12. tanková divize [1941-1945]

12th Tank Division
12. Panzer-Division
     
Název:
Name:
12. tanková divize 12th Tank Division
Originální název:
Original Name:
12. Panzer-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.01.1941
Předchůdce:
Predecessor:
2. pěší divize (motorizovaná) 2nd Infantry Division (motorized)
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.01.1941-15.04.1941 XXXXVI. armádní sbor (motorizovaný)
15.04.1941-27.06.1941 LVII. armádní sbor
27.06.1941-03.07.1941 XXXIX. armádní sbor (motorizovaný)
03.07.1941-09.07.1941 Tanková skupina 3
09.07.1941-16.12.1941 XXXIX. armádní sbor (motorizovaný)
16.12.1941-03.03.1942 18. armáda
03.03.1942-10.05.1942 I. armádní sbor
10.05.1942-23.05.1942 XXVIII. armádní sbor
23.05.1942-09.07.1942 1. armáda
09.07.1942-08.08.1942 XXXVIII. armádní sbor
08.08.1942-12.08.1942 18. armáda
12.08.1942-17.08.1942 L. armádní sbor
17.08.1942-28.08.1942 18. armáda
28.08.1942-07.09.1942 XXVI. armádní sbor
07.09.1942-13.09.1942 XXX. armádní sbor
13.09.1942-26.09.1942 11. armáda
26.09.1942-06.10.1942 XXVI. armádní sbor
06.10.1942-10.10.1942 11. armáda
10.10.1942-06.11.1942 Chevallerieova skupina
06.11.1942-15.11.1942 11. armáda
15.11.1942-22.11.1942 XXX. armádní sbor
22.11.1942-28.11.1942 Skupina armád Střed
28.11.1942-01.12.1942 9. armáda
01.12.1942-18.12.1942 XXXXI. tankový sbor
18.12.1942-17.01.1943 XXIII. armádní sbor
17.01.1943-28.01.1943 LIX. armádní sbor
28.01.1943-16.02.1943 3. tanková armáda
16.02.1943-19.02.1943 2. tanková armáda
19.02.1943-16.06.1943 XXXXVI. tankový sbor
16.06.1943-02.07.1943 XXXVIII. armádní sbor
02.07.1943-09.07.1943 Esebeckova skupina
09.07.1943-13.07.1943 2. tanková armáda
13.07.1943-19.07.1943 Wuthmannova skupina
19.07.1943-21.07.1943 Wieseova skupina
21.07.1943-07.08.1943 XXXV. armádní sbor
07.08.1943-09.08.1943 9. armáda
09.08.1943-11.08.1943 XXXXVII. tankový sbor
11.08.1943-29.08.1943 XXXXVI. tankový sbor
29.08.1943-31.08.1943 XXXV. armádní sbor
31.08.1943-17.09.1943 LVI. tankový sbor
17.09.1943-26.09.1943 XXXXVI. tankový sbor
26.09.1943-DD.11.1943 LVI. tankový sbor
DD.11.1943-DD.12.1943 XX. armádní sbor
DD.12.1943-DD.01.1944 LVI. tankový sbor
DD.01.1944-DD.02.1944 3. tanková armáda
DD.02.1944-DD.03.1944 18. armáda
DD.03.1944-DD.04.1944 VIII. armádní sbor
DD.04.1944-DD.07.1944 Skupina armád Sever
DD.07.1944-DD.08.1944 LV. armádní sbor
DD.08.1944-DD.11.1944 XXXIX. tankový sbor
DD.11.1944-DD.12.1944 Skupina armád Sever
DD.12.1944-DD.01.1945 XXXVIII. tankový sbor
DD.01.1945-DD.02.1945 VI. dobrovolnický armádní sbor SS (lotyšský)
DD.02.1945-DD.03.1945 16. armáda
DD.03.1945-DD.04.1945 18. armáda
DD.04.1945-08.05.1945 VI. dobrovolnický armádní sbor SS (lotyšský)
10.01.1941-15.04.1941 XXXXVI Army Corps (motorized)
15.04.1941-27.06.1941 LVII Army Corps
27.06.1941-03.07.1941 XXXIX Army Corps (motorized)
03.07.1941-09.07.1941 3rd Tank Group
09.07.1941-16.12.1941 XXXIX Army Corps (motorized)
16.12.1941-03.03.1942 18th Army
03.03.1942-10.05.1942 I Army Corps
10.05.1942-23.05.1942 XXVIII Army Corps
23.05.1942-09.07.1942 1st Army
09.07.1942-08.08.1942 XXXVIII Army Corps
08.08.1942-12.08.1942 18th Army
12.08.1942-17.08.1942 L Army Corps
17.08.1942-28.08.1942 18th Army
28.08.1942-07.09.1942 XXVI Army Corps
07.09.1942-13.09.1942 XXX Army Corps
13.09.1942-26.09.1942 11th Army
26.09.1942-06.10.1942 XXVI Army Corps
06.10.1942-10.10.1942 11th Army
10.10.1942-06.11.1942 Group von der Chevallerie
06.11.1942-15.11.1942 11th Army
15.11.1942-22.11.1942 XXX Army Corps
22.11.1942-28.11.1942 Army Group Centre
28.11.1942-01.12.1942 9th Army
01.12.1942-18.12.1942 XXXXI Tank Corps
18.12.1942-17.01.1943 XXIII Army Corps
17.01.1943-28.01.1943 LIX Army Corps
28.01.1943-16.02.1943 3rd Tank Army
16.02.1943-19.02.1943 2nd Tank Army
19.02.1943-16.06.1943 XXXXVI Tank Corps
16.06.1943-02.07.1943 XXXVIII Army Corps
02.07.1943-09.07.1943 Group von Esebeck
09.07.1943-13.07.1943 2nd Tank Army
13.07.1943-19.07.1943 Group Wuthmann
19.07.1943-21.07.1943 Group Wiese
21.07.1943-07.08.1943 XXXV Army Corps
07.08.1943-09.08.1943 9th Army
09.08.1943-11.08.1943 XXXXVII Tank Corps
11.08.1943-29.08.1943 XXXXVI Tank Corps
29.08.1943-31.08.1943 XXXV Army Corps
31.08.1943-17.09.1943 LVI Tank Corps
17.09.1943-26.09.1943 XXXXVI Tank Corps
26.09.1943-DD.11.1943 LVI Tank Corps
DD.11.1943-DD.12.1943 XX Army Corps
DD.12.1943-DD.01.1944 LVI Tank Corps
DD.01.1944-DD.02.1944 3rd Tank Army
DD.02.1944-DD.03.1944 18th Army
DD.03.1944-DD.04.1944 VIII Army Corps
DD.04.1944-DD.07.1944 Army Group North
DD.07.1944-DD.08.1944 LV Army Corps
DD.08.1944-DD.11.1944 XXXIX Tank Corps
DD.11.1944-DD.12.1944 Army Group North
DD.12.1944-DD.01.1945 XXXVIII Tank Corps
DD.01.1945-DD.02.1945 VI SS Volunteers Army Corps (Latvian)
DD.02.1945-DD.03.1945 16th Army
DD.03.1945-DD.04.1945 18th Army
DD.04.1945-08.05.1945 VI SS Volunteers Army Corps (Latvian)
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
10.01.1941-15.01.1942 Harpe, Josef (Generaloberst)
15.01.1942-01.03.1943 Wessel, Walter (Generalleutnant)
01.03.1943-28.05.1944 Bodenhausen, Erpo Freiherr von (Generalleutnant)
28.05.1944-16.07.1944 Müller, Gerhard (Generalmajor)
16.07.1944-12.04.1945 Bodenhausen, Erpo Freiherr von (Generalleutnant)
12.04.1945-08.05.1945 Usedom, Horst von (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
-
10.01.1941-08.05.1945 Divizní jednotky 2
-
10.01.1941-08.05.1945 Division Units 2
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/12-tankova-divize-1941-1945-t3810#389240 Verze : 1
1941Divizní jednotky 2 Division Units 2 Divisions-Einheit 2
motocyklový prapor 22 Motorcyclists Battalion 22 Kradschützen-Bataillon 22
polní doplňovací prapor 2 Field Replacement Battalion 2 Feldersatz-Bataillon 2
průzkumný oddíl (motorizovaný) 2 Reconnaissance Section (motorized) 2 Aufklärungs-Abteilung (motorisiert) 2
protitankový oddíl 2 Anti-tank Section 2 Panzerjäger-Abteilung 2
tankový ženijní prapor 32 Armored Pioneer Battalion 32 Panzer-Pionier-Bataillon 32
zpravodajský oddíl 12. tankové divize Armored Division Intelligence Section 2 Panzer-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 2
podpůrná jednotka 12. tankové divize Armored Division Supply Unit 2 Panzer-Divisions-Nachschubführer 2
administrativní jednotka 12. tankové divize Administrative Service 2 Verwaltungsdienste 2
zdravotnická jednotka 12. tankové divize Medical Unit 2 Sanitätsdienste 2
1943Divizní jednotky 2 Division Units 2 Divisions-Einheit 2
polní doplňovací prapor 2 Field Replacement Battalion 2 Feldersatz-Bataillon 2
tankový průzkumný oddíl 2 Armored Reconnaissance Section 2 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 2
armádní protiletadlový dělostřelecký oddíl 303 Army Anti-Aircraft Artillery Section 303 Heeres-Flak-Artillerie-Abteilung 303
protitankový oddíl 2 Anti-tank Section 2 Panzerjäger-Abteilung 2
tankový ženijní prapor 32 Armored Pioneer Battalion 32 Panzer-Pionier-Bataillon 32
zpravodajský oddíl 12. tankové divize Armored Division Intelligence Section 2 Panzer-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 2
podpůrná jednotka 12. tankové divize Armored Division Supply Unit 2 Panzer-Divisions-Nachschubführer 2
administrativní jednotka 12. tankové divize Administrative Service 2 Verwaltungsdienste 2
zdravotnická jednotka 12. tankové divize Medical Unit 2 Sanitätsdienste 2
upravil: FiBe
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/12-tankova-divize-1941-1945-t3810#10509 Verze : 0
Stručná historie 12. tankové divize

Vznikla v říjnu 1940 z 2. pěší divize (motorizované). Poprvé byla bojově nasazena v červnu 1941 na východní frontě v rámci Skupiny armád Střed. V září byla převelena ke Skupině armád Sever a do listopadu 1942 se účastnila bojů u Leningradu. Poté byla znovu přidělena ke Skupině armád Střed. Od března do července 1943 bojovala u města Orel a u Dněpru. V únoru 1944 byla opět rozmístěna na severním úseku fronty. V červenci 1944 bojovala v Kuronsku a tam také v roce 1945 kapitulovala.
URL : https://www.valka.cz/12-tankova-divize-1941-1945-t3810#11055 Verze : 0
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 12. Panzer Division:
Karl-Heinz Altermann 10/4/1944
Fritz Arndt 3/31/1943
Heinz Bayer 7/17/1941
Heinrich Behrends 12/24/1944
Bruno Belz 4/30/1945
Hans Bischoff 12/9/1944
Gustav-Adolf Blancbois 7/20/1944
Erpo Bodenhausen 12/17/1943
Ernst-Albrecht Brockdorff-Ahlefeldt 12/26/1942
Fritz Dilz 1/18/1945
Wolfgang Eichler 12/20/1943
Fritz Feller 2/23/1944
Hans-Joachim Floer 3/5/1945
Jürgen Gauss 3/28/1945
Joachim Harbou 11/15/1941
Alfred Harden 2/10/1945
Josef Harpe 8/13/1941
Heinz Herzer 8/21/1941
Fritz Holzhaeuser 8/6/1941
Franz Jasiek 4/22/1943
Ernst Kluge 10/7/1944
Horst Koberling 4/30/1945
Friedrich-Karl Kruetzmann 3/3/1944
Kurt Leuschner 10/27/1941
Karl-Wilhelm Lindemann 4/14/1945
Robert Luebke 1/7/1944
Gerhard Moews 11/1/1942
Dietrich Müller 5/3/1942
Leon Ondarza 9/2/1944
Albrecht Otte 4/28/1945
Karl Pantzlaff 8/8/1943
Herbert Pfennig 9/21/1944
Walter Rohde 9/22/1943
Helmut Schloemer 10/2/1941
Carl-Heinz Schubert 4/18/1943
Paul Semrau 10/7/1942
Erwin Strehlau 6/9/1944
Arno Thiele 9/24/1942
Werner Thofern 8/25/1941
Gerhard Virkus 9/7/1943
Gerhard Voelker 11/26/1944
Karl-Heinz Wilborn 5/6/1945
Gerhard Witte 8/23/1944
URL : https://www.valka.cz/12-tankova-divize-1941-1945-t3810#40241 Verze : 0
Fotografie známého tanku KV-2 z 3.tankové divize 1.mechanizovaného sboru (3-я танковая дивизия 1-го механизированного корпуса) zničeného v roce 1941 u Ostrova (Остров) na Ukrajině. Na věži je veliký znak 12.Pz Division. Význam písmena "B" mě není znám. Tank buďto slouží jako směrovka , nebo je to "trofejní" označení toho kdo stroj zničil. V mém archivu mám stejně označený tank T-26 (pravděpodobně dokonce i na stejném úseku cesty) a viděl jsem takto pomalovaný i T-34/76 1941.

Zdroje:
fotografie www.ebay.de
http://mechcorps.rkka.ru/files/kv2/kv2.htm
URL : https://www.valka.cz/12-tankova-divize-1941-1945-t3810#283766 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více