Barborík, František

     
Příjmení:
Surname:
Barborík Barborík
Jméno:
Given Name:
František František
Jméno v originále:
Original Name:
František Barborík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Lieutenant Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- 2. radarové naváděcí stanice - velitel
- velitelského stanoviště 5. stíhací letecké divize - náčelník
- velitelského stanoviště 3. stíhací letecké divize - náčelník
- 2nd Ground Control Intercept Radar Station- Commander
- Command Post of 5th Fighter Air Division - Commander
- Command Post of 3rd Fighter Air Division - Commander
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
* Účastník Slovenského národního povstání
a Účastník zabraničního odboje v SSSR
- velitelského stanoviště 3. stíhací letecké divize - operační důstojník
- Velitelské stanoviště 3. sboru protivzdušné obrany státu - Starší operační důstojník sálu bojového velení
- Command Post of 3rd Fighter Air Division
- Command Post of 3rd State Air Defense Corps
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha - Osobní spis
"Bez nich by nepřistáli" - Svět křídel Cheb 2013
URL : https://www.valka.cz/Barborik-Frantisek-t238449#659331 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Barborík Barborík
Jméno:
Given Name:
František František
Jméno v originále:
Original Name:
František Barborík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.10.1947-01.06.1950 Letecká vojenská akademie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.06.1950 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
01.06.1950 Lieutenant
DD.MM.RRRR Second Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-18.06.1950 ?
19.06.1950-31.12.1950 Letecké operační středisko 1 - spojovací náčelník
01.01.1951-19.06.1951 1. Letecké operační středisko - spojovací náčelník
01.07.1951-23.04.1952 2. radarové naváděcí stanice - velitel
23.04.1952-01.11.1954 velitelského stanoviště 5. letecké stíhací divize - náčelník
01.11.1954-30.06.1955 velitelského stanoviště 5. stíhací letecké divize - náčelník
30.06.1955-17.10.1955 5. stíhací letecké divize - důst.pro oper. a zpravodajské věci velitelského stanoviště
17.10.1955-15.08.1958 velitelského stanoviště 5. stíhací letecké divize - náčelník
15.08.1958-25.08.1959 velitelského stanoviště 3. stíhací letecké divize - náčelník
25.08.1959-31.08.1961 velitelského stanoviště 3. stíhací letecké divize - operační důstojník
01.09.1961-31.08.1962 3. sbor protivzdušné obrany státu - Starší operační důstojník sálu bojového velení velitelského stanoviště
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
19.06.1950-31.12.1950 1st Operation Centre - Communication Officer
01.01.1951-19.06.1951 1st Operation Centre - Communication Officer
01.07.1951-23.04.1952 2nd Ground Control Intercept Radar Station- Commander
23.04.1952-01.11.1954 Command Post of 5th Air Fighter Division - Commander
01.11.1954-30.06.1955 Command Post of 5th Fighter Air Division - Commander
30.06.1955-17.10.1955 5th Fighter Air Division
17.10.1955-15.08.1958 Command Post 5th Fighter Air Division
01.10.1958-25.08.1959 Command Post of 3rd Fighter Air Division - Commander
28.08.1959-31.08.1961 3rd Fighter Air Division[/url][url=/topic/view/90191] - Operation Officer
01.09.1961-31.08.1962 3rd State Air Defense Corps - Senior Operation Officer
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha - Osobní spis
"Bez nich by nepřistáli" - Svět křídel Cheb 2013
URL : https://www.valka.cz/Barborik-Frantisek-t238449#659337 Verze : 4
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více