Main Menu
User Menu

Velitelské stanoviště 3. sboru protivzdušné obrany státu [1961-1969]

Command Post of 3rd State Air Defense Corps

     
Název:
Name:
Velitelské stanoviště 3. sboru protivzdušné obrany státu
Originální název:
Original Name:
Velitelské stanoviště 3. sboru protivzdušné obrany státu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
Velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany státu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-01.09.1969 3. sbor protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-01.09.1969 Větrušice, velitelské stanoviště /

Velitel:
Commander:
01.09.1961-DD.MM.1963 Ivan, Pavel (major)
DD.MM.1963-DD.MM.1964 Pohlodek, Milan (podplukovník)
DD.MM.1964-DD.MM.1967 Vinklárek, Miloš (podplukovník)
DD.MM.1967-01.09.1969 Petráš, Vladislav (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Ručně vyplněné položky:
01.09.1961-01.09.1969
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (3. sbor protivzdušné obrany státu)
URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-3-sboru-protivzdusne-obrany-statu-1961-1969-t48600#454428Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Velitelské stanoviště 3. sboru PVOS
Originální název:
Original Name:
Velitelské stanoviště 3. sboru protivzdušné obrany státu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelské stanoviště 3. stíhací letecké divize
Datum zániku:
Disbanded:
31.08.1969
Nástupce:
Successor:
Velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany státu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-31.08.1969 3. sboru protivzdušné obrany státu


OPERAČNĚ:
01.09.1961-31.03.1967 Velitelské stanoviště 7. armády protivzdušné obrany státu
01.04.1967-31.08.1969 Ústřední velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-31.08.1969 Větrušice,velitelské stanoviště /

Velitel:
Commander:
01.09.1961-DD.MM.1963 Ivan, Pavel (Major)
DD.MM.1963-DD.MM.1964 Pohlodek, Milan (Podplukovník)
DD.MM.1964-DD.MM.1967 Vinklárek, Miloš (Podplukovník)
DD.MM.1967-31.08.1969 Petráš, Vladislav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-3-sboru-protivzdusne-obrany-statu-1961-1969-t48600#189322Verze : 0
Velitelské stanoviště 3. sboru PVOS


Vznik: 01.09.1961 Tvořilo organickou součást velitelstí sboru
Předchůdce: Velitelské stanoviště 3. stíhací letecké divize


Dislokace: Větrušice (Stálé VS)


Nadřízený stupeň: Velitelství 3. sboru PVOS - náčelník štábu


Organizace VS a podřízené jednotky podle Tabulky mírových počtů (TMP):
- Náčelník VS (1 důstojník)
- Sál bojového velení (24 vojáků)
- Sborová hláska (20 vojáků)
- Naváděcí stanoviště (13 vojáků)
- Oblastní letecké dispečerské stanoviště (33 vojáků)
- Rota bojového velení (115 vojáků)
- Styčná skupina protiletadlového dělostřelectva a protiletadlového raketového vojska (9 vojáků)
- Družstvo VS (4 vojáci)
Celkem 219 vojáků


***

Zdroj: Vojenský ústřední archiv Praha
"Historie místa velení letectvu a PVO Větrušice"
URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-3-sboru-protivzdusne-obrany-statu-1961-1969-t48600#297152Verze : 0