Main Menu
User Menu

Stíhací esa 1936-1953

Fighter aces 1936-1953

Stíhacie esá 1936-1953

Истребительные асы 1936-1953

Klasifikácia a priznávanie vzdušných víťazstiev v sovietskom stíhacom letectveV sovietskom stíhacom letectve bol zavedený osobitný systém evidencie zostrelov. Existovali dve kategórie zostrelov: „osobne/samostatne/“ (лично) alebo „v skupine“ (в группе). Niekedy sa používal aj spresňujúci pojem „vo dvojici“ (в паре) alebo „v roji“ (звеном). Avšak aj preferencie, do ktorej z týchto kategórií kategorizovať zostrelené lietadlo, sa počas priebehu vojny výrazne menili. V konfliktoch a vojnách na konci 30-tych rokov (Čínsko-japonský konflikt, boje na Chalchyn Gol) medzi týmito dvoma druhmi víťazstiev existoval určitý pomer. Po prepadnutí Sovietskeho zväzu však prudko klesol počet, pre sovietov, úspešných leteckých súbojov. Preto sa z dôvodu zvýšenia „bojového ducha“ často pripisovali všetky, resp. takmer všetky, zostrely ako skupinové všetkým pilotom, ktorí sa toho-ktorého boja zúčastnili. Keď neskôr narástli bojové skúsenosti sovietskych pilotov, ktorí tiež do rúk dostali modernú leteckú techniku, zmenilo sa približne od leta 1943 aj „zohľadňovanie priorít“ a prednosť sa dávala zostrelom osobným. Vplyv na to určite mali aj novozavedené pravidlá udeľovania štátnych vyznamenaní a finančných odmien, ktoré sa v podstatnej miere odvíjali aj od počtu samostatne zostrelených lietadiel.

Počas vojny v Kóreii už takmer všetky zostrelené nepriateľské lietadlá boli zapisované na kontá pilotov ako osobné zostrely.

Na koniec považujem za potrebné pristaviť sa ešte pri jednom špecifiku, typickom pre prelomový rok 1943. V tomto roku vyšlo 30. septembra Nariadenie, podpísané veliteľom letectva maršálom A.A. Novikovom, o „vyznamenávaní a odmeňovaní personálu letectva Červenej armády, Diaľkového letectva, stíhacieho letectva PVO a námorného letectva za bojovú činnosť a uchránenie materiálu“. Okrem pravidiel pre uznávanie/potvrdenie zostrelov obsahovalo nariadenie aj podmienky pre udelenie štátnych vyznamenaní. V tomto roku pritom už v sovietskom stíhacom letectve bolo množstvo pilotov, ktorí mali na konte desať a viac skupinových zostrelov, avšak len dve-tri osobne /samostatne/ zostrelené nepriateľské lietadlá. Tým pádom nespĺňali podmienky na udelenie vyznamenaní v zmysle cit. nariadenia. Na viacerých vyšších miestach (veleniach armád či zborov) sa našlo rýchle a účinné riešenie – v niektorých leteckých plukoch bolo vykonané prepočítanie časti skupinových zostrelov na osobné. Ako príklad môže slúžiť časť Hlásenia o bojovej činnosti veliteľa 515. IAP gardového majora G.N. Gromova: „Na základe rozkazu veliteľa 7. leteckej armády generálmajora Sokolova, lietadlá zostrelené majorom G.N. Gromovom v skupine budú prepočítané alikvótne na osobné“. Zo 6 osobných a 17 skupinových zostrelov tak bolo po prepočte vyrobených celkovo 12 osobne zostrelených lietadiel.

V mnohých prípadoch sa v štáboch jednotiek nezdržiavali prepočtami a postupovali ešte jednoduchšie. Osobné /samostatné/ zostrely, chýbajúce pre udelenie toho-ktorého vyznamenania sa jednoducho doplnili zo skupinových zostrelov, dosiahnutých v predchádzajúcich bojoch.

A už len jedna osobitosť, či zvláštnosť. Tou bolo priznávanie tzv. pravdepodobne zostrelených lietadiel nepriateľa (предположительно сбитые самолеты противника) vo Vzdušných silách Severnej floty. Je možné, že to bolo vplyvom dvoch britských perutí, ktoré istý čas štartovali na ochranu severných námorných trás z tých istých letísk ako ich sovietske proťajšky. Samozrejme, že aj tu dochádzalo pravidelne k zmene pravdepodobných zostrelov na osobné.

Vyššie uvedeným Nariadením z 30.09.1943 boli stanovené aj presné podmienky pre uznanie zostrelu, či zničenia techniky nepriateľa na zemi:

„Zostrel lietadla v leteckom boji, ako i jeho zničenie na zemi, rovnako ako spôsobenie škôd nepriateľovi sa započíta pri splnení jednej z nasledujúcich podmienok:
a) pri existencii písomného potvrdenia od pozemných vojsk, lodí, partizánskych skupín alebo spravodajských agentúr;
b) pri existencii písomného potvrdenia od miestneho obyvateľstva, overeného miestnymi orgánmi;
c) pri existencii fotografií, potvrdzujúcich zostrelenie lietadla alebo spôsobenie iných škôd nepriateľovi;
d) pri existencii potvrdenia od vidových hlások ako i iných systémov navádzania a výstrahy;
e) pri existencii písomného potvrdenia dvoch a viac posádok lietadiel, zúčastnených v danej skupine, alebo posádky vyslanej s cieľom zistenia úspešnosti bombardovania v podmienkach nemožnosti získať iný druh potvrdenia ;
f) osobné hlásenie samostatne loviaceho stíhača alebo bitevníka-torpédového bombardéra po potvrdení veliteľa jeho leteckého pluku

V nižšie uvedených zoznamoch, zoradených podľa abecedy, sú uvedení len piloti s overenými piatimi a viac samostatnými víťazstvami (zostrelmi), čo je medzinárodne uznávaný počet zostrelov pre označenie eso.

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
https://www.airaces.ru/
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#560128Verze : 14
MOD

Arozpracované/in progress
foto meno počet zostrelovpoznámka
Abakumov, Boris Sergejevič5 + 0všetky zostrely dosiahol v Kórei
Abdrašitov, Šamiľ Manusypovič18 + 0
Abzianidze, Michail Ambakovič9 + 3
Abišev, Chusin Imamalievič6 + 6
Abramašvili/Abramišvili, Nikolaj Georgijevič8 + 1
Abramišvili, Mirian Josifovič8 + 1
Abramov, Vladimír Nikitovič5 + 2
Abramov, Vladimír Fjodorovič7 + 13
Abramov, Nikifor Semjonovič9 + 0
Abramov, Pjotr Petrovič5 + 25
Abramov, Timofej Gavrilovič10 + 1
Avdejev, Alexander Fjodorovič5 + 0
Avdejev, Michail Vasilievič12 + 6
Avekov, Ivan Avdejevič10 + 6jedno lietadlo zničil taranom
Averjanov, Alexandr Alexandrovič5 + 0
Avetisjan, Suren Armenakovič6 + 0
Aganin, Viktor Matvejevič5 + 0
Aganičev, Nikolaj Petrovič5 + 0
Agafonov, Pjotr Vasilievič6 + 1
Agejev, Pjotr Grigorievič5 + 2jedno lietadlo zničil taranom
Agurejev, Alexandr Ivanovič6 + 4
Adonkin, Vasilij Semjonovič17 + 8z toho jeden samostatný zostrel je pravdepodobný
Azarov, Jevgenij Alexandrovič13 + 7jedno lietadlo zničil taranom
Azarov, Ivan Petrovič5 + 3
Azarov, Sergej Semjonovič7 + 7
Azin, Pjotr Iljič5 + 0
Akimov, Alexander Ivanovič6 + 02 v druhej svetovej vojne, 4 vo vojne v Kórei
Akinin, Gavriil Dmitrievič7 + 5
Akulkin, Nikolaj Fjodorovič6 + 0
Akulov, Boris Trofimovič5 + 5
Alejnikov, Pjotr Nikitovič5 + 6
Alexandrov, Vasilij Alexandrovič5 + 1
Alexandrov, Nikolaj Alexandrovič7 + 2
Alexandrovič, Jakov Alexandrovič5 + 3 jedno lietadlo zničil taranom
Alexandrov, Viktor Iljič 21 + 3
Alexejev, Boris Michajlovič8 + 0
Alexejev, Valentin Petrovič6 + 3
Alexejev, Viktor Pavlovič12 + 0
Alexejev, Dmitrij Alexandrovič6 + 10
Alexejev, Ivan Nikolajevič5 + 0
Alexejev, Konstantin Stepanovič15 + 7
Alexejev, Nikolaj Michajlovič14 + 3


vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#560118Verze : 64
MOD

B

foto meno počet zostrelov poznámka
Bachajev, Stepan Antonovič15 + 1 2 v druhej svetovej vojne, 13 + 1 v Kórei
Beljajev, Sergej Sergejevič6 + 4
Bežanov, Ivan Fjodorovič6 + 0
Byčkov, Sergej Stepanovič5 + 0


vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#585286Verze : 6
MOD

C


foto meno počet zostrelov poznámka


vysvetlivky: 5 + 0 = 5 zostrelov samostatne; 5 + 2 = 5 zostrelov samostatne + 2 v skupine


Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#604417Verze : 0
MOD

Č


vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#584975Verze : 8
MOD

D


foto meno počet zostrelov poznámka
Dranko, Pjotr Alexandrovič8 + 4
Dzjuba, Ivan Michajlovič11 + 3vysvetlivky: 5 + 0 = 5 zostrelov samostatne; 5 + 2 = 5 zostrelov samostatne + 2 v skupine


Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#584978Verze : 6
MOD

E


foto meno počet zostrelov poznámka


vysvetlivky: 5 + 0 = 5 zostrelov samostatne; 5 + 2 = 5 zostrelov samostatne + 2 v skupine


Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#604418Verze : 0
MOD

F

foto meno počet zostrelov poznámka
Fadejev, Vadim Ivanovič17 + 3
Filipčenko, Fjodor Vasilievič6 + 4
Fjodorov, Ivan Jevgrafovič13 + 12 + 0 v Španielsku a 11 + 1 v druhej svetovej vojnevysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#585081Verze : 8
MOD

G

foto meno počet zostrelov poznámka
Gejbo, Josif Ivanovič5 + 21 + 1 v bojoch na Chalchyn Gole, 2 + 0 vo vojne s Fínskom a 2 + 1 v druhej svetovej vojne
Golubov, Anatolij Jemeľjanovič7 + 0
Gorev, Nikolaj Dmitrievič8 + 0
Gricevec, Sergej Ivanovič10 + 30
Grinčenko, Anton Gavrilovič10 + 30
Gridnev, Alexandr Vasiljevič5 + 4
Gulajev, Nikolaj Dmitrievič55 + 5štvrtý najúspešnejší sovietsky stíhací pilot


vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#585071Verze : 18
MOD

CH


Chotelev, Iosif Sidorovič


foto meno počet zostrelov poznámka
vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#604419Verze : 2
MOD

I


foto meno počet zostrelov poznámka


vysvetlivky: 5 + 0 = 5 zostrelov samostatne; 5 + 2 = 5 zostrelov samostatne + 2 v skupine


Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#604420Verze : 0
MOD

J

foto meno počet zostrelov poznámka
Jevstignejev, Kirill Alexejevič52 + 3


vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#604421Verze : 4
MOD

K
foto meno počet zostrelov poznámka

Kainov, Iľja Ignatievič
6 + 11
Karasjov, Alexandr Nikitovič27 + 220 + 2 v druhej svetovej vojne a 7 + 0 vo vojne v Kórei
Karpov, Alexandr Dmitrijevič5 + 1
Karpov, Alexandr Terenťjevič27 + 9
Kamozin, Pavel Michajlovič36 + 2
Kijančenko, Nikolaj Stepanovič13 + 4
Kitajev, Vladimir Alexejevič5 + 1
Klubov, Alexandr Fjodorovič31 + 3
Koldunov, Alexandr Ivanovič46 + 1 najúspešnejší sovietsky stíhač lietajúci na stíhacích lietadlách typu Jakovlev
Kolomin, Pjotr Ivanovič16 + 8
Kornienko, Ivan Michejevič26 + 2
Kostylev, Georgij Dmitrievič7 + 29
Kožedub, Ivan Nikitovič64 + 0 najúspěšnejší sovietsky stíhač 2. svetovej vojny
Kravčenko, Grigorij Pantělejevič6 + 92 + 4 v Čínsko Japonskej vojne a 4 + 5 na Chalchyn Gole
Koss, Alexandr Filippovič7 + 2
Kondrat, Jemeljan Filaretovič8 + 73 + 3 v Španielskej občianskej vojne a 5 + 4 v druhej svetovej vojne
Korobkov, Pavel Terentievič6 + 54 + 0 v Španielskej občianskej vojne, 0 + 5 na Chalchyn Gole a 2 + 0 v druhej svetovej vojne
Kramarenko, Sergej Makarovič14 + 11 + 1 v druhej svetovej vojne, 13 + 0 v Kórejskej vojne
Kravčenko, Grigorij Pantelejevič6 + 9
Krjukov, Pavel Pavlovič12 + 1
Kuligin, Nikolaj Afanasjevič6 + 0vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
Marčukov, A.: Geroji-pokryškincy o sebe i o svojom komandire, Centrograf, 2014 (Марчуков А. Герои-покрышкинцы о себе и о своём командире. — М.: Центрполиграф, 2014 ISBN 978-5-227-04989-6)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#584782Verze : 68
MOD

L

foto meno počet zostrelov poznámka
Lavrinenkov, Vladimír Dmitrijevič36 + 7
Lobov, Georgij Agejevič14 + 310+3 v druhej svetovej vojne a 4+0 v Kóreyvysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#604422Verze : 6
MOD

M

foto meno počet zostrelov poznámka
Maľčenko, Michail Fedosievič6 + 0

Maximenko, Vasilij Ivanovič7 + 9

Merkviladze, Garri Alexandrovič12 + 3


Milauškin, Pjotr Semjonovič
11 + 111 v Kórei, jeden zostrel v páre počas druhej svetovej vojny


Mironenko, Alexandr Alexejevič
6 + 4

Mironov, Sergej Ivanovič8 + 4

Morozov, Anatolij Afanasjevič11 + 3


vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#584781Verze : 23
MOD

N

foto meno počet zostrelov poznámka
Najdenko, Michail Makarovič7 + 14
Naumov, Pjotr Izotovič8 + 2
Nasonov, Michail Petrovič12 + 0 padol v Kórey
Noga, Mitrofan Petrovič10 + 8
vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#585073Verze : 16
MOD

O

foto meno počet zostrelov poznámka
Ochaj, Grigorij Uljanovič11 + 0 v Kórei
Oľchovskij, Nikolaj Ivanovič17 + 0
Oniskevič, Grigorij Demjanovič15 + 0
Oskin, Dmitrij Pavlovič15 + 1 všetky zostrely dosiahol v Kórejskej vojne /1951-52/vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#585082Verze : 23
MOD

P

foto meno počet zostrelov poznámka
Piľščikov, Konstantin Alexandrovič7 + 4
Pokryškin, Alexandr Ivanovič59 + 0druhý najúspěšnejší sovietsky stíhač 2. svetovej vojny
Pozdňjakov, Jakov Mironovič7 + 1
Predkov, Michail Ivanovič8 + 2vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#584984Verze : 19
MOD

R


foto meno počet zostrelov poznámka
Rjazanov, Alexej Konstantinovič31 + 12vysvetlivky: 5 + 0 = 5 zostrelov samostatne; 5 + 2 = 5 zostrelov samostatne + 2 v skupine


Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#599001Verze : 2
MOD

S


vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#584972Verze : 36
MOD

Š

foto meno počet zostrelov poznámka
Šeberstov, Konstantin Jakovlevič15 + 0 2 zostrely počas druhej svetovej vojny a 13 v Kórey
Šestakov, Lev Lvovič23 + 42 z toho 8 + 31 počas občianskej vojny v Španielsku
Ševcov, Pjotr Fjodorovič8 + 2


vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#585070Verze : 7
MOD

T

foto meno počet zostrelov poznámka
Taranenko, Ivan Andrejevič7 + 6
Tarasov, Pavel Timofejevič30 + 1jedno lietadlo zničil taranom, jedno donútil pristáť na vlastnom letisku
Turov, Alexandr Grigorievič6 + 4


vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#585080Verze : 8
MOD

U


foto meno počet zostrelov poznámka


vysvetlivky: 5 + 0 = 5 zostrelov samostatne; 5 + 2 = 5 zostrelov samostatne + 2 v skupine


Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#604416Verze : 0
MOD

V


vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#597526Verze : 21
MOD

Z

foto meno počet zostrelov poznámka
Zalesskij, Ivan Pavlovič6 + 0údaje o zostreloch sú uvedené len v návrhu na udelenie vyznamenania, iné zdroje ich nepotvrdzujú
Zacharov, Georgij Nefjodovič10 + 0
Zamorin, Ivan Alexandrovič6 + 13
Zotov, Matvej Ivanovič17 + 2


vysvetlivky: 5 + 0=5 zostrelov samostatne; 5 + 2=5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#584970Verze : 27
MOD

Ž

foto meno počet zostrelov poznámka
Žujkov, Grigorij Sergejevič11 + 2vysvetlivky: 5 + 0 = 5 zostrelov samostatne; 5 + 2 = 5 zostrelov samostatne + 2 v skupine

Bykov, M.J.: Vse asy Stalina 1936-1953 gg., Jauza-Press, 2014,ISBN 978-5-9955-0712-3 (Быков, М. Ю.: Все асы Сталина 1936–1953 гг., Яуза-пресс, 2014)
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1936-1953-t194516#604423Verze : 9
MOD