Main Menu
User Menu
Reklama

Topoľčany

     
Název:
Name:
Topoľčany
Originální název:
Original Name:
Topoľčany
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Topoľčany
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°33'31.99"N 18°10'26.99"E
Místní části:
Local Municipalities:
Mestské časti: Malé Bedzany, Veľké Bedzany
Sídliská: Juh, Východ (Benátky), Sídlisko F, Sídlisko SNP, Sídlisko Stred (Mexiko), IBV za Mierom, IBV pri Chotine
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1173
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Topoľčiansky hrad
Kaštieľ na Duchonke
Kaplnka na Krušovskej ulici.
Kaplnka Karmelskej Panny Márie.
Muzea:
Museums:
Galéria mesta Topoľčany
Tribečské múzeum
Osobnosti:
Personalities:
Vrba, Rudolf
* 11.09.1924 
Fico, Robert
* 15.09.1964 
Mikita, Michal
* DD.MM.1972 
Vrba, Rudolf (vlasným menom Walter Rosenberg (* 11. september 1924, Topoľčany – + 27. marec 2006, Vancouver) - profesor na University of British Columbia, utečenec z Osvienčimu
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
06.11.1938-18.11.1938
1. oddělení /organisační/ štábu VII. sboru
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 7th Corps
06.11.1938-18.11.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu VII. sboru
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 7th Corps
06.11.1938-18.11.1938
3. oddělení /operační/ štábu VII. sboru
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 7th Corps
06.11.1938-18.11.1938
4. oddělení /materiální/ štábu VII. sboru
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 7th Corps
06.11.1938-18.11.1938
Letecká skupina štábu VII. sboru
Air Force Section of the Staff of the 7th Corps
06.11.1938-18.11.1938
Nižší polní soud VII. sboru
Lower Field Court of the 7th Corps
06.11.1938-18.11.1938
Polní věznice VII. sboru
Field Prison of the 7th Corps
06.11.1938-18.11.1938
Velitelství VII. sboru
Headquarters of the 7th Corps
06.11.1938-18.11.1938
Velitelství dělostřelectva VII. sboru
Artillery Headquarters of the 7th Corps
06.11.1938-18.11.1938
Velitelství telegrafního vojska VII. sboru
Signal Troops Headquarters of the 7th Corps
06.11.1938-18.11.1938
Velitelství ženijního vojska VII. sboru
Engineer Troops Headquarters of the 7th Corps
06.11.1938-18.11.1938
Vyšší polní soud VII. sboru
Higher Field Court of the 7th Corps
06.11.1938-18.11.1938
Úřad nižšího polního prokurátora VII. sboru
Lower Field Prosecutor\'s Office of the 7th Corps
06.11.1938-18.11.1938
Úřad vyššího polního prokurátora VII. sboru
Higher Field Prosecutor\'s Office of the 7th Corps
06.11.1938-18.11.1938
Štáb VII. sboru
Staff of the 7th Corps
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 1/1
1st Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 2/1
2nd Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 3/1
3rd Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 4/1
4th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 5/1
5th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 6/1
6th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 7/1
7th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 8/1
8th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecký oddíl I/1
1st Artillery Battalion
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecký oddíl II/1
2nd Artillery Battalion
30.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 1/1
1st Artillery Battery
30.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 2/1
2nd Artillery Battery
30.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 3/1
3rd Artillery Battery
30.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 4/1
4th Artillery Battery
30.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 5/1
5th Artillery Battery
30.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 6/1
6th Artillery Battery
30.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 7/1
7th Artillery Battery
30.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 8/1
8th Artillery Battery
30.09.1939-22.06.1941
Dělostřelecký oddíl I/1
1st Artillery Battalion
30.09.1939-22.06.1941
Dělostřelecký oddíl II/1
2nd Artillery Battalion
30.09.1939-22.06.1941
Dělostřelecký pluk 1
1st Artillery Regiment
30.09.1939-18.05.1944
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 1
Replacement Battalion of 1st Artillery Regiment
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 1/1
1st Artillery Battery
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 2/1
2nd Artillery Battery
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 3/1
3rd Artillery Battery
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 4/1
4th Artillery Battery
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 5/1
5th Artillery Battery
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 6/1
6th Artillery Battery
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecká baterie 1/1
1st Artillery Battery
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecká baterie 2/1
2nd Artillery Battery
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecká baterie 3/1
3rd Artillery Battery
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecká baterie 4/1
4th Artillery Battery
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecká baterie 5/1
5th Artillery Battery
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecká baterie 6/1
6th Artillery Battery
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecký oddíl I/1
1st Artillery Battalion
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecký oddíl II/1
2nd Artillery Battalion
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecký pluk 1
1st Artillery Regiment
15.03.1945-00.04.1945
4. technická divise
4th Technical Division
25.05.1945-24.06.1945
Dělostřelecký pluk 2
2nd Artillery Regiment
01.06.1945-24.06.1945
Dělostřelecký oddíl I/2
1st Artillery Battalion
01.06.1945-DD.07.1945
Dělostřelecký oddíl II/2
2nd Artillery Battalion
01.06.1945-24.06.1945
Dělostřelecký oddíl III/2
3rd Artillery Battalion
01.06.1945-01.08.1945
Protitankový oddíl 9
9th Anti-Tank Battalion
21.06.1945-01.10.1949
Posádkové velitelství Topoľčany
Military Command Topoľčany
01.07.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl I/9
1st Artillery Battalion
01.07.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl II/9
2nd Artillery Battalion
01.07.1945-DD.06.1946
Dělostřelecký oddíl III/9
3rd Artillery Battalion
01.07.1945-DD.06.1946
Dělostřelecký pluk 9
9th Artillery Regiment
01.07.1945-01.04.1951
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 9
Replacement Battalion of the 9th Artillery Regiment
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecká baterie 1/59 /protitanková/
1st Artillery Battery /Anti-Tank/
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecká baterie 2/59 /protitanková/
2nd Artillery Battery /Anti-Tank/
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecká baterie 3/59 /rámcová/
3rd Artillery Battery /Depot/
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl 59
59th Artillery Division
01.08.1945-01.10.1945
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 59
Replacement Battery of the 59th Artillery Battalion
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl I/357
1st Artillery Battalion of the 357th Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl II/357
2nd Artillery Battalion of the 357th Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 357
357th Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Jezdecká eskadrona 4
4th Cavalry Squadron
01.10.1945-01.09.1948
Jezdecká korouhev 4
4th Cavalry Guidon
01.10.1945-01.10.1947
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 357
Replacement Battalion of the 357th Artillery Regiment
01.10.1945-15.05.1946
Remontní eskadrona 4
4th Remont Squadron
DD.06.1946-DD.09.1946
Dělostřelecký oddíl III/6
3rd Artillery Battalion
DD.06.1946-DD.09.1946
Dělostřelecký pluk 6
6th Artillery Regiment
DD.09.1946-01.10.1949
Dělostřelecký oddíl III/9
3rd Artillery Battalion
DD.09.1946-01.12.1950
Dělostřelecký pluk 9
9th Artillery Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecká baterie 1/317 /kanónová/
1st Artillery Battery /Gun/ of the 317th Artillery Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecká baterie 2/317 /houfnicová/
2nd Artillery Battery /Cannon/ of the 317th Artillery Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecká baterie 3/317 /rámcová/
3rd Artillery Battery /Depot/ of the 317th Artillery Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecký oddíl 317
317th Artillery Division
01.10.1947-01.10.1949
Jezdecká eskadrona 1
1st Cavalry Squadron
01.10.1947-01.10.1949
Jezdecká eskadrona 2 /těžkých zbraní/
2nd Cavalry Squadron /Heavy Weapons/
01.10.1947-01.10.1949
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 317
Replacement Battery of the 317th Artillery Battalion
25.08.1949-01.10.1949
Dělostřelecký oddíl I/9
1st Artillery Battalion
25.08.1949-01.10.1949
Dělostřelecký oddíl II/9
2nd Artillery Battalion
01.10.1949-01.12.1950
Dělostřelecká baterie 1/9
1st Artillery Battery
01.10.1949-01.12.1950
Dělostřelecká baterie 2/9
2nd Artillery Battery
01.10.1949-01.12.1950
Dělostřelecká baterie 3/9
3rd Artillery Battery
DD.09.1950-10.12.1950
Dělostřelecká baterie 1/259 /protitanková/
1st Artillery Battery /Anti-Tank/ of the 259th Artillery Battalion
DD.09.1950-10.12.1950
Dělostřelecká baterie 2/259 /protitanková/
2nd Artillery Battery /Anti-Tank/ of the 259th Artillery Battalion
DD.09.1950-10.12.1950
Dělostřelecká baterie 3/259 /rámcová/
3rd Artillery Battery /Depot/ of the 259th Artillery Battalion
DD.09.1950-10.12.1950
Dělostřelecký oddíl 259
259th Artillery Division
DD.09.1950-10.12.1950
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 259
Replacement Battery of the 259th Artillery Battalion
01.12.1950-09.05.1955
9. dělostřelecký pluk
9th Artillery Regiment
15.03.1951-01.01.1954
Okresné vojenské velitelství Topoľčany
District Military Command Topoľčany
01.01.1954-31.12.1992
Okresná vojenská správa Topoľčany
District Military Command Topoľčany
09.05.1955-17.08.1958
26. dělostřelecký pluk
26th Artillery Regiment
01.11.1955-17.08.1958
9. protitankový dělostřelecký oddíl
9th Anti-Tank Artillery Division
15.07.1958-01.09.1961
2. automobilní prapor
2nd Automobile Battalion
01.07.1961-01.09.1961
220. protitankový dělostřelecký pluk
220th Anti-Tank Artillery Regiment
01.09.1961-01.09.1967
219. protitankový pluk
219th Anti-Tank Regiment
01.09.1961-15.10.1968
220. protitankový pluk
220th Anti-Tank Regiment
01.09.1961-01.09.1969
76. cisternový prapor
76th Fuel Tank Battalion
00.10.1968-31.12.1992
13. spojovací prapor
13th Signal Battalion
06.10.1968-01.09.1979
3. rota chemické ochrany
3rd Chemical Defence Company
08.10.1968-31.10.1991
3. zdravotnický prapor
3rd Medical Battalion
10.10.1968-31.12.1992
13. tanková divize
13th Tank Division
DD.MM.1975-31.12.1992
Posádková správa Topoľčany
Military Command Topoľčany
01.09.1977-01.10.1979
4. veterinární oddíl
4th Veterinary Detachment
01.09.1979-31.10.1991
3. prapor chemické ochrany
3rd Chemical Defence Battalion
01.10.1979-01.01.1981
13. velitelská baterie
13th Command Battery
01.01.1981-31.12.1992
13. baterie velení a dělostřeleckého průzkumu
13th Command and Artillery Reconnaissance Battery
31.10.1991-01.03.1992
13. baterie radiolokačního průzkumu a velení
13th Radar Reconnaissance and Command Battery
31.10.1991-31.12.1992
13. rota chemické ochrany
13th Chemical Defence Company
31.10.1991-31.12.1992
13. sklad zdravotního materiálu
13th Medical Store
01.03.1992-31.12.1992
13. baterie protivzdušné obrany
13th Air Defence Battery
01.01.1993-01.10.1995
13. baterie velení a dělostřeleckého průzkumu
13th Command and Artillery Surveillance Battery
01.01.1993-01.10.1995
13. rota chemické ochrany
13th Chemical Protection Company
01.01.1993-30.09.1995
13. sklad zdravotního materiálu
13th Medical Store
01.01.1993-01.10.1995
13. spojovací prapor
13th Signal Battalion
01.01.1993-01.11.1994
13. tanková divize
13th Tank Division
01.11.1994-01.04.2000
1. armádní sbor
1st Army Corps
01.10.1995-01.04.2000
1. spojovací prapor
1st Signal Battalion
01.10.1995-01.04.2000
1. zdravotní prapor
1st Medical Battalion
01.04.2000-30.09.2002
Velitelství domobrany
Home Guard Command
30.05.2002-23.05.2005
Mnohonárodní brigáda
Multinational Brigade
01.10.2002-01.10.2006
Lehká brigáda
Light Brigade
01.01.2004-01.11.2015
Prapor logistické podpory
Logistics Support Battalion
01.07.2005-01.09.2014
Útvar vojenské policie Topoľčany
Military Police Department in Topolcany
01.10.2006-DD.MM.RRRR
1. mechanizovaná brigáda
1st Mechanized Brigade
01.11.2015-01.11.2021
Prapor logistiky Topolčany
Logistic Battalion Topolcany
01.11.2021-DD.MM.RRRR
14. prapor logistiky
14th Logistic Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Topo%C4%BE%C4%8Dany
http://www.google.sk
http://toptown.szm.com/
URL : https://www.valka.cz/Topolcany-t46777#372654Verze : 0
MOD
Topoľčany


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 8 731 obyvatel (z toho 19 osob národnosti cikánské, 7 555 osob národnosti československé, 101 osob národnosti maďarské, 81 osob národnosti židovské, 11 osob národnosti ruské a 736 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1938.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
II. prapor Pěšího pluku 9 (od ledna 1938),
Dělostřelecký pluk 15 (od ledna 1938).


Zdroj:
ÚVA Trnava, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Topolcany-t46777#183188Verze : 0
Posádkové veliteľstvo Topoľčany


Informácie o posádkovom veliteľstve v rokoch 1918-1992 sú v téme Topoľčany


Vznik: od 1.1.1993 súčasť Armády SR


Nadriadený stupeň: Veliteľstvo posádky Bratislava


Útvary v posádke:
Mnohonárodná brigáda Topoľčany (2002-2005)
Posádková správa budov Topoľčany (od roku 2004)
Útvar vojenskej polície Topoľčany
Ľahká brigáda
1. mechanizovaná brigáda (od roku 2006)

Zánik:

Údaje budú postupne dopĺňané....


Zdroj: archív autora, www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Topolcany-t46777#191344Verze : 0
MOD