Main Menu
User Menu

Prapor radiační, chemické a biologické ochrany [2004- ]

Nuclear, Biological and Chemical Defence Battalion

Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany

     
Název:
Name:
Prapor radiační, chemické a biologické ochrany
Originální název:
Original Name:
Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2004
Předchůdce:
Predecessor:
Výcviková základňa RCHBO
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2004-01.11.2015 Veliteľstvo Pozemných síl OS SR
01.11.2015-DD.MM.RRRR 1. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.2004-01.01.2005 Rimavská Sobota, kasárny
01.01.2005-DD.MM.RRRR Rožňava, Dělostřelecké kasárny

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-01.08.2008 Valošek, Ivo (Podplukovník)
01.08.2008-01.07.2010 Štecák, Stanislav (Podplukovník)
01.07.2010-01.03.2012 Ofčarovič, Miroslav (Podplukovník)
01.03.2012-DD.MM.2020 Toderiška, Oliver (Podplukovník)
DD.MM.2020-DD.MM.RRRR Iliško, Ondrej (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.2004-DD.MM.RRRR veliteľstvo a štáb
01.01.2004-DD.MM.RRRR rota podpory velenia
01.01.2004-DD.MM.RRRR rota rchb prieskumu
01.01.2004-DD.MM.RRRR 1. rota dekontaminácie
01.01.2004-DD.MM.RRRR 2. rota dekontaminácie
01.01.2004-DD.MM.RRRR 1. rota rchbo
01.01.2004-DD.MM.RRRR 2. rota rchbo
01.01.2004-DD.MM.RRRR mobilné identifikačné laboratórium
01.01.2004-DD.MM.RRRR stredisko rchbo
01.01.2004-DD.MM.RRRR praporné obväzisko
Čestný název:
Honorary Name:
31.05.2013-DD.MM.RRRR Gemersko-malohontský prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany1)
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 7945
1)Historický názov zapožičaný Rozkazom prezidenta SR 3/2013 z 31.05.2013.
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
https://www.prrchbo.mil.sk/9820/prapor-rchbo.php
URL : https://www.valka.cz/Prapor-radiacni-chemicke-a-biologicke-ochrany-2004-t47709#301067Verze : 0
MOD
Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava


Technika
Aligator PK RCHBO (vozidlo RCHB prieskumu)
VYMOB (mobilné pracovisko RCHBO)
ARS 12M
BRDM2 RCH
BRDM 2 RCH "RUDA"
UAZ 469 CH (chemický)
01.01.2004- ST T-815 Objem (dekontaminačné vozidlo)
SDO (súprava dekontaminácie osôb)
COLPRO (prostriedok kolektívnej ochrany)
TCHL DD-CWA DIAL (diaľkový detektor)
Popis znaku útvaru, ktorý bol priznaný Nariadením ministra obrany SR č. 13/2006 zo 07.08.2006 (Vestník č. 29/2006).

Citace - https://www.vhu.sk/data/att/7107.pdf :

Znak má tvar gotického štítu s čiernou bordúrou, na zelenom poli je umiestnená zlatá (žltá) salamandra s tromi čiernymi škvrnami. V hlave znaku na zelenom štítku je zlatým (žltým) písmom v prvom riadku názov v skratke „prrchbo“ a v druhom majuskulným písmom miesto jeho dislokácie ROŽŇAVA.

Prapor radiační, chemické a biologické ochrany [2004- ] - Znak prrchbo Rožňava, priznaný NMO SR dňa 7.8.2006

Znak prrchbo Rožňava, priznaný NMO SR dňa 7.8.2006
URL : https://www.valka.cz/Prapor-radiacni-chemicke-a-biologicke-ochrany-2004-t47709#186818Verze : 3
MOD
Na doplnenie výzbroje práporu:
- ARS 12M
- BRDM2 RCH
- BRDM2 RCH "RUDA"
- UAZ 469 CH (chemický)


VYMOB nie je (monitorovacie a vyhodnocovacie laboratórium), ale "mobilné pracovisko RCHBO"
Pridávam aktálne používaný znak práporu
URL : https://www.valka.cz/Prapor-radiacni-chemicke-a-biologicke-ochrany-2004-t47709#309560Verze : 0
Zloženie práporu rchbo
- veliteľstvo a štáb
- rota podpory velenia
- rota rchb prieskumu
- 2x rota dekontaminácie
- 2x rota rchbo
- mobilné identifikačné laboratórium
- stredisko rchbo
- práporné obväzisko
Prapor radiační, chemické a biologické ochrany [2004- ] - Organizačná štruktúra práporu rchbo

Organizačná štruktúra práporu rchbo
URL : https://www.valka.cz/Prapor-radiacni-chemicke-a-biologicke-ochrany-2004-t47709#309561Verze : 0
Doplnil by som vznik tohto praporu, za ktory sa da povazovat datum 1.11.1992, kedy na rozkaz MO ČSFR bola vytvorena v Rimavskej Sobote 3. brigáda chemickej ochrany.


HISTÓRIA PRÁPORU
.. dňom 1.11.1992 bola rozkazom MO ČSFR vytvorená v RIMAVSKEJ SOBOTE 3. brigáda chemickej ochrany
.. v roku 1995 bola z dôvodu zlúčenia OPZHN a chemického zabezpečenia reorganizovaná na 5. Základňu RCHBO
.. v roku 2001 z dôvodu reorganizácie Armády SR na model 2010, bola reorganizovaná na Výcvikovú základňu RCHBO
.. dňom 1.1.2004 bola Výcviková základňa RCHBO reorganizovaná na Prápor RCHBO PS OS SR s cieľom vytvoriť dva prápory pre PS a VzS
.. dňom 1.1.2004 vzniká v štruktúre VzS Organizačný prvok RCHBO v posádke ROŽŇAVA s úlohou reorganizovať sa na 2.prápor RCHBO
.. v októbri 2004 sa mení filozofia a Organizačný prvok sa k 1.1.2005 začleňuje do štruktúr práporu rchbo PS
.. dňom 1.1.2005 bol Prápor rchbo redislokovaný z posádky RIMAVSKÁ SOBOTA do posádky ROŽŇAVA


Zdroj: archiv zo stranky www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Prapor-radiacni-chemicke-a-biologicke-ochrany-2004-t47709#250540Verze : 1
Jednotka radiačnej, chemickej a biologickeh ochrany Práporu okamžitej reakcie Martin (prOR) a Výcviková základňa radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rimavská Sobota:
Dňa 1.7.2003 prebehla reorganizácia „Práporu okamžitej reakcie“, odobratie jednotiek z podriadenosti práporu „Roty radiačnej, chemickej a biologickej ochrany“, „Protilietadlovej raketovej batérie“ a „Roty ženijno-technického zabezpečenia“ z podriadenosti „Práporu okamžitej reakcie“.
Rota radiačnej, chemickej a biologickej ochrany sa presťahovala do miesta svoje novej pôsobnosti v posádke Rimavská Sobota a stala sa súčasťou výcvikovej základne radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. Základňa bola 1.1.2004 reorganizovaná na prápor RCHBO. Dňom 1.10.2004 bol prápor presunutý do posádky Rožňava.
Reorganizácia mala za cieľ priblížiť počty osôb a organizáciu Práporu okamžitej reakcie k ostatným mechanizovaným práporom v Ozbrojených silách Slovenskej republiky (mechanizovaný prápor Nitra, mechanizovaný prápor Levice, mechanizovaný prápor Trebišov a mechanizovaný prápor Michalovce. Touto reorganizáciou Prápor okamžitej reakcie stratil jednu zo svojich výnimočností.


Rota Radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Práporu okamžitej reakcie Martin:
Jednotka, roty RCHBO tvorila súčasť Práporu okamžitej reakcie. Základ jednotky vznikol už v roku 1997 v posádkach Topoľčany a Prešov. Až 1.10.2000 došlo k presťahovaniu techniky a samotnému vytvoreniu jednotky v Martine.
Jednotka bola zložená:
- veliteľstvo roty,
- veliteľské družstvo,
- laboratóriim,
- čata prieskumu,
- čata dekontaminácie,
- družstvo dekontaminácie osôb,


Jednotka bola pripravovaná a cvičená pre potreby organizácie OSN OPCW tak, aby bola schopná pôsobiť v priestore nasadenia do 22 dní.
Hlavý funkcionári deklarovanej jednotky RCHBO:
Veliteľstvo:
Veliteľ: kpt. Ing. Oliver TODERIŠKA
Zástupca veliteľa: npor. Ing. Ondrej ILIŠKO
Dôstojník – psychológ: kpt. Mgr. Jozef ŠKRHA
Technik: rtm. Rastislav MIKULÁŠ
Zdravotník: rtn. Rastislav NEPLECH
Zásobovací práporčík: rtn. Ľubomír ŽILA


Veliteľské družstvo:
Veliteľ: rtm. Peter JANČI
Veliteľ obsluhy stanice: čat. Martin MORAVČÍK


Laboratórium:
Náčelník laboratória: npor. Ing. Pavol TRÚCHLY


Čata radiačno-chemického prieskumu:
Veliteľ: nrtm. Miroslav JÁNOŠ


Čata dekontaminácie:
Veliteľ: nrtm. Miroslav JELCHA


Družstvo dekontaminácie osôb:
Veliteľ: rtm. Zdenko PLIEŠOVSKÝ


Dňom 24.2.2003 vydal Minister obrany SR Ivan ŠIMKO Rozkaz MO číslo 15 z 20.2.2003 o zriadení jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany ozbrojených síl Slovenskej republiky v podriadenosti veliteľa operácií – náčelníka centra riadenia operácií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Jednotka bolo vytvorená z príslušníkov roty Radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Práporu okamžitej reakcie. Jej veliteľom sa stal pplk. Ing. Ladislav SVATÍK, veliteľom roty kpt. Ing. Oliver TODERIŠKA a v histórii Ozbrojených síl SR prvým veliacim poddôstojníkom v zahraničnej misii (operácii) rtn. Ľubomír ŽILA.


Bola to v histórii Ozbrojených síl Slovenskej republiky prvá jednotka Ozbrojených síl Slovenskej republiky pripravovaná na plnenie množstva úloh v rámci spoločných akcií medzinárodnej koalície týkajúcich sa útoku na Iracku republiku a pôsobením jednotky v krízovej oblasti. Jednotka sa pridala k protiteroristickým silám pod velením U.S.Army v mnohonárodnom účelovom uskupení CJTF/CM. Jednotka pôsobila v priestore operácie pred začatím útoku a počas trvania útoku na Irak. Jednotka bola dislokovaná v štáte Kuvajt a bola vycvičená a pripravená na odstraňovanie následkov zbraní hromadného ničenia.
Jednotka sa pripravovala v priestoroch posádky Martin.


Zdroj:
- 15.rokov vojenského útvaru 2370 Martin (1995-2010),
- archív autora,
Prapor radiační, chemické a biologické ochrany [2004- ] - Znak roty radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Práporu okamžitej reakcie Martin

Znak roty radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Práporu okamžitej reakcie Martin
Prapor radiační, chemické a biologické ochrany [2004- ] - Rukávový znak príslušníkov Jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany pôsobiacej v rámci zoskupenia CJTF/CM v Kuvajte a Iraku

Rukávový znak príslušníkov Jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany pôsobiacej v rámci zoskupenia CJTF/CM v Kuvajte a Iraku
URL : https://www.valka.cz/Prapor-radiacni-chemicke-a-biologicke-ochrany-2004-t47709#291338Verze : 4
Pôvodným zámerom bolo vytvorenie 2 práporov RCHBO...jeden pre PS v Rimavskej Sobote a druhy pre VzS v Rožňave. A aj reálne boli vytvorené 2 organizačné prvky na ich vytvorenie, ktoré sa nakoniec zlúčili do súčastného práporu RCHBO.
Tu si dovolím podotknúť, že jedným z hlavných dôvodov prečo sa nevytvorili dva prápory bol trvale nízky záujem o ponúkané miesta v týchto útvaroch.
"Martinská rota" RCHBO mala len doplniť pôvodný prápor RCHBO PS v Rimavskej Sobote, no veľká časť pôvodného jadra tejto roty odišlo k iným útvarom.
Dôvod bol velmi prozaický...v časoch reorganizácie si každý útvar držal svojich ľudí, aj keď v mnohých prípadoch to bolo na úkor kvality. A tak sa stalo, že pri vznikaní prRCHBO v RS sa pozície začali plniť ľuďmi ktorí brali funkcie aj za cenu zmeny špecializácie,len kvoli tomu aby ich neprepustili, alebo nepreveli do inej posádky. A tak ked doslo na personálne pohovory pre "martinčanov" zostali miesta ktoré boli o stupeň až dva nižšie ako tie čo pôvodne týto ľudia zastávali. Najmarkantnešie sa to prejavilo u veliteľského zboru kde do RS prešli LEN TRAJA (Iliško, Mikuláš a Janči).


Zdroj: Pôvodný MODEL 2010, Archív autora
URL : https://www.valka.cz/Prapor-radiacni-chemicke-a-biologicke-ochrany-2004-t47709#301063Verze : 1
Diskuse

Citace - bobec :


Pridávam aktálne používaný znak práporuJe možné, že v tej dobe išlo o aktuálne používaný znak, ale ten znak nebol nikdy oficiálne priznaný. Mne sa zdá, že ide skôr o pokus, ktorým sa mal adaptovať oficiálny "zlatý" znak na na poľnú uniformu prehodením farieb na tele salamandra. Aj na stránkach útvaru je stále zverejnený oficiálny znak tvorený zlatým salamandrom s čiernymi škvrnami.
URL : https://www.valka.cz/Prapor-radiacni-chemicke-a-biologicke-ochrany-2004-t47709#569809Verze : 0
MOD