Main Menu
User Menu

Velitelské stanoviště 5. letecké stíhací divize [1952-1954]

Command Post of 5th Air Fighter Division

     
Název:
Name:
Velitelské stanoviště 5. letecké stíhací divize
Originální název:
Original Name:
Divizní velitelské stanoviště 5. letecké stíhací divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
Velitelské stanoviště 5. stíhací letecké divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1952-01.11.1954 5. letecká stíhací divize
OPERAČNĚ:
01.05.1952-31.12.1952 Ústřední velitelské stanoviště letectva vzdušné obrany
01.01.1953-01.11.1954 Ústřední velitelské stanoviště
Dislokace:
Deployed:
01.05.1952-01.11.1954 Žatec, letiště /

Velitel:
Commander:
01.05.1952-DD.MM.RRRR Barborík, František (Nadporučík)
DD.MM.RRRR-01.11.1954 Barborík, František (Kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.05.1952-01.11.1954 Radiotechnická stanice Velichov

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústřední vojenský archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-5-letecke-stihaci-divize-1952-1954-t163775#496283Verze : 1
Divizní velitelské stanoviště 5. letecké stíhací divize
bylo zřízeno 01.05.1952 v budově štábu divize na letišti Žatec.
(Loc.: 50°22'38.62"N, 13°34'50.176"E).

1. náčelníkem "Divizní" velitelské stanoviště 5. letecké stíhací letecké divize byl ustanoven Barborík, František (nadporučík). .
"Divizní" Velitelské stanoviště 5. letecké stíhací divize bylo budováno “z ničeho“ trojicí šturmanů=letovodů z čety N-3 Leteckého spojovacího učiliště Chrudim.
Byli to frekventi Manda, Miloslav ("Michal"), Kraus, Jan a Zdeněk Sekyrka, (Jejich dobové fotografie dole) nastoupili ještě před oficiálním vyřazením a povýšením 29.06.1952 do hodností poručík.

Významné bylo personální doplnění frekventanty Šturmanského a spojovacího učiliště Chrudim z ročníku 1953 na místa letovodů a návodčíků.
Postupem i zde došlo k řadě změn v kádrovém obsazení. Někteří další z té řady, kteří tvořili základní kádr v původním stanovišti, umístěném v budově štábu divize na letišti a od 01.10.1955 v Lažanech.
- Dozorčí důstojníci: podplukovník: Spanilý, Otta; kapitáni: Bílý,?, Slavíček. Alois
- St. letovodi: nadporučíci: Kraus, Jan; Manda, Miloslav ("Michal"); Cinkl, Vavroš, ?
- Návodčíci: poručíci: Mimra, Miroslav; Průcha, Vladimír; Janata, Jaroslav

Zdroj: Vojenský ústřední archiv Praha
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-5-letecke-stihaci-divize-1952-1954-t163775#496431Verze : 4
Vedle personální výstavby bylo nezbytné technické zabezpečení, zejména spojovací a radiolokační zabezpečení.
Pro navádění letounů byla aktivována “divizní“ radiotechnická stanice (RTS) Velichov
(Loc.: 50°21'8.453"N, 13°32'41.062"E)
s radiolokátorem P-3A s pozemním radiolokačním dotazovačem NRZ-1.
Po dodání radiolokátoru (dále RL) P-8 byl původní P-3A přemístěn do katastru Čeradic, s určením pro Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku (VS 11. slp).
Spojovací a radiotechnické zabezpečení Velitelství divize a jeho velitelského stanoviště:
01.04.1952-31.12.1952 Letecká spojovací rota Velitelství 5. letecké stíhací divize (LSD)-
01.01.1953-01.11.1954 5. letecká spojovací rota Žatec (VÚ 5631)
01.04.1952-01.11.1954 158. hlásný pluk Praha (VÚ 3273)
Poznámka: Od 15.06.1955 158. radiotechnický pluk byl útvar dislokován na letišti Žatec (VÚ 3273)
Pro spojení mělo "Divizní" velitelské stanoviště radiostanice “JALTA“, LR-10PZ, (po 2 ks).
Použití kořistních radiostanic bylo dáno radiovým vybavením letounů, používaných v té době v hotovostním systému.
Letouny S-101(Jak-23) a S-102 (MiG-15) prvních serií používaly KV radiostanice RSI-6, pracující v pásmu 3,75 až 6 MHz. (S-199 a C-2B používaly VKV radiostanice LR-16 (FuG 16).
Až pozdější serie letounů S-102, letouny S-103 a další typy měly zástavby palubních radiostanic VKV pásma 100 až 150 MHz. (radiostanice RSIU-3M a další).

Zdroj: Vojenský ústřední archiv Praha
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-5-letecke-stihaci-divize-1952-1954-t163775#496432Verze : 2
.
Velitelské stanoviště 5. letecké stíhací divize [1952-1954] - Zákres umístění RTS Velichov a Divizního velitelského stanoviště 5. letecké stíhací divize *  Zdroj: BEZ NICH BY NEPŘISTÁLI * 
Svět křídel Cheb 2013

Zákres umístění RTS Velichov a Divizního velitelského stanoviště 5. letecké stíhací divize * Zdroj: BEZ NICH BY NEPŘISTÁLI *
Svět křídel Cheb 2013

URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-5-letecke-stihaci-divize-1952-1954-t163775#605797Verze : 0
Diskuse
Okolnosti zřízení "divizních" velitelských stanovišť na jaře roku 1952 jsou zmíněny zde:
www.valka.cz
Zdroj: Vojenský ústřední archiv Praha
a vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-5-letecke-stihaci-divize-1952-1954-t163775#496424Verze : 1