Main Menu
User Menu
Reklama

Nadporučík

Senior Lieutenant

Старший лейтенант

Česky: Nadporučík
English: Senior Lieutenant
По-русски: Старший лейтенант
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Nadporučík
Link to the Dictionary Entry Senior Lieutenant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Nadporucik-t241926#668979Verze : 1
MOD
Reklama