Main Menu
User Menu
Reklama

Kapitán

Captain

Капитан

Česky: Kapitán
English: Captain
По-русски: Капитан
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Kapitán
Link to the Dictionary Entry Captain
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Kapitan-t241928#668981Verze : 1
MOD
Reklama