Main Menu
User Menu

3. stíhací letecká divize [1958-1961]

3rd Fighter Air Division

     
Název:
Name:
3. stíhací letecká divize
Originální název:
Original Name:
3. stíhací letecká divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
5. stíhací letecká divize
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1961
Nástupce:
Successor:
3. sbor protivzdušné obrany státu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-01.10.1960 Letectva a protivzdušné obrany státu
01.10.1960-01.09.1961 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-01.09.1961 Žatec, letiště /

Velitel:
Commander:
01.10.1958-11.10.1960 Bílek, Soběslav (Plukovník)
12.10.1960-01.09.1961 Hájek, Emil (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1958-01.09.1961 11. stíhací letecký pluk
01.10.1958-01.09.1961 17. stíhací letecký pluk
01.10.1958-01.10.1960 3. letecká spojovací rota
01.10.1958-01.09.1961 3. letecká technická skupina
01.10.1958-01.09.1961 5. stíhací letecký pluk
01.10.1958-01.09.1961 Velitelské stanoviště 3. stíhací letecké divize

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1958-01.09.1961
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1958-01.09.1961 VÚ 8271 Žatec
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, skupina ČSLA, fond 00000 (3. stíhací letecká divize), www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/3-stihaci-letecka-divize-1958-1961-t90191#337296Verze : 2
Týlové zabezpečeni 3. stíhací letecké divize


Jednotky svazku zabezpečovala: 3. letecká technická skupina (3. lts)


Dislokace velitelství:
Žatec (01.10.1958-DD.08.1961)


Podřízené jednotky:
18. letištní prapor - Dobřany/Líně, letiště (01.10.1958-DD.08.1961)
zabezpečoval:
3. divizní leteckou opravnu
5. stíhací letecký pluk
3. prapor pozemního zabezpečení navigace


23. letištní prapor - Žatec, letiště (01.10.1958-DD.08.1961)
zabezpečoval:
Velitelství divize
3. spojovací rotu
11. stíhací letecký pluk
5. prapor pozemního zabezpečení navigace


7. letištní prapor - Hradčany, letiště (01.10.1958-DD.08.1961)
zabezpečoval:
17. stíhací letecký pluk
46. prapor pozemního zabezpečení navigaceZdroj: Vojenský historický archiv
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/3-stihaci-letecka-divize-1958-1961-t90191#346006Verze : 0