingentu patřila obrana mechanizovaných a tankových jednotek na bojišti i obrana místa velení německé brigády.
SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#611373 Verze : 1
Protiletadlový raketový komplet RBS-70 z výzbroje 47. samostatné mechanizované brigády ukrajinské armády, rusko-ukrajinská válka, přibližně červenec 2023.


Zdroj:
www.facebook.com

SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#729235 Verze : 2
Sestřel ruského bitevního vrtulníku Ka-52 za pomoci kompletu RBS-70 z výzbroje 47. samostatné mechanizované brigády ukrajinské armády (v levé části prvního obrázku je odpalená střela viditelná těsně nad horizontem, na druhém obrázku je patrný výbuch po zásahu vrtulníku, třetí snímek zachycuje moment katapultáže pilota; videa v odkazech níže), rusko-ukrajinská válka, 17. srpna 2023. Vrtulník Ka-52 se zřítil v oblasti Novoprokopivky. Ze zasaženého vrtulníku se zachránil pouze jeden člen osádky. Rusové následně podnikli pátrací a záchrannou operaci za pomoci vrtulníků Mi-8AMTŠ a Mi-28N.


Zdroj:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
vk.com

SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#732207 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více