Popkov, Vitalij Ivanovič

Popkov, Vitaliy Ivanovich
Виталий Иванович Попков
     
Příjmení:
Surname:
Popkov Popkov
Jméno:
Given Name:
Vitalij Ivanovič Vitaly Ivanovich
Jméno v originále:
Original Name:
Виталий Иванович Попков
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník letectva Colonel General of Aviation
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.05.1922 Moskva /
01.05.1922 Moscow /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.06.2010 Moskva /
02.06.2010 Moscow /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- generální inspektor námořního letectva hlavního inspektorátu ministerstva obrany SSSR
- náčelník oddělení hlavní organizační a mobilizační správy generálního štábu ozbrojených sil SSSR
- zástupce velitele letectva Baltské floty
- Inspector General of the Naval Aviation of the Main Inspectorate of the USSR Ministry of Defence
- head of the department of the Main Organizational and Mobilization Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the USSR
- Deputy Commander of the Baltic Fleet Air Force
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- sovětské stíhací eso 2. světové války s 41 samostatnými a 1 skupinovým sestřelem
- 1 samostatný sestřel dosáhl údajně taranem
- v roce 1973 vznikl na jeho pamětech film s názvem Zpívající eskadra (V boj idut odni stariki)
- soviet fighter ace of WW2 with 41 solo and 1 group claim
- 1 solo claim managed probably by ramming
- in 1973 was made an movie based on his biography called Only Old Men Are Going to Battle (V boj idut odni stariki)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Vitaly_Popkov
ru.wikipedia.org
w.histrf.ru
https://lenta.ru/articles/2017/05/07/popkov1/
https://airaces.narod.ru/all1/popkov.htm
redstar.ru
https://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=348
www.airwar.ru
https://soviet-aces-1936-53.ru/abc/p/popkov_vi.htm
URL : https://www.valka.cz/Popkov-Vitalij-Ivanovic-t9479#648250 Verze : 4
     
Příjmení:
Surname:
Popkov Popkov
Jméno:
Given Name:
Vitalij Ivanovič Vitaly Ivanovich
Jméno v originále:
Original Name:
Виталий Иванович Попков
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1938 Gagraská kluzáková škola
DD.MM.RRRR-DD.MM.1938 Gagra Glider School
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1940-DD.09.1941 Čugujevská vojenská letecká škola pro piloty
DD.09.1941-DD.03.1942 Batajská vojenská letecká škola
DD.07.1948-DD.05.1951 letecká akademie
DD.MM.1962-DD.MM.1964 Vojenská akademie Generálního štábu ozbrojených sil SSSR
DD.09.1940-DD.09.1941 Chuguev Military Aviation School of Pilots
DD.09.1941-DD.03.1942 Batay Military Aviation School of Pilots
DD.07.1948-DD.05.1951 Air Force Academy
DD.MM.1962-DD.MM.1964 Military Academy of the General Staff of the Armed Forces of the USSR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.09.1941 četař
10.03.1943 podporučík
04.08.1943 poručík
13.11.1943 nadporučík
30.06.1944 kapitán
14.08.1948 major
13.06.1951 podplukovník
20.03.1953 plukovník
18.02.1958 generálmajor letectva
19.02.1968 generálporučík letectva
DD.MM.RRRR generálplukovník letectva
DD.09.1941 Sergeant
10.03.1943 Junior Lieutenant
04.08.1943 Lieutenant
13.11.1943 Senior Lieutenant
30.06.1944 Captain
14.08.1948 Major
13.06.1951 Lieutenant Colonel
20.03.1953 Colonel
18.02.1958 Major General of Aviation
19.02.1968 Lieutenant General of Aviation
DD.MM.RRRR Colonel General of Aviation
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.09.1940-DD.MM.RRRR Rudá armáda
DD.03.1942-DD.05.1942 4. záložní letecký pluk, 3. letecká brigáda, letectvo Moskevského vojenského okruhu
DD.05.1942-DD.08.1943 5. gardový stíhací letecký pluk (pilot)
DD.08.1943-DD.02.1945 5. gardový stíhací letecký pluk (velitel letky)
DD.02.1945-DD.03.1946 5. gardový stíhací letecký pluk (velitel)
DD.MM.1948-DD.07.1948 721. stíhací letecký pluk (velitel)
DD.05.1951-DD.08.1953 925. stíhací letecký pluk, Tauridský vojenský okruh (velitel)
DD.08.1953-DD.05.1954 925. stíhací letecký pluk, Černomořská flota (velitel)
DD.05.1954-DD.12.1955 24. gardový stíhací letecký pluk (velitel)
DD.12.1955-DD.MM.1956 letectvo 4. baltské floty rudého praporu (asistent velitele)
DD.MM.1956-DD.MM.1958 letectvo Baltské floty (asistent velitele)
DD.01.1958-DD.02.1960 Blatská flota (zástupce velitele)
DD.02.1960-DD.MM.RRRR Baltská flota (zástupce velitele pro bojový výcvik)
DD.MM.RRRR-DD.07.1962 oddělení bojového výcviku, velitelství Baltské floty (šéf)
DD.12.1966-DD.MM.1980 generální inspektor námořního letectva, hlavní inspektorát ministerstva obrany SSSR
DD.04.1989-DD.MM.RRRR propuštěn
DD.09.1940-DD.MM.RRRR Red Army
DD.03.1942-DD.05.1942 4th Reserve Aviation Regiment, 3rd Aviation Brigade, Moscow Military District Air Force
DD.05.1942-DD.08.1943 5th Guards Fighter Aviation Regiment (pilot)
DD.08.1943-DD.02.1945 5th Guards Fighter Aviation Regiment (flight commander)
DD.02.1945-DD.03.1946 5th Guards Fighter Aviation Regiment (commander)
DD.MM.1948-DD.07.1948 721st Fighter Aviation Regiment (commander)
DD.05.1951-DD.08.1953 925th Fighter Aviation Regiment, Taurida Military District (commander)
DD.08.1953-DD.05.1954 925th Fighter Aviation Regiment, Black Sea Fleet (commander)
DD.05.1954-DD.12.1955 24th Guards Fighter Aviation Division (commander)
DD.12.1955-DD.MM.1956 Air Force of the 4th Red-Banner Baltic Fleet (assistant commander)
DD.MM.1956-DD.MM.1958 Baltic Fleet Air Force (assistant commander)
DD.01.1958-DD.02.1960 Baltic Fleet (deputy commander)
DD.02.1960-DD.MM.RRRR Baltic Fleet (deputy commander for combat training)
DD.MM.RRRR-DD.07.1962 Combat Training Department, Baltic Fleet HQ (Head)
DD.12.1966-DD.MM.1980 Inspector General of Aviation of the Navy, Main Inspectorate of the USSR Ministry of Defence
DD.04.1989-DD.MM.RRRR dismissed
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Vitaly_Popkov
ru.wikipedia.org
w.histrf.ru
https://lenta.ru/articles/2017/05/07/popkov1/
https://airaces.narod.ru/all1/popkov.htm
redstar.ru
https://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=348
www.airwar.ru
https://soviet-aces-1936-53.ru/abc/p/popkov_vi.htm
URL : https://www.valka.cz/Popkov-Vitalij-Ivanovic-t9479#673984 Verze : 2
General-lejtenant Vitalij Ivanovič Popkov

* 1922
+ 2010

Dvojnásobný hrdina Sovětského svazu

Narodil se 1. května 1922 v Moskvě (ruské národnosti). V roce 1940 nastoupil do Čugujevské vojenské letecké školy a v roce 1941 do Batajské vojenské letecké školy.

V květnu 1942 v hodnosti seržant byl odvelen na frontu ke stíhacímu pluku. Brzy otevřel svoje bojové skóre, kdy nad Cholmem sestřelil svého prvního soupeře. Za tři měsíce pobytu na frontě vykonal 45 bojových letů. Za prokázané bojové zásluhy byl vyznamenán prvním státním vyznamenáním - Řádem Lenina. V létě 1943 v Kurské bitvě ve funkci velitele zvěna v jednom vzdušném boji sestřelil 3 letouny Luftwaffe.

V srpnu 1943 v hodnosti gvardiji mladšij lejtěnant a ve funkci velitele zvěna 5.GIAP vykonal svůj 168. bojový let, ve kterých se zúčastnil 45 leteckých bojů, během kterých dosáhl 17 vítězství. K 8. září 1943 byl vyznamenán titulem Hrdiny Sovětského svazu poprvé. Stal se zástupcem velitele a později velitelem eskadrilji 5.GIAP. Létal nad Dněstrem, Vislou a Odrou. V tomto období létal na Lavočkinu La-5FN s trupovým číslem „bílá 01“. K 27. červnu 1945 byl vyznamenán titulem Hrdiny Sovětského svazu podruhé - to již v hodnosti gvardiji kapitan, kdy nadále létal v 5.GIAP.

V průběhu války vykonal 475 bojových letů a účastnil se 117 leteckých bojů, ve kterých sestřelil 41 letadel. Kromě dvou Zlatých hvězd HSS byl dekorován třikrát Řádem Lenina, dvakrát Řádem rudého praporu, Řádem Alexandra Něvského, dvakrát Řádem Vlastenecké války I.stupně, Řádem rudé hvězdy a Medailemi: „Za bojové zásluhy“, „Za dobytí Königsbergu“ a „Za dobytí Berlína“.

Po válce kromě dalších medailí také Řádem Za službu v Ozbrojených silách SSSR III. stupně. Nadále sloužil ve vojenském letectvu a v roce 1951 absolvoval Vojenskou leteckou akademii a Vojenskou akademii generálního štábu OS SSSR K. J. Vorošilova (1964). V roce 1968 byl povýšen do hodnosti geněral-lejtěnant aviaciji. Od roku 1980 vyučoval ve Vojenské letecko-technické akademii. V roce 1989 odešel do důchodu.
13. září se stal čestným občanem města Moskvy. Kromě ruského klubu leteckých es je také členem prestižního amerického Klubu orlů a Německého klubu pilotů-stíhačů.

Zemřel 6. února 2010 v Moskvě, ve věku 87 let.

ru.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Popkov-Vitalij-Ivanovic-t9479#27715 Verze : 2
K tomuto pánovi bych ještě rád připomněl, že působil jako zástupce Ivana N. Kožeduba, velitele sovětských "dobrovolníků" v Koreji. Zde jsou mu připisována další 3 vítězství.


pramen- např.: perso.club-internet.fr ,
nebo www.acig.org
URL : https://www.valka.cz/Popkov-Vitalij-Ivanovic-t9479#74133 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více