Main Menu
User Menu

1. mechanizovaná brigáda [2006- ]

1st Mechanized Brigade

1. mechanizovaná brigáda

     
Název:
Name
1. mechanizovaná brigáda
Originální název:
Original Name:
1. mechanizovaná brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2006
Předchůdce:
Predecessor:
Ľahká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2006-DD.MM.RRRR Veliteľstvo pozemných síl
Dislokace:
Deployed:
01.10.2006-DD.MM.RRRR Topoľčany, Jaselské kasárna
Velitel:
Commander:
01.10.2006-01.06.2007 Petrenec, Stanislav (Brigádny generál)
01.06.2007-17.09.2007 Bujňák, Ján1) (Plukovník)
17.09.2007-28.12.2007 Mečár, Štefan (Brigádny generál)
28.12.2007-01.02.2008 Bujňák, Ján1) (Plukovník)
01.02.2008-01.08.2011 Hirka, Ivan (Brigádny generál)
01.08.2011-DD.MM.2012 Iboš, Zoltán1) (Plukovník)
26.04.2012-01.06.2012 Stoklasa, Martin (Plukovník)
01.06.2012-01.05.2015 Bujňák, Ján (Plukovník)
01.05.2015-26.11.2015 Kubáň, Vladimír (Plukovník)
26.11.2015-01.01.2019 Kubáň, Vladimír (Brigádny generál)
01.01.2019-01.03.2019 Cvik, Milan1) (Plukovník)
01.03.2019-15.01.2020 Balog, Ivan (Plukovník)
15.01.2020-01.09.2021 Balog, Ivan (Brigádny generál)
01.09.2021-19.10.2021 Kollárik, Alexander (Plukovník)
19.10.2021-DD.MM.RRRR Kollárik, Alexander (Brigádny generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.2006-DD.MM.2007 Kerekeš, Gabriel (Podplukovník)
24.01.2009-31.05.2009 Stoklasa, Martin (Podplukovník)
01.06.2009-DD.MM.RRRR Kollárik, Alexander (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.2012 Mašlanka, Radoslav (Podplukovník)
01.09.2012-01.11.2016 Podhorec, Ľubomír (Plukovník)
01.11.2016-01.07.2017 neobsadený, ? ( )
01.07.2017-14.11.2018 Ház, René (Plukovník)
DD.MM.2018-01.12.2019 Halaj, Ján (Plukovník)
01.12.2019-01.03.2021 Ondrejka, Peter (Plukovník)
01.03.2021-DD.MM.RRRR Rigas, Štefan (Podplukovník)
01.11.2022-DD.MM.RRRR Janovics, Gabriel (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.2006-DD.MM.RRRR 11. mechanizovaný prapor
01.10.2006-DD.MM.RRRR 12. mechanizovaný prapor
01.10.2006-DD.MM.RRRR 13. mechanizovaný prapor
01.10.2006-01.11.2015 Prapor logistické podpory
01.10.2006-01.07.2009 Protiletadlová baterie
01.10.2006-DD.MM.RRRR Průzkumná rota
01.10.2006-01.07.2009 Raketometný oddíl
01.10.2006-01.09.2015 Ženijní technická rota
01.09.2015-01.11.2021 Raketometný oddíl
01.09.2015-01.11.2021 Ženijní prapor
01.11.2015-01.11.2021 Prapor radiační, chemické a biologické ochrany
01.11.2021-01.09.2022 103. prapor radiační, chemické a biologické ochrany
01.11.2021-01.09.2022 54. raketometný oddíl
01.09.2022-DD.MM.RRRR 14. prapor logistiky

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 103. rota podpory velenia Veliteľstva 1.mb Topoľčany
Čestný název:
Honorary Name:
02.05.2018-DD.MM.RRRR Mechanizovaná bragáda generála Jána Goliana
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) Zástupca veliteľa brigády, poverený zastupovaním
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, https://www.mil.sk/, archív autora
Purdek, I.: Vojenská symbolika, 1. mechanizovaná brigáda Topoľčany, Obrana ročník XXVII, číslo 5, str. 30
1. mechanizovaná brigáda - bulletin
https://1mb.mil.sk/82284/?pg=1
https://1mb.mil.sk/88028/?pg=1
https://www.mil.sk/97022/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/1-mechanizovana-brigada-2006-t47034#294217Verze : 5
MOD
1. mechanizovaná brigáda


Vznik: 1. mechanizovaná brigáda vznikla premenovaním z Ľahkej brigády Topoľčany k 01.10.2006.


Krycie číslo: VÚ 1090


Podřízené oddíly
01.10.2006- 11. mechanizovaný prápor
01.10.2006- 12. mechanizovaný prápor
01.10.2006- 13. mechanizovaný prápor
01.10.2006-30.06.2009 Raketometný oddiel
01.10.2006- Prápor logistickej podpory
Podřízené setniny
01.10.2006- rota podpory velenia
01.10.2006- Prieskumná rota
01.10.2006- Ženijná technická rota
01.10.2006-30.06.2009 Protilietadlová batéria
Výzbroj a vybavení
01.10.2006- BVP-2
01.10.2006- OT-90
01.10.2006- BPsV Svatava
01.10.2006- 9K111
01.10.2006- 98 mm mínomet vz.97
01.10.2006-30.06.2009 RM 70 Modular (122 mm / 227 mm raketomet)
Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6 , http://www.mil.sk/
URL : https://www.valka.cz/1-mechanizovana-brigada-2006-t47034#184026Verze : 0
MOD
Znak 1. mechanizovanej brigády Topoľčany (priznaný 6.2.2007).

EDIT PANZER: Znak má tvar gotického štítu so zlatou bordúrou. Na zelenej ploche je umiestnená z čelného pohľadu zlatá hlava rysa ostrovida s vykreslenou čiernou linkou, vyjadrujúca paralely medzi vlastnosťami zvieraťa a bojovými vlastnosťami príslušníkov mechanizovanej brigády, ako sú rýchlosť, pružnosť, sila, vytrvalosť a odvaha. V hlave zeleného štítu je zlatou farbou uvedený názov zväzku v skratke 1. mb a veľkými písmenami miesto jeho dislokácie TOPOĽČANY.

Purdek, I.: Vojenská symbolika, 1. mechanizovaná brigáda Topoľčany, Obrana ročník XXVII, číslo 5, str. 30
www.vhu.sk

URL : https://www.valka.cz/1-mechanizovana-brigada-2006-t47034#208657Verze : 3
MOD
Nášivka / Patch
URL : https://www.valka.cz/1-mechanizovana-brigada-2006-t47034#559553Verze : 0
MOD
plukovník gšt. Ing. Ivan Hirka byl velitelem jednotky od 1.2.2008
2.9.2008 jmenován do hodnosti brigádny generál.


Zdroj:
Ročenka MO SR 2008
www.mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/1-mechanizovana-brigada-2006-t47034#378913Verze : 1
MOD