Main Menu
User Menu

Podporučík

Junior Lieutenant

Младший лейтенант

Česky: Podporučík
English: Junior Lieutenant
По-русски: Младший лейтенант
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Podporučík
Link to the Dictionary Entry Junior Lieutenant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Podporucik-t241924#668977Verze : 1
MOD