Main Menu
User Menu

19. pěší divize [1935-1940]

19th Infantry Division

19. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
19. pěší divize
Originální název:
Original Name:
19. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1935
Předchůdce:
Predecessor:
Artillerieführer VI
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1940
Nástupce:
Successor:
19. tanková divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1935-DD.09.1939 ?
DD.09.1939-DD.12.1939 XI. armádní sbor
DD.12.1939-01.01.1939 6. armáda
01.01.1940-29.01.1940 XI. armádní sbor
29.01.1940-09.03.1940 XVI. armádní sbor (motorizovaný)
09.03.1940-02.06.1940 XI. armádní sbor
02.06.1940-05.06.1940 IV. armádní sbor
05.06.1940-07.06.1940 XXVIII. armádní sbor
07.06.1940-09.06.1940 IV. armádní sbor
09.06.1940-15.06.1940 Skupina armád B
15.06.1940-20.06.1940 18. armáda
20.06.1940-29.06.1940 VIII. armádní sbor
29.06.1940-03.07.1940 18. armáda
03.07.1940-06.07.1940 7. armáda
06.07.1940-08.07.1940 XXXX. armádní sbor (motorizovaný)
08.07.1940-16.07.1940 VI. armádní sbor
16.07.1940-22.09.1940 XXXIX. armádní sbor (motorizovaný)
22.09.1940-01.11.1940 XI. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
15.10.1935-DD.MM.RRRR Hannover, ? /

Velitel:
Commander:
15.10.1935-01.03.1938 Goßler, Konrad von (General der Kavallerie)
01.03.1938-01.02.1940 Schwantes, Günther (Generalleutnant)
01.02.1940-01.11.1940 Knobelsdorff, Otto von (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.10.1935-15.10.1935 Keiner, Walter (Oberstleutnant)
01.04.1937-10.11.1938 Kinzel, Eberhard (Major)
10.11.1938-10.01.1940 Pfuhlstein, Alexander von (Oberstleutnant)
11.01.1940-01.11.1940 Dawans, Sigismund-Hellmuth Ritter und Edler von (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1935-01.11.1940 Dělostřelecký pluk 19
15.10.1935-01.04.1940 Protitankový oddíl 19
15.10.1935-01.11.1940 Pěší pluk 59
01.04.1937-01.11.1940 Pěší pluk 73
01.04.1940-01.11.1940 Oddíl stíhačů tanků 19

Ručně vyplněné položky:
15.10.1935-12.10.1937 Pěší pluk 17
15.10.1935-06.10.1936 Pěší pluk 38
15.10.1935-01.11.1940 Pěší pluk 59
06.10.1936-12.10.1937 Pěší pluk 82
01.04.1937-01.11.1940 Pěší pluk 73
12.10.1937-01.11.1940 Pěší pluk 74
15.10.1935-01.11.1940 Dělostřelecký pluk 19
15.10.1935-01.11.1940 Dělostřelecký pluk 55 (I., II.)
15.10.1935-01.11.1940 Divizní jednotky 19
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/19-pesi-divize-1935-1940-t10629#398372Verze : 0
MOD
19. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/19-pesi-divize-1935-1940-t10629#32533Verze : 0
MOD
1935Divizní jednotky 19 Division Units 19 Divisions-Einheit 19
pozorovací oddíl 19 Observation Section 19 Beobachtung-Abteilung 19
protitankový oddíl 19 Anti-tank Section 19 Panzerabwehr-Abteilung 19
ženijní prapor 19 Pioneer Battalion 19 Pionier-Bataillon 19
spojovací oddíl 19. pěší divize Infantry Division Signal Section 19 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 19
1936Divizní jednotky 19 Division Units 19 Divisions-Einheit 19
protitankový oddíl 19 Anti-tank Section 19 Panzerabwehr-Abteilung 19
ženijní prapor 19 Pioneer Battalion 19 Pionier-Bataillon 19
spojovací oddíl 19. pěší divize Infantry Division Signal Section 19 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 19
1937-1938Divizní jednotky 19 Division Units 19 Divisions-Einheit 19
protitankový oddíl 19 Anti-tank Section 19 Panzerabwehr-Abteilung 19
ženijní prapor 19 Pioneer Battalion 19 Pionier-Bataillon 19
spojovací oddíl 19. pěší divize Infantry Division Signal Section 19 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 19
? ? Fahr-Abteilung 24
1939Divizní jednotky 19 Division Units 19 Divisions-Einheit 19
pozorovací oddíl 19 Observation Section 19 Beobachtung-Abteilung 19
průzkumný oddíl 19 Reconnaissance Section 19 Aufklärungs-Abteilung 19
protitankový oddíl 19 Anti-tank Section 19 Panzerabwehr-Abteilung 19
ženijní prapor 19 Pioneer Battalion 19 Pionier-Bataillon 19
spojovací oddíl 19. pěší divize Infantry Division Signal Section 19 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 19
podpůrná jednotka 19. pěší divize Infantry Division Supply Unit 19 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 19
polní doplňovací prapor 19 Field Replacement Battalion 19 Felderstatz-Bataillon 19
administrativní služba 19. pěší divize Administrative Service 19 Verwaltungsdienste 19
zdravotnická služba 19. pěší divize Medical Service 19 Sanitätsdienste 19
veterinární rota 19 Veterinary Company 19 Veterinär-Kompanie 19
1940Divizní jednotky 19 Division Units 19 Divisions-Einheit 19
průzkumný oddíl 19 Reconnaissance Section 19 Aufklärungs-Abteilung 19
protitankový oddíl 19 Anti-tank Section 19 Panzerabwehr-Abteilung 19
ženijní prapor 19 Pioneer Battalion 19 Pionier-Bataillon 19
spojovací oddíl 19. pěší divize Infantry Division Signal Section 19 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 19
podpůrná jednotka 19. pěší divize Infantry Division Supply Unit 19 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 19
polní doplňovací prapor 19 Field Replacement Battalion 19 Felderstatz-Bataillon 19
administrativní služba 19. pěší divize Administrative Service 19 Verwaltungsdienste 19
zdravotnická služba 19. pěší divize Medical Service 19 Sanitätsdienste 19
veterinární rota 19 Veterinary Company 19 Veterinär-Kompanie 19
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/19-pesi-divize-1935-1940-t10629#398373Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 19. Infanterie Division:


Gustav Hippler 9/4/1940
Karl Juergens 9/4/1940
Johann Pongratz 9/4/1940
Gustav Schmidt 9/4/1940
URL : https://www.valka.cz/19-pesi-divize-1935-1940-t10629#32537Verze : 0
MOD
Datum
Sbor
Armáda
Skupina armád
Oblast nasazení


9.39
XI.
10. Armee
Süd
Slezsko, Polsko


12.39
Záloha
6. Armee
B
Niederrhein


1.40 - 5.40
IX.
6. Armee
B
Niederrhein, Belgie


6.40
Záloha

B
Paříž


7.40 - 9.40
XXXIV.
2. Armee
C
Francie (HQ Blois)


10.40

BdE
-
(Wehrkreis VIII)


URL : https://www.valka.cz/19-pesi-divize-1935-1940-t10629#123933Verze : 0

Sestava divize k 01.09.1939
velitel divize Generalleutnant Günther Schwantes
náčelník štábu Oberstleutnant i.G. Alexander von Pfuhlstein
Pěší pluk 59 (IR59) Generalmajor Karl von Oven
I. prapor (I./IR59) Oberstleutnant Walter Steinmüller
II. prapor (II./IR59) Oberstleutnant Gustav Schmidt (do 14.09.1939)
III. prapor (III./IR59) Major Kempchen
13. rota (kanonová) ?
14. rota (protitanková) ?
Pěší pluk 73 (IR73) Oberst Walther von Gündell
I. prapor (I./IR73) Oberstleutnant Hoehne - padl 01.09.1939
I. prapor (I./IR73) Hauptmann Wolf (od 01.09.1939)
II. prapor (II./IR73) Oberstleutnant Rohrbach
III. prapor (III./IR73) Oberstleutnant von Kirchbach
13. rota (kanonová) Hauptmann Bruns
14. rota (protitanková) ?
Pěší pluk 74 (IR74) Oberst Kurt Schmidt (do 14.09.1939)
Pěší pluk 74 (IR74) Oberstleutnant Gustav Schmidt (od 14.09.1939)
I. prapor (I./IR74) Oberstleutnant Rohlfs
II. prapor (II./IR74) Oberstleutnant Otto Drescher
III. prapor (III./IR74) Major Germerdonk - padl 16.09.1939
13. rota (kanonová) Hauptmann Stichtenoth
14. rota (protitanková) ?
Dělostřelecký pluk 19 (AR19) Oberst Kurt Pflieger
I. oddíl (I./AR19) Major Schunck
1. baterie Hauptmann d. Res. Schaefer
2. baterie Hauptmann Ocker
3. baterie Leutnant d. Res. Meyer
II. oddíl (II./AR19) Hauptmann Reinecke
4. baterie Oberleutnant d. Res. Buresch-Erichshof
5. baterie Oberleutnant d. Res. Rode
6. baterie Oberleutnant Meyer-Schneidewind
III. oddíl (III./AR19) Hauptmann Nentwig
7. baterie Hauptmann Kuhlmann
8. baterie Oberleutnant d. Res. Hartmann
9. baterie Oberleutnant Langerfeldt
I. oddíl dělostřeleckého pluku 55 (I./AR55) Major Altmann
1. baterie Oberleutnant d. Res Hyland
2. baterie Hauptmann Seydel
3. baterie Oberleutnant Nonnig
velitelská baterie Leutnant Kühne
Pozorovací oddíl 19 (BeoAb19) Hauptmann Coupette
1. baterie (měřická) ?
2. baterie (zvukoměrná) ?
3. baterie (světloměrná) ?
Protitankový oddíl 19 (PzAbwAb.19) Major Werner Marcks
1. rota ?
2. rota ?
3. rota (protiletadlová) ?
Průzkumný oddíl 19 (AA19) Rittmeister Booth
1. rota (jezdecká) ?
2. rota (cyklistická) ?
3. rota (těžká) ?
Spojovací oddíl 10 (NA19) Major Pockrandt
1. rota (telegrafická) ?
2. rota (radiotelegrafická) ?
lehká spojovací kolona ?
Zdravotnický prapor 19 ?
1. rota ?
2. rota ?
polní nemocnice ?
zdravotnická automobilní četa ?
Ženijní prapor 19 (Pi.Btl.19) Major Wagner
1. rota ?
2.rota ?
3. rota (mot.) ?
lehká ženijní kolona ?
mostní kolona (motorizovaná) ?
Divizní zásobovací služba (DiNaFü19) ?
1. automobilní kolona ?
2. automobilní kolona ?
3. automobilní kolona ?
4. automobilní kolona ?
5. automobilní kolona ?
6. automobilní kolona ?
7. automobilní kolona ?
8. automobilní kolona ?
9. automobilní kolona převozu PHM ?
dílenská rota ?
jateční četa ?
polní pekárna ?
polní pošta ?
pomocná rota ?
veterinární rota ?
jednotka polního četnictva ?

Zdroj:
gliederungundstellenbesetzung.blogspot.com
URL : https://www.valka.cz/19-pesi-divize-1935-1940-t10629#385007Verze : 0
MOD