Main Menu
User Menu

Velitelství pozemních sil [2000- ]

Land Forces Command

Veliteľstvo pozemných síl

     
Název:
Name
Velitelství pozemních sil
Originální název:
Original Name:
Veliteľstvo pozemných síl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2000
Předchůdce:
Predecessor:
Veliteľstvo pozemného vojska
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2000-01.07.2002 Generálny štáb ASR
01.07.2002-DD.MM.RRRR Generálny štáb OS SR
Dislokace:
Deployed:
01.01.2000-DD.MM.RRRR Trenčín, Kasárna na ul. M. Rázusa
Velitel:
Commander:
01.01.2000-30.01.2003 Blizman, Jozef (Generálmajor)
30.01.2003-17.12.2004 Nečas, Oto (Generálmajor)
17.12.2004-01.06.2009 Maxim, Milan (Generálmajor)
01.06.2009-11.09.2010 Vývlek, Jaroslav (Generálmajor)
11.09.2010-15.09.2012 Salaganič, Ján (Generálmajor)
15.09.2012-19.04.2016 Novosad, Ondřej (Brigádny generál)
19.04.2016-31.03.2017 Novosad, Ondřej (Generálmajor)
01.04.2017-09.07.2020 Joch, Jindřich (Generálmajor)
09.07.2020-31.08.2020 Michalko, Martin - poverený velením (Brigádny generál)
01.09.2020-27.01.2021 Pach, Ivan (Brigádny generál)
28.01.2021-DD.MM.RRRR Pach, Ivan (Generálmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.2000-DD.09.2002 Hozman, Gašpar (Generálmajor)
01.02.2003-DD.MM.RRRR Medveď, Jozef (Plukovník)
01.10.2005-31.08.2007 Navrátil, Karol (Plukovník)
18.09.2007-31.01.2008 Joch, Jindřich (Plukovník)
01.06.2008-30.09.2010 Navrátil, Karol (Plukovník)
01.10.2010-31.12.2011 Zmeko, Daniel (Plukovník)
DD.MM.2012-31.05.2012 Bujňák, Ján (Plukovník)
01.06.2012-31.08.2012 Kubáň, Vladimír - poverený zástupca NŠ (Plukovník)
01.09.2012-30.04.2015 Kubáň, Vladimír (Plukovník)
01.05.2015-31.05.2015 Dreveňák, Ján - poverený zástupca NŠ (Plukovník)
01.06.2015-31.01.2017 Navrátil, Karol (Plukovník)
15.02.2017-28.02.2019 Balog, Ivan (Plukovník)
01.03.2019-31.07.2019 Dreveňák, Ján - poverený ZNŠ (Plukovník)
01.08.2019-31.08.2021 Kollárik, Alexander (Plukovník)
01.09.2021-DD.MM.RRRR Bartakovics, Roland (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.2000-01.04.2005 5. dělostřelecká brigáda
01.01.2000-01.10.2006 Výcviková základna mírových sil OSN
01.04.2000-01.10.2003 1. mechanizovaná brigáda
01.04.2000-01.10.2000 12. tanková brigáda
01.04.2000-01.10.2005 2. průzkumný prapor
01.04.2000-01.10.2000 21. mechanizovaná brigáda
01.04.2000-01.10.2000 22. mechanizovaná brigáda
01.04.2000-30.09.2002 Velitelství domobrany
01.10.2000-01.10.2003 2. mechanizovaná brigáda
01.10.2000-01.10.2001 5. smíšený raketometný pluk
01.10.2000-01.01.2003 Prapor okamžité reakce
01.10.2000-01.01.2004 Provozní prapor Velitelství pozemních sil
01.10.2001-01.10.2002 Výcviková základna logistiky
01.10.2001-01.10.2002 Výcviková základna mechanizovaného a tankového vojska, průzkumu a domobrany
01.10.2001-01.10.2002 Výcviková základna protivzdušné obrany
01.10.2001-01.01.2004 Výcviková základna radiační, chemické a biologické ochrany
01.10.2001-01.10.2002 Výcviková základna raketového vojska a dělostřelectva
01.10.2001-01.10.2002 Výcviková základna spojovacího vojska
01.10.2001-01.10.2002 Výcviková základna ženijního vojska
01.04.2002-30.09.2002 1. výcviková základna VZS
01.04.2002-30.09.2002 2. výcviková základna VZS
01.07.2002-01.07.2004 3. mobilizační základna
01.07.2002-01.04.2007 Spojovací prapor
01.07.2002-30.09.2002 Vojenský výcvikový prostor Lešť
01.07.2002-01.09.2015 Ženijní prapor
01.10.2002-01.10.2006 Lehká brigáda
01.10.2002-01.10.2006 Mechanizovaná brigáda
01.10.2003-01.10.2005 Prapor elektronického boje
01.01.2004-01.11.2015 Prapor radiační, chemické a biologické ochrany
01.01.2004-01.04.2004 Prapor zabezpečení velení Velitelství pozemních sil OS SR
01.04.2004-01.11.2021 Prapor podpory velení
01.10.2005-13.09.2007 5. pluk speciálního určení
01.10.2006-DD.MM.RRRR 1. mechanizovaná brigáda
01.10.2006-DD.MM.RRRR 2. mechanizovaná brigáda
01.07.2009-01.09.2015 Raketometný oddíl
01.07.2014-31.08.2022 Brigáda bojového zabezpečení
01.07.2014-01.11.2016 Prapor výcviku
01.07.2014-01.07.2017 Základna mobilních komunikačních a informačních systémů
01.11.2016-DD.MM.RRRR Základna výcviku a mobilizačního doplňování
01.03.2017-01.10.2019 Středisko CIMIC a PSYOPS
01.07.2017-DD.MM.RRRR Základna nasaditelných komunikačních a informačních systémů
01.11.2021-DD.MM.RRRR 71. prapor podpory velení
01.11.2021-DD.MM.RRRR 91. ženijní pluk
01.09.2022-DD.MM.RRRR 103. prapor radiační, chemické a biologické ochrany
01.09.2022-DD.MM.RRRR 5. dělostřelecký pluk
01.09.2022-DD.MM.RRRR 65. průzkumný prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.2000-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.veps.mil.sk
https://www.mosr.sk/data/files/520.pdf
https://www.mil.sk/97020/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-pozemnich-sil-2000-t30325#281405Verze : 7
MOD
Znak Veliteľstva pozemných síl OS SR priznaný Rozkazom Ministra obrany SR č. 17/2005 zo dňa 27.06.2005 (Vestník MO SR č. 28/2005). Rovnakým rozkazom bol priznaný aj znak Pozemným silám ako jednej zo základných zložek OS SR.

EDIT PANZER: Znak má tvar gotického štítu so zlatou (žltou) bordúrou. Na zelenom poli štítu je umiestnená v striebornej (bielej) farbe skrížená šabľa s puškou a bodákom. Tieto predstavujú hlavné symboly pešieho vojska, predchodcu pozemných síl, ktoré sú položené, na pravej strane na vavrínovú a na ľavej strane na lipovú ratolesť, obe v zlatej (žltej) farbe, vytvárajúce v hornej časti neukončený veniec, kde je vo farbe umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. V hornej časti v hlave znaku na zelenej ploche je umiestnený v dvoch riadkoch nápis v striebornej (bielej) farbe veľkým písmom, v prvom riadku VELITEĽSTVO, a v druhom riadku POZEMNÝCH SÍL.

Zdroj: archív autora, www.vhu.sk

Velitelství pozemních sil [2000- ] - Znak Veliteľstva pozemných síl Trenčín

Znak Veliteľstva pozemných síl Trenčín
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-pozemnich-sil-2000-t30325#570193Verze : 5
MOD
Veliteľstvo pozemných síl


Vznik: 1.1.2000 - Veliteľstvo pozemných síl bolo zriadené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 3/1993 Z.z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (presne: zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 269/1999 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.3/1993 Z.z. - buko1 01.12.2006)


Hlavné úlohy:


- udržiavanie príslušnej úrovne operačnej pripravenosti všetkých podriadených zväzkov a útvarov
- mobilizačné doplňovanie, stmelenie a príprava vytváraných útvarov na bojové použitie
- nasadenie pozemných síl na plnenie úloh národnej obrany podľa "Plánu použitia ozbrojených síl"
- poskytovanie síl pre ich nasadenie mimo územia republiky na podporu národných alebo medzinárodných vojenských organizácií na vedenie vojenských operácií


Podřízená velitelství
01.04.2000-30.09.2000 12. tanková brigáda
01.04.2000-30.09.2000 21. mechanizovaná brigáda
01.04.2000-30.09.2000 22. mechanizovaná brigáda
01.04.2000-30.09.2003 1. mechanizovaná brigáda
01.10.2000-30.09.2003 2. mechanizovaná brigáda
31.03.2000-30.09.2002 Veliteľstvo domobrany
01.01.2000-01.03.2005 5. delostrelecká brigáda
01.10.2003-30.09.2006 Ľahká brigáda
01.10.2003-30.09.2006 Mechanizovaná brigáda
01.10.2006- 1. mechanizovaná brigáda
01.10.2006- 2. mechanizovaná brigáda
Podřízená tělesa
01.10.2002-01.07.2004 3. mobilizačná základňa
01.01.2002-30.09.2006 Výcviková základňa mierových síl OSN
01.10.2001-30.09.2002 Výcviková základňa raketového vojska a delostrelectva
xx.xx.2001-31.12.2003 Výcviková základňa RCHBO
01.10.2001-30.09.2002 Výcviková základňa spojovacieho vojska
01.10.2001-30.09.2002 Výcviková základňa mechanizovaného a tankového vojska a prieskumu
01.10.2001-30.09.2002 Výcviková základňa PVO
01.10.2001-30.09.2002 Výcviková základňa ženijného vojska
01.10.2001-30.09.2002 Výcviková základňa logistiky
01.10.2005-12.09.2007 5. pluk špeciálneho určenia
Podřízené oddíly
01.10.2000-01.10.2003 Prápor okamžitej reakcie
31.03.2000-01.10.2005 2. prieskumný prápor
01.01.2000-31.03.2004 Prevádzkový prápor
01.01.2000-31.03.2004 Vojenská hudba Trenčín
01.07.2003-31.03.2007 Spojovací prápor
01.10.2003-01.10.2005 Prápor elektronického boja
01.07.2003- Ženijný prápor
01.01.2004 -Prápor RCHBO
01.04.2004- Prápor podpory velenia
01.07.2009- Raketometný oddielZdroj: archív autora www.veps.mil.sk
Velitelství pozemních sil [2000- ] - Znak Pozemných síl ako jednej zo zložiek OS SR.

Znak Pozemných síl ako jednej zo zložiek OS SR.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-pozemnich-sil-2000-t30325#109757Verze : 1
Štruktúra 1.1.2004 -1.3. 2005:


Mechanizovaná brigáda Prešov
Ľahká brigáda Topoľčany
5. delostrelecká brigáda Jelšava
Prápor elektronického boja Štúrovo
Prieskumný prápor Bardejov
Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava
Spojovací prápor Ružomberok
Ženijný prápor Sereď
Prápor podpory velenia


Štruktúra k 24. októbru 2005:


Mechanizovaná brigáda Prešov
Ľahká brigáda Topoľčany
5. Pluk špeciálneho určenia Žilina
Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava
Spojovací prápor Ružomberok
Ženijný prápor Sereď
Prápor podpory velenia Trenčín


Organizačná štruktúra k 1.10.20061. mechanizovaná brigáda Topoľčany
2. mechanizovaná brigáda Prešov
5. pluk špeciálneho určenia Žilina
Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava
Spojovací prápor Ružomberok
Ženijný prápor Sereď
Prápor podpory velenia Nové Mesto nad Váhom


P.S.: Spojovací prápor Ružomberok sa dňom 1.4.2007 prepodriaďuje do podriadenosti Spojovacieho veliteľstva Nové Mesto nad Váhom.


Dňom 13.9.2007 je 5.pluk špeciálneho určenia vyňatý zo štruktúry Pozemných síl a je prepodriadený do podriadenosti Generálneho štábu OS SR.


V mesiaci september 2007 je Prápor podpory velenia Nové Mesto nad Váhom redislokovaný späť do posádky Trenčín.


zdroj: www.veps.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-pozemnich-sil-2000-t30325#109758Verze : 0
história pozemných síl
Velitelství pozemních sil [2000- ] - január 2005
(vytvoril Martin Drobňák)

január 2005
(vytvoril Martin Drobňák)

Velitelství pozemních sil [2000- ] - apríl 2006

apríl 2006
Velitelství pozemních sil [2000- ] - september 2008

september 2008
Velitelství pozemních sil [2000- ] - február 2014

február 2014
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-pozemnich-sil-2000-t30325#506266Verze : 0
MOD